Katedra Inżynierii Biomedycznej

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sukcesy naszych studentów:

 


17.03.2020 - CRS Masters - WYGRALIŚMY!
Studentci kierunku Inżynieria Biomedyczna zrzeszeni w KN BIomedUZ zostali zwycięzcami III edycji konkursu CRS Masters - działaj z Henklem! W ramach projektu "Pomocna łapa" studenci zaprojektują i wykonają protezę łapy dla psa. Protezy dla zwierząt, dostępne na rynku są stosunkowo drogie i przekraczają możliwości finansowania schronisk dla zwierząt oraz właścicieli piesków wymagających pomocy.


25-26.10.2019 - Konferencja Inżynierii Biomedycznej, Poznań
W dniach 25-25.10.2019 podczas Konferencji Inżynierii Biomedycznej odbywającej się na Politechnice Poznańskiej przyznano I nagrodę dla studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna - pani Kamili Pasik.
Temat wystąpienia: "Nanorurki ditlenku tytanu modyfikowane termicznie jako medium filtracyjne w technikach dializacyjnych" - studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna: inż. Aleksandra Jędrzejewska, Kamila Pasik, opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Arkusz.


14-15.06.2019 - Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych
W dniach 14 ? 15 czerwca 2019 r. w Instytucie Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu odbyło się X Sympozjum "Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych".
Jest nam miło poinformować, że w kategorii "Prezentacje plakatowe: III miejsce zdobył mgr inż. Filip Andruszkiewicz - student kierunku Inżynieria Biomedyczna prezentując prace na temat "Wykorzystanie materiałów kompozytowych oraz techniki wytwarzania metodą druku 3D w opracowaniu zewnętrznej protezy kończyny przedniej dla psa po traumatologicznej resekcji" (Andruszkiewicz F., Jędrzejewska A., Mackiewicz A.).


17-19.05.2019 - Majówka Młodych Biomechaników
W dniach 17-19 maja 2019r. w Wiśle odbyła się XVI Konferencja Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników zorganizowana przez Katedrę Biomechatroniki, Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Politechniki Śląskiej.
Podczas sesji plakatowej mgr inż. Natalia Maksymczak, studentka inżynierii biomedycznej zaprezentowała wyniki badań pt.: "Badania biomechaniczne tchawicy w warunkach wielokierunkowego obciążenia" (Maksymczak N., Dudek A., Noszczyk-Nowak A., Mackiewicz A., Będziński R).
Zeprezentowane wyniki badań zostały uznane jako jedne z najbardziej oryginalnych przedstawionych podczas konferencji, za co studentka została uhonorowana III nagrodą za prezentację plakatową.


9.05.2018r. - IV edycja Gali Laur Naukowca
Koło Naukowe BiomedUZ działające przy Zakładzie Inżynierii Biomedycznej zostało uhonorowane Laurem Naukowca w kategorii INNOWACYJNY PROJEKT ROKU za projekt pt. "Wytworzenie i charakterystyka kompozytu nanorurki ditlenku tytanu/grafen monowarstwowy".  Wyniki przeprowadzonych badań, zostały zaprezentowane podczas konferencji "Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych" w dniach 23-24 czerwca 2017r. oraz opublikowane w monografii (ISBN: 9788394271459).


19-21.05.2017 - Majówka Młodych Biomechaników
Podczas XIV Konferencji Naukowej "Majówka Młodych Biomechaników" im. prof. Dagmary Tejszerskiej w sesji posterowej członkowie Koła Naukowego BiomedUZ i studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna zaprezentowali dwa referaty:
Mariusz Nowak, Tomasz Klekiel "Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni"
Patryk Skotnicki, Tomasz Klekiel "Ocena możliwości poprawy funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym"
Praca autorstwa Patryka Skotnickiego została uznana za najlepszą pracę naukową w sesji posterowej!


27.04.2016r. - Gala Laur Naukowca

Koło Naukowe BiomedUZ zwyciężyło plebiscyt w gazecie Nasze Miasto na Najpopularniejszy projekt roku za projekt "Brak aktywności fizycznej, czyli co można wymienić w człowieku?" w ramach Gali Laur Naukowca.


2014 - Nagroda za najlepszą pracę magisterską Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2013/2014 dla absolwentki Ewy Paradowskiej.

Mamy zaszczyt poinformować że absolwentka kierunku inżynieria biomedyczna mgr inż. Ewa Paradowska otrzymała nagrodę za najlepszą pracę dyplomową bronioną w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Mechanicznym. Nagrodę za pracę magisterską pt. "Impedancyjna ocena zjawiska formowania biofilmu na powierzchni centralnych cewników hemodializacyjnych wykonanych z karbotanu". Laureatce serdecznie gratulujemy.


2013 - Absolwenta mgr inż. Monika Ratajczak otrzymała wyróżnienie w konkursie PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej w 2013r.

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza absolwentka mgr inż. Moniki Ratajczak otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską w 2013r. z dziedziny inżynierii biomedycznej za pracę pt. "Badania właściwości mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania".

Monice serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych studentów do brania udziału we tej i innych inicjatywach związanych z inżynierią biomedyczną!


2013 - "Magisterium z Innowacji" - 4 najbardziej innowacyjne prace dyplomowe napisały studentki Inżynierii Biomedycznej

"Magisterium z Innowacji" to konkurs realizowany w ramach projektu systemowego pn. Lubuskie Centrum Innowacji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich z zakresu innowacyjnych rozwiązań, które można zaadoptować na grunt działalności gospodarczej, a tym samym przyczyniają się do rozwoju współpracy nauki i biznesu w dziedzinie transferu technologii w województwie lubuskim.

Na konkurs zgłoszonych zostało 12 prac dyplomowych. Autorami wszystkich prac byli studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, z Wydziałów: Mechanicznego, Fizyki i Astronomii, Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Ekonomii i Zarządzania oraz Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Jury, reprezentowane przez przedstawicieli Lubuskiej Rady Innowacji, jednogłośnie wybrało 5 finalistów spośród których, 4 osoby są studentkami Inżynierii Biomedycznej:

I miejsce - Katarzyna Guzik
Tytuł pracy: Doskonalenie metod wytwarzania nanocząstek srebra z surowców biologicznych

II miejsce - Justyna Skóra
Tytuł pracy: Opracowanie podłoża biosensora impedancyjnego na bazie Ti/TiO2

III miejsce - Karolina Cyran
Tytuł pracy: Opracowanie immunosensora na podłożu Ti/TiO2

Wyróżnienie -Joanna Filik
Tytuł pracy: Opracowanie biosensora amperometrycznego na bazie Ti/TiO2

Laureatom serdecznie gratulujemy!


2012 - Dwie studentki Inżynierii Biomedycznej otrzymały Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwie studentki Inżynierii Biomedycznej, Kornelia Zaborowska oraz Joanna Filik zostały laureatkami Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Jest to nagroda przyznawana 1000 najlepszym studentom w Polsce. Obu Studentkom oraz ich opiekunom naukowym Pani prof. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik i Panu dr Tomaszowi Klekielowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!


2012 - Diamentowy Grant studentki V roku Inżynierii Biomedycznej, Pani inż. Katarzyna Arkusz

Więcej informacji


luty 2011 - Stypendia dla naszych Studentek

Wśród 5 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2010/2011, znalazły się 2 studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna. Nagroda w wysokości 1300 zł będzie wypłacana przez 10 miesięcy. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego. Stypendystakami zostały Panie Katarzyna Arkusz i Anna Reder. Serdecznie gratulujemy!


25-27.11.2010

Zielona Góra - udział w V Międzynarodowym Studenckim Sympozjum Naukowym "Między Biotechnologią, a Ochroną Środowiska" interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników?. Referaty przedstawiły :

- Ada Andrynowska "Znaczenie elektromiografii w inżynierii biomedycznej"

- Weronika Wojtak "Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni"

- Katarzyna Arkusz "Biosensor HIV na bazie analogii lizozymu z receptorem CXCR4"(wyróżnienie)


27-28.05.2010 - II Ogólnopolska Konferencja Inżynieria Biomedyczna - Edukacja

Konferencja OKIBEdu 2010 odbyła się w Krakowie, a poświęcona była głównie zagadnieniom edukacyjnym skoncentrowanym wokół szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej.
Szczególnie miło nam poinformować, że nasi Studenci, działający w ramach koła naukowego BiomedUZ, przywieźli nagrody za najlepsze prezentacje: I nagrodę zdobyła Pani Katarzyna Arkusz, a III Pan Michał Czerniawski. Bardzo serdecznie gratulujemy!

Informacje medialne po konferencji:

Przeczytaj i posłuchaj - Wywiad w Akademickim Radiu Index

Przeczytaj: Uzetka :: Nasze Miasto

 

Ponadto nasi studenci otrzymali zaproszenie do włączenia się w tworzącą się Ogólnopolską Sieć Kół Naukowych (Biomedical Students' Net).


lipiec-wrzesień 2009- Kasia Arkusz w Cambridge

Wspaniałe pracowite wakacje w Cambridge University spędziła studentka III roku, Pani Katarzyna Arkusz. Oto, co sama pisze:
Cambridge, czyli świat na wyciągnięcie ręki...
"Do wakacji należy się dobrze przygotować" zgodnie z tą zasadą zaczęłam już o nich myśleć na początku roku akademickiego 2008/2009. Pomysł zrodził się dość niespodziewanie i pierwotnie był dla mnie co najmniej nierealny : wyjechać na projekt badawczy realizowany w Uniwersytecie w Cambridge. Po akceptacji mej kandydatury nastąpiły przygotowania - wypełnianie formularzy, przygotowanie tematyczne, wreszcie pakowanie. I tak 1 lipca rozpoczęła się moja przygoda z Cambridge.
Początki były trudne i zaskakujące. Nowy kraj, nowi ludzie, nowa sytuacja, ale przecież muszę dać sobie radę. Podczas trzymiesięcznego pobytu moim zadaniem było opracowanie nowej metody detekcji HIV z zastosowaniem biosensora opartego o związki niklu. W tym celu poznałam wiele metod , przeszłam wiele szkoleń i spędziłam setki godzin w laboratorium. FTIR, SEM/EDS, XRD, AFM, woltametria cykliczna, amperometria, chronometria, potencjometria to główne metody, których używałam podczas realizacji projektu.
Jednak nie samą nauką człowiek żyje . Weekendy to wspólne podróże po Wielkiej Brytanie ze znajomymi z różnych zakątków świata - ludźmi zafascynowanymi swoimi projektami, ciekawymi świata, niezwykle przyjaznymi i uśmiechniętymi.
Pobyt w Cambridge to dla mnie kolejna lekcja życia i niezapomniana przygoda. Za umożliwienie jej przeżycia chciałabym bardzo podziękować prof. Elżbiecie Krasickiej- Cydzik, oraz moim opiekunom w Cambridge , którymi byli dr Vasant Kumar i Hetal Patel.
Marzenia się spełniają? TAK, jeśli się w nie uwierzy, będzie się ciężko pracować i nigdy się nie podda.
Jak widać, warto brać udział w takich "przygodach"...


07.05.2009 - Studencki NOBEL 2009

Z ogromną radością i przyjemnością informujemy, że wśród studentów Inżynierii Biomedycznej biorących udział w konkursie Studencki NOBEL 2009 Pani Anna Reder została zwycięzcą regionalnym (województwa lubuskiego), a Pani Jowita Łoin otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!!!


5-7.06.2008, KrakówI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Biomedycznej - Edukacja. Studenci zaprezentowali następujące referaty:

- Anna Reder, Jowita Łoin "Ideał zawodu widziany oczami studentów - czego oczekujemy wybierając kierunek inżynieria biomedyczna"

- Agnieszka Mackiewicz, Katarzyna Guzik "Aktywizacja studentów w roli partnerów w procesie kształcenia"
- Katarzyna Arkusz "Jak rekrutować najlepszych kandydatów na studia?"


13.06.2008 - Anna Reder najlepszą studentką woj. lubuskiego

Miło nam poinforamować, że Pani Anna Reder, studentka 2 kierunków - nauk biologicznych i inżynierii biomedycznej - została najlepszą studentką województwa lubuskiego. Serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy do przeczytania wywiadu (plik pdf, 5 BM).

You are here INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Sukcesy naszych studentów