Katedra Inżynierii Biomedycznej

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Książki i czasopisma:

Czasopisma:

 1. Acta of Bioengineering and Biomechanics / Wrocław University of Technology, Polish Society of Biomechanics, Applied Mechanics Committee of Polish Academy of Sciences, Rehabilitation Committee of Polish Academy of Sciences ; red. nacz. Romuald Będziński. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, kwartalnik 1999-2004
 2. Biocybernetics and Biomedical Engineering / Polish Academy of Sciences. Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering ; red.nacz. Maciej Nałęcz, Warszawa : PWN-Polish Scientific Publishers, kwart. 1982
 3. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials : kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Kwart.. - Od nr 3 (1998) : czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. - Od nr 62 (2007) : czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 4. Polimery : tworzywa wielkocząsteczkowe : miesięcznik poświęcony chemii i technologii polimerów / Instytut Tworzyw Sztucznych, Warszawa : ITS, 1967-, Mies.
 5. Nanostructured elastomeric biomaterials for soft tissue reconstruction / Mirosława El Fray, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria materiałowa ; z. 17
 6. Journal of Materials Science: Materials in Medicine
 7. Materials Today
 8. Advanced Engineering Materials
 9. Bio Research International
 10. Journal of Biophotonics
 11. Inżynieria Biomedyczna - Acta Bio-Optica et Informatica Medica / Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. - Wrocław : INDYGO Zahir Media, 2008-. - 1234-5563
 12. Nature methods - techniques for life scientists and chemists / miesięcznik Nature Publishing Group, New York,
  ISSN 1548-7091

Książki:

 1. Akceleratory biomedyczne / Waldemar Scharf. Warszawa : PWN, 1994
 2. Basic probability theory for biomedical engineers / John D. Enderle, David C. Farden, Daniel J. Krause, Morgan & Claypool Publishers, 2006, seria: Synthesis Lectures on Biomedical Engineering, ISSN 1930-0328 ; 5
 3. Basic transport phenomena in biomedical engineering / Ronald L. Fournier, 2 wyd. , New York : Taylor & Francis Group, 2007
 4. Bioceramika dla ortopedii / Zbigniew Swięcki, Warszawa : IPPT PAN, 1992
 5. Biofluid mechanics in cardiovascular systems / Lee Waite, New York : The McGraw-Hill Companies, Inc., 2006
 6. Bioimpedance and bioelectricity basics / Sverre Grimnes, Orjan Grottem Martinsen, Ed.2,Amsterdam : Elsevier, 2008
 7. Biological foundations of biomedical engineering / red. J. Kline, Boston : Little, 1976
 8. Biomaterials and tissue engineering / red. D. Shi, Berlin : Springer-Verlag, 2004, Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering
 9. Biomateriały / Jan Marciniak, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2002
 10. Biomateriały / red. Stanisław Błażewicz [et al.], Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 ; t. 4
 11. Biomateriały w chirurgii kostnej / Jan Marciniak, Gliwice : Politechnika Slšska, 1992
 12. Biomateriały w stomatologii / Jan Marciniak, Marcin Kaczmarek, Anna Ziębowicz, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2008, Monografia / Politechnika Sląska ; 174
 13. Biomateriały metalowe oraz połšczenia metal-ceramika w zastosowaniach stomatologicznych / Barbara Surowska, Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009
 14. Biomechanics : motion, flow, stress and growth / Y. C. Fung, New York : Springer-Verlag, 1990
 15. Biomechanics of sport and exercise / Peter McGinnis, Champaign : Human Kinetics, 1999
 16. Biomechanika inżynierska : Zagadnienia wybrane / Romuald Będziński, Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1997
 17. Biomechanika inżynierska : zagadnienia wybrane : laboratorium : praca zbiorowa / red. Dagmara Tejszerska ; aut.: Agata Guzik [et al.], Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2004,
 18. Biomechanika inżynierska narządu żucia : zagadnienia wybrane / Wiesław Chladek, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2008
 19. Biomechanika kršżka międzykręgowego - ocena przecišżeń oraz skutków wprowadzenia implantów / Celina Pezowicz, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008
 20. Biomechanika kręgosłupa / red. Kazimierz Bącal, Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1988
 21. Biomechanika kręgosłupa człowieka / Marek Gzik, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2007
 22. Biomechanika układu ruchu człowieka / Tadeusz Bober, Jerzy Zawadzki ; Katedra Biomechaniki Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd.3 popr. , Wrocław : Wydawnictwo BK, 2006
 23. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna / red. Adam Morecki [et al.], Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2004, Seria: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 ; t.5
 24. Biomedical engineering principles / Arthur B. Ritter, Stanley Reisman, Bozena B. Michniak,, Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2005
 25. Biomedical image analysis / Rangaraj M. Rangayyan, Boca Raton : CRC Press, 2005, Seria; Biomedical Engineering Series
 26. Biomedical signal analysis : a case-study approach / Rangaraj M. Rangayyan, New York : Wiley and Sons, 2002, IEEE Press Series on Biomedical Engineering
 27. Biomedical surfaces / Jeremy Ramsden, Boston : Artech House, 2008, seria: Engineering in medicine & biology
 28. Bionanomateriały / Mieczysław Jurczyk, Jarosław Jakubowicz, Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008
 29. Bionanotechnology / Elisabeth S. Papazoglou, Aravind Parthasarathy, Morgan & Claypool Publishers, 2007, seria: Synthesis Lectures on Biomedical Engineering, ISSN 1930-0328 ; 7
 30. Biopolimery : fizykochemiczne metody oczyszczania, rozdzielania i badania / ; tł. z ros, Warszawa : PWN, 1971
 31. Biopomiary / red. Władysław Torbicz [et al.], Warszawa : EXIT, 2001, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 ; T. 2
 32. Biosystemy / red. Jan Doroszewski [et al.], Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 ; 1
 33. Biotribologia / Monika Gierzyńska-Dolna, Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2002
 34. Ćwiczenia laboratoryjne z biomateriałów / red. Jan Marciniak, Gliwice : Politechnika Sląska, 1993
 35. Deep etching of silicon / Ivo W. Rangelow, Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1996
 36. Design engineering of biomaterials for medical devices / David Hill, Chichester : John Wiley & Sons, 1998, seria: Wiley series in biomaterials science and engineering
 37. Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology , Vol. 1 : A-Ch - Vol. 10 : So-Z, Ed. Hari Singh Nalwa, wyd.Stevenson Ranch : American Scientific Publishers, 2004
 38. Fizyka medyczna / red. Grzegorz Pawlicki [et al.], Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 ; t.9
 39. Intermediate probability theory for biomedical engineers / G. Enderle, David C. Farden, Daniel J. Krause, Morgan & Claypool Publishers, 2006, seria: Synthesis Lectures on Biomedical Engineering, ISSN 1930-0328 ; 10
 40. Introduction to biomedical engineering technology / Laurence J. Street, Boca Raton : CRC Press, 2008
 41. Introduction to continuum biomechanics / Kyriacos A. Athanasiou, Roman M. Natoli, Morgan & Claypool Publishers, 2008, seria: Synthesis Lectures on Biomedical Engineering
 42. Introductory biomechanics : from cells to organisms / C.Ross Ethier, Craig A. Simmons, Cambridge : Cambridge University Press, 2008, seria: Cambridge Texts in Biomedical Engineering
 43. Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza ; aut. Piotr Augustyniak [et al.], Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2008
 44. Inżynieria ortopedyczna i rehabilitacyjna / red. Jan R. Dąbrowski. - Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. - 978-83-60200-59-9
 45. Inżynieria powierzchni metali / Tadeusz Burakowski, Edward Roliński, Tadeusz Wierzchoń, Warszawa : Politechnika Warszawska, 1992
 46. Inżynieria powierzchni metali : podstawy, urządzenia, technologie / Tadeusz Burakowski, Tadeusz Wierzchoń , Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995
 47. Inżynieria powierzchni w wytwarzaniu biomateriałów tytanowych / Tadeusz Wierzchoń, Elżbieta Czarnowska, Danuta Krupa, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004,
 48. Kompartmentowe modelowanie procesów sterowania w systemach fizjologicznych / Andrzej Weryński, Vasilij Novosielcev, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łšcznoœci, 1983
 49. Konstrukcja oraz badania rozpórek chirurgicznych do korekcji skrzywień kręgosłupa / Kazimierz Bącal, Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1979
 50. Kształtowanie składu chemicznego i struktury stopów Co-Cr-Ni-Mo jako biomateriałów / Barbara Surowska, Lublin : Politechnika Lubelska, 1997
 51. Materiały w budowie maszyn i aplikacjach medycznych : materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych / Henryk Leda, Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2008
 52. Medicine by design : the practice and promise of biomedical engineering / Fen Montaigne, Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2006
 53. Microarray technology and its applications / U.R. Müller, D.V. Nicolau (eds.), Berlin : Springer-Verlag, 2005, seria: Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering
 54. Mikrobioanalityka : praca zbiorowa / red. Zbigniew Brzózka ; [aut.: Zbigniew Brzózka et al.], Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009
 55. Modelowanie biomechaniczne układu kręgosłupa człowieka metodą elementów skończonych / Tomasz Zagrajek, Warszawa : Politechnika Warszawska, 1990
 56. Modelowanie i pomiary sygnałów biooptycznych / Anna Cysewska-Sobusiak, Poznań : Politechnika Poznańska, 2001
 57. Musculoskeletal biomechanics / Paul Brinckmann, Wolfgang Frobin, Gunnar Leivseth, Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 2002
 58. Nanodevices for the life sciences / ed. Challa S.S.R. Kumar, Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH, 2006, seria: Nanotechnologies for the life sciences
 59. Nanomaterials for biosensors / ed. by Challa S. S. R. Kumar, Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, Nanotechnologies for the life sciences; Vol.8
 60. Nanomateriały : wybrane zagadnienia / Mieczysław Jurczyk, Poznań : Politechnika Poznańska, 2001
 61. Nanomateriały ceramiczne / Mieczysław Jurczyk, Jarosław Jakubowicz, Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004
 62. Nanotechnologia : narodziny nowej nauki, czyli świat cząsteczka po cząsteczce / Ed Regis ; tł. z ang. Warszawa : Prószyński i S-ka 2001, Na Scieżkach Nauki
 63. Nanotechnologie / red. nauk. Robert W. Kelsall, Ian W. Hamley, Mark Geoghegan ; red. nauk. przekł. Krzysztof Kurzydłowski ; [zespół tłumaczy Jarosław Ferenc et al.], Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 64. Numerical and statistical methods for bioengineering : applications in MATLAB / Michael R. King, Nipa A. Mody. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011.
 65. Obrazowanie biomedyczne / red. Leszek Chmielewski [et al.], Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003, seria; Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 ; t.8
 66. Odkrywanie tajników życia : Biopolimery / Wiktoryn Kuszner, Warszawa : PWN, 1967
 67. Optyka liniowa / Gerard Z. Czajkowski, Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006, seria: Własności optyczne nanostruktur półprzewodnikowych / Gerard Czajkowski ; v. 1
 68. Podstawy biomechaniki / Jerzy Mrozowski, Jan Awrejcewicz, Łódz : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2004, Podręczniki Akademickie - Politechnika Łódzka
 69. Podstawy inżynierii medycznej / Grzegorz Pawlicki, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997
 70. Powierzchniowe metody badawcze w nanotechnologii półprzewodnikowej / Jacek Szuber, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2002
 71. Powłoki ochronne / Danuta Kotnarowska, Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2004
 72. Powłoki organiczne w technice antykorozyjnej / Zygmunt Zinowicz, Konrad Gauda, Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003
 73. Problemy biocybernetyki i inżynierii biomedycznej / red.Maciej Nałęcz, T.1: Biosystemy,T.2: Biopomiary / red.Leszek Filipczyński, T.3: Sztuczne narządy, T.4: Biomateriały, T.5: Biomechanika / red.Adam Morecki, T.6: Informatyka medyczna / red.Edward Waniewski, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1990. - 6 t
 74. Przepływy w układzie krwionoœnym / Bartłomiej Bębenek, Kraków : Politechnika Krakowska, 1999
 75. Selected Papers of the First National Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Warszawa 1976 / red.Maciej Nałęcz. - Warszawa : Polish Scientific Publ, 1976.
 76. Sensors, nanoscience, biomedical engineering, and instruments / ed.by Richard C. Dorf, 3 edycja, Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2006, seria: The Electrical Engineering Handbook Series
 77. Sieci neuronowe / red. Włodzimierz Duch [et al.] ; Polska Akademia Nauk, Warszawa : EXIT, 2000, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 ; T. 6
 78. Signals and systems in biomedical engineering : signal processing and physiological systems modeling / Suresh R. Devasahayam, New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000, seria: Topics in biomedical engineering international book series
 79. Sol-gel materials for biomonitoring and biomedical applications / Halina Podbielska [et al.], Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2002
 80. Spiekane biomateriały na bazie stopu Co-Cr-Mo / Jan R. Dąbrowski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004
 81. Springer handbook of nanotechnology / Bharat Bhushan (ed.) , 2nd revised and extended ed. , Berlin : Springer-Verlag, 2007
 82. Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia / red. Edward Kącki [et al.], Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002, seria: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 ; t. 7
 83. Sztuczne narządy / red. Marek Darowski [et al.]., Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2001, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 ; t. 3
 84. Teoria mechanizmów i manipulatorów : podstawy i przykłady zastosowań w praktyce / Adam Morecki, Józef Knapczyk, Krzysztof Kędzior, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002
 85. The biomedical engineering handbook / ed. by Joseph D. Bronzino. [Vol.2]: Medical devices and systems, Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2006, The Electrical Engineering Handbook Series
 86. Tissue engineering and artificial organs / ed. by Joseph D. Bronzino, The Electrical Engineering Handbook Series ; vol. 3
 87. Wielkoœć przemieszczeń częœci ciała człowieka utrzymujšcego równowagę / Marian Golema, Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2003
 88. Wprowadzenie do biologicznej i medycznej techniki pomiarowej / Karsten Meyer-Waarden ; tł. z niem, Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1980
 89. Wstęp do obróbki powierzchniowej biomateriałów metalowych / Tadeusz Hryniewicz, Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2007
 90. Zarys nanonauki i informatycznych molekularnych nanotechnologii / Stefan Węgrzyn, Lech Znamirowski, Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Sląskiej, 2007

Materiały konferencyjne:

 1. Ambient multimedia : proceedings of 11th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, 13-15 September 2004, Poznań, Poland / Ed. Maciej Bartkowiak. Poznań : Polish Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, 2004, Materiały Konferencyjne
 2. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : stan badań w Polsce, Warszawa, listopad 1994 / pod red. Macieja Nałęcza, Materiały konfer.
 3. Biomedical engineering / red. Pieter Stroeve, New York : AICHE, 1983, AICHE symposium series ; 79
 4. Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Biomechanika'99" : Wrocław-Polanica Zdrój, 8-11.09.1999, Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1999, Acta of Bioengineering and Biomechanics
 5. Selected Papers of the First National Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Warszawa 1976 / red.Maciej Nałęcz, Warszawa : Polish Scientific Publ., 1976
 6. Sztuczna inteligencja w inżynierii biomedycznej-SIIB 2004, Kraków, Polska, 2004 [Dokument elektroniczny, Zabierzów k.Krakowa : PreText, 2004
You are here BADANIA Książki i czasopisma