Katedra Inżynierii Biomedycznej

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Oferta dla przemysłu:
Laboratorium badawcze Katedry Inżynierii Biomedycznej stanowi podstawową bazę sprzętowo-programową przeznaczoną do realizacji przez Katedrę prac badawczo-naukowych, badawczo-rozwojowych i prac na zlecenie przemysłu. Prace te koncentrują się przede wszystkim w obszarze obejmującym zagadnienia nanotechnologii, elektrochemii, oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materiałów. Posiadana aparatura i oprogramowanie umożliwia prowadzenie badań m.in. z zakresu obrazowania powierzchni materiałów i oceny składu ilościowego, trwałości materiałów oraz wybranych zagadnień z korozji i obróbki elektrochemicznej materiałów konstrukcyjnych i biomateriałów. Współpraca z innymi Katedrami Uniwersytetu Zielonogórskiego umożliwia przeprowadzenie pełnej charakterystyki właściwości fizyko- chemicznych, mechanicznych i elektrochemicznych stanu warstwy wierzchniej oraz cech użytkowych materiałów.


ANALIZA MIKROSKOPOWA

Nazwa usługi Osoba do kontaktu Nr tel./e-mail

Badania warstwy wierzchniej materiałów za pomocą Skaningowego Mikroskopu Elektronowego JEOL JSM- 7600F

Mikroskop umożliwia zobrazowanie struktury wierzchniej warstw materiałów. Dzięki zastosowaniu wiązki elektronów możliwie jest uzyskanie powiększenia powierzchni nawet do 1. 000.000x.

Dzięki przeprowadzeniu badań możliwa jest ocena struktury badanych materiałów, pomiar grubości powłok, czy niejednorodności powierzchni.

dr inż. Ewa Paradowska

Tel. 785355081

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ocena składu chemicznego podłoży za pomocą Skaningowego Mikroskopu Elektronowego JEOL JSM- 7600F

Mikroskop wyposażony jest w spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego, który umożliwia analizę punktowa, liniowa oraz mapping w celu określenia składu jakościowego i procentowego pierwiastków.

dr inż. Ewa Paradowska

Tel. 785355081

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Modularny system napylania próżniowego QUORUM Q150T S

Wysokorozdzielczy system napylania metalami szlachetnymi oraz węglem. Dzięki bardzo drobnemu ziarnu napylanej warstwy jest to idealny system do napylania prób do mikroskopów wysokorozdzielczych FE SEM. Urządzenie umożliwia również wytworzenie warstw o skali nanometrycznej.

dr inż. Ewa Paradowska

Tel. 785355081

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Badania topografii metodą mikroskopii sił atomowych (AFM)

Mikroskop EasyScan AFM umożliwia wykonanie zdjęć 3D topografii powierzchni badanej próbki oraz określenie chropowatości (po obszarze, po linii).

 • Maksymalny rozmiar obrazu 2048x2048 punktów.
 • Zakres skanowania w kierunku xy: 10 um x 10 um
 • Zakres skanowania w kierunku z: 2 um
 • Rozdzielczość skanowania w kierunku xy: 0,15 nm
 • Rozdzielczość skanowania w kierunku z: 0,027 nm
 • Rozmiar próbki: bez ograniczeń
 • Pomiary w trybie kontaktowym (stałej wysokości oraz stałej siły, dodatkowy moduł do pracy w trybie dynamiczny oraz mieszanym

 

Dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof.  UZ

Tel. 789441749

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

CHARAKTERYSTYKI WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Badania wytrzymałościowe

Quasistatyczne (do 1Hz) i dynamiczne badania materiałów oraz detali w zakresie obciążenia osiowego +/- 25 kN, obciążenia skrętnego +/- 220 Nm oraz przemieszczenia +/- 52 mm i kątowego +/- 130?. Możliwość badania detali o maksymalnych wymiarach 400 mm szerokość i 1000 mm wysokość. Możliwość badań na rozciąganie, ściskanie, skręcanie oraz zginanie. Badania w komorze środowiskowej w zakresie obciążenia osiowego +/- 10 kN oraz skrętnego +/- 100 Nm w temperaturze z zakresu 5-40oC. Możliwość wyznaczenia m.in. takich parametrów jak siła, wydłużenie, odkształcenie (w tym z zastosowaniem ekstensometru w zakresie 10 - 50 mm klasa dokładności 0,5 wg normy ISO 9513 lub systemu cyfrowej korelacji obrazu), moduł Younga i innych.

dr inż. Agnieszka Mackiewicz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 789441686

Badanie mikroodkształceń

Trójwymiarowe badanie mikroodkształceń materiałów metodą cyfrowej korelacji obrazu dla próbek z zakresu analizowanej powierzchni 0,5 mm x 0,5 mm do 15 mm x 15 mm z rozdzielczości 5 MPx oraz częstotliwością 75 Hz. Możliwość wyznaczenia takich parametrów jak pomiar konturu, deformacji 3D, odkształceń 3D, pomiar stałych materiałowych (moduł Younga, współczynnik Poissona, współczynnik rozszerzalności termicznej). Pomiar odkształcenia w zakresie od 0,01% do 200%.

dr inż. Agnieszka Mackiewicz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 789441686

Analizy przemieszczeń metodami optycznymi.

Pomiar odkształceń i przemieszczeń konstrukcji w zakresie od 1 cm-2 m z wykorzystaniem systemów ARAMIS I PONTOS firmy GOM. Analizy odkształceń w złożonych konstrukcjach. Ekspertyzy wytrzymałościowe maszyn urządzeń. Charakterystyka mechaniczna materiałów. Badania zmęczeniowe.

dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 789441742

Projektowanie konstrukcji pod kątem stosowania technologii addytywnych. Projektowanie i realizacja elementów konstrukcji metodą FDM. Modelowanie I badania eksperymentalne wysokoodkształcalnych materiałów polimerowych. dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 789441742

Modelowania i badania eksperymentalne układów hydraulicznych i pneumatycznych. Analiza i projektowanie układów wykorzystujacych przepływy mas, ciepła I energii. Modelowanie obiektów rzeczywistych do zastosowań w kontroli i sterowaniu układami automatyki. dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Tel. 789441742

Projektowanie i konstrukcje układów mechatronicznych. Modelowanie układów napędowych w konstrukcjach mechatronicznych. Analiza kinematyczna i dynamiczna mechanizmów. Projektowanie mechanizmów dźwigniowych. dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Tel. 789441742

Prowadzenie doradztwa związanego z projektowaniem, badaniami numerycznymi z wykorzystaniem metody elementów skończonych w zakresie:

 • opracowywania modeli geometrycznych oraz numerycznych elementów ciała człowieka
 • projektowania implantów, narzędzi chirurgicznych oraz innych urządzeń medycznych
 • liniowej i nieliniowej analizy wytrzymałościowej
 • projektowania oraz analizą układów biomechanicznych
 • statycznej i dynamicznej analizą numeryczną

 

dr inż. Monika Ratajczak

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 789441742

BADANIA ELEKTROCHEMICZNE

Badania procesów korozji metodami elektrochemicznymi

Prowadzenie badań procesów korozyjnych - wyznaczanie szybkości korozji, oporności polaryzacyjnej, badanie potencjału korozyjnego, wyznaczenie krzywych polaryzacji Tafela, różnorodnymi technikami, zarówno stałoprądowymi jak i zmiennoprądowymi. Badania powłok ochronnych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej.

Prowadzenie pomiarów stężenia (aktywności) jonów wodorowych wyrażonego w jednostkach pH, napięcia w mV, przewodności właściwej określonej w uS/cm lub mS/cm.

dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof.  UZ

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 789441749

Charakterystyka elektrochemiczna w płynach fizjologicznych

Przeprowadzenie analiz elektrochemicznych w roztworach symulujących ludzkie płyny lub w dowolnym elektrolicie. Stosowane metody pomiarowe to m.in. pomiat potencjału stacjonarnego, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, woltamperometria cykliczna, chronoamperometrii, potencjometrii, pomiaru przewodnictwa roztworów.

Badania wykonywane są na urządzeniach firmy AutoLab umożliwiających nakładanie na próbkę potencjału w zakresie od 0 do 70V oraz umożliwiający całościową rejestrację eksperymentu bez żadnych ograniczeń czasowych jego trwania oraz odpowiednią obróbkę otrzymanych danych.

Stosowane roztwory: PBS, SBF, płyn Ringera, roztwór sztucznej śliny, roztwór sztucznego moczu.
dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 789441749

INNE OZNACZENIA

Pomiar zwilżalności materiału

Pomiary dynamicznego/statycznego kata zwilżania powierzchni materiałów w zależności od jej porowatości. Rejestracja obrazów kropli, wyświetlanie parametrów w funkcji czasu. Możliwość wyboru wielkości kropli, a także cieczy pomiarowych.
mgr inż. Marta Nycz

Tel: 789441696

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oznaczenie spektrofotometryczne białek

Pomiary absorbancji w zakresie 190 - 1100 nm, możliwość zbierania widma w całym zakresie pomiarowym lub dla wskazanej długości fali. Wykonywanie krzywych wzorcowych w oparciu o minimum 5 punktów.

mgr inż. Marta Nycz

Tel: 789441696

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
You are here BADANIA Oferta dla przemysłu