Katedra Inżynierii Biomedycznej

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Studia


Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna realizowane są przez 4 wydziały Uniwrsytetu, w tym Wydział Mechaniczny (w zakresie biomechaniki i inżynierii biomateriałów) i Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (w zakresie elektroniki i informatyki medycznej), we współpracy z instytucjami służby zdrowia oraz producentami sprzętu medycznego i firmami zaopatrzenia lecznictwa. Szczególną cechą absolwenta jest umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole z lekarzami i członkami personelu medycznego. Umiejętności inżynierskie wsparte gruntownym przygotowaniem informatycznym, wiedzą z nauk biologicznych oraz podstawową wiedzą z zakresu przedsiębiorczości zapewnia absolwentom kierunku inżynieria biomedyczna możliwość zatrudnienia w wielu gałęziach gospodarki, zarówno w dużych jak i małych firmach projektowych, konstrukcyjnych i produkujących aparaturę i urządzenia medyczne oraz systemy diagnostyczne, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych, a zwłaszcza w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach.

Specjalności

 

  • biomechanika i biomateriały w medycynie
  • elektronika i informatyka w medycynie

 

Sylwetka absolwenta

Specjalność: biomechanika i biomateriały w medycynie

Absolwent tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów, wytwarzania, doboru i doskonalenia biomateriałów, projektowania, wytwarzania i eksploatacji sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, projektowania, wytwarzania i eksploatacji aparatury medycznej, projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów diagnostycznych i terapeutycznych.

Specjalność: elektronika i informatyka w medycynie

Absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę w zakresie projektowania układów elektronicznych, stosowania technik pomiaru potencjałów bioelektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów biologicznych, projektowania, programowania i uruchamiania urządzeń mikroprocesorowych, projektowania sensorowych sieci bezprzewodowych dla telemedycyny, analizy prostych robotów manipulacyjnych, działania urządzeń medycznych do automatycznej diagnostyki, metod obrazowania w diagnostyce i terapii, metod przetwarzania obrazu, wykorzystania technik komputerowych w archiwizacji danych.

Opiekunowie grup w roku 2017/2018:

- mgr inż. Ewa Paradowska  - 11IB-SP
- mgr inż. Marta Nycz - 21IB-SP
- dr inż. Katarzyna Arkusz - 31IB-SP
- dr inż. Agnieszka Mackiewicz - 25IB-BiB-SD


You are here STUDIA