Katedra Inżynierii Biomedycznej

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oferta dla przemysłu:

Laboratorium badawcze Zakładu Inżynierii Biomedycznej stanowi podstawową bazę sprzętowo-programową przeznaczoną do realizacji przez Zakład prac badawczo-naukowych, badawczo-rozwojowych i prac na zlecenie przemysłu. Prace te koncentrują się przede wszystkim w obszarze obejmującym zagadnienia nanotechnologii, elektrochemii, oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materiałów. Posiadana aparatura i oprogramowanie umożliwia prowadzenie badań m.in. z zakresu obrazowania powierzchni materiałów i oceny składu ilościowego, trwałości materiałów oraz wybranych zagadnień z korozji i obróbki elektrochemicznej materiałów konstrukcyjnych i biomateriałów. Współpraca z innymi Zakładami Wydziału umożliwia przeprowadzenie pełnej charakterystyki właściwości fizyko- chemicznych, mechanicznych i elektrochemicznych stanu warstwy wierzchniej oraz cech użytkowych materiałów.

You are here BADANIA Oferta dla przemysłu