Katedra Inżynierii Biomedycznej

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aparatura:

Skaningowy Mikroskop Elektronowy z Emisją Polową JEOL 7600F

JEOL JSM- 7600F jest wysokiej klasy mikroskopem elektronowym z emisja polową umożliwiającym obserwację ciał stałych w wysokiej rozdzielczości z dużym powiększeniem. Zakres powiększeń:

 • niski: 25x do 19.000x
 • wysoki: 100x do 1.000.000x

Zmiany napięcia przyspieszającego w zakresie:

 • 100V ( punktowa rozdzielczość 1.5 nm)
 • 30 kV (punktowa rozdzielczość 0.8 nm).

Mikroskop umożliwia detekcję elektronów: wtórnych ( In- lens- SEI, below- the- lens- LEI), odbitych (Low Angle Backscatter Detector - LABe) za pomocą standardowych wymienionych detektorów, dodatkowo elektrony są wykrywane przez r-Filter idealny do obserwacji próbek nie przewodzących. Posiada również opcję Gentle Beam (GB) zwalniania wiązki do 100V przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Maksymalne wymiary próbki : przekątna/ średnica 10mm, wysokość 20 mm. Mikroskop jest wyposażony w zestaw pomp umożliwiających obserwację w wysokiej bardzo wysokiej i czystej próżni.

Mikroskop wyposażony jest w spektrometr dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego, który umożliwia analizę punktowa, liniowa oraz mapping w celu określenia składu jakościowego i procentowego pierwiastków.

Na końcu przedstawione zostało przykładowe zdjęcie powierzchni wykonane w powiększeniu x50,000.

Mikroskop sił atomowych AFM

Konfiguracja umożliwiająca pomiary w trybie kontaktowym (stałej wysokości oraz stałej siły).Maksymalny rozmiar obrazu 2048x2048 punktów. Szybkość skanowania do 60 ms/linia przy 128 punktach. Możliwość zmiany kierunku skanowania w zakresie od 0 do 360 stopni. Głowica AFM 10 um:

 • Zakres skanowania w kierunku xy: 10 um x 10 um
 • Zakres skanowania w kierunku z: 2 um
 • Rozdzielczość skanowania w kierunku xy: 0.15 nm
 • Rozdzielczość skanowania w kierunku z: 0.027 nm
 • Rozmiar próbki: bez ograniczeń
 • dodatkowy moduł do pracy w trybie dynamiczny oraz mieszanym

Potencjostat/Galwanostat AutoLab PGSTAT302N

AutoLab jest urządzeniem umożliwiającym nakładanie na próbkę potencjału w zakresie od 0 do 30V oraz prowadzenie w tych zakresach badań korozyjnych, woltametrycznych, amperometrycznych oraz impedancyjnych. Jest to najwyższej klasy aparat umożliwiający całościową rejestrację eksperymentu bez żadnych ograniczeń czasowych jego trwania oraz odpowiednią obróbkę otrzymanych danych. Badania na nim odbywają się w układzie trójelektrodowym, z pełną kontrolą sprawowaną przez oprogramowanie Nowa1.3. Zmiany prądowe rejestrowane są w granicach 10nA do 1A.

Zestaw do badań elektrochemicznych ATLAS 9831

Atlas jest urządzeniem umożliwiającym nakładanie na próbkę potencjału 0-10V oraz prowadzenie w tym zakresie badań korozyjnych, woltametrycznych, amperometrycznych oraz impedancyjnych. Badania odbywają się w układzie trójelektrodowym, wyniki rejestrowane są za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Zmiany prądowe rejestrowane są w zakresie 10nA do 1A.

Spektrofotometr Spectroflex 6600

Aparat umożliwia równoczesną analizę spektralną światła i pomiar strumienia świetlnego. Stosowany jest m.in. w absorpcyjnej analizie spektralnej do pomiaru przepuszczalności lub absorpcji promieniowania w funkcji długości fali w zakresie 190-1100 nm. Oprogramowanie pozwala na wykonanie pomiarów widmowych oraz analizę ilościową badanego materiału.

Zestaw wysokonapięciowy do obróbki elektrochemicznej tworzyw konstrukcyjnych i biomateriałów

W skład zestawu wchodzi zasilacz laboratoryjny LKR-300/200 o napięciu DC regulowanym w zakresie 0-200V i mocy 200W. Charakteryzuje się on niską amplitudą tętnień, wyposażony jest w układ przeciwzwarciowy oraz ograniczenie prądowe. Posiada wbudowany wskaźnik napięcia i natężenia prądu. Ze względu na parametry elektryczne jest doskonałym źródłem zasilania dla wysokonapięciowych procesów elektrochemicznych.

Drugą część zestawu wysokonapięciowego stanowią dwa Multimetry ESCORT 3145A i 3146A. Są one miernikami z wyświetlaniem 5,5 cyfry o maksymalnym wskazaniu 120 000 cyfr. Są przystosowane do pracy zarówno w terenie jak i w systemach pomiarowych.

Podstawowe właściwości multimetrów to:

 • Pomiar dwóch parametrów sygnału doprowadzonego
 • Zdalne sterowanie za pomocą interfejsu RS-232C
 • Maksymalne wskazanie 120 000, 40 000, 4 000 dla różnych szybkości pomiaru
 • Czułość równa 1?V przy pomiarze napięcia stałego
 • Wybór metody pomiaru rezystancji - dwuprzewodowej lub czteroprzewodowej
 • Pomiar rezystancji w zakresie 120 M? z rozdzielczością 1m? przy małej szybkości pomiaru, oraz do 300M? z rozdzielczością 10m?
 • Szeroki zakres pomiarowy prądów stałych i przemiennych: od 12mA do 12A
 • Pomiar częstotliwości do 1MHz z największą rozdzielczością 0,01 Hz

Modularny system napylania próżniowego z pompą turbomolekularną

QUORUM Q150T S to wysokorozdzielczy system napylania metalami szlachetnymi oraz węglem. Próżnia uzyskiwana jest przy pomocy wstępnej pompy rotacyjnej i pompy turbomolekularnej (70l/sek). Dzięki bardzo drobnemu ziarnu napylanej warstwy jest to idealny system do napylania prób do mikroskopów wysokorozdzielczych FE SEM.

Wirówka laboratoryjna UNIVERSAL 320

UNIVERSAL 320 to wirówka o bardzo szerokim spektrum zastosowań. Posiadaja ona całą gamę wymiennych rotorów kątowych i horyzontalnych, które pozwalają na wirowanie mikroprobówek 0,2-2,0 mL, probówek o objętości do 100 mL , probówek z dnem stożkowym (Falcon) 15 i 50 mL, probówek do krwi 1,1-10 mL, mikropłytek oraz preparatów cytologicznych. Wirowanie preparatów odbywa się z szybkością do 15.000 obr/min (21.838xg)


Piec AMP

Piec firmy AMP jest urządzeniem dającym moz?liwos?c? obro?bki cieplnej detali o wymiarach 45mm x 45mm w zakresie temperatur do 950 ?C, z moz?liwos?cią kontrolowanego wzrostu temperatury lub chłodzenia z maksymalną szybkos?cią 6 ? C/min. Obróbkę termiczną można prowadzić w różnych atmosferach, według zaproponowanego programu, na co pozwala układ sterujący (LUMEL), za pomocą którego można wprowadzić kilkuetapowy program z dokładnymi ramami czasowymi trwania poszczególnych etapów, oraz temperatur.

Goniometr PG2

Goniometr PG2 to półautomatyczny miernik statycznego i dynamicznego kata zwilżania. W pomiarach statycznego kąta zwilżania pozwala na wyznaczenie zmiany wartości tego kata w czasie poprzez ciągłą rejestracje oraz wyświetlanie parametrów w funkcji czasu. Pozwala też na wyznaczenie geometrii mierzonej kropli (średnicy podstawy, wysokości, objętości, zmiany wysokości, średnicy i objętości w funkcji czasu).

Elektropolerka GALVO G8

Zestaw ATLAS 0531 ELECTROCHEMICAL UNIT & IMPEDANCE ANALYSER

ATLAS 0531 jest precyzyjnym piecioelektrodowym przyrządem, umożliwiającym pomiar krzywych chrono-volt-amperometrycznych oraz widm impedancji układów elektrochemicznych.

W skład zestawu ATLAS 0531 wchodzą:

 • ATLAS 0531 Electrochemical Unit- potencjostat/ galwanostat, wyposażony w generator przebiegów liniowych schodkowych.
 • ATLAS 0531 Impadence Analyser- analizator umożliwiający pomiar widma impedancji w zakresie częstotliwości 100kHz do 100kHz.

Potencjostat - galvanostat PGSTAT z modułem EDC

Potencjostat - galwanostat PGSTAT jest urządzeniem umożliwiającym nakładanie na próbkę potencjału w zakresie +/- 100V, rejestrację zmian prądowych w zakresie 100mA do 10nA, prowadzenie w tych zakresach badań korozyjnych, woltametrycznych oraz amperometrycznych, całościową rejestrację eksperymentu bez żadnych ograniczeń czasowych jego trwania, oraz odpowiednią obróbkę otrzymanych danych oraz pracę w układzie trójelektrodowym, z pełną kontrolą sprawowaną przez oprogramowanie Nova1.8 ;

Moduł elektrochemiczny mikrowagi kwarcowej Metrohm - Autolab EQCM

Moduł elektrochemicznej nikrowago kwarcowej mierzy zmianę masy na jednostkę powierzchni poprzez zmianę częstości rezonansowej drgającego kryształu kwarcu. EQCM jest zdolna mierzyć zmiany masy w zakresie poniżej ľg/cm2, używając 6 MHz-owego kryształu ciętego na sposób AT. Standardowo moduł EQCM wyposażony jest w dedykowane naczynko elektrochemiczne oraz oprogramowanie, zintegrowane w pakiecie NOVA.

Spektrofotometr UV-Vis Model UV-2310II

Spektrofotometr umożliwia między innymi:

 • dokonywanie pomiarów dla ściśle określonej dł. fali
 • możliwość ciągłego zbierania widma w całym zakresie pomiarowym
 • wykonywanie krzywych wzorcowych w oparciu o minimum 6 lub więcej punktów
 • pomiary: Abs, %T, Conc, %R, E(S), E(R)
 • Zakres pomiarowy aparatu: 190 - 1100 nm
 • Dwuwiązkowy z wklęsłą siatką dyfrakcyjną
 • Dwie lampy w komorze lamp: halogenowa do zakresu VIS i deuterowa do zakresu UV.
 • Szerokość wiązki spektralnej: 1.5 nm (zgodna w wymaganiami Farmakopeii Europejskiej)
 • Zmienna szybkość skanowania (regulowana w zakresie od 10 do 3600 nm/min) umożliwiająca szybką i dokładną analizę.
 • Monochromator Seya-Namioka (z wklęsłą siatką dyfrakcyjną).
 • Dokładność nastawienia długości fali: +/- 0.3 nm
 • Odtwarzalność nastawienia długości fali: 0.1 nm
 • Dokładność fotometryczna: +/-0.002 Abs (0.2%) przy 0.5 Abs
 • Obszerna komora pomiarowa umożliwiająca stosowanie licznych akcesoriów. W tym takich jak: uchwyty wielopozycyjne, uchwyty umożliwiające termostatowanie, kuwety przepływowe-sipery automatyczne podajniki próbek, uchwyty do folii, szkła itd.

 

Drukarka 3D Velleman K8200

Drukarka 3D umożliwia drukowanie obiektów o maksymalnych wymiarach 200 x 200 x 200 mm z wykorzystaniem włókna PLA lub ABS (drut 3 mm). Jest bardzo szybka, niezawodna i dokładna podczas drukowania nawet przy wyższych prędkościach. K8200 jest kompatybilna z oprogramowaniem typu RepRap. Zasada działania polega na wytworzeniu rzeczywistego obiektu z topionego włókna z tworzywa sztucznego poprzez nakładanie na siebie cienkich warstw materiału.

Elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell

System badawczy jest zaprojektowany do wykonywania quasistatycznych i niskoczęstotliwościowych badań obciążeniowych (1Hz) na materiałach w zakresie obciążenia do +/-5kN. Badana próbka zostaje obciążona przez wielkości badawcze jak siła, moment czy odkształcenie o zdefiniowanej wartości, przebiegu czasowym i częstotliwości. Maszyna umożliwia wykonanie badań na rozciąganie, ściskanie oraz zginanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

Aparat do elektroforezy pionowej Wide-Mini Dual SE 640

Aparat jest przeznaczony do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych (rozdział białek, frakcjonowanie kwasów i rozdział elektroforezy 2D) w powszechnie stosowanych warunkach denaturujących i niedenaturujących. Na jednym żelu płytowym możliwość porównania 28 próbek

Cytometr przepływowy

Kompaktowy cyfrowy cytometr przepływowy umożliwiającą ocenę wielkości, intensywności zabarwienia i intensywności fluorescencji badanych komórek za pomocą pomiarów 4 fluorescencji (FL) dzielonych pomiędzy laserami w następujący sposób: 3 FL z lasera niebieskiego, 1 FL z lasera czerwonego. Czułość cytometru: 150 MESF dla FITC i 100 MESF dla PE.

Trójwymiarowy optyczny system pomiarowy ARAMIS GOM

Optyczny system pomiarowy 3D umożliwia bezdotykowym pomiar właściwości materiału, służącym do analizy próbek obciążanych statystycznie lub dynamicznie rejestrując:

 

 • Współrzędne punktów 3D
 • Przemieszczenia i przyspieszenia 3D
 • Wartości odkształceń powierzchniowych
 • Szybkość odkształceń

 

Drukarka DEXER 3D MULTI XL

Drukarka DEXER dział w oparciu o technologię FDM czyli przetapianie materiału przy pomocy głowicy drukarskiej i druk warstwa po warstwie wybranego modelu. Umożliwa druk filamantem o grubości 1,75mm tworzywem PLA ,ABS, Nylon, Laywood oraz innymi. Drukraka posiada dwie głowice druku. Urządzenie może pracować poprzez komunikację z komputerem lubbezpośrednio z kartą SD. Wydruk odbywa się przy operowaniu na plikach STL. Maksymalne wymiary drukowanego elementu : 205mmx205mmx200mm

Autoklaw seria SUN (kat.B)

Autoklaw zaprojektowano specjalnie do używania przy częstych sterylizacjach. Jest wyposażony w mikroprocesor do inteligentnego sterowania i interfejs człowiek-maszyna umożliwiający wygodną pracę z urządzeniem. Dzięki funkcji aktywnego wyświetlania parametrów i warunków oraz automatycznej funkcji wyłączania w celu ochrony urządzenia przy nadmiernie wysokiej temperaturze i ciśnieniu, niniejszy rodzaj autoklawu jest niezawodnym produktem do stosowania w sterylizacji. Autoklaw może sterylizować w temperaturze 121oC lub 134oC.

Oprogramowanie:

 • SolidWorks
 • Ansys 16.2
 • 3D Doctor

 

You are here BADANIA Aparatura