Katedra Inżynierii Biomedycznej

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Mieczysław Jurczyk prof. dr hab.

Pok. 122, bud. A-11

Email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Stanowisko:

Profesor

Plan zajęć

Publikacje

 

Aktualna tematyka badań w tematyce inżynierii biomedycznej obejmuje:

 • "Projektowanie właściwości stopów tytanu typu b metodami modyfikacji mikrostruktury i obróbki powierzchniowej dla aplikacji medycznych",
 • "Materiały bionanokompozytowe na osnowie magnezu z udziałem bioceramiki na implanty o strukturze scaffoldowej"
Prof. Mieczysław Jurczyk pracuje w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w Katedrze Inżynierii Biomedycznej od 2022 roku. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 2002 roku. W latach 1999 - 2020 był dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej.  Był członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN (2007-2016), Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej (INOP) w Poznaniu (2008-2016).
Działalność naukowa Profesora związana jest z dyscyplinami inżynieria biomedyczna i inżynieria materiałowa. Pan Profesor jest współtwórcą Polskiej Szkoły Naukowej Nanomateriały. W 2001 roku wydał monografię p.t.: "Nanomateriały" i w 2003 roku "Mechaniczna synteza". W latach 2004 i 2008 ukazały się współautorskie pozycje:  "Nanomateriały ceramiczne" i "Bionanomateriały". W 2013 roku był edytorem i współautorem 4 rozdziałów w książce "Bionanomaterials for dental applications". 
Odbył staże naukowe, m.i. w: USA (Carnegie-Mellon University), Szwecja (Royal Institute of Technology) i Australia (CSIRO). Wyróżniony Nagrodą Indywidualną Sekretarza Wydziału III PAN (1986), Zespołową Nagrodą PAN (1990), licznymi Zespołowymi Nagrodami JM Rektora PP (lata 2002-2019). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP (2016).

Jest ekspertem Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (panel tematyczny "Nowe materiały i technologie"), ekspertem ds. nanonauk i nanotechnologii powołanym przez MNiSW, ekspertem ds. oceny projektów europejskich Era-Net Micro-nano, ekspertem w dziedzinie inżynierii materiałowej ds. oceny projektów europejskich Era-Net Matera. Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji, 10 patentów. Był promotorem 17 przewodów doktorskich.

Książki, rozdziały w książkach - inżynieria biomedyczna (wybrane pozycje):

 • Bionanomaterials for Dental Applications (Ed. M. Jurczyk) Pan Stanford Publishing Pte. 2013Ltd,
 • K. Jurczyk, M. Jurczyk, Applications of nanomaterials in dentistry: chapter 37 in Handbook of Clinical Nanomedicine: Nanoparticles, Imaging, Therapy, and Clinical Applications, Edited by Raj Bawa, Gerald F. Audette, and Israel Rubinstein, Copyright ? 2015 Pan Stanford Publishing Pte. Ltd.
 • M. Van de Voorde, M. Tulinski, M. JurczykEngineered Nanomaterials: aDiscussion of the Major Categories of Nanomaterials: chapter 3 in "Metrology and Standardization of Nanomaterials: Protocols and Industrial Innovations", pp.49-73, Eds  Elisabeth Mansfield, Debra Kaiser,  Daisuki Fujita, Marcel Van de Voorde, Wiley-VCH 2017
 • M. Tulinski, M. Jurczyk, Nanomaterials Synthesis Methods: chapter 4 in "Metrology and Standardization of Nanomaterials: Protocols and Industrial Innovations", pp. 75-98 Eds  Elisabeth Mansfield, Debra Kaiser,  Daisuki Fujita, Marcel Van de Voorde Wiley-VCH 2017- ISBN 978-3-527-34039-2
 • K. Jurczyk, UrsBraegger, M. Jurczyk, Nanotechnology in dental implants, in Innovations  in Nanoscience and Nanotechnology - Nanotechnology and health sciences, Ed.Marcel VAN DE VOORDE, publisher De Guyter, Berlin, Germany, 2018
 • K. Jurczyk, U. Braegger, M. Jurczyk, Application of nanotechnology for dentalimplants in book Handbook of Nanoethics, pp.75-94, Edited by: Gunjan Jeswani and Marcel Van de Voorde,  2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston

Wybrane publikacje

 • K. Jurczyk, G. Adamek, M.M. Kubicka, J. Jakubowicz, M. Jurczyk, Nanostructured titanium-10 wt. % 45S5 Bioglass-Ag composite foams for medical applications, Materials8 (2015) 1398-1412
 • K. Jurczyk, A. Miklaszewski, K. Niespodziana, M. Kubicka, M.U. Jurczyk, M. Jurczyk, Synthesis and properties of Ag-doped titanium-10 wt.% 45S5 Bioglass nanostructured scaffolds, Acta Metall. Sin. (Engl. Lett.), 2015, 28(4), 467-476
 • K. Jurczyk, A. Miklaszewski, M.U. Jurczyk, M. Jurczyk Development of btype Ti23Mo-45S5 Bioglass nanocomposites for dental applications Materials 8 (2015) 8032-8046
 • K. Jurczyk, M.M. Kubicka, M. Ratajczak, M.U. Jurczyk, K. Niespodziana, D.M. Nowak, M. Gajecka, M. Jurczyk, Antibacterial activity of nanostructured Ti-45S5 Bioglas-Ag composite against Streptococcus mutans and Staphylococcus aureus, Trans. Nonferrous Met. Soc. China 26 (2016) 118-125
 • K. Kowalski , M. Nowak, J. Jakubowicz, M. Jurczyk, The effects of hydroxyapatite addition on the properties of the mechanically alloyed and sintered Mg-RE-Zr alloy, J. Mater. Eng. Perform. 2016,  25, 4469-4477.
 • A. Miklaszewski, M. U. Jurczyk; M. Kaczmarek; A. Paszel-Jaworska; A. Romaniuk; N. Lipinska; J. Zurawski; P. Urbaniak; M. Jurczyk, Nanoscale size effect in in situ titanium based composites with cell viability and cytocompatibility studies Materials Science and Engineering: C, Volume 73, 1 April 2017, Pages 525-536
 • K. Kowalski, M.U. Jurczyk, P.K. Wirstlein, J. Jakubowicz, M. Jurczyk, Influence of 45S5 Bioglass addition on microstructure and properties of ultrafine grained (Mg-4Y-5.5Dy-0.5Zr) alloy Materials Science Engineering B  219 (2017) 28-36,
 • M. Marczewski, A. Miklaszewski, M. Jurczyk, Structure evolution analysis in ultrafine-grained Zr and Nb-based betatitanium alloys J Alloys Compds765 (2018) 459-469
 • K. Kowalski, M.U. Jurczyk, P.K. Wirstlein, J.Jakubowicz, M.Jurczyk, Properties of the ultrafine-grained Mg-based composites modified by silver and hydroxyapatite addition Materials Science and Technology (United Kingdom) 34(9) (2018) 1096-1103
 • A. Miklaszewski, K. Kowalski, M. Jurczyk, Multilevel approach in the enhancement of properties of biodegradable Mg-materials Metals 2018, 8, 894;
 • P. Sochacka, A. Miklaszewski, M. Jurczyk, Development of <beta> type Ti-x at. % Mo alloys by mechanical alloying and powder metallurgy: phase evolution and mechanical properties (10-x-35) J. Alloys Compds776 (2019) 370-378
 • A. Miklaszewski, M. Jurczyk, Mechanical alloying and the electrical current assisted sintering adopt for the in situ Ti-TiB metal matrix composite processing Materials2019, 12, 653.
 • P. Sochacka, A. Miklaszewski, K. Kowalski, M. Jurczyk, Influence of the Processing Method on the Properties of Ti-23 at.% Mo Alloy Metals 2019, Volume 9, Issue 9, 931
 • M. U. Jurczyk, J. Żurawski, P. K. Wirstlein, K. Kowalski, M. Jurczyk, Response of inflammatory cells to biodegradable ultra-fine grained Mg-based composites Micron 129 (2020) 102796
 • P. Sochacka, A. Miklaszewski, M. Jurczyk, P. Pecyna, M. Ratajczak, M. Gajecka, M. U. Jurczyk, Effect of hydroxyapatite and Ag, Ta2O5 or CeO2 addition on the properties of ultrafine-grained Ti31Mo alloy J. Alloys Compounds Volume 823, 15 May 2020, 153749
 • M. Marczewski, A. Miklaszewski, X. Maeder, M. Jurczyk, Crystal structure evolution, microstructure formation and properties of mechanically alloyed ultrafine-grained Ti-Zr-Nb alloys at 36?Ti?70 (at %), Materials 2020, 13, 587 doi:10.3390/ma13030587
 • D. Piechowiak, A. Miklaszewski, M. Jurczyk, Low-temperature hydrothermal treatment surface functionalization of the ultrafine-grained TiMoalloys for medical applications, Materials 2020, 13, 5763.
 • P. Sochacka, M. U. Jurczyk. K. Kowalski, P. K. Wildstein,  M. Jurczyk, Ultrafine-Grained Ti-31Mo-Type Composites with HA and Ag, Ta2O5or CeO2Addition for Implant Applications, Materials 2021, 14, 644.
You are here KATEDRA IB Pracownicy prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk