Katedra Inżynierii Biomedycznej

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sukcesy naszych studentów:


 

Nagroda za najlepszą pracę magisterską Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2013/2014 dla absolwentki Ewy Paradowskiej

Mamy zaszczyt poinformować że absolwentka kierunku inżynieria biomedyczna mgr inż. Ewa Paradowska otrzymała nagrodę za najlepszą pracę dyplomową bronioną w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Mechanicznym. Nagordę za pracę magisterską pt."Impedancyjna ocena zjawiska formowania biofilmu na powierzchni 

Absolwenta mgr inż. Monika Ratajczak otrzymała wyróżnienie w konkursie PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej w 2013r.

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza absolwentka mgr inż. Moniki Ratajczak otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską w 2013r. z dziedziny inżynierii biomedycznej za pracę pt. "Badania właściwości mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania".

Monice serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych studentów do brania udziału we tej i innych inicjatywach związanych z inżynierią biomedyczną!

 

 

 


"Magisterium z Innowacji" - 4 najbardziej innowacyjne prace dyplomowe napisały studentki Inżynierii Biomedycznej

"Magusterium z Innowacji" to konkurs realizowany w ramach projektu systemowego pn. Lubuskie Centrum Innowacji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich z zakresu innowacyjnych rozwiązań, które można zaadoptować na grunt działalności gospodarczej, a tym samym przyczyniają się do rozwoju współpracy nauki i biznesu w dziedzinie transferu technologii w województwie lubuskim.

Na konkurs zgłoszonych zostało 12 prac dyplomowych. Autorami wszystkich prac byli studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, z Wydziałów: Mechanicznego, Fizyki i Astronomii, Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Ekonomii i Zarządzania oraz Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Jury, reprezentowane przez przedstawicieli Lubuskiej Rady Innowacji, jednogłośnie wybrało 5 finalistów spośród których, 4 osoby są studentkami Inżynierii Biomedycznej:

I miejsce - Katarzyna Guzik
Tytuł pracy: Doskonalenie metod wytwarzania nanocząstek srebra z surowców biologicznych
Nazwa uczelni: Uniwersytet Zielonogórski
Wydział / Kierunek: Wydział Mechaniczny / Inżynieria Biomedyczna

II miejsce - Justyna Skóra
Tytuł pracy: Opracowanie podłoża biosensora impedancyjnego na bazie Ti/TiO2
Nazwa uczelni: Uniwersytet Zielonogórski
Wydział / Kierunek: Wydział Mechaniczny / Inżynieria Biomedyczna

III miejsce - Karolina Cyran
Tytuł pracy: Opracowanie immunosensora na podłożu Ti/TiO2
Nazwa uczelni: Uniwersytet Zielonogórski
Wydział / Kierunek: Wydział Mechaniczny / Inżynieria Biomedyczna

Wyróżnienie -Joanna Filik
Tytuł pracy: Opracowanie biosensora amperometrycznego na bazie Ti/TiO2
Nazwa uczelni: Uniwersytet Zielonogórski
Wydział / Kierunek: Wydział Mechaniczny / Inżynieria Biomedyczna

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 


 

Dwie studentki Inżynierii Biomedycznej otrzymały Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwie studentki Inżynierii Biomedycznej, Kornelia Zaborowska oraz Joanna Filik zostały laureatkami Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Jest to nagroda przyznawana 1000 najlepszym studentom w Polsce. Obu Studentkom oraz ich opiekunom naukowym Pani prof. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik i Panu dr Tomaszowi Klekielowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


Diamentowy Grant studentki V roku Inżynierii Biomedycznej, Pani inż. Katarzyna Arkusz

Więcej informacji

 


 

luty 2011

Stypendia dla naszych Studentek

Wśród 5 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2010/2011, znalazły się 2 studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna. Nagroda w wysokości 1300 zł będzie wypłacana przez 10 miesięcy. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego. Stypendystakami zostały Panie Katarzyna Arkusz i Anna Reder. Serdecznie gratulujemy!


25-27.11.2010

Zielona Góra - udział w V Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Naukowym "Między Biotechnologią, a Ochroną Środowiska" interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników?. Referaty przedstawiły :

- Ada Andrynowska "Znaczenie elektromiografii w inżynierii biomedycznej"

- Weronika Wojtak "Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni"

- Katarzyna Arkusz "Biosensor HIV na bazie analogii lizozymu z receptorem CXCR4"(wyróżnienie)


27-28.05.2010

II Ogólnopolska Konferencja Inżynieria Biomedyczna - Edukacja

Konferencja OKIBEdu 2010 odbyła się w Krakowie, a poświęcona była głównie zagadnieniom edukacyjnym skoncentrowanym wokół szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej.
Szczególnie miło nam poinformować, że nasi Studenci, działający w ramach koła naukowego BiomedUZ, przywieźli nagrody za najlepsze prezentacje: I nagrodę zdobyła Pani Katarzyna Arkusz, a III Pan Michał Czerniawski. Bardzo serdecznie gratulujemy!

Informacje medialne po konferencji:

Przeczytaj i posłuchaj - Wywiad w Akademickim Radiu Index
Przeczytaj: Uzetka :: Nasze Miasto

Ponadto nasi studenci otrzymali zaproszenie do włączenia się w tworzącą się Ogólnopolską Sieć Kół Naukowych (Biomedical Students' Net).


lipiec-wrzesień 2009

Kasia Arkusz w Cambridge

Wspaniałe pracowite wakacje w Cambridge University spędziła studentka III roku, Pani Katarzyna Arkusz. Oto, co sama pisze:
Cambridge, czyli świat na wyciągnięcie ręki...
"Do wakacji należy się dobrze przygotować" zgodnie z tą zasadą zaczęłam już o nich myśleć na początku roku akademickiego 2008/2009. Pomysł zrodził się dość niespodziewanie i pierwotnie był dla mnie co najmniej nierealny : wyjechać na projekt badawczy realizowany w Uniwersytecie w Cambridge. Po akceptacji mej kandydatury nastąpiły przygotowania - wypełnianie formularzy, przygotowanie tematyczne, wreszcie pakowanie. I tak 1 lipca rozpoczęła się moja przygoda z Cambridge.
Początki były trudne i zaskakujące. Nowy kraj, nowi ludzie, nowa sytuacja, ale przecież muszę dać sobie radę. Podczas trzymiesięcznego pobytu moim zadaniem było opracowanie nowej metody detekcji HIV z zastosowaniem biosensora opartego o związki niklu. W tym celu poznałam wiele metod , przeszłam wiele szkoleń i spędziłam setki godzin w laboratorium. FTIR, SEM/EDS, XRD, AFM, woltametria cykliczna, amperometria, chronometria, potencjometria to główne metody, których używałam podczas realizacji projektu.
Jednak nie samą nauką człowiek żyje . Weekendy to wspólne podróże po Wielkiej Brytanie ze znajomymi z różnych zakątków świata - ludźmi zafascynowanymi swoimi projektami, ciekawymi świata, niezwykle przyjaznymi i uśmiechniętymi.
Pobyt w Cambridge to dla mnie kolejna lekcja życia i niezapomniana przygoda. Za umożliwienie jej przeżycia chciałabym bardzo podziękować prof. Elżbiecie Krasickiej- Cydzik, oraz moim opiekunom w Cambridge , którymi byli dr Vasant Kumar i Hetal Patel.
Marzenia się spełniają? TAK, jeśli się w nie uwierzy, będzie się ciężko pracować i nigdy się nie podda.
Jak widać, warto brać udział w takich "przygodach"...


07.05.2009

Studencji NOBEL 2009

Z ogromną radością i przyjemnością informujemy, że wśród studentów Inżynierii Biomedycznej biorących udział w konkursie Studencki NOBEL 2009 Pani Anna Reder została zwycięzcą regionalnym (województwa lubuskiego), a Pani Jowita Łoin otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!!!

5-7.06.2008, Kraków - I Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Biomedycznej - Edukacja. Studenci zaprezentowali następujące referaty:

- Anna Reder, Jowita Łoin "Ideał zawodu widziany oczami studentów - czego oczekujemy wybierając kierunek inżynieria biomedyczna"

- Agnieszka Mackiewicz, Katarzyna Guzik "Aktywizacja studentów w roli partnerów w procesie kształcenia"
- Katarzyna Arkusz "Jak rekrutować najlepszych kandydatów na studia?"

W dniach 15-17 maja 2009 roku, w Lubiatowie, zorganizowane zostało I Plenerowe Seminarium Bioinżynierii pt. "Krok w przyszłość", w której udział wzięli wykładowcy oraz studenci inżynierii biomedycznej. Podczas dwóch sesji zarówno studenci jak i pracownicy Zakładu Bioinżynierii wymieniali się własnymi poglądami na temat kierunku studiów, prezentowali własne badania naukowe i ustalali program działań na najbliższy okres. Po jakże udanych, ale i wyczerpujących sesjach wszyscy uczestnicy wyjazdu wspólnie zgromadzili się wokół ogniska. Śpiewy, tańce, pokazy zdjęć okazały się kolejną, równie ważną, korzyścią seminarium - integracja zarówno studentów, jak i wykładowców.

13.06.2008

Anna Reder najlepszą studentką woj. lubuskiego

Miło nam poinforamować, że Pani Anna Reder, studentka 2 kierunków - nauk biologicznych i inżynierii biomedycznej - została najlepszą studentką województwa lubuskiego. Serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy do przeczytania wywiadu (plik pdf, 5 BM).

 

 

You are here STUDIA Sukcesy naszych studentów