Katedra Inżynierii Biomedycznej

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Wydarzenia:


25.04.2024 - Rektor UZ wręczył nagrody za osiągnięcia naukowe, artystyczne i dydaktyczne

W dniu 25.04.2024 r. podczas uroczystej gali prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Rektor UZ wręczył 247 Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i dydaktyczne oraz za uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego w 2023 roku. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród nagrodzonych znalazło się 4 pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej:

 • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ - nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe
 • dr inż. Jagoda Kurowiak - nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe
 • dr inż. Monika Ratajczak - nagroda indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe
 • dr inż. Marta Nycz - nagroda za uzyskanie stopnia doktora

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

27.03.2024 - Nadanie tytułu doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. Jagodzie Kurowiak

Jest nam miło poinformować, że zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27.03.2024 r. Pani mgr inż. Jagodzie Kurowiak został nadany stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. "Analiza właściwości materiałowych i mechanicznych stentów pod kątem wzrostu skuteczności leczenia stenozy cewki moczowej" odbyła się w dniu 29.02.2024 r. Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Agnieszka Mackiewicz.


Pani dr inż. Jagodzie Kurowiak serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

 

25.10.2023 - Nadanie tytułu doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. Marcie Nycz

Jest nam miło poinformować, że zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25.10.2023 r. Pani mgr inż. Marcie Nycz został nadany stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego postanowił wyróżnić rozprawę doktorską Pani mgr inż. Marty Nycz "Technologia wytwarzania kompozytowych podłoży czujników elektrochemicznych z nanocząstek srebra i nanorurek ditlenku tytanu". Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się w dniu 29.09.2023 r. Promotorem rozprawy doktorskiej była prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska (IBIB PAN), natomiast promotorem pomocniczym dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ.

Pani dr inż. Marcie Nycz serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

29-30.09.2023 - XII Sympozjum "Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych" we Wrocławiu

W dniach 29-30.09.2023 r. pracownicy Katedry Inżynierii Biomedycznej oraz absolwentki kierunku Inżynieria Biomedyczna uczestniczyli w XII Sympozjum "Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych" we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia była Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Ideą Sympozjum jest umożliwienie spotkań młodym naukowcom, na których mogą przedstawić swoje badania i ich wyniki oraz wymienić się doświadczeniami z innymi badaczami. Jednym z pomysłodawców całego przedsięwzięcia jest Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński.

Jest nam miło poinformować, że mgr inż. Jagoda Kurowiak zdobyła III miejsce w konkursie na najlepsze wystąpienie (prezentacja ustna), wygłaszając referat pt. ?Badania polidioksanonu pod kątem zastosowania na stent do leczenia stenozy cewki moczowe? (Autorzy: J. Kurowiak, A. Mackiewicz, T. Klekiel, R. Będziński).

W sesji posterowej w konkursie na najlepszy plakat nasz zespół zaprezentował aż cztery prace, które również zostały nagrodzone i wyróżnione przez komitet naukowy:

 

 • II miejsce za prace pt. ?Analiza numeryczna uszkodzeń strun ścięgnistych spowodowanych zwyrodnieniem śluzakowatym zastawki mitralnej u psów? prezentowaną przez Pana lek. wet. Justyn Gach(Autorzy: J. Gach, A. Mackiewicz, W. Dylewicz, T. Klekiel, I. Janus, A.  Noszczyk-Nowak),
 • wyróżnienie uzyskała dr inż. Agnieszka Mackiewicz. Prezentowana praca dotyczyła badań pt. ?Biomechaniczna analiza cewki moczowej w modelach zwierzęcych wykorzystywanych do badań urologicznych? (Autorzy: A. Mackiewicz, J. Kurowiak, J. Skonieczna-Kurpiel, J. Gach, A. Noszczyk-Nowak, T. Klekiel, R. Będziński),
 • inż. Weronika Dylewicz zaprezentowała wyniki badań pracy pt. ?Projekt koncepcyjny protezy kończyny tylnej dla psa rasy owczarek niemiecki? (Autorzy: W. Dylewicz, M. Śliwa, A. Mackiewicz),
 • inż. Paulina Matysiak przedstawiła wyniki pracy zatytułowanej ?Badanie odkształcenia elementów strukturalnych kręgosłupa z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu? (Autorzy: P. Matysiak, E. Ganuszko, A. Noszczyk-Nowak, A. Mackiewicz).

 

Wszystkim uczestnikom wydarzenia serdecznie gratulujemy!

26-28.09.2023 - II Europejski Kongres Sportu i Turystyki w Zakopanem

W dniach 26-28.09.2028 r. w Zakopanem odbył się II Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Podczas tych intensywnych dni wielu znakomitych ekspertów z Polski i zagranicy wymieniało wiedzę oraz doświadczenia w zakresie wyczynowego i amatorskiego sportu. O znaczącej randze Kongresu świadczyła obecność władz Polski: Prezydenta RP, Premiera, Ministra Sportu i Turystyki. W Kongresie uczestniczyli wybitni sportowcy (m. in. Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski), ich trenerzy i lekarze. Lista prelegentów: https://kongres-sbn.pl/prelegenci/

Pracownik Katedry Inżynierii Biomedycznej dr inż. Monika Ratajczak została zaproszona w roli eksperta do uczestnictwa w panelu dotyczącym roli technologii w zapobieganiu i leczeniu kontuzji. Dyskusję prowadziła Aleksandra Szutenberg ? dziennikarka sportowa TV Polsat Sport.

13-16.09.2023 - Konferencja BIOMECHANICS 2023

W dniach 13-16.09.2023 r. we Wrocławiu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Biomechaniki BIOMECHANICS 2023. W konferencji uczestniczyło 3 pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ, która była również członkiem Komitetu Naukowego konferencji oraz dr inż. Agnieszka Mackiewicz i mgr inż. Jagoda Kurowiak. Każda z Pań podczas konferencji prezentowała wyniki prowadzonych badań:

 • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ:  "Comprehensive evaluation of urological Double-J stent encrustation: patient age, stent material, and implantation duration" (Autorzy: Katarzyna Arkusz, Kamila Pasik, Adam Haliński).
 • dr inż. Agnieszka Mackiewicz: "Numerical analysis of damages chordae tendineae caused by myxomatous mitral valve disease in dogs" (Autorzy: Agnieszka Mackiewicz, Weronika Dylewicz, Justyn Gach, Izabela Janus, Tomasz Klekiel, Agnieszka Noszczyk-Nowak).
 • mgr inż. Jagoda Kurowiak: "Analysis of material and mechanical properties of stents to increase the effectiveness of urethral stenosis treatment".

Prezentacja mgr inż. Jagody Kurowiak była zgłoszona w konkursie o nagrodę im. Prof. A. Moreckiego i prof. K. Fidelusa za co mgr inż. Jagoda Kurowiak, decyzją komitetu naukowego otrzymała I nagrodę! Temat przedstawiony przez dr inż. Agnieszkę Mackiewicz również został dostrzeżony przez Komitet Naukowy konferencji BIOMECHANICS 2023 i nagrodzony nagrodą sponsorską.

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy wystąpień i życzymy dalszych sukcesów!

10-17.09.2023 - Science Camp Nauka dla zdrowia

W dniach 10-17.09.2023r. odbył się "Science Camp Nauka dla zdrowia" - pierwsza edycja warsztatów organizowanych przez Collegium Medicum UZ przy wsparciu Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak. W ramach warsztatów najwybitniejsi studenci kierunku lekarskiego i inżynierii biomedycznej mają okazję zapoznać się z nowinkami w technologiach medycznych.

Dzień 12.09.2023 był dniem inżynierii biomedycznej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję wysłuchać wykładów eksperckich na temat spersonalizowanych implantów i biosensorów oraz wziąć udział w warsztatach dotyczących projektowania i wytwarzania implantów. Tak kompleksowy program możliwy był dzięki połączeniu sił Katedry Inżynierii Biomedycznej UZ w osobach: dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ i dr inż. Monika Ratajczak oraz firmy implantologicznej LfC pod przewodnictwem Prezesa dr inż. Lechosław F. Ciupik oraz Dyrektor ds. badań dr inż. Agnieszki Kierzkowskiej.

 

19-21.05.2023 - 19th Scientific Conference "Medical and Sport Technologies" & "Young Biomechanists Conference" named of prof. Dagmara Tejszerska w Wiśle

W dniach 19-21 maja 2023 r. odbyła się 19th Scientific Conference "Medical and Sport Technologies" & "Young Biomechanists Conference" named of prof. Dagmara Tejszerska w Wiśle. W sesji posterowej zaprezentowano wyniki badań:

 • W. Dylewicz, A. Mackiewicz, T. Klekiel, J. Gach, A. Noszczyk-Nowak, R. Będziński: Analysis of the effect of structural changes of chordea tendineae on cardiac valve regurgitation in an animal model.

Gratulujemy wystąpienia!

13.04.2023 - Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla absolwentki Inżynierii Biomedycznej

Z ogromną radością i dumą informujemy, że absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna inż. Martyna Myszograj otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2022/2023!

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

12.04.2023 - Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe w roku 2022 dla pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej

W dniu 12.04.2023 r. 141 pracowników naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i dydaktyczne oraz za uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego w 2022 roku. Wśród laureatów znalazło się 3 pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej.

 • Nagrodę indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe JM Rektor wręczył mgr inż. Jagodzie Kurowiak.
 • Nagrodę za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego otrzymała dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ.
 • Nagroda za uzyskanie stopnia doktora została przyznana dr inż. Ewie Paradowskiej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

1-3.12.2023 - Wyróżnienie za prezentację dla studentki IB podczas Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

W dniach 1-3 grudnia 2022 roku w Szczecinie odbyła się VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XIV Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych) zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W sesji posterowej uczestniczyła studentka kierunku inżynieria biomedyczna oraz członkini Koła Naukowego BiomedUZ Pani Martyna Myszograj, prezentując wyniki badań:

 • "Projekt koncepcyjny endoprotezy krążka międzykręgowego z zastosowaniem struktury meta-materiałów" autorstwa: Martyna Myszograj, Agnieszka Mackiewicz.

Przedstawiony poster został wyróżniony w bloku biomedycznym. Pani Martynie serdecznie GRATULUJEMY oraz życzymy dalszych sukcesów!

9.11.2022 - Miniatura 6 dla dr inż. Agnieszki Mackiewicz

Z ogromną radością przekazujemy informację o przyznaniu finansowania na badania prowadzone przez Panią dr inż. Agnieszkę Mackiewicz w ramach konkursu MINIATURA 6 prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt dotyczy badań pt. "Numeryczna analiza wytężenia strun ścięgnistych spowodowanego chorobą zwyrodnieniową zastawki mitralnej u psów ras małych i dużych" i będzie realizowany przez 12 miesięcy na przełomie lat 2022-2023.

Gratulujemy i życzymy owocnych wyników badań


18-19.11.2022 - Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych we Wrocławiu

W dniach 18-19 listopada 2022 r. odbyła się XI edycja sympozjum naukowego "Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych" organizowanego przez Komisję Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. W sesji posterowej zaprezentowano wyniki badań:

 • "Badanie odkształcalności krążka międzykręgowego z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu" autorstwa: Daniela Taberska, Emil Ganuszko, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Agnieszka Mackiewicz.
 • "Analiza numeryczna endoprotezy z wykorzystaniem meta-materiałów krążka międzykręgowego do odcinka lędźwiowego kręgosłupa" autorstwa: Martyna Myszograj, Agnieszka Mackiewicz.

Gratulujemy wystąpień!

10-11.10.2022 - Konferencja HealthTech Innovation Conference w Zabrzu

W dniach 10-11.10.2022 r. pracownicy Katedry Inżynierii Biomedycznej oraz doktorant Szkoły Doktorskiej mgr inż. Aleksander Bączyk uczestniczyli w konferencji "HealthTech Innovation Conference" organizowanej w European HealthTech Innovation Center w Zabrzu. W sesji posterowej zaprezentowano wyniki badań "Conditions for effective disinfection with UV-C radiation" autorstwa: Aleksander Bączyk, Kamila Pasik, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel.

Gratulujemy wspaniałego wystąpienia!


29.09.2022 - Podpisanie porozumienia między Uniwersytetem Zielonogórskim a Zespołem Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

W dniu 29.09.2022 r. o godzinie 9:00 zostało zawarte porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim a Zespołem Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowany był przez Prorektor ds. współpracy z gospodarką, dr hab. inż. Marię Mrówczyńską, prof. UZ, Szkołę natomiast reprezentował Dyrektor Szkoły mgr Mariusz Szpakowicz. W ramach powyższej współpracy w Zespole Szkół Ekologicznych w roku szkolnym 2022/2023 uruchomiono klasę o kierunku Inżynieria Biomedyczna, która to klasa będzie uczestniczyć w praktycznych laboratoriach, warsztatach, pokazach oraz wykładach popularnonaukowych organizowanych w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz na terenie Szkoły. Uczniowie już na etapie edukacji w szkole średniej będą mieli okazję zdobyć umiejętności praktyczne posługiwania się najnowocześniejszą aparaturą badawczo-pomiarową stosowaną w spersonalizowanej medycynie. Planowane są zajęcia z chemii, nanotechnologii, biomechaniki, inżynieria materiałowa. Wymienione formy dodatkowej edukacji będą prowadzone przez pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej i pozwolą na zainteresowanie młodych ludzi zagadnieniami inżynierskimi w kontekście ochrony zdrowia i życia człowieka.


28.09.2022 - Nadanie tytułu doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. Ewie Paradowskiej

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Ewy Paradowskiej na temat "Technologia wytwarzania nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząstkami złota jako podłoży czujników elektrochemicznych". Praca obroniona została z wyróżnieniem na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotorem rozprawy doktorskiej była prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska (IBIB PAN), natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Katarzyna Arkusz. 28.09.2022 r. decyzją Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego mgr inż. Ewie Paradowskiej został nadany tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych z dyscypliny Inżynieria Mechaniczna.


Pani dr inż. Ewie Paradowskiej serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!
5-8.09.2022 - Konferencja Naukowa CMM-SolMech 2022 w Świnoujściu

W dniach 5-8.09.2022 r. w Świnoujściu odbyła się konferencja naukowa CMM-SolMech 2022, organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. W konferencji wzięło udział troje pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej: dr hab. inż. Tomasz Klekiel, dr inż. Agnieszka Mackiewicz oraz dr inż. Monika Ratajczak. Pracownicy wygłosili dwa referat z przeprowadzonych badań naukowych:


 • Biomechanical analysis of the Chordae Tendineae structure of the dogs atrioventricular apparatus (poster): A. Mackiewicz, J. Gach, I. Janus, T. Klekiel, A. Noszczyk-Nowak, R. Będziński
 • Design and experimental verification of the stents for the treatment of urethral stenosis (keynote): T. Klekiel, A. Mackiewicz, J. Kurowiak, T. Piasecki, A. Noszczyk-Nowak, R. Będziński
20-22.04.2022 - Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników w Wiśle

W ostatni weekend (20-22 maja 2022 r.) odbyła się 18 Konferencja naukowa "Majówka Młodych Biomechaników" (Scientific Conference Medical and Sport Technologies & May's Meeting of Young Biomechanics named of Dagmara Tejszerska). W wydarzeniu, organizowanym w Wiśle, uczestniczyli pracownicy Katedry Inżynierii Biomedycznej oraz studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna, prezentując wyniki prowadzonych badań zarówno w sesji ustnej, jak i posterowej.

 • Dysfunkcje struktur tkanek mózgu w warunkach gwałtownych przeciążeń autor: Romuald Będziński.
 • Ocena skuteczności lamp ultrafioletowych UV-C w redukcji Escherichia coli: Odległość, czas ekspozycji autorzy: K. Pasik, K.  Arkusz, T. Klekiel, W. Woźniak, R. Stryjski.
 • Ocena skuteczności bakterio- i wirusobójczej lamp UV-C autorzy: A. Bączyk, T. Klekiel, K. Arkusz, W. Woźniak, R. Stryjski.

Serdecznie gratulujemy bardzo interesujących wystąpień!

4.04.2022 - Nagroda Rektora dla Nauczyciela Akademickiego przyznana dr hab. inż. Katarzynie Arkusz, prof. UZ

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego przyznał nagrody pracownikom naszej uczelni za osiągnięcia naukowe, artystyczne i dydaktyczne oraz za uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego w 2021 roku. Wśród nagrodzonych znajduje się Pani dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ, która otrzymała nagrodę I stopnia za osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

1.04.2022 - Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentki Inżynierii Biomedycznej

Jest nam bardzo miło poinformować, że studentka studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna inż. Kamila Pasik za osiągnięcia naukowe otrzymała stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022!

Gratulujemy Pani Inżynier Kamili Pasik i życzymy dalszych sukcesów!


15.03.2022 - dr inż. Katarzyna Arkusz otrzymała stopień doktora habilitowanego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 17.02.2022 r. uchwałą Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Biomedyczna, Politechniki Śląskiej nadano Pani dr inż. Katarzynie Arkusz - Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria biomedyczna. Ponadto, z dniem 15.03.2022 r. Pani dr hab. inż. Katarzyna Arkusz awansowała na stanowisko profesora uczelni.

Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

1.03.2022 - Absolwent Extra - laureatkami nagrody zostały dwie absolwentki Inżynierii Biomedycznej

Jest nam miło poinformować, że nagrody Absolwent EXTRA Uniwersytetu Zielonogórskiego w miesiącu marzec zostały przyznane dwóm zdolnym, niezwykle pracowitym i kreatywnym absolwentkom kierunku Inżynieria Biomedyczna. Paniom inż. Kamili Pasik oraz mgr inż. Aleksandrze Jędrzejewskiej serdecznie GRATULUJEMY i życzymy kolejnych sukcesów!


31.01.2022 - Granty Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego dla pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski wyróżnił stypendiami "Grant Rektorski"  149 naukowców rekomendowanych przez Kapitułę Własnego Funduszu Stypendialnego, której przewodził dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Stypendia przyznano zarówno pracownikom Uniwersytetu, jak i doktorantom za uzyskanie w 2021 roku wysokiej liczby punktów w jednym slocie publikacyjnym w rozumieniu przepisów o ewaluacji jakości działalności naukowej. Miło jest nam poinformować że wśród laureatów znalazło się 3 pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej:

 • dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof UZ - wyróżnienie za uzyskanie 100 punktów w jednostkowym slocie publikacyjnym,
 • dr inż. Katarzyna Arkusz - wyróżnienie za uzyskanie 140 punktów w jednostkowym slocie publikacyjnym,
 • mgr inż. Marta Nycz - wyróżnienie za uzyskanie 140 punktów w jednostkowym slocie publikacyjnym.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!


18-20.06.2021 - Nagroda, III Konferencja Advances in Applied Biomechanics

W dniach 18-20 czerwca 2021 odbyła III Konferencja pt. Advances in Applied Biomechanics w połączeniu z konferencją pt. Majówka Młodych Biomechaników im. Prof. Dagmary Tejszerskiej.

W przedsięwzięciu uczestniczyli Pracownicy Katedry Inżynierii Biomedycznej oraz studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna. Zaprezentowano wyniki badań prowadzonych przez dr inż. Monikę Ratajczak pt. Urazy głowy zawodników Footballu Amerykańskiego - ocena pęknięcia żył mostkowych autorzy: Dymek M., Ptak M., Ratajczak M., Kwiatkowski A. oraz przez studentkę kierunku inżynieria biomedyczna oraz członkini Koła Naukowego BiomedUZ Panią Aleksandrę Jędrzejewską pt. Numerical investigations of mechanical properties of head protection systems against the effects of dynamic loads autorzy: Jędrzejewska A., Wiśniewska K., Ratajczak M., Klekiel T..

Wygłoszony przez Panią Aleksandrę Jędrzejewską referat został nagrodzony ex aequo I miejscem w konkursie na najlepszą prezentację.

GRATULUJEMY oraz życzymy dalszych sukcesów!

Link do wyników


19-21.05.2021 - Nagroda, XXII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

W dniach 19-21.05.2021 członkowie Katedry Inżynierii Biomedycznej oraz studenci kierunku inżynieria biomedyczna czynnie uczestniczyli w XXII Krajowej Konferencji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej organizowanej przez Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej.

Mieliśmy przyjemność wysłuchania aż 6 prezentacji autorstwa Naszych pracowników i studentów (według kolejności w programie Konferencji):

1. Katarzyna Arkusz, Biomechanics and nanobiomaterials at the University of Zielona Gora, Team Leaders Session

2. Katarzyna Arkusz, Marta Nycz, Ewa Paradowska, Dorota G. Pijanowska, Corrosive and antibacterial properties of titanium nanotubes surface-modified thermally and with silver nanoparticles

3. Aleksandra Jędrzejewska, Corrosion properties of double-walled TiO2 nanotubes measured in 0.9% NaCl - preliminary results

4. Kamila Wiśniewska, Aleksandra Jędrzejewska, Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Analysis of the mechanical properties of impact absorbing structures used in military helmets

5. Monika Palmerska, Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz, Characteristics of nerve roots mechanical properties exposed to uniaxial stretching tests

6. Agnieszka Mackiewicz, Tomasz Klekiel, Jagoda Kurowiak, Tomasz Piasecki, Romuald Będziński. Mechanical properties of New Zealand White Rabbit urethra tissue under urinal fluid flow

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wystąpień!


15.03.2021 - Członkowie stowarzyszeni, Sekcja Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ oraz dr inż. Katarzyna Arkusz zostali powołani na członków stowarzyszonych Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023.

Pracownikom naszej Katedry serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych!


19.02.2021 - Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego dla Pana Prof. dr hab. inż. Romualda Będzińskiego

Z ogromnym zaszczytem i radością pragniemy przekazać informację o wręczeniu Panu Prof. dr hab. inż. Romualdowi Będzińskiemu nagrody Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego w dniu 19.02.2021 (Dzień Nauki Polskiej).

Pan Profesor Romuald Będziński jest człowiekiem gorącego serca i wielkiego umysłu, wybitnym nauczycielem akademickim i wychowawcą licznej kadry naukowej, człowiekiem skromnym i niezwykle życzliwym ludziom.


SERDECZNIE GRATULUJEMY TAK ZASZCZYTNEGO WYRÓŻNIENIA I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW NAUKOWYCH!


Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński to jeden z najwybitniejszych uczonych obecnego i ubiegłego wieku w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinach inżynieria mechaniczna i inżynieria biomedyczna. Profesor jest osobą wyjątkowo zasłużoną dla nauki, co potwierdzają wymienione poniżej wybrane osiągnięcia, zgodne z jego profilem naukowo-badawczym i dydaktycznym.

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński w 1973 r. uzyskał stopień naukowy doktora, w 1990 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, specjalność: biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Od 1997 r. jest profesorem nauk technicznych.

Swoje zainteresowania naukowe Prof. Romuald Będziński związał z mechaniką eksperymentalną oraz biomechaniką. Działalność naukowo-badawcza Profesora jest skoncentrowana na zastosowaniu i rozwoju metod mechaniki eksperymentalnej w badaniach podstawowych oraz stosowanych. Odrębną grupę zainteresowań badawczych stanowi współpraca w dziedzinie medycyny klinicznej. Od ponad 30 lat działalność naukowa prof. Romualda Będzińskiego jest związana z biomechaniką struktur tkankowych oraz układami zastępczymi człowieka. Profesor jest pionierem badań biomechanicznych w Polsce oraz prekursorem wdrażania nowych technologii w medycynie. Jako pierwszy wyjaśnił patomechanizm powstawania przeciążeń struktur kostnych kręgosłupa, zdefiniował kryteria niestabilności mechanicznej kręgosłupa, opracował kryteria doboru oraz konstruowania stabilizatorów kręgosłupa, doboru właściwości implantów stawu biodrowego, stworzył podstawy obciążeniowej korekcji geometrycznej zniekształconego stawu kolanowego, opracował zasady sztywnościowego doboru konstrukcji stabilizatorów stosowanych do wydłużania i leczenia skomplikowanych złamań kończyn. Obecnie Profesor zajmuje się analizą urazów ciała człowieka w warunkach wysokich odkształceń, ze szczególnym uwzględnieniem struktur mózgowych, opracowaniem bioresorbowalnego stentu do leczenia stenozy cewki moczowej oraz charakterystyki mechanicznej tkanek cewki moczowej.

Do osiągnięć Profesora można zaliczyć prace dotyczące projektowania i wytwarzania urządzeń pomiarowych, stanowisk do badania maszyn, implantów i konstrukcji metodami optycznymi. Prof. R. Będziński jest laureatem wielu prestiżowych nagród m. in.: nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju gospodarki, tzw. Polski Nobel (2009), wyróżnienie pierwszą nagrodą prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne (zespołowa): ?Nieinwazyjny system wspomagania zabiegów operacyjnych w szczególności ortopedycznych i laryngologicznych? (2011), nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę ?Biomechanika? pod red. R. Będzińskiego (2012). Wcześniej otrzymał nagrody ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrody ministra Edukacji Narodowej.

Potwierdzeniem wysokiego uznania dla działalności naukowej Profesora w tym obszarze jest duża liczba wypromowanych magistrów, doktorów i doktorów habilitowanych. Profesor Romuald Będziński wypromował 24 doktorów. Łączny autorski i współautorski dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 400 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, raporty, artykuły i patenty, których sumaryczny impact factor wynosi 51.

W dorobku Pana Profesora Romualda Będzińskiego nie sposób pominąć licznych recenzji prac promocyjnych oraz wniosków na tytuł naukowy profesora. Zdecydowana większość samodzielnych pracowników naukowych z dyscyplin mechanika i inżynieria biomedyczna na drodze awansów naukowych spotykała się zawsze z życzliwym, aczkolwiek także krytycznym osądem Profesora Romualda Będzińskiego.

W 2001 r. prof. dr hab. inż. Romuald Będziński rozpoczął działalność w strukturach Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r. był członkiem korespondentem PAN, członkiem prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, prezydium Komitetu Mechaniki, Wydziału IV Nauk Technicznych, Rady Naukowej Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Wydziału IV Nauk Technicznych oraz Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Wydziału IV Nauk Technicznych. Od 2016 r. Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. W roku 2019 Prof. Romuald Będziński został wybrany członkiem rzeczywistym PAN w dziedzinie nauk technicznych.

Oprócz pracy dla dobra środowiska naukowego Profesor Romuald Będziński wykazał się również aktywną pracą organizatorską na rzecz wprowadzania w Polsce inżynierii biomedycznej, unowocześniania polskiej medycyny oraz promocji badań z zakresu biomechaniki. Wyrazem tej działalności jest członkostwo i pełnienie funkcji prezydialnych w organizacjach naukowych: International Society of Biomechanics; Society of Experimental Mechanics (USA), Danubia-Adria Committee for Experimental Mechanics - jeden z dwóch stałych przedstawicieli Polski w Komitecie Wykonawczym, od 15 lat, prezydent 2010-2012, obecnie Honorary Member. Udział w pracach: Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 2003-2006; Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zespół Interdyscyplinarny ds. Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Informacji i Upowszechniania Nauki) 2006-2010. Działalność w: Polskim Towarzystwie Biomechaniki - Prezes 2006-2010, obecnie wiceprezes, Wrocławskim Towarzystwie Naukowym; Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej; Polskim Towarzystwie Inżynierii Biomedycznej - członek założyciel, Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich.

Profesor Romuald Będziński jest organizatorem siedmiu konferencji międzynarodowych: m.in. Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Biomechaniki BIOMECHANICS 1999, BIOMECHANICS 2018; Organizator Europejskiej Konferencji Biomechaniki 2002; Organizator XV Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2007.

Wyrazem uznania osiągnięć Profesora Romualda Będzińskiego są przyznane Jemu liczne wyróżnienia i odznaczenia. Spośród nich najważniejsze to 6 Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 18 Nagród JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, Odznaka "Przyjaciel Dziecka" nadawany przez Samorząd Studencki PWr 1993, Medal Academia Medica Vratislaviensis Polonia nadany przez Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu 2003, tytuł "Złoty Opiekun" nadany przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej 2004, 2005; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju gospodarki, tzw. Polski Nobel 2009, pierwsza Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne 2010, Złoty medal za zespołowe opracowanie tzw. implantu ażurowego na Międzynarodowych Targach Innowacyjności w Brukseli oraz Norymberdze 2013; Leonardo da Vinci Medal przyznany przez by Association of Mechanical Engineers Republiki Czeskiej 2013, uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - 2013.

Spośród innych wyróżnień znaczną grupę stanowią medale za zasługi nadane przez środowisko naukowe, a wśród nich Złoty Krzyż Zasługi (1978), Medal Edukacji Narodowej (2013).

27.11.2020 - Nagroda studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna - VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

W dniach 27-28 listopada 2020 roku w Szczecinie odbyła się VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W przedsięwzięciu uczestniczyła studentka kierunku inżynieria biomedyczna oraz członkini Koła Naukowego BiomedUZ Pani Kamila Pasik, która wygłosiła badania pt. "Analiza przyczyn braku drożności i pęknięć cewników urologicznych typu DJ z uwzględnieniem materiału wykonania" prowadzone pod opieką naukową dr inż. Katarzyny Arkusz. Wygłoszony referat został nagrodzony II miejscem w sesji. Podczas trwania konferencji wygłoszono 172 prace! Pani Kamili Pasik serdecznie GRATULUJEMY oraz życzymy dalszych sukcesów! Link do wyników
25.11.2020 r. Nagroda naukowa Komitetu Mechaniki PAN im. profesora Michała Życzkowskiego dla dr inż. Katarzyny Arkusz

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr inż. Katarzyna Arkusz - kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej zdobyła prestiżową Nagrodę Naukową Komitetu Mechaniki im. prof. Michała Życzkowskiego. Nagroda ta jest przyznawana młodym naukowcom za ich pełne zaangażowanie i poświęcenie w realizację prac badawczo - naukowych, których rezultaty są publikowane w renomowanych czasopismach naukowych.


Pani dr inż. Katarzynie Arkusz życzymy dalszych sukcesów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych.
25.06.2020 r. dr inż. Tomasz Klekiel otrzymał stopień doktora habilitowanego

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 24.06.2020 r. uchwałą Rady dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie nadano Panu dr inż. Tomaszowi Klekielowi z Katedry Inżynierii Biomedycznej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna.

Dr hab. inż. Tomaszowi Klekielowi życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów naukowych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

20.05.2020 r. - Preludium 16 dla mgr inż. Ewy Paradowskiej

Z ogromną radością przekazujemy informację o przyznaniu finansowania na badania prowadzone przez Panią mgr inż. Ewę Paradowską Ewa Paradowska - asystenta zatrudnionego w Katedrze Inżynierii Biomedycznej w ramach konkursu PRELUDIUM prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt dotyczy opracowania metody elektrochemicznego oznaczania markerów martwicy mięśnia sercowego z wykorzystaniem podłoża nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząsteczkami złota.

Gratulujemy i życzymy owocnych wyników badań!

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/459932-pl.pdf
17.03.2020 r. Studenci Koła Naukowego BiomedUZ zwycięzcami ogólnopolskiego konkursu CSR Masters - działaj z Henklem

Duma nas rozpiera! Jest nam miło poinformować, że studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna UZ zrzeszeni w Kole Naukowym BiomedUZ zostali ZWYCIĘZCAMI III EDYCJI KONKURSU CSR Masters - działaj z Henklem! W ramach zwycięskiego projektu "Pomocna łapa" i otrzymanego grantu, studenci po raz kolejny zaprojektują i wykonają protezy łapy dla kolejnych psów.

https://csrmasters.pl/iii-edycja/

9.12.2019 r.  prof. dr hab. inż. Romuald Będziński został członkiem rzeczywistym PAN

Bardzo cieszymy się z informacji, że podczas 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dwaj profesorowie z Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali wybrani członkami rzeczywistymi PAN w dziedzinie nauk technicznych (dotychczas byli członkami korespondentami):

- prof. dr hab. inż. Romuald Będziński z Katedry Inżynierii Biomedycznej, Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej,

- prof. dr hab. inż. Józef Korbicz z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zgromadzenie Ogólne PAN, to najważniejszy organ Akademii i zarazem prestiżowa korporacja uczonych. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN - wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności Akademii. Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne wybrało 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów. Kandydatów zgłaszano prezesowi PAN do 31 lipca. Następnie swoje rekomendacje sformułowały wydziały PAN, reprezentujące różne dziedziny nauki. Ostateczną listę nominowanych przedstawiło Prezydium PAN, a decydujący głos należał do Zgromadzenia Ogólnego.

Serdecznie Gratulujemy!

1.10.2019 r. - Katedra Inżynierii Biomedycznej

Jest nam miło poinformować, że od dnia 1.10.2019 r. po zmianach struktury Uniwersytetu Zielonogórskiego  Zakład Inżynierii Biomedycznej staje się Katedrą Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. Jednocześnie z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2019/2020 życzymy wszystkim samych sukcesów !


22.05.2019 - V Gala Laur Naukowca

Podczas V Gali Laur Naukowca, nagrodę w kategorii Najlepszy Opiekun Koła Naukowego otrzymała dr inż. Katarzyna Arkusz, Opiekun Koła Naukowego BiomedUZ, kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej. V Gala Laur Naukowca odbyła się w dniu 22 maja 2019 r. i organizowana jest przez Parlament Studencki UZ. Patronat honorowy nad uroczystością objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewoda Województwa Lubuskiego, Prezydent Miasta Zielona Góra.17-19.05.2019 - VI Seminarium Inżynierii Biomedycznej

W dniach 17-19 maja 2019r. w Łagowie Lubuskim odbyło się VI Seminarium Inżynierii Biomedycznej "Od NANO do GIGAntycznych osiągnięć medycznych". Podczas seminarium przedstawiono wyniki badań/projektów realizowanych w Kole Naukowym BiomedUZ oraz ustalono plany na dalszą działalność Koła. Prezentacje wygłosili:

- Aleksandra Jędrzejewska - Ocena jakości w skali nano. Spektroskopia ramanowska.

- Kamila Pasik, Aleksandra Jędrzejewska - Charakterystyka elektrochemiczna nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanych związkami węgla w płynie dializacyjnym.


- Kamila Wiśniewska, Piotr Wojtyś, Kaja Hytnar - Zastosowanie hydrożeli w plastrach na drobne skaleczenia i otarcia.

- Daniela Taberska, Paulina Szymkowiak, Wiktoria Maćkowiak - Charakterystyka elektrochemiczna dwuściennych nanorurek tlenku tytanu (IV) w środowisku sztucznego osocza.

- Filip Andruszkiewicz, Aleksandra Jędrzejewska - Pomocna łapa.

- dr inż. Katarzyna Arkusz - Koło Naukowe BiomedUZ: 11 lat historii.

17-19.05.2019 - Konferencja Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników

W dniach 17-19 maja 2019r. w Wiśle odbyła się XVI  Konferencja Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników"  zorganizowana przez Katedrę Biomechatroniki, Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Politechniki Śląskiej. W ramach Konferencji odbyły się VI sesje prezentacyjne oraz II posterowe, w czasie których swoje prace prezentowali zarówno doktoranci, studenci jak i pracownicy naukowi. Ogółem przedstawiono około 80 prac z zakresu biomechaniki, inżynierii biomedycznej, medycyny oraz biotechnologii. W konferencji wdzieli udział pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej: dr inż. Tomasz Klekiel, dr inż. Agnieszka Mackiewicz, dr inż. Monika Ratajczak oraz studentka inż. Natalia Maksymczak.

Jest nam miło poinformować, że studentka i członkini Koła Naukowego BiomedUZ inż. Natalia Maksymczak zdobyła III miejsce w sesji plakatowej za przedstawienie wyników badań nt. "Badania biomechaniczne tchawicy w warunkach wielokierunkowego obciążenia" (Maksymczak N., Dudek A., Noszczyk-Nowak A., Mackiewicz A., Będziński R). Ponadto, wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę zaprezentowaną podczas konferencji Advances on Applied Biomechanics zdobyła pani dr inż. Monika Ratajczak ( "Ocena biomechaniczna żył mostkowych z zastosowaniem metod numerycznych"; Ratajczak M., Ptak M., Kwiatkowski A., Będziński R.)
Serdecznie Gratulujemy !29.04.2019 - Studenci z Koła Naukowego BiomedUZ opracowali protezę dla psa

Reksio zyskał nową protezę kończyny! Jest psem pochodzącym z przytuliska w Nowej Soli, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku i późniejszych komplikacji musiał przejść amputację części przedniej łapy. Od kilku dni jest szczęśliwym użytkownikiem protezy, którą specjalnie dla niego przygotowało Koło Naukowe BiomedUZ, działające pod opieką Zakładu Inżynierii Biomedycznej. Głównym autorem koncepcji jest student mgr inż. Filip Andruszkiewicz. Proteza składa się z dwóch elementów. Sztywnego, który wyściełany jest wkładką żelową i ma kontakt z kikutem, wykonanego metodą druku 3D. Sprężystego z włókna szklanego i żywicy epoksydowej, którego ugięcie podczas chodu ma symulować pracę stawu oraz dawać amortyzację i zapobiegać przeciążaniu pozostałych stawów w kończynie. Element sprężysty wykonano na formie wydrukowanej na drukarce 3D. Elementy drukowane zaprojektowano w programie SolidWorks. Realizacja projektu byłaby niemożliwa bez pomocy: dr inż. Agnieszki Mackiewicz, dr inż. Janusza Walkowiaka, dr inż. Małgorzaty Śliwy oraz firmy @Orto-Activ z Zielonej Góry (http://ortoactiv.pl/).14.02. i 20.03.2019 - Obrony prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna

W dniach 14.02.2019 i 20.03.2019 roku studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna z powodzeniem przystąpili do egzaminu dyplomowego inżynierskiego oraz magisterskiego. Zaprezentowane przez dyplomantów prace dotyczyły m.in.

 • wykorzystania nanorurek ditlenku tytanu w technikach dializacyjnych i ocena zmian ich struktury na skutek gięcia materiału,
 • opracowania metody wytwarzania nanocząsteczek srebra i biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie alginianu sodu,
 • projektowania oraz konstruowania urządzeń wspomagających rehabilitację wybranych schorzeń w tym: projekt wózka rehabilitacyjnego wspomagającego chód kotów z niedowładem kończyn miedniczych, projekt zewnętrznej protezy ortopedycznej dla psa po nowotworowej resekcji fragmentu kończyny, projekt bioortezy dłoni wspomagającej rehabilitację osób po udarze,
 • określenie wpływu intencji jednostek na wynik zdarzeń losowych oraz stanowiska terapeutycznego wykorzystywanego do udoskonalenie funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym,
 • badania struktur kręgosłupa oraz narządów na przykładzie wątroby z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej oraz systemu cyfrowej korelacji obrazu,
 • oceny technologii wytwarzania, parametrów mechanicznych i właściwości materiałów inżynierskich na przykładzie podeszwy butów sportowych o konstrukcji na bazie struktur przekładkowych.

Dodatkowo, obrona dyplomu magisterskiego pani inż. Moniki Palmerskiej szczególnie zostanie zapamiętana, ponieważ przedstawiona praca oraz osiągnięte wyniki w toku nauki pozwoliły na ukończenie studiów z wynikiem celującym. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno tych zawodowych, jak i osobistych!

6.03.2019 - Seminarium naukowe dr inż. Jacka Świniarskiego

Dnia 06.03.2019 r. odbyło się kolejne seminarium Zakładu Inżynierii Biomedycznej, na którym mieliśmy przyjemność gościć Pana Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kołakowskiego oraz Pana Dr inż. Jacka Świniarskiego z Politechniki Łódzkiej (Wydział, Mechaniczny, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji). Podczas spotkania Dr inż. Jacek Świniarski wygłosił referat pt.: "Modelowanie zespoleń złamań żuchwy w obrębie wyrostka kłykciowego". Treść prezentacji dotyczyła przede wszystkim zagadnienia metody elementów skończonych (MES) wykorzystywanej w medycynie. W trakcie wykładu zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych badań i analiz dotyczące zjawisk jakie występują podczas współpracy kość - implant na przykładzie stabilizacji złamań kości żuchwy. Po wysłuchaniu wygłoszonego referatu, słuchacze seminarium chętnie podjęli dyskusję. W spotkaniu wzięli udział lekarze ortopedzi, pracownicy Wydziału Mechanicznego oraz Zakładu Inżynierii Biomedycznej. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie.

19.01.2019 - X Jubileuszowy Bal Inżynierii Biomedycznej

Dnia 19 stycznia 2019 roku studenci, absolwenci oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej licznie uczestniczyli w X Jubileuszowym Balu Inżynierii Biomedycznej. Bal rozpoczęto od przywitania wszystkich gości, oraz zaproszenia do wspólnego świętowania przez dr inż. Katarzynę Arkusz - kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej.
Jak co roku Bal urozmaicały różnego rodzaju konkurencje i zabawy oraz wybór króla i królowej balu. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z kroniką, w której są opisywane wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia studentów i  Zakładu Inżynierii Biomedycznej od początku działalności kierunku, oraz dokonania pamiątkowego wpisu. Królową i Królem X Jubileuszowego Balu Inżynierii Biomedycznej zostali odpowiednio studentka I roku kierunku Inżynieria Biomedyczna Kamila Wiśniewska oraz absolwent Łukasz Zaręba.
Warto wspomnieć, że Zakład Inżynierii Biomedycznej został powołany w 2006 roku z inicjatywy Ś.P. prof. dr hab. inż. Elżbiety Krasickiej-Cydzik, co związane było również ze zgodą na uruchomienie kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pierwsi studenci kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęli studia 1 października 2007 roku.
Wszystkim uczestnikom Balu serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok!5-7.11.2018 - Wizyta pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej w niemieckim oddziale firmy B.Braun

W dniach 5-7 listopada 2018r. kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej dr inż. Katarzyna Arkusz wraz z dr inż. Tomaszem Klekielem oraz przedstawicielami Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki uczestniczyli w spotkaniu wizytującym w firmie B. Braun w Melsungen. Prowadzone rozmowy dotyczyły współpracy przy kształceniu prowadzącym na kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz współpracy z działami funkcjonalnymi IT.

16-19.11.2018 - Konferencja Techniki Komputerowe w Inżynierii, Mikołajki

W dniach 16-19 października, reprezentacja Zakładu Inżynierii Biomedycznej uczestniczyła w XV Konferencji Naukowo-Technicznej "Techniki Komputerowe w Inżynierii" - TKI 2018 (Mikołajki), organizowanej przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej. Zaprezentowano następujące wyniki prowadzonych w Zakładzie badań:
- Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Marek Świerczewski, Paweł Bogusz, Romuald Będziński, Risk of injury during the explosion of a low-mass charge under a vehicle,
- Tomasz Klekiel, Piotr Malesa, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński, Protection capabilities of the ankle joint against the consequences of impact load,
- Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Sławiński Grzegorz, Romuald Będziński, Pelvic vertical shear fractures: the damping properties of ligaments depending on the velocity of vertical impact load.

4-7.09.2018 - Konferencja BIOMECHANICS 2018 współorganizowana przez Zakład Inżynierii Biomedycznej

International Conference of the Polish Society of Biomechanics "BIOMECHANICS 2018" jest cykliczną konferencją organizowaną przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki od 1981 roku. Od roku 2001 konferencja organizowana jest co dwa lata, przy współpracy Polskiego Towarzystwa Biomechaniki z różnymi ośrodkami naukowymi. BIOMECHANICS 2018 odbyła się w dniach 5-7 września 2018 roku w Zielonej Górze i była współorganizowana przez Zakład Inżynierii Biomedycznej (Wydział Mechaniczny) Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem dr inż. Katarzyny Arkusz (przewodnicząca komitetu organizacyjnego) oraz prof. dr hab. inż. Romualda Będzińskiego (przewodniczący komitetu naukowego). Głównym celem konferencji było upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu biomechaniki na poziomie międzynarodowym oraz integracja, wymiana doświadczeń i współpraca w środowisku biomechaników reprezentujących europejskie ośrodki naukowe, medyczne, inżynierskie. Konferencja BIOMECHANICS 2018 wpisuje się w międzynarodowy cykl konferencji organizowanych przez European Society of Biomechanics (ESB), które objęło ją patronatem. Oprócz ESB patronatu nad przedsięwzięciem udzieliło również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sekcja Biomechaniki, Komitetu Mechaniki, Polskiej Akademii Nauk. W konferencji wzięło udział ponad 180 osób z 12 krajów świata m.in. Czech, Egiptu, Francji, Niemiec, Grecji, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Tajwanu, Szwajcarii. Wygłoszonych zostało 62 referatów oraz przedstawiono 62 prezentacje plakatowe. Tematyka organizowanej przez nas konferencji dotyczył zagadnień biomechaniki, mechanizmów powstawania urazów, a w szczególności nowych środków ich zapobiegania i metod leczenia. Tematyka ta jest niezwykle istotna z uwagi na postępujący rozwój nauk medycznych i stosowanych w niej metod inżynierskich co ma szczególne znaczenie w aspekcie problemu starzejącego się społeczeństwa zarówno w Polsce, jak i w Europie. Adresatami organizowanej przez Zakład Inżynierii Biomedycznej konferencji są interesariusze (naukowcy, przedsiębiorcy, studenci) z zakresu interdyscyplinarnych nauk inżynieryjno-medyczno-sportowych. Doświadczenie światowej sławy naukowców-praktyków pozwoliło zaprezentować najnowsze rozwiązania techniczne i metody badań stosowane w biomechanice klinicznej. Wierzymy, że organizowana konferencja stanowiła platformę do wymiany pomysłów, doświadczeń między środowiskiem naukowym a ponadto stanowiła źródło rzetelnych i nowoczesnych informacji dla społeczeństwa dot. ochrony układu kostno-stawowego człowieka. Działania takie wspierane były przez organizację wykładów plenarnych z udziałem światowej sławy prelegentów o wysokim autorytecie międzynarodowym: prof. Stephen Ferguson (Szwajcaria), prof. Andrzej Maciejczak (Polska), prof. John Rasmussen (Szwecja), prof. Gwendolen Reilly (Anglia) oraz dr Yung Park (Niemcy).

Jednym z punktów konferencji było wyłonienie laureatów konkursu dla młodych naukowców o nagrodę im. prof. K. Fidelusa i prof. A. Moreckiego. Komisja oceniająca nadesłane i zaprezentowane podczas sesji młodych naukowców prace postanowiła przyznać pierwszą nagrodę dr inż. Marcie Kozuń (Politechnika Wrocławska) za pracę pt. "Influence of artherosclerosis on the structural and mechanical properties of blood vessel walls".

Jest nam bardzo miło poinformować, że podczas uroczystej kolacji zorganizowanej w Zielonogórskiej Palmiarnii prof. dr hab. inż. Romuald Będziński został wyróżniony przez zarząd Polskiego Towarzystwa Biomechaniki tytułem Honorowego Członka PTB za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju biomechaniki na arenie polskiej i międzynarodowej oraz zasługi dla Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Wśród uhonorowanych znaleźli się również prof. Andrzej Wit (AWF Warszawa), prof. Krzysztof Józef Kędzior (Politechnika Warszawska) oraz prof. Lechosław Bogdan Dworak (AWF Warszawa).
Warto wspomnieć o sukcesie naukowców z Wydziału Mechanicznego, którzy we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym z Wrocławia przedstawili wyniki badań na temat "Biomechanical investigation of animal urethra model" co zostało zauważone i docenione przez komisję naukową konferencji BIOMECHANICS 2018 i wyróżnione III miejscem w konkursie na najlepszą prezentację plakatową.

Konferencja BIOMECHANICS 2018 została objęta honorowymi patronatami Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego.
Konferencja została współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyńskiego, a także przy wsparciu sponsorów: ELHYS Sp. z o. o. głównego przedstawiciela firmy MTS w Polsce, LENSO Sp. z o. o., DANTEC Dynamics GmbH, Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Kolejna konferencja BIOMECHANICS 2020 odbędzie się w Warszawie i jej współorganizatorem będzie Warszawski Uniwersytet Medyczny.

25.06.2018 - Seminarium Zakładu Inżynierii Biomedycznej

W dniu 25 czerwca 2018 r. odbyło się ostatnie w roku akademickim 2017/2018 seminarium Zakładu Inżynierii Biomedycznej, które jednocześnie stanowiło seminarium doktoranckie Wydziału Mechanicznego. Prelegentkami były pracownice Zakładu Inżynierii Biomedycznej:

mgr inż. Ewa Paradowska - "Technologia wytwarzania nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząsteczkami złota jako podłoży czujników elektrochemicznych",

mgr inż. Marta Nycz - "Technologia wytwarzania kompozytowych podłoży czujników elektrochemicznych z nanocząsteczek srebra i nanorurek ditlenku tytanu",

które przedstawiły wyniki badań prowadzonych pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Doroty Pijanowskiej - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz dr inż. Katarzyny Arkusz - Zakład Inżynierii Biomedycznej,  Uniwersytet Zielonogórski.

Rada Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęła uchwałę o wszczęciu przewodów doktorskich obu prelegentek. Obu Paniom życzymy dalszych sukcesów w prowadzonych badaniach naukowych.

11.06.2018 - Festiwal Nauki

11 czerwca 2018r. członkowie Koła Naukowego BiomedUZ wzięli udział w 15. Festiwalu Nauki, który odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Studenci w ramach projektu Inżynier przyszłości - inżynier biomedyczny promowali inżynieria biomedyczną i własne dokonania w tej dziedzinie. W ramach pokazów można było wykonać samodzielnie operację laparoskopową misia, czy dobrać okulary przy użyciu skanera 3D. Przedstawione zostały również poszczególne etapy projektowania spersonalizowanych implantów i ich montaż na sztucznym ludzkim szkielecie. W trakcie pokazu można było obejrzeć biomechatroniczne projekty studentów Inżynierii Biomedycznej, których przeznaczeniem była rehabilitacja kciuka oraz wspomaganie rehabilitacji dłoni spastycznej. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dorosłych jak i młodszych uczestników.

15.05.2018 - Preludium14 dla mgr inż. Marty Nycz

Miło nam poinformować, że projekt naukowy mgr inż. Marty Nycz został zakwalifikowany do finansowania w ramach grantu NCN Preludium14. Gratulujemy i życzmy powodzenia w prowadzeniu badań z zakresu: "Elektrochemicznej metody oznaczania poziomu białek szoku cieplnego z wykorzystaniem bioczujników opartych na podłożu nanorurek ditlenku tytanu na folii tytanowej modyfikowanym nanocząsteczkami srebra"

9.05.2018 - Laur Naukowca dla Koła Naukowego BiomedUZ

Dnia 9 maja 2018 r. w Lubuskim Teatrze odbyła się IV edycja Gali Laur Naukowca. Jest to coroczny projekt Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego ideą jest rozwój aktywności naukowej i społecznej studenckich kół naukowych, integracja środowiska studenckiego i propagowanie działalności naukowej. Koła naukowe działające na Uniwersytecie Zielonogórskim zgłaszają do tego swoistego konkursu projekty zrealizowane w tym roku akademickim, a ocenia je jury na podstawie sprawozdań, których złożenie jest obowiązkiem każdego koła naukowego działającego na UZ. Koło Naukowe BiomedUZ za projekt pt. "Wytworzenie i charakterystyka kompozytu nanorurki ditlenku tytanu/grafen monowarstwowy" zostało uhonorowane Laurem Naukowca w kategorii INNOWACYJNY PROJEKT ROKU. Serdecznie Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.

13.03.2018 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Ratajczak

W dniu 13. marca 2018 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Moniki Ratajczak na temat "Analiza zmian parametrów biomechanicznych tkanek mózgowych spowodowanych obciążeniami dynamicznymi". Praca obroniona została z wyróżnieniem na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Romuald Będziński (UZ), natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Mariusz Ptak (PWR). Decyzją Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki mgr inż. Monice Ratajczak został nadany tytuł doktora nauk technicznych z dyscypliny Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.
Pani dr inż. Monice Ratajczak serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

19.01.2018 - IX Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej

W dniu 19.01.2018 odbył się już IX Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej. Jak co roku wzięli w nim udział studenci, wykładowcy i przyjaciele inżynierii biomedycznej. W balu uczestniczyła również liczna grupa  absolwentów - przyjechali z odległych zakątków regionu dzieląc się opowieściami o sukcesach zawodowych. Tradycyjnie na balu odbył się chrzest studentów I roku Inżynierii Biomedycznej oraz wybór Króla i Królowej Balu, którymi w tym roku zostali: Adrianna Brzozowska i Adrian Kwiatkowski. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok !!!


20.12.2017 - Nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego dla pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej

W dniu 20.12.2017 odbyła uroczysta Rada Wydziału Mechanicznego, na której wręczone zostały nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za działalność w roku akademickim 2016/2018. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej:

 • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński - nagroda I stopnia za działalność naukową
 • dr inż. Katarzyna Arkusz - nagroda I stopnia za działalność organizacyjną
 • dr inż. Agnieszka Mackiewicz - nagroda za najlepszą pracę doktorską.

20-22.10.2017 - Weekendowy szlak naukowy

W dniach 20-22.10.2017 Pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej oraz studenci Inżynierii Biomedycznej wzięli udział w Weekendowym Szlaku Naukowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Otwierając nasze laboratoria przygotowaliśmy dla uczestników trzy warsztaty:
- Nanotechnologia z bliska
- Zabaw się w chirurga
- Zobacz siebie i swój wysiłek w komputerze. 
W warsztatach wzięli udział m. in. Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, którzy sprawdzili swoje możliwości ucząc się zakładać szwy chirurgiczne, obserwując świat przyrody w milionowym powiększeniu czy też dowiadując się więcej o biomechanice układu ruchu człowieka.19-20.10.2017 - Innovation in Biomedical Engineering IiBE 2017 w Zabrzu

W dniach 19-20 października 2017 roku dr inż. Katarzyna Arkusz wzięła udział w konferencji "Innovation in Biomedical Engineering IiBE 2017", która odbyła się w Zabrzu. Oprócz udziału w sesji naukowej przedstawiając pracę zatytułowaną "The influence of implantation on mechanical degradation of the nanotubular oxide layer on titanium screws" (POSTER) dr inż. Katarzyna Arkusz reprezentowała również Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w  "IV SPOTKANIU DZIEKANÓW" wydziałów, na których realizowany jest kierunek kształcenia "Inżynieria Biomedyczna".


5.10.2017 - mgr inż. Marta Nycz oraz mgr inż. Ewa Paradowska laureatkami I edycji "Małych Grantów"

5 października br. wyłoniono laureatów I edycji "małych grantów" finansowanych z Funduszu Naukowo-Badawczego Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miło nam poinformować, że w gronie osób zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych, w ramach procedury małograntowej, znalazły się dwie doktorantki z Zakładu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego:  mgr inż. Marta Nycz oraz mgr inż. Ewa Paradowska.

Źródło: Info Serwis UZ

20-22.09.2017 - XX Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński oraz dr inż. Katarzyna Arkusz wzięli udział w XX Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, która odbyła się w dniach 20-22 września 2017 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z przyjemnością informujemy, że prezentacja wygłoszona przez dr inż. Katarzynę Arkusz pt. "The numerical analysis of the damping properties of soft tissue and bone elements in lumbar-pelvic complex under impact load" (autorstwo: Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński) została uznana za najlepszą prezentację w sesji: Biomechanika i sztuczne narządy. Podczas konferencji w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zakładu Inżynierii Biomedycznej złożono również wyrazy uznania i gratulacje z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza - Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

23-24.06.2017 - VIII Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych

W dniach 23-24 czerwca we Wrocławiu odbyło się VIII Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych. Sympozjum skupia naukowców z różnych dziedzin nauki: medycyny, biomechaniki, biomateriałów, biochemii i innych, dając możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów badawczych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy i doktoranci Zakładu Inżynierii Biomedycznej: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, dr inż. Katarzyna Arkusz, mgr inż. Monika Ratajczak, mgr inż. Karolina Winiarczyk oraz studentki kierunku inżynieria biomedyczna Aleksandra Jędrzejewska, Adrianna Kawulska i Beata Nowacka. Uczestnicy wygłosili trzy referaty oraz przedstawili jedną prezentację plakatową. Prezentacja plakatowa mgr inż. Karoliny Winiarczyk została dostrzeżona przez komisję Sympozjum i uhonorowana wyróżnieniem.
9-11.06.2017 - IV Plenerowe Seminarium IB w Lubiatowie

W dniach 9-11 czerwca 2017 w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie odbyło się IV Plenerowe Seminarium Inżynierii Biomedycznej pt. "Nowoczesne technologie w medycynie". Wzięła w nim udział grupa studentów oraz absolwentów kierunku Inżynierii Biomedycznej, a także wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas sesji wykładowej zostały przedstawione prezentacje na temat prac realizowanych przez członków Koła na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Patryk Skotnicki "Ocena możliwości poprawy funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym"
Mariusz Nowak "Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni"
Beata Nowacka "Metody transferu grafenu i jego właściwości"
Aleksandra Jędrzejewska "Kompozyt nanorurek ditlenku tytanu z grafenem HSMG"
Michał Jędrzejczyk "Urządzenia stosowane w medycynie niekonwencjonalnej"
Filip Andruszkiewicz "Kwantowy komponent w makroskali mózgu cz.2. Niewygodna świadomość"
Aleksandra Gular "Choroby psychiczne - plaga XXI wieku", "Ból jako piąty parametr życiowy"

Z osobami prezentującymi swoje wyniki uczestnicy prowadzili ciekawe dyskusje. wyjazd był świetną okazją zarówno do przedstawienia i wysłuchania wartościowych prac, jak i integracji kierunku Inżynieria Biomedyczna.


4-8.06.2017 - 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering, Augustów

W dniach 4-8.06.2017 w Augustowie odbyło się 9 Sympozjum Mechanics of Materials and Structures oraz 2 Międzynarodowa Konferencja Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering. Konferencja gromadzi osoby ze świata nauki i przemysłu zajmujące się między innymi mechaniką materiałów, wytrzymałością i bezpieczeństwem konstrukcji, zagadnieniami statyki i dynamiki w mechanice i biomechanice itp. W konferencji wzięli udział pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej dr inż. Agnieszka Mackiewicz oraz dr inż. Tomasz Klekiel przedstawiając wyniki podjętych przez nas tematów badawczych:

- Mackiewicz A., Winiarczyk K., Klekiel T., Będziński R.: Numerical analysis of damping in cervical spine column tissue in exlposion environments;

- Klekiel T., Sławiński G., Niezgoda T., Bedziński R.: Influence of the mechanical properties of the military sole on the foot for occupants in military vehicle under anti-tank IED accidents.

22-23.05.2017 - GRAFEN w teorii i w praktyce

W dniach 22-23 maja 2017 roku odbyły się warsztaty pt. "Grafen w teorii i praktyce", których organizatorem była firma Advanced Graphene Products mieszcząca się w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. W wydarzeniu tym wzięło udział czterech członków Koła Naukowego BiomedUZ Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień pierwszy obejmował prelekcje, wystąpienia i wykłady, w tym opiekun Koła - dr inż. Katarzyny Arkusz "Zastosowanie grafenu w biosensingu" podczas, których uczestnicy zdobyli wiedzę na temat aktualnych osiągnięć polskiej nauki oraz poznali metody badań i transferu grafenu. Podczas prezentacji można było dotknąć grafenu pod postaciami proszku oraz w płynie. Prelegenci chętnie odpowiadali na wszystkie pytania oraz wyjaśniali wątpliwości.

Wrażenia już w pierwszym dniu były bardzo pozytywne, ale drugiego dnia było jeszcze ciekawiej.

Przyswojona wiedza została wykorzystana w praktyce. Na początku zapoznano uczestników z metodą Hummersa, czyli pierwszymi badaniami wykonywanymi na przetransferowanym grafenie pozwalającymi ocenić poprawność procesu. Następnie pracownicy laboratorium dokonali transferu grafenu na szkiełka, aby zademonstrować sposób wykonania procesu. Po pokazie transferu grafenu, uczestnicy samodzielnie wykonali taki zabieg, przynajmniej na trzech próbkach, które można było zabrać na pamiątkę. Atmosfera na zajęciach była bardzo miła, a pracownicy firmy chętnie i z zaangażowaniem odpowiadali na pytania. Zajęcia praktyczne były dobrze zorganizowane, w małych grupach, tak aby każdy miał możliwość samodzielnej pracy na przygotowanych materiałach.

Udział w warsztatach został dofinansowany ze środków Parlamentu Studenckiego UZ.

19-21.05.2017 - Majówka Młodych Biomechaników

W dniach od 19 do 21 maja 2017r. w Ustroniu odbyła się XIV Konferencja Naukowa "Majówka Młodych Biomechaników" im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice wraz z Polskim Towarzystwem Biomechaniki, pod patronatem naukowym Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz Katedry Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W Konferencji wzięło udział ponad 210 osób reprezentujących największe ośrodki biomechaniczne w Polsce i zagraniczne. W ramach konferencji odbyło się 10 sesji, w czasie których swoje prace prezentowali zarówno doktoranci, jak i pracownicy naukowi. Konferencja cieszyła się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów, o czym świadczy duża liczba zgłoszonych referatów, które były prezentowane na dwóch równoległych sesjach plakatowych. Ogółem przedstawiono 106 prac z zakresu szeroko pojętej biomechaniki i inżynierii biomedycznej.

W sesji posterowej członkowie Koła Naukowego BiomedUZ i studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna zaprezentowali dwa referaty:

- Mariusz Nowak, Tomasz Klekiel "Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni"

- Patryk Skotnicki, Tomasz Klekiel "Ocena możliwości poprawy funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym"

Praca autorstwa Patryka Skotnickiego została uznana za najlepszą pracę naukową w sesji posterowej!31.03.2017 - Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)  w Warszawie

W dniu 31 marca 2017 w II Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)" organizowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny udział wzięli: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr inż. Tomasz Klekiel oraz dr inż. Katarzyna Arkusz. Zaprezentowane badania przeprowadzone przez pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej pt. Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.20.01.2017 - VIII Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej

W dniu 20.01.2017 odbył się już VIII Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej. Jak co roku wzięli w nim udział studenci, wykładowcy i przyjaciele inżynierii biomedycznej. Uczestników przywitała i zaprosiła do wspólnej zabawy dr inż. Katarzyna Arkusz, kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej. P. Katarzyna Arkusz przypomniała o czekającym nas w październiku 2017 roku jubileuszu 10-lecia kierunku inżynierii biomedycznej, jednocześnie zapraszając zgromadzonych do uczestnictwa w inauguracji 10-go rocznika inżynierów biomedycznych. Bal swoją obecnością zaszczycił Pan Waldemar Taborski Dyrektor Prywatnego Szpitala Vratislavia Medica we Wrocławiu. W balu uczestniczyła również liczna grupa  absolwentów - przyjechali z odległych zakątków regionu dzieląc się opowieściami o sukcesach zawodowych. Tradycyjnie na balu odbył się chrzest studentów I roku Inżynierii Biomedycznej oraz wybór Króla i Królowej Balu, którymi w tym roku zostali: Noela Stachowiak i Jakub Matuszewski. Wszystkim gościom serdecznie dziękuję za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok !!!19.12.2016 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Mackiewicz

W dniu 19. grudnia 2016 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Agnieszki Mackiewicz na temat "Mechaniczne aspekty wytężenia kolumnowej struktury kręgosłupa z uwzględnieniem nieciągłości spowodowanych implantacją". Praca obroniona została z wyróżnieniem na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Agnieszka Kaczmarek Pawelska. Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego mgr inż. Agnieszce Mackiewicz został nadany tytuł doktora nauk technicznych z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Pani dr inż. Agnieszce Mackiewicz serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

18-21.10.2016 - Konferencja Techniki Komputerowe w Inżynierii

W dniach 18-21 października 2016 roku odbyła się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, która miała miejsce w hotelu Kuźnia Napoleońska w Teresinie. W konferencji wzięli udział pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej wygłaszając referaty na temat:

- Numerical analysis of damping properties of tissue in lower extremity - dr inż. Tomasz Klekiel

- Numerical analysis of effort in cervical spine structures in the acceleration impulse - mgr inż. Agnieszka Mackiewicz

- The application of numerical methods for the assessment of brain dysfunction caused by overload resulting from combat operations  - mgr inż. Monika Ratajczak.


29-30.09.2016 - Konferencja Bioinnovation International Summit

W dniach 29-30 września w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się konferencja Bioinnovation International Summit, której celem było wsparcie przedsiębiorczości wśród studentów, doktorantów oraz naukowców mających ciekawe i innowacyjne pomysły. Dzięki spotkaniom z ekspertami oraz przedstawicielami przemysłu możliwe było zainteresowanie potencjalnych inwestorów swoimi projektami oraz poznanie kierunków badawczo-rozwojowych licznych firm m.in. PolTREG, CEO QSARlab, Venus Medic, CEO of Svanvid, obranych w perspektywie najbliższych lat. W spotkaniu czynny udział wzięli pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej - dr inż. Katarzyna Arkusz oraz mgr inż. Ewa Paradowska. W sesji posterowej ("Biomedical Engineering - Biomechanics and Biomaterials in Medicine") przedstawiona została baza aparaturowa Zakładu Inżynierii Biomedycznej oraz możliwości jej zastosowania do realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym. Prezentacja dotychczas prowadzonych badań zaowocowała wieloma ciekawymi pomysłami, a także wizją dalszej współpracy z sektorem przemysłu.


Konferencja BIOMECHANICS 2018, Zielona Góra

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją Zarządu i Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, z dnia 06.09.2016r. na organizatora International Conference of Polish Society of Biomechanics "Biomechanics 2018" wybrano Zakład Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Mechanicznego, Uniwersytetu Zielonogórskiego.

05-07.09.2016 - International Conference BIOMECHANICS 2016, Biała Podlaska

W dniach 05.09 - 07.09.2016 odbyła się międzynarodowa konferencja Biomechanics organizowana przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki. Na konferencji Zakład Inżynierii Biomedycznej reprezentowali: kierownik Zakładu dr inż. Katarzyna Arkusz, prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr inż. Tomasz Klekiel oraz mgr inż. Monika Ratajczak wygłaszając następujące referaty:

- The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load (K. Arkusz, T. Klekiel, E. Paradowska, T. Niezgoda, R. Będziński);

- Prediction of bone fractures in ankle during axial impact loads (T. Klekiel, R. Będziński, G. Sławiński, T. Niezgoda);

- Assessment of abnormalities in brain function based on changes in the mechanical properties of brain tissues (M. Ratajczak, T. Niezgoda, R. Będziński).

Ponadto, prof. dr hab. inż. Romuald Będziński oraz dr inż. Katarzyna Arkusz pełnili funkcję przewodniczących sesji, na których wygłoszono wiele ciekawych referatów.

29.08 - 2.09.2016 - 40th SOLID MECHANICS CONFERENCE, Warszawa

W dniach 29.08 - 2.09.2016 odbyła się 40-sta międzynarodowa konferencja Solid Mechanics w Warszawie. Konferencja ta jest organizowana przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN od 1953 roku.. W tym roku Zakład Inżynierii Biomedycznej reprezentowali: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr inż. Tomasz Klekiel ("Modeling of Damping Properties of Articular Cartilage During Impact Load") oraz mgr inż. Monika Ratajczak ("Biomechanical Aspects of Brain Tissue Dysfunctions" - keynote lecture).10-13.07.2016 - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Biomechaniki w Lyon

W dniach 10-13.07.2016 w Lyon we Francji odbył się 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Biomechaniki, w którym udział wziął prof. dr hab. inż. Romuald Będziński. Podczas Kongresu Profesor Będziński zostałam mianowany na honorowego członka European Society of Biomechanics. The European Society of Biomechanics jest najliczniejszym Towarzystwem w Europie zrzeszającym ponad 1000 członków związanych z biomechaniką. Organizacja została założona w 1976 roku na spotkaniu w Brukseli przez 20 naukowców z 11 krajów. Celem The European Society of Biomechanics jest wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy i promowanie postępu w biomechanice.4.07.2016 - wybór Profesora Romualda Będzińskiego na Członka Korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności

W dniu 4.07.2016 r. prof. dr hab. inż. Romuald Będziński został wybrany na Członka Korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Serdecznie gratulujemy!13.06.2016 - Festiwal Nauki 2016

W dniu 13.06.2016 na Wydziałach Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się drugi dzień Festiwalu Nauki 2016, który przyciągnął mnóstwo zainteresowanych osób. Tego dnia pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej wraz ze studentami kierunku IB otworzyli drzwi laboratoriów dla zainteresowanych młodych ludzi z regionu województwa lubuskiego. W ramach Festiwalu przedstawiliśmy dwa projekty: "Mechanika w Medycynie" oraz "Nanotechnologia w Medycynie". Zainteresowani mogli poznać technologie projektowania oraz wytwarzania najnowocześniejszych rozwiązań protetyki ortopedycznej u ludzi oraz zwierząt a także zobaczyć świat medycyny w skali nano z wykorzystaniem Skaningowego Mikroskopu Elektronowego. Oba pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

10-12.06.2016 - Seminarium naukowe w Karłowie

W dniach 10-12.06.2016 w ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Karłowie odbyło się seminarium pt. "Biomechanika i Biomateriały w medycynie", wzięła w nim udział grupa studentów z pierwszego, trzeciego oraz piątego roku, a także wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas dwóch sesji wykładowych zostały przedstawione prezentacje na temat prac realizowanych przez członków Koła na kierunku Inżynieria Biomedyczna:

 • Aleksandra Gular: Wpływ past wybielających na ścieralność szkliwa ludzkich zębów
 • Natalia Klimowicz: Orteza stawu skokowego
 • Michał Mazur: Formowanie i projektowanie właściwości nanostruktur metalicznych
 • Michał Jędrzejczyk: Woda żywa i martwa, czyli cudowny lek
 • Filip Andruszkiewicz: Komponent kwantowy w makroskali mózgu
 • Beata Nowacka: Leczenie raka- terapia celowana bronią do walki z nowotworem
 • Wojciech Jacykowski: Nowoczesne rozwiązania stabilizacji kręgosłupa
 • Waldemar Zyberski: Zastosowanie technologii FDM do prototypowania aktywnego egzoszkieletu wspomagającego wybraną dysfunkcje ręki
 • Ewelina Mucha: Orteza stawu kolanowego po udarze mózgu

A także wystąpienia pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej: mgr inż. Marty Nycz oraz mgr inż. Ewy Paradowskiej. Całość została podsumowana wystąpieniem dr inż. Katarzyny Arkusz krótką historią Koła Naukowego BiomedUZ. Oprócz wspaniałych wystąpień wyjazd był okazją do zintegrowania studentów oraz pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej.

25.05.2016 - Warsztaty dla początkujących chirurgów w Zabrzu

21 maja 2016 roku w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu odbyły się warsztaty, w których wzięło udział pięciu studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z Inżynierii Biomedycznej. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii przygotowała 19 stanowisk doświadczalnych i treningowych, pokazy oraz wiele innych atrakcji. Można było poćwiczyć tradycyjne techniki szycia na skrzydełku kurczaka, spróbować operacji na bijącym sercu, poznać z bliska polskiego robota Robin Heart, jak również przekonać się jak bardzo dobór narzędzi - od klasycznych, przez laparoskopowe, do robota chirurgicznego - zmienia możliwości operowania. Przygotowane zostały różnorodne stanowiska treningowe, w tym wirtualna sala operacyjna, stanowisko nauki obsługi ultrasonografii, manipulacji przestrzennej, badań laserowych precyzji i refleksu, wiązania węzłów, wykonywania szwów, implantacji zastawki, chirurgii oka i wiele innych z różnymi scenami chirurgicznymi. Do dyspozycji były również trenażery dla nowego robota inspirowanego budową ośmiornicy - specjalnie zaprojektowane na potrzeby projektu europejskiego Stiff Flop oraz modele narzędzi i sterowania haptycznego (z wyczuciem siły) - zrealizowane dla projektu europejskiego INCITE. Warto podkreślić, że wysoki, profesjonalny poziom warsztatów zapewnili znakomici partnerzy Fundacji ze Śląskiego Centrum Chorób Serca (dr Joanna Śliwka), studenci Koła Naukowego Katedry Kardiochirurgii SUM, którym kieruje doc. Zbigniew Nawrat (dyrektor IPS FRK, pomysłodawca i gospodarz warsztatów) oraz zespół Pracowni Biocybernetyki IPS FRK (kierownik - dr Zbigniew Małota), gdzie powstają wszystkie modele, prototypy, trenażery i innowacyjne narzędzia chirurgii.29.04.2016 - wyjazd studyjny do Plasinarium w Guben

W dniu 29.04.2016 grupa studentów z pierwszego i drugiego roku kierunku inżynieria biomedyczna wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Plastinarium w Guben. Plastinarium jest w swoim rodzaju jedynym obiektem na skalę światową łączącym wystawę "KÖRPERWELTEN" ("Świat ciała") oraz praktyczną prezentację poszczególnych etapów plastynacji. Studenci mieli okazję wyczerpującego zapoznania się z anatomią ludzką i zwierzęcą oraz z samym procesem plastynacji i poszczególnymi technikami preparacji tkanek, co wzbudziło ich szczególną ciekawość.27.04.2016 - Laur Naukowca dla Koła Naukowego BiomedUZ

27 kwietnia 2016r. członkowie Koła Naukowego BiomedUZ mieli zaszczyt uczestniczyć w Gali Laur Naukowca, którą po raz drugi zorganizował Parlament Studencki w gmachu Teatru Lubuskiego, aby uhonorować działalność studentów w kołach naukowych. Udział w tej uroczystości był podwójnie miły, gdyż Koło Naukowe BiomedUZ zwyciężyło plebiscyt w gazecie Nasze Miasto na Najpopularniejszy projekt roku za projekt "Brak aktywności fizycznej, czyli co można wymienić w człowieku". Jako zwycięzcy Plebiscytu otrzymaliśmy tytuł "Najpopularniejszego projektu Czytelników Naszegomiasta.pl", pamiątkowy dyplom, a także sesję zdjęciową oraz wywiad na łamach tygodnika "Nasze Miasto Zielona Góra". Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za każdy głos.22-24.04.2016 - konferencja NEURONUS 2016

W dniach 22-24 kwietnia w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja NEURONUS 2016. Celem konferencji jest międzynarodowa integracja naukowców z różnych obszarów szeroko pojętej neuronauki. Tematy prezentowanych prac obejmowały między innymi: neurobiologię, neurologię poznawczą i afektywną, neurologię kliniczną, a także metody obliczeniowe stosowane w neuronauce. Podczas konferencji można było wysłuchać referatów czołowych neuronaukowców ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Portugalii oraz Polski. Zakład Inżynierii Biomedycznej aktywnie reprezentowała mgr inż. Monika Ratajczak prezentując prace pt. "Mechanobiological damage to the structure and function of the brain".

22-24.04.2016 - Sympozjum biotechnologiczne - "Symbioza" w Warszawie

W dniach 22-24 kwietnia mgr inż. Ewa Paradowska oraz mgr inż. Marta Nycz reprezentowały Zakład Inżynierii Biomedycznej na V edycji Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego ?Symbioza?, które odbyło się w Warszawie. Sympozjum skupia młodych badaczy, a także doświadczonych naukowców, którzy przedstawiają różne oblicza biotechnologii oraz nauk pokrewnych, dając możliwość wymiany poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów. Program konferencji zawierał cykl wykładów plenarnych, na zaproszenie i branżowych, szereg prezentacji studenckich, sesje posterowe oraz warsztaty bioinformatyczne.

13.04.2016 - Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego "SALMED"

W dniu 13.04.2016r. studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna wzięli udział w w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego "SALMED" w Poznaniu. Wyjazd ten był niezwykle istotny dla procesu kształcenia studentów z uwagi na niepowtarzalną możliwość kontaktu z przedstawicielami przemysłu oraz producentami aparatury medycznej, z którymi studenci będą mieli do czynienia podczas odbywania praktyk studenckich oraz w dalszym życiu zawodowym.

22.03.2016 - Pokaz w Laboratorium Prototypowania Wyrobów Medycznych

We wtorek, 22 marca 2016r., na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego  odbył się konkurs wiedzy z zakresu spawalnictwa pod hasłem "Spawanie łączy nie tylko metale". Konkurs, nad którym patronat objął Dziekan Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ, jest częścią projektu realizowanego przezfirmę Johnson Controls Polska Sp. z o.o., w ramach programu współpracy ze społecznością lokalną i placówkami edukacyjnymi (Blue Sky Inovolve 2015). Uczestnicy konkursu, uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego mieli okazję do zapoznania się z nowoczesnymi urządzeniami laboratoryjnymi m.in. Laboratorium Prototypowania Wyrobów Medycznych, Zakładu Inżynierii Biomedycznej. Dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska oraz mgr inż. Agnieszka Mackiewicz przeprowadziły pokaz możliwości technik prototypowania od projektu detalu, przez wykonanie prototypu na drukarce 3D, badania wytrzymałościowe oraz weryfikacje numeryczną wytrzymałości elementu z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS. Pokaz wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników i zaowocował ciekawą dyskusją.luty 2016 - Egzaminy Inżynierskie

Dyplom inżyniera otrzymało 17 absolwentów kierunku inżynieria biomedyczna. Wszystkim serdecznie gratulujmy i życzymy wielu sukcesów życiu osobistym i zawodowym.

18.12.2015 - prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka Cydzik

Z wielkim smutkiem dnia 18 grudnia 2015 r. przyjęliśmy wiadomość, że po długiej i ciężkiej chorobie zamarła nasza Pani Profesor, prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik,kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W 1974 r. po ukończeniu studiów Elżbieta Krasicka-Cydzik  podjęła pracę na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W 1983 r. uzyskała na Politechnice Wrocławskiej stopień doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn (specjalność technologie odlewnicze), a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej (specjalność biomateriały) uzyskała na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2004 r. Z wnioskiem o przyznanie tytułu profesorskiego Elżbiecie Krasickiej-Cydzik wystąpiła Rada Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Śląskiej w 2013 r.

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik była autorką ponad 145 publikacji, na które składały się: 1 monografia, 2 rozdziały w monografiach zagranicznych, artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym, 3 patenty i 5 skryptów. Należy podkreślić, że większość dorobku naukowego Pani Profesor to publikacje autorskie, a znaczna liczba prac współautorskich związanych jest z promowaniem młodej kadry. Publikacje Pani Profesor mieściły się w najbardziej aktualnym nurcie badań w ośrodkach inżynierii biomateriałów na świecie. Śmiało przekraczała w nich (publikacjach) granice inżynierii chemicznej, materiałowej, mechanicznej, by poprzez biomateriały dojść do inżynierii biomedycznej. Publikacje ukazywały się w światowych czasopismach anglojęzycznych i czołowych czasopismach krajowych, a miłym zaskoczeniem były oferty współpracy od wielu partnerów zagranicznych, pochodzące między innymi z Indii, Chin, Iranu i Korei.

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik była promotorem 3 prac doktorskich, stanowiących uwieńczenie badań prowadzonych w kierowanym przez Nią zespole. Prace Agnieszki Kierzkowskiej (Politechnika Zielonogórska 2007), Agnieszki Kaczmarek-Pawelskiej (Politechnika Śląska 2013) i Katarzyny Arkusz (Akademia Górniczo-Hutnicza 2014), zostały obronione z wyróżnieniem. Pani Profesor recenzowała 4 prace doktorskie (w tym 2 zagraniczne - Cambridge UK, Madras Indie), ponadto była recenzentem ponad 130 publikacji czasopism z listy filadelfijskiej i kilkukrotną adresatką gratulacji za opracowanie najbardziej wnikliwych recenzji. Była recenzentem grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauk oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Uzyskała znaczące dokonania we współpracy z przemysłem  - 12 wdrożeń oraz 3 patenty.

W 2006 r. Pani Profesor była inicjatorem powołania na Wydziale Mechanicznym UZ Zakładu Inżynierii Biomedycznej, którym następnie kierowała. Wraz z zespołami Wydziałów: (ówczesnego) Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Nauk Biologicznych oraz Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz współpracujących z uczelnią instytucji lecznictwa podjęła wyzwanie organizacji kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna.

Prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik jako chemik z wykształcenia, by dojść do inżynierii biomedycznej obrała niełatwą ścieżkę naukową. Ponad 40 lat pracowała na Wydziale Mechanicznym UZ. Ta droga wymuszała poszerzanie obszarów wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, materiałowej, elektrycznej, a ostatnio biologii. Dokonane wybory wymagały także konfrontacji kompetencji w ośrodkach naukowych w Krakowie, Wrocławiu i Gliwicach oraz w świecie. Tej weryfikacji zawsze odważnie, ale i z ufnością się poddawała. Miała bowiem świadomość, że tylko taka interdyscyplinarna ścieżka może doprowadzić do najlepszych rozwiązań w diagnostyce stanów nowotworowych za pomocą biosensorów elektrochemicznych. To była Jej pasja naukowa w ostatnich latach.

6-9.12.2015 - The 22nd Winter International Scientific Conference on "Achievements in Mechanical and Materials Engineering" - Zakopane

W dniach 6-9.12.2015r. w Zakopanem odbyła się XXII Zimowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Achievements in Mechanical and Materials". Konferencja jest regularnym spotkaniem naukowców z całego świata, pracujących nad zagadnieniami z różnych obszarów Inżynierii Materiałowej oraz Mechanicznej. W tegorocznym spotkaniu udział wzięła dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, wygłaszając referat pt. "Functionalized nanotubular oxide layer on Ti6Al4V as a regulator and biosensor of bone tissue remodeling". Autorka referatu otrzymała jednocześnie nagrodę "brązowej sowy"im.Profesora Jana Adamczyka, World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, dla młodego naukowaca za pracę doktorską z dyscypliny inżynieria materiałowa.
14.11.2015 - Zebranie Sekcji Biomechaniki oraz Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji  Komitetu Mechaniki PAN

W dniu 14.11.2015r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się zebranie Sekcji Biomechaniki oraz Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji  Komitetu Mechaniki. W spotkaniu czynny udział wzięli pracownicy Zakładu Inzynierii Biomedycznej wygłaszając dwa z trzech referatów: prof. dr hab inż. Romuald Będziński ("Wybrane problemy badawcze biomechaniki inżynierskiej") oraz dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska ("Warstwy hybrydowe w osteointegracji"). Oba wystąpienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i zaowocowały ciekawymi dyskusjami.

28.10.2015 - Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na kierunku inżynieria biomedyczna

28.10.2015 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na kierunku inżynieria biomedyczna. Pan Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej serdecznie powitali liczne grono nowo przyjętych studentów. Pani prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, założycielka kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła swoje przemówienie od przypomnienia wielu dobrych wiadomości z minionych  lat akademickich. Pani Profesor mówiła o misji jaką wypełnia inżynieria biomedyczna wobec społeczeństwa i z której wynikają sukcesy naszych studentów i pracowników Zakładu. Pan prof. dr hab. inż. Romuald Będziński,  podkreślił szerokie możliwości zatrudnienia dla absolwentów inżynierii biomedycznej w kraju i zagranicą. Następnie nadeszła podniosła chwila wręczenia indeksów studentom I roku przez Dziekana Wydziału Mechanicznego. Na koniec uroczystości Pan Dziekan dodał, że życie studenckie to nie tylko nauka, ale także aktywne uczestnictwo w życiu akademickim. Nowo przyjętym studentom gratulujemy oraz życzmy wielu sukcesów poprzez realizacje swoich pasji!

28.10.2015 - Nagroda Prezydenta Miasta Zielona Góra dla prof. dr hab. inż. Elżbiety Krasickiej-Cydzik

Dziś podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego Prezydent Miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki, wręczył ufundowane przez siebie nagrody profesorom, którzy w tym roku otrzymali nominacje profesorskie z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od stycznia do października br. było ich dwunastu: 5 profesur z nauk technicznych, 3 profesury z nauk humanistycznych, 2 profesury z nauk fizycznych i 2 profesury z nauk społecznych. Jedną z uhonorowanych nagrodą została Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej, prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik. Serdecznie gratulujemy!


14-16.10.2015 - XIX Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej jest ogólnokrajowym, cyklicznym wydarzeniem naukowym, zainicjowanym przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, które odbywa się co 2 lata, nieprzerwanie od 1976 r. Ma ona istotny wpływ na integrację środowiska naukowego oraz rozwój tej dyscypliny w Polsce. Tegoroczna Konferencja odbyła się w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie  w dniach 14-16.10.2015r. Podczas Konferencji nie zabrakło prezentacji wyników prac badawczych pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej: prof. dr hab. inż.  Romualda Będzińskiego, dr inż. Katarzyny Arkusz, mgr inż. Agnieszki Mackiewicz, mgr inż. Moniki Ratajczak oraz mgr inż. Marty Nycz. Podkreślić należy, że w trakcie spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską z inżynierii biomedycznej w roku 2013 i 2014 r. Jedną z nagrodzonych osób była mgr inż. Monika Ratajczak, która została wyróżniona za pracę pt. "Badania właściwości mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania" obronioną w roku 2013. Laureatce serdecznie gratulujemy!

19-20.06.2015 - VI Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych

W dniach 19-20 czerwca we Wrocławiu odbyło się VI Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych. Sympozjum skupia naukowców z różnych dziedzin nauki: medycyny, biomechaniki, biomateriałów, biochemii i innych, dając możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów badawczych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej: dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, dr inż. Katarzyna Arkusz, mgr inż. Monika Ratajczak, mgr inż. Agnieszka Mackiewicz oraz studentka kierunku inżynieria biomedyczna inż. Aleksandra Gular. Uczestniczki wygłosiły cztery referaty oraz przedstawiły jedną prezentację plakatową, co zostało dostrzeżone przez komisję Sympozjum i uhonorowane dwoma wyróżnieniami.

14.06.2015 - Festiwal Nauki

W niedzielę 14 czerwca 2015r. członkowie Koła Naukowego BiomedUZ wzięli udział w Festiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Reprezentację Wydziału Mechanicznego stanowiły dwa projekty zgłoszone przez Zakład Inżynierii Biomedycznej (dr inż. Tomasz Klekiel i dr inż. Katarzyna Arkusz) realizowane przez członków Koła Naukowego BiomedUZ: Aleksandrę Gular, Wojciecha Jacykowskiego, Waldemara Zyberskiego. W ramach powyższych projektów studenci:

- "ubrali" szkielet anatomiczny w implanty drukowane w technologii 3D,
- zmontowali trenażer laparoskopowy (z przykładowymi zadaniami manualnymi),
- prezentowali program do analizy ruchu ciała podczas uderzania kijem golfowym.

28.05.2015 - Wyjazd Studentów Inżynierii Biomedycznej do Centrum Badań Przedklinicznych w Warszawie

W dniu 28.05.2015 grupa studentów kierunku inżynieria biomedyczna wraz z opiekunami prof. Romualdem Będzińskim, mgr inż. Moniką Ratajczak oraz mgr inż. Agnieszką Mackiewicz uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy. Celem było uczestnictwo w seminarium prowadzonym przez pracowników Centrum Badań Przedklinicznych Uniwersytetu Medycznego oraz zapoznanie się z pracą badawczą w laboratoriach inżynierii tkankowej. Studentom przedstawiono wysoce wyspecjalizowane techniki hodowli komórkowych, które są podstawą w badaniach interakcji tkanka-biomateriał. Podczas spotkania przeprowadzono bardzo ciekawe dyskusje dotyczące zastosowań inżynierii tkankowej w badaniach prowadzonych przez studentów w ramach prac dyplomowych z zakresu biomechanik i biomateriałów.

Maj 2015 - Wyjazd Studentów Inżynierii Biomedycznej do  firmy SITECH i LUMEL

W maju br. studenci III roku inżynierii biomedycznej wraz z opiekunem - mgr inż. Martą Nycz wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych do firm SITECH Sp. z o.o. w Polkowicach oraz LUMEL S.A.  SITECH jest spółką należącą do koncernu Volkswagen, specjalizującą się w produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych do samochodów takich marek jak: Volkswagen, Audi, Skoda oraz Seat. LUMEL S.A. w Zielonej Górze jest czołowym europejskim producentem urządzeń automatyki przemysłowej oraz precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Studenci mieli okazję zapoznać się z procesami technologicznymi w przemyśle oraz zasadami funkcjonowania linii produkcyjnych. Spotkania zakończyły się rozmowami na temat możliwości odbycia praktyk, staży, a także przyszłości zawodowej w odwiedzonym zakładzie.


18.05.2015 - Nagroda Siemensa dla dr inż. Katarzyny Arkusz

W dniu 18 maja 2015 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW, które obejmowało wręczenie nagród w Konkursie Siemensa. Nagrodę promocyjną w konkursie przyznano dr inż. Katarzynie Arkusz za pracę doktorską pt. "Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2".Wagę nagrody potęgowała podniosłość uroczystości oraz obecność przybyłych gości, wśród których wymienić można m.in. Przewodniczącego i Członków Jury Konkursu Siemensa, Dyrektora Siemens sp. z o.o., przedstawicieli MNiSW, Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych czy też  Dyrektora PAN. Laureatce serdecznie gratulujemy !

14-15.05.2015- Międzynarodowa Konferencja Cybernetic Modelling of Biological Systems, Kraków

W dniach 14-15 maja 2015 roku mgr inż. Ewa Paradowska i dr inż. Katarzyna Arkusz reprezentowały Zakład na Międzynarodowej Konferencji Cybernetic Modelling of Biological Systems, która odbyła się w Krakowie. Wystąpienia zatytułowane odpowiednio: Evaluation of hemodialysis catheters by SEM and impedimetric analysis oraz Direct immobilization of human cytokine antibodies on TiO2 nanotubes array zakończyły się owocną dyskusją naukową oraz rozszerzeniem dalszych planów badawczych prelegentek.

23.04.2015 - Wręczenie nominacji profesorskiej dr hab. inż. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik

Dnia 23.04.2015r. w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył 57 aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazła się dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik - kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej. Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.14-15.03.2015 - Central European Conference on Regenerative Medicine w Bydgoszczy

W dniach 14-15.03.2015r. dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska oraz dr inż. Katarzyna Arkusz reprezentowały Zakład Inżynierii Biomedycznej na 1st Central European Conference on Regenerative Medicine, która odbyła się w Bydgoszczy. W konferencji uczestniczyło wielu światowej sławy prelegentów, wśród nich prof. Maria Z. Siemionow, prof. Samy L. Habib, prof. Michael Gelinsky. W trakcie konferencji prowadzono wiele niezwykle interesujących debat i dyskusji na temat innowacynych osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, inżynierii tkankowej i nowoczesnych biomateriałów. Reprezentantka Zakładu IB - dr inż. Katarzyna Arkusz została nagrodzona za najlepszą prezentację w sesji młodych naukowców. Tytuł nagrodzonego wystąpienia: Ti/TiO2 Nanotube platform for the electrochemical detection of tumor necrosis factor (TNF) (K. Arkusz, E. Krasicka-Cydzik).

16.01.2015 - VII Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej

"Tylko chwile są piękne"  pod takim hasłem bawili się studenci, wykładowcy i przyjaciele inżynierii biomedycznej w  dniu 16 stycznia 2015 r. Bal swoją obecnością zaszczycili: Pan Waldemar Taborski Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, Pan Lechosław Ciupik Prezes firmy LfC oraz Dziekani dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ i Dr inż. Dariusz Michalski.  W balu uczestniczyła również liczna grupa  absolwentów - przyjechali z odległych zakątków regionu dzieląc się opowieściami o sukcesach zawodowych. Tradycyjnie na balu odbył się chrzest studentów I roku Inżynierii Biomedycznej oraz wybór Króla i Królowej Balu, którymi w tym roku zostali: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ - Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Mariusz Nowak - student I roku IB.
Wszystkim gościom serdecznie dziękuję za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok !!!

13.12.2014 - Zajęcia z maturzystami zielonogórskiego liceum w laboratoriach Zakładu Inżynierii Biomedycznej

Dnia 13.12.2014r. laboratoria Zakładu Inżynierii Biomedycznej odwiedzili maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. W trakcie spotkania mieli możliwość poznania czym zajmuje się inżynieria biomedyczna. Dzięki pomocy studentów z pierwszego i czwartego roku IB oraz pracowników dr inż. Agnieszki Kaczmarek-Pawelskiej i mgr inż. Agnieszki Mackiewicz licealiści spróbowali swoich sił w zakładaniu szwów z wykorzystaniem instrumentarium chirurgicznego, wykonali pomiary spirometryczne oraz elektromiograficzne, a także zespolili złamaną kość stabilizatorem zewnętrznym ponadto zapoznali się z techniką neurochirurgicznej operacji usunięcia dysku międzykręgowego i wszczepienia implantu płytkowego kręgosłupa wydrukowanego na drukarce 3d. Maturzyści z ogromnym zapałem brali udział w przygotowanych dla nich zajęciach i już zapowiedzieli kolejną wizytę

12-13.12.2014 - XII Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne 2014 w Zabrzu

12-13 grudnia w Zabrzu miała miejsce konferencja poświęcona robotom medycznym, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi. Gościem specjalnym był prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, który wygłosił wystąpienie "Komputerowe metody wspomagania operacji chirurgicznych", podkreślając szczególną rolę rozwoju robotyzacji w zastosowaniach medycznych. W konferencji wzięli również udział studenci III roku inżynierii biomedycznej oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej  dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska i mgr inż. Agnieszka Mackiewicz.

4-5.12.2014 - Sympozjum "Architecture Biomaterials, Medical and Tissue Engineering" w Berlinie

W dniach 4-5 grudnia 2014 roku podczas francusko-niemiecko-polskiego sympozjum "Architecture Biomaterials, Medical and Tissue Engineering", które z udziałem wielu czołowych europejskich i krajowych specjalistów odbyło się w Berlinie, Zakład Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentowała dr inż. Katarzyna Arkusz. Nasza koleżanka przedstawiła w Berlinie wyniki badań zespołu nad opracowaniem nowych platform biosensorów elektrochemicznych do oznaczania cytokin stanu zapalnego pt. "Nanotubular oxide layers on Ti and Ti6Al4V for electrochemical detection of CA 15.3, IL-8, TNF and bALP". Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się rezultaty naszych badań zaowocowało nawiązaniem kontaktów z jednostkami niemieckimi i prawdopodobnie realizacją wspólnego projektu.

9.10.2014 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Arkusz

W dniu 09. października 2014 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Katarzyny Arkusz. Dysertacja pt. "Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2" obroniona została z wyróżnieniem na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. Promotorem rozprawy doktorskiej była dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ. Decyzją Rady Wydziału EAIiIB z dnia 30. października 2014 r. mgr inż. Katarzynie Arkusz został nadany tytuł doktora nauk technicznych z dyscypliny Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.


Pani dr inż. Katarzynie Arkusz serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!9-12.10.2014 -  24. Konferencja Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine w Rytrze

W dniach 9-12. października 2014 r. troje pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej wzięło udział w 24. Konferencji "Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine", która odbyła się w Rytrze. Rolę chairmana w jednej z licznych sesji pełniła Kierownik Zakładu - dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ, natomiast prezentacje wygłosili: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński "Osteosynthesis on the base polymer implants - selected problems" oraz dr inż. Katarzyna Arkusz "Electrochemical detection of Interleukin-6 on titania nanotube platforms"

1.10.2014 - Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 - nagroda za najlepszą pracę magisterską dla pracy z dziedziny inżynierii biomedycznej

W trakcie uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 zostały wręczone nagrody za napisanie najlepszych prac dyplomowych na poszczególnych Wydziałach. Podobnie jak w roku ubiegłym za najlepszą pracę magisterską napisaną na Wydziale Mechanicznym uznano pracę absolwentki kierunku inżynieria biomedyczna. Wyróżnienie z rąk Wojewody Lubuskiego w tej kategorii odebrała Pani mgr inż. Ewa Paradowska za pracę pt. : "Impedancyjna ocena zjawiska formowania biofilmu na powierzchni centralnych cewników hemodializacyjnych wykonanych z karbotanu". Laureatce serdecznie gratulujemy a naszym studentom życzymy wielu sukcesów w rozpoczętym roku akademickim 2014/2015.


1-3.09.2014 - Międzynarodowa Konferencja BIOMECHANICS 2014 w Łodzi

28.06.2014 - Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego za osiągnięcia sportowe dla studenta inżynierii biomedycznej

W dniu 28 czerwca 2014 roku na stadionie przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego. Nagrodę z rąk Pani Marszałek Elżbiety Polak odebrał student pierwszego roku inżynierii biomedycznej Piotr Barański, podwójny mistrz Polski w tenisie (oba tytuły uzyskane w grze podwójnej).5.05.2014 - II Wyjazd studentów inżynierii biomedycznej do Aesculap Chifa w Nowym Tomyśl

W ramach współpracy z firmą Aesculap Chifa Sp. z o.o. kolejna grupa studentów inżynierii biomedycznej miała okazję zapoznać się metodami wytwarzania instrumentarium medycznego oraz wziąć udział w zwiedzaniu Akademii Aesculap. Motto Akademii zakłada przekazywanie wiedzy i doświadczenia personelowi medycznemu w celu jak zapewnienia najwyższych standardów świadczonych usług.17.04.2014 - Wyjazd do Plastinarium w Guben (Niemcy)

Dnia 17.04.2014 II rok Inżynierii Biomedycznej, wziął udział w kolejnej wycieczce edukacyjnej, której celem było zwiedzanie Plastinarium w Guben (Niemcy). Wizyta w tym miejscu pozwoliła na dokładniejsze zapoznanie się z anatomią człowieka oraz odkrycie tajemnic ludzkiej natury. Studenci mieli możliwość wyczerpującego zapoznania się z anatomią nie tylko ludzką ale również zwierzęcą. W oparciu o najnowocześniejszą technikę w Guben powstają preparaty naukowe oraz anatomiczne plastynaty pełnowymiarowe, mające zadanie edukacyjne.

15.04.2014 - mgr inż. Monika Ratajczak - wyróżnienie w konkursie PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej w 2013r.

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza absolwentka mgr inż. Moniki Ratajczak otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską w 2013r. z dziedziny inżynierii biomedycznej za pracę pt. "Badania właściwości mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania".

Monice serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych studentów do brania udziału we tej i innych inicjatywach związanych z inżynierią biomedyczną!

14.04.2014 - I Wyjazd studentów inżynierii biomedycznej do Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu

"Gdy powiedziało się 'A' trzeba powiedzieć też 'B' " - tak jak wcześniej zapowiadano grupa studentów z II roku wzięła udział w wycieczce edukacyjnej umożliwiającej zapoznanie się z technologiami wytwarzania najnowocześniejszego sprzętu, implantów oraz instrumentarium medycznego w firmie Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu.

3.04.2014 - Podpisanie listu intencyjnego z Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu

Zakład Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego kontynuuje serię spotkań w ramach współpracy z przemysłem i Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze. Tym razem w dniu 3 kwietnia 2014 roku ponownie odwiedziliśmy firmę Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu, znaną na całym świecie z produkcji znakomitych narzędzi i implantów chirurgicznych oraz sprzętu medycznego. List intencyjny podpisany przez Prezesów Mariusza Bożka i Tomasza Wróbla przy udziale Dyrektora Waldemara Taborskiego otwiera drogę do warsztatów i praktyk studenckich, a także wspólnych projektów badawczych i rozwojowych. Już w najbliższych dniach pierwsza grupa studentów II roku pozna nowoczesną linię produkcyjną i Akademię Aesculapa

Zajęcia na kierunku inżynieria biomedyczna

Wiedza teoretyczna jest równie ważna jak  umiejętności praktyczne, dlatego w toku kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna dużą wagę przykładamy do umiejętności praktycznych. 3 kwietnia 2014 r, w ramach zajęć z anatomii i fizjologii człowieka prowadzonych przez lek. med. Adama Halińskiego, studenci pierwszego roku mieli możliwość zapoznania się z systemem pracy na bloku operacyjnym. W trakcie wizyty edukacyjnej w szpitalu  poznali zaawansowaną aparaturę medyczną oraz instrumentarium ratujące ludzkie życie.luty/marzec 2014 - Egzaminy dyplomowe

Dyplom inżyniera otrzymało 15 absolwentów kierunku inżynieria biomedyczna. Wszystkim serdecznie gratulujmy i życzymy wielu sukcesów życiu osobistym i zawodowym.

6.03.2014 - Seminarium naukowe - FluidFM: nowe horyzonty badań i manipulacji na poziomie pojedynczej komórki

Dnia 6 marca 2014 odbyło się seminarium naukowe pt. FluidFM: nowe horyzonty badań i manipulacji na poziomie pojedynczej komórki, dotyczące możliwości badawczych w skali nano z wykorzystaniem mikroskopu AFM. Prelegent, dr Łukasz Rok, przedstawiciel firmy Schaefer Technologie GmbH wygłosił bardzo ciekawy referat nt. zastosowania mikroskopii sił atomowych w badaniach komórkowych.  W ciągu  ostatnich dwóch dekad mikroskopia sił atomowych (AFM) wpisała się  znacząco  w rozwój  nauki przez obrazowanie z dużą rozdzielczością powierzchni materiałów, a także jako narzędzie  do badania zjawisk adsorpcji i oddziaływań molekularnych oraz  lokalnej modyfikacji własności warstwy. Wystąpienie miało na celu przybliżenie pracownikom i studentom rozwiązań technologicznych zastosowanych w mikroskopie FluidFM oraz przedstawienie wyników najnowszych badań wykonanych tym urządzeniem. W spotkaniu wzięli udział studenci oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej.

10.02.2014 - Targi Salemed w Poznaniu

SALMED to największe w Polsce targi sprzętu medycznego, które gromadzą liderów rynku medycznego. Są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami świata medycyny, biznesu i nauki. W tegorocznych targach, odbywających się w Poznaniu uczestniczyli studenci kierunku inżynieria biomedyczna. Podczas organizowanych w cyklu dwuletnim targach SALMED studenci mogli zapoznać się z ofertami producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a także obejrzeć sprzęt laboratoryjny i rehabilitacyjny oraz wziąć udział w prezentacjach licznych nowości technologicznych.

17.01.2014 - VI Bal Inżynierii Biomedycznej

17 stycznia 2014 r już po raz szósty odbył się tradycyjny Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej. Jak zawsze uroczystego otwarcia balu dokonała Pani dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ., jednocześnie witając wszystkich zaproszonych gości, licznych absolwentów i studentów kierunku. W tym, roku swą obecnością zaszczycił nas Pan Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, Waldemar Taborski.

Tym razem hasłem balu było "W zdrowym ciele zdrowy duch", ale dominował nastrój karnawałowej galanterii dla dam. Serdecznym powitaniom i wspomnieniom nie było końca. Oprócz znakomitego poczęstunku i tańców do białego rana, witaliśmy również studentów pierwszego roku. Nie obyło się także bez wyboru królowej i króla balu, a także wiele innych zabaw.

Cieszyliśmy się obecnością naszych wykładowców - pracowników Wydziałów Mechanicznego, Nauk Biologicznych oraz  Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Żałujemy, iż nie wszyscy zaproszeni mogli się w tym dniu bawić się razem z nami. 

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy na kolejny bal za rok!

15-16.10.2013 - INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE

15 i 16 października prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik oraz Katarzyna Arkusz reprezentowały Zielonogórską Inżynierię Biomedyczną na I Konferencji INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE. Prezentacja własnych badań dot. wykorzystania platformy Ti/TiO2 w biosensingu (Ti/TiO2 nanotubes as platforms for electrochemical biosensors: detection of selected biomarkers) idealnie wpisywała się w program konferencji. Liczne rozmowy na temat innowacyjnych technologii dotyczących diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów oraz ich terapii, ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania, nanotechnologii i robotyki były dla uczestniczek niewątpliwie największą zaletą konferencji.


10-12.2013 - XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna jest konferencją cykliczną, ogólnokrajową, z udziałem gości zagranicznych w tym roku odbywającą na Politechnice Gdańskiej. Jej tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu analiz interdyscyplinarnych na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Badania tego typu prowadzone są w celu udoskonalania produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, lekarstw oraz innego rodzaju środków służących terapii. W konferencji z naszego Zakładu uczestniczyli prof. Romuald Będziński i prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik - Członkowie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, oraz mgr inż. Katarzyna Arkusz i mgr inż. Agnieszka Mackiewicz. Więcej informacji o Konferencji i wygłaszanych tam referatach można znaleźć pod linkiem.

9.10.2013 - Uczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

"Życzę Wam odwagi w podejmowaniu śmiałych decyzji, nie bójcie się myśleć inaczej. Niezadowoleni wyznaczają postęp cywilizacyjny. Życzę siły i determinacji. Każdy z Was może zmienić świat. Wy jesteście naszym potencjałem. Wy możecie sprawić, że nasz region będzie innowacyjny i konkurencyjny i będziecie mogli śmiało powiedzieć Tu jest moje miejsce na ziemi "? takimi słowami zwróciła się do studentów marszałek Elżbieta Polak podczas  inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem JM Rektora prof. Tadeusza Kuczyńskiego, który ogłosił na Uniwersytecie Zielonogórskim otwarcie nowego roku akademickiego 2013/2014. W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody dla najprężniej działającego koła naukowego oraz wyróżniono autorów najciekawszych prac dyplomowych. Jest nam niezwykle miło, że doceniono osiągnięcia naszego koła naukowego "BIOMEDUZ" oraz iż laureatką nagrody indywidualnej została nasza tego roczna absolwentka mgr inż. Monika Ratajczak za pracę pt. : "Badania własności mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania?. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy a naszym studentom życzymy wielu sukcesów w rozpoczętym roku akademickim 2013/2014.

7-9.09.2013 - V Międzynarodowa Konferencja KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE, Zielona Góra

W dniach 7-9 .09.2013 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się V Międzynarodowa Konferencja : "KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE". W konferencji uczestniczyli  naukowcy z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Nasze absolwentki mgr inż. Korneli Zaborowskiej oraz mgr inż.  Martyny Dzierki przedstawiły referat pt."Utylizacja i recykling wybranych materiałów biozgodnych wykorzystywanych w zastosowaniach medycznych". Podczas wystąpienia poruszono aspekty innowacyjnych metod utylizacji i recyklingu wyrobów medycznych. Konferencja zakończyła się wyjazdem integracyjnym do Niemiec, gdzie można było kontynuować rozmowy podziwiając przepiękne zabytki Berlina.

28-30.07.2013 - Konferencja VAIL EUROPA 2013

W dniach 28-30.07.2013r. odbyła się Konferencja VAIL EUROPA 2013 we Wrocławiu. Było to spotkanie ekspertów z Polski i USA w celu nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej, w dziedzinie nowych technologii. Głównym tematem konferencji było Disruptive Innovative e-Health Ecosystem for Regenerative Medicine in Poland. Podczas spotkania odbyły się dwa bloki dla doświadczonych badaczy (jedną z sesji poprowadził prof. dr hab. inż. Romuald Będziński)  oraz dla młodych naukowców.  W obu sesjach wzięli udział również pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej: Agnieszka Kaczmarek, Agnieszka Mackiewicz, Ewa Paradowska i Marta Nycz. Podczas sesji można było między innymi wysłuchać wykładów prof. Marii Siemionow, polskiej chirurg i transplantolog, która w 2008r. dokonała  czwartej na świecie i pierwszej w USA udanej operacji przeszczepu twarzy. W programie konferencji wyniki swojej pracy prezentowali również:  prof. Mariusz Ratajczak, prof. Andrzej Ruciński, prof. Michael Yaszemski  i inni. Pełna lista prelegentów oraz ich życiorysy - link.


5.07.2013 - Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Kaczmarek

W dniu 5.07.2013r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Kaczmarek. Praca pt. "Nanotubularne warstwy tlenkowe na stopie Ti6Al4V jako matryce elektrochemicznego biosensora" została obroniona z wyróżnieniem, a mgr inż. Agnieszka Kaczmarek uzyskała stopień doktora nauk technicznych z dziedziny inżynieria materiałowa. Pani doktor oraz Pani Promotor dr hab. inż. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik, prof. UZ serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

10.07.2013 - Obrona Prac Magisterskich


W dniu 10.07.2013. odbyła się kolejna obrona prac magisterskich. Egzamin dyplomowy magisterski złożyło 7 dyplomantów, uzyskując bardzo wysokie noty. Serdecznie gratulujemy i życzmy wielu sukcesów!

26.06.2013 - Mistrz Techniki 2012/2013

Jest nam bardzo miło poinformować, że prof. Romuald Będziński został laureatem nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - MISTRZ TECHNIKI 2012/2013 za innowacyjne rozwiązanie techniczne "Biomechatroniczna proteza reki".
Gratulujemy !!

17.06.2013 - Festiwal Nauki 2013

W dniach 16-17 czerwca 2013 roku odbyła się dziesiąta edycja Festiwalu Nauki pod hasłem THE BEST OF. Jak co roku Wydział Mechaniczny przygotował szereg ciekawych projektów. W poniedziałek pokazy przedstawiane były na Wydziałach. W tym roku przygotowano sześć projektów o charakterze pokazów oraz warsztatów, z których dwa przedstawili pracownicy ZIB we współpracy ze studentami IB.

Uczestnicy pokazu "Disco robaczki", realizowanego przez Panią mgr inż. Agnieszkę Kaczmarek oraz studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna, mieli możliwość obserwacji preparatów m in. roztocza, pajęczaków, czy stonóg na skaningowym mikroskopie elektronowym JEOL 7600F. Każdy z uczestników otrzymał również pamiątkowy wydruk ?uroczych? stworzonek. Projekt "Zabaw się w chirurga" przedstawiany był przez Panią mgr inż. Agnieszkę Mackiewicz oraz studentów Koła Naukowego BIOMEDUZ. Uczestnicy mogli m.in. samodzielnie zamocować stabilizator na złamanej kości, założyć szwy przy użyciu prawdziwych narzędzi chirurgicznych a także zapoznać się z konstrukcją implantów kości.

28.05.2013 - Inżynier z wiedzą medyczną - jedyny w Europie

W USA inżynierowie zajmujący się konstruowaniem sprzętu medycznego stanowią elitę, a branża jest żyłą złota. Czy tak może być również w Polsce? Okazuje się, że konkurencji jest niewiele - drugiego takiego kierunku w Europie nie ma.  O unikatowym kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna opowiada doc. Paweł Romanowski z Politechniki Gdańskiej, jeden z założycieli i kierowników jedynego w Polsce kierunku studiów, kształcącego inżynierów o kompetencjach medycznych.

Cały wyiwad

12.03.2013 - Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Jest nam bardzo miło poinformować, że prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik została członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Gratulujemy !!!

8.03.2013 - X Konferencja BioTechMed Silesia

W dniu 08.03.2013r. studenci II roku Inżynierii Biomedycznej (Jacykowski W., Rudyk R., Reiman M., Chęciński J., Żółkiewski D.) wzięli udział w X edycji konferencji BioMedTech Silesia 2013 w sesji Junior przedstawiając dwa referaty pt.: "Konstrukcja protezy kończyny górnej sterowanej napędem hydraulicznym" oraz "Konstrukcja wózka typu Leveraged Freedom Chair". Drugi z przedstawionych projektów został wyróżniony pierwszym miejscem w pracach studenckich w ocenie publiczności. Serdecznie gratulujemy !!!

Galeria

27.02.2013 - Obrona prac inżynierskich

W środę 27.02.2013 odbył się kolejny egzamin kończący studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Biomedyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zakończył się sukcesem, 9 dyplomantów osiągnęło tytuł inżyniera. Serdecznie gratulujemy!!!

28.01.2013 - Magisterium z Innowacji - Dyplomantki Inżynierii Biomedycznej najbardziej innowacyjne w województwie lubuskim

Przedmiotem konkursu "Magisterium z Innowacji" było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych z zakresu innowacyjnych rozwiązań, które można zaadoptować na grunt działalności gospodarczej, a tym samym przyczyniają się do rozwoju współpracy nauki i biznesu w dziedzinie transferu technologii w województwie lubuskim. Do konkursu zgłoszonych zostało 12 prac dyplomantów z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jury, reprezentowane przez przedstawicieli Lubuskiej Rady Innowacji, jednogłośnie wybrało 5 finalistów wśród których były 4 prace studentek Inżynierii Biomedycznej:

I miejsce - Katarzyna Guzik
Tytuł pracy: Doskonalenie metod wytwarzania nanocząstek srebra z surowców biologicznych
II miejsce - Justyna Skóra
Tytuł pracy: Opracowanie podłoża biosensora impedancyjnego na bazie Ti/TiO2
III miejsce - Karolina Cyran
Tytuł pracy: Opracowanie immunosensora na podłożu Ti/TiO2
Wyróżnienie -Joanna Filik
Tytuł pracy: Opracowanie biosensora amperometrycznego na bazie Ti/TiO2

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

8.01.2013 - Seminarium naukowe - Nanotubularne struktury na obu fazach stopu Ti6Al4V jako matryce elektrochemicznego biosensora remodelingu kości

Dnia 8.01.2013 roku w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej odbyło się kolejne seminarium naukowe. Prelegent mgr inż. Agnieszka Kaczmarek przedstawiła temat: Nanotubularne struktury na obu fazach stopu Ti6Al4V jako matryce elektrochemicznego biosensora remodelingu kości. W trakcie referatu przedstawiono możliwość wykorzystania powierzchni stopu Ti6Al4V pokrytej warstwą nanorurek tlenkowymi jako elektrody biosensora. Stop Ti6Al4V jest powszechnie używany jako materiał na implanty ortopedyczne i stomatologiczne. Z uwagi na toksyczność jonów tytanu, wanadu 
i aluminium uwalnianych w okresie implantacji jest zastępowany innymi mniej toksycznymi biomateriałami. Stop Ti6Al4V po modyfikacji warstwy wierzchniej może pełnić inne funkcje. W badaniach na powierzchni stopu Ti6Al4V wytworzono warstwę nanorurek o średnicy 50 nm i grubości 1 um. Warstwa nanorurek  zawierająca tlenki tytanu i wanadu cechuje się bardzo dobrym przewodnictwie elektrycznym i nie jest toksyczna. Badania biozgodności potwierdziły, że warstwa nanorurek na stopie Ti6Al4V jest dobrym podłożem dla rozwoju osteoblastów. Aby pełnić funkcję elektrody biosensora remodelingu kości warstwa nanorurek na stopie Ti6Al4V została sfunkcjonalizowana przeciwciałami swoistymi dla markera remodelingu kości- frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej. Tak zbudowana elektroda reagowała na zmiany stężenia antygenu- frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej w zakresie stężeń od 1 do 10 ng/ml. Podczas badań impedancyjnych i amperometrycznych zarejestrowano sygnały wystarczające do wykreślenia krzywych kalibracyjnych dla biosensora impedancyjnego i amperometrycznego badanego markera remodelingu kości.


11.01.2013 - V Jubileuszowy Bal Inżynierii Biomedycznej

"Gdy pięć lat temu zorganizowaliśmy pierwszy bal, naszym najśmielszym marzeniem było spotkać się znów na balu za 5lat, i oto dziś spotkaliśmy się na V karnawałowym balu Inżynierii Biomedycznej" - takimi słowami uroczystego otwarcia balu dokonała opiekun kierunku IB, Pani dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ., jednocześnie witając wszystkich zaproszonych gości. Swą obecnością zaszczycił nas Dziekan Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ, który życzył wszystkim udanej zabawy.

W programie balu, oprócz tańców i poczęstunku, znalazły się między innymi: chrzest studentów pierwszego roku IB, przekazanie korony królowej i króla balu, a także wiele innych zabaw i specjalne jubileuszowe torty.

Bardzo miło było gościć przybyłych na uroczystość. Żałujemy, iż nie wszyscy zaproszeni mogli się w tym dniu bawić się razem z nami. Mamy nadzieję spotkać się z nimi za rok na kolejnym balu.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom balu za wspólną zabawę!


19.12.2012 - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2012 dla prof. zw dr hab. inż. Romualda Będzińskiego

19 grudnia 2012 roku na specjalnej uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła nagrody najwybitniejszym polskim naukowcom. W gronie laureatów nagród ministra 2012 znalazł się prof. zw. dr hab. inż. Romuald Będziński, który otrzymał nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne. 
Serdecznie gratulujemy!

18.12.2012 - Spotkanie wigilijne pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej ze studentami

Dnia 18.12.2012. odbyło się spotkanie wigilijne studentów Inżynierii Biomedycznej oraz pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej.  Jako pierwsza zabrała głos opiekun kierunku, dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ, która złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne, następnie była okazja do podzielenia się opłatkiem. Oprócz poczęstunku uczestnicy przy akompaniamencie w wykonaniu dr inż. Tomasza Klekiela, dr inż. Krzysztofa Białasa-Heltowskiego oraz studentki 2 roku Aleksandry Gular wspólnie kolędowali. Za ten czas dziękujemy i mamy nadzieję że w przyszłym roku również nadarzy się okazja do takiego spotkania.

18.12.2012 - Seminarium naukowe - Opracowanie elektrochemicznych biosensorów do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2

Mgr inż. Katarzyna Arkusz zaprezentowała własne wyniki badań prowadzonych związanych z opracowaniem elektrochemicznych biosensorów do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2. Przedstawiono sposób formowania nanorurek na powierzchni tytanu, modyfikację termiczną badanego podłoża przeprowadzoną w celu poprawy jego przewodności, wpływ parametrów morfologicznych nanorurek TiO2 na charakterystykę elektrochemiczną podłoża. Zaprezentowano również odpowiedź woltamperometrycznego i impedancyjnego biosensora do wykrywania prozapalnej Interleukiny - 8, oraz dalsze plany badawcze.


10.12.2012 - Dwie studentki Inżynierii Biomedycznej otrzymały Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwie studentki Inżynierii Biomedycznej, Kornelia Zaborowska oraz Joanna Filik zostały laureatkami Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Jest to nagroda przyznawana 1000 najlepszym studentom w Polsce. Obu Studentkom oraz ich opiekunom naukowym Pani prof. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik i Panu dr Tomaszowi Klekielowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

4.12.2012 - Semianrium naukowe - Analiza sygnałów mechanomiograficznych podczas zabiegów operacyjnych


Mgr inż. Chrystian Klonecki-Olech wygłosił referat, w którym przedstawił mechanomiografię akustyczną (aMMG) jako alternatywną metodę weryfikacji śródoperacyjnej dekompresji nerwu na przykładzie nerwu nadłopatkowego. W trakcie referatu poruszona została problematyka neuropatii kompresyjnej oraz metod oceny kompresji przy pomocy badania przewodnictwa nerwowego (NCS) oraz elektromiografii (EMG). Jednocześnie przedstawione zostały podstawy powstawania sygnału mechanicznego w mięśniach, który rejestrowany jest przy pomocy czujników mechanomiograficznych - akceletometrycznych, akustycznych, piezoelektrycznych, laserowych i innych. Wykazane zostały zalety aMMG w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami NCS/EMG. Wykład zakończyło omówienie problemów, jakie nasuwają się po dokonanej analizie literatury dotyczącej mechanomiografii.
20.11.2012 - Seminarium naukowe - Zagadnienia inżynierskie w rehabilitacji

Dnia 20.11. 2012 dr inż. Tomasz Klekiel poprowadził seminarium poświęcone zagadnieniom inżynierskim w rehabilitacji.  Autor przedstawił trzy główne obszary swoich zainteresowań:  technologie protetyczne, terapie rehabilitacyjne oraz technologie wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych. W trakcie wykładu omówiono podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń  rehabilitacyjnych oraz zaprezentowano liczne przykłady rozwiązań aparatów  towarzyszących procesowi leczenia, wskazując na ich funkcjonalność.  Jednocześnie zwrócono uwagę na problemy identyfikacji sygnałów biomedycznych  w celach sterowania tymi urządzeniami. Oprócz przedstawionych światowych  osiągnięć w dziedzinie inżynierii rehabilitacji, autor zaprezentował własne wykonane projekty w tym aparat do ćwiczeń koordynacji ruchowej, stanowisko do  pomiaru stabilności stawu kolanowego, modelowanie układu mięśniowego z  wykorzystaniem oprogramowania OpenSim oraz stanowisko do identyfikacji  aktywności mięśni podczas ruchu nadgarstka z wykorzystaniem sygnałów  elektromiograficznych. Przy okazji omawiania poszczególnych zagadnień dr Klekiel wskazywał na problemy związane ze stosowanymi metodami takimi jak analiza  ruchu na podstawie zapisu video, pomiary akcelerometryczne oraz pomiary  sygnałów EMG.


20.11.2012 - Seminarium w Krakowie - Zastosowanie metod fluorescencyjnych w obrazowaniu 3D żywych komórek

W dniu 20 listopada studentki czwartego roku Inżynierii Biomedycznej Marta Nycz i Ewa Paradowska wraz z opiekunem mgr inż. Agnieszką Kaczmarek uczestniczyły w seminarium poświęconym zastosowaniu metod fluorescencyjnych w obrazowaniu 3D żywych komórek. Seminarium odbywające się w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa  Biologii Komórki obejmowało prezentację zagadnień dotyczących metod fluorescencyjnych stosowanych w obrazowaniu komórek żywych i ich wykorzystaniu w mikroskopii konfokalnej oraz prezentację najwyższej klasy mikroskopu konfokalnego Andromeda. Seminarium wzbogacono o część praktyczną obejmującą obserwacje próbek przygotowanych przez uczestników oraz obsługę mikroskopu. Uczestnictwo w seminarium było kontynuacją rozpoczętego w maju cyklu seminariów związanych w preparatyką materiału biologicznego pod obserwacje mikroskopowe w wysokiej próżni, które stanowią tematykę prac inżynierskich studentek.06.11.2012 - Seminarium naukowe - Aktualne problemy implantacji stawów

Prof. zw. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr h.c., przedstawił referat na temat problemów implantacji sztucznych stawów, zwłaszcza stawu biodrowego i implantów kręgosłupa. Poruszone zostały problemy zabiegów implantacji wszczepów, jak również dysfunkcji spowodowanych stale doskonalonymi, choć ciągle jeszcze nie tak dobrymi jak naturalne, materiałami im plantowymi. Profesor podkreślił istotę pracy inżyniera biomedycznego odpowiedzialnego za konstrukcję i dobór materiału. Wykład był niezwykle zachęcający oraz utwierdzający w przekonaniu, że studia w kierunku IB są wyborem dobrym i przede wszystkim przyszłościowym. W dyskusji poruszono wiele zagadnień związanych z kierunkami rozwoju implantologii, a liczne zapytania świadczyły o dużym zainteresowaniu obecnych tematyką wykładu.
7-10.10.2012 - Konferencja TITANIUM 2012 w Atlancie

W dniach 7-10.10.2012 roku na zaproszenie organizatorów, Międzynarodowego Stowarzyszenia Titanium (International Titanium Association), dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzikprof. UZ uczestniczyła w 28. Międzynarodowej Konferencji TITANIUM 2012 odbywającej się w Atlancie (USA) . Wśród niemal 1000 uczestników tej ogólnoświatowej konferencji większość stanowili producenci tytanu i największe firmy przetwórcze, z których około 80 % to potentaci z branży lotniczej. Według prognoz udział transportu lotniczego w następnych 15 latach ma wzrosnąć niemal dwukrotnie, stąd ogromne zainteresowanie nowymi metodami wytwarzania tytanu i stopów, jak również poszukiwaniem nowych metod ulepszania i zastosowań tych znakomitych materiałów. Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentowała pracę przedstawiającą wyniki badań prowadzonych w Zakładzie w ciągu ostatnich kilku lat, pt. "Anodic Layers on Titanium and its Implant Alloys for Protective and Biomedical Purposes", co zostało docenione przyznaniem drugiego miejsca w sesji posterowej związanej z przemysłem i badaniami naukowymi w dziedzinie medycznych zastosowań tytanu. Nawiązała także wiele kontaktów związanych z przyszłą współpracą. W marcu 2013 roku, na życzenie wielu europejskich uczestników, konferencja ta po raz pierwszy odbędzie się także w Hamburgu.

11-14.10.2012 - Konferencja Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine w Rytrze

W dniach 11-14 października 2012 Agnieszka Kaczmarek brała udział w konferencji Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. Uczestniczka zaprezentowała referat "Vanadium oxide rich nanotubes on both phases of anodized Ti6Al4V alloy".
Zakład Inżynierii Biomedycznej życzy wszystkim pracownikom i studentom wielu sukcesów w roku akademickim 2012/2013

26.09.2012 - Cieszymy się i serdecznie witamy w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej wybitnego specjalistę w dziedzinie biomechaniki i inżynierii biomedycznej, dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Romualda Będzińskiego

Życzymy Panu Profesorowi i nam wielu wspólnych sukcesów.
12.09.2012 - Salon maturzystów

Kampania promocyjna Salonu Maturzystów Perspektywy 2012 miała na celu dostarczenie maturzystom oraz ich rodzicom i gronu pedagogicznemu informacji o możliwościach kontynuowania nauki po zakończeniu szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat kierunków prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski. Nie zabrakło stanowiska Wydziału Mechanicznego oraz studentów Inżynierii Biomedycznej. Joanna Filik, Karolina Cyran oraz Agnieszka Mackiewicz przy pomocy aparatury medycznej wykonywały pomiary objętości płuc oraz wartości impulsów elektromagnetycznych z mięśni podczas wysiłku, co cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających.


3-5.09.2012 - IV Międzynarodowa Konferencja Studentów - KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE  w Moskwie

W dniach 3- 5.09.2012 odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Studentów pt. KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE w Moskwie na Uniwersytecie w Stankin, w której uczestniczyły studentki Inżynierii Biomedycznej, Kornelia Zaborowska i Karolina Dziasek. Studentki zaprezentowały tematy swoich prac naukowych:

 • Projekt urządzenia rehabilitacyjnego - stopa (straw skokowy) - (K.Zaborowska)
 • Analiza właściwości materiałów polimerowych stosowanych w Inżynierii Biomedycznej - (K.Dziasek)

Przyjazna atmosfera sprzyjała ciekawym dyskusjom.

19-25.08.2012 - 63 Annual Meeting of International Society of Electrochemistry

W dniach 19-25 sierpnia 2012r. podczas 63. Annual Meeting of International Society of Electrochemistry w Pradze http://event12.ise-online.org/, spotkania kilku tysięcy elektrochemików z wszystkich kontynentów, Zakład Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentowały prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik, mgr inż. Agnieszka Kaczmarek oraz mgr inż. Katarzyna Arkusz. Tematyka konferencji obejmowała ostatnie osiągnięcia i wyzwania współczesnej elektrochemii, począwszy od magazynowania energii oraz elektrolizy przemysłowej do zastosowań analitycznych w medycynie. Przedstawione prace, pt Impedimetric biosensor for breast cancer biomarker based on the TiO2 nanotube electrode (K. Arkusz, A. Kaczmarek, J. Filik, K. Cyran, J. Skóra, E. Krasicka-Cydzik) oraz Vanadium oxide-rich nanotubes on both phases of anodized Ti6Al4V alloy (A. Kaczmarek, K. Arkusz, E. Krasicka-Cydzik) spotkały się z ogromnym zainteresowaniem innych uczestników konferencji. Nawiązano kontakty i uzgodniono tematykę wspólnych przyszłych badań.

06.06.2012 - Pierwsze obrony prac magisterskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna na UZ

W piątek odbył się pierwszy w historii egzamin obrony magisterskiej dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zakończył się sukcesem, 9 dyplomantów osiągnęło tytuł magistra inżyniera oraz 3 inżyniera. To ważne dla nas wydarzenie zostało opisane w prasie. Dyplomanci mogli również podzielić się swoją radością z innymi w krótkim reportażu, który został umieszczony na stronie Wirtualnych Drzwi Otwartych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Serdecznie gratulujemy!!!
2-4.06.2012 - Festiwal Nauki 2012

W dniach 2-4 czerwca odbył się Festiwal Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Hasłem tegorocznej imprezy była "Ekologia". Prezentowano wiele rozwiązań z różnych dziedzin. W Festiwalu nie zabrakło także Inżynierii Biomedycznej. W niedzielę podczas pikniku naukowego na zielonogórskim deptaku przedstawiliśmy wyniki naszej pracy: dr inż. Tomasz Klekiel i mgr inż. Christian Klonecki-Olech wraz ze studentami pokazali model frezerki (opracowanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein przez dyplomanta Przemysława Kurcewicza), która wycinała elementy po zaprogramowaniu, a także rodzaj platformy równowagowej wprawianej w ruch dynamiką ciała zsynchronizowanej z grą komputerową. Z drugiej strony uczestnicy przy pomocy mgr inż. Agnieszki Kaczmarek oraz studentek Inżynierii Biomedycznej mogli wykonać kilka badań diagnostycznych: sprawdzić siłę swoich mięśni, ciśnienie krwi, zmierzyć EKG i objętość płuc. Oba nasze stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem i przez cały czas towarzyszył nam tłum ciekawych ludzi. Od 3-latka do 80-latka, każdy chciał zbadać swoje osiągi. 
W poniedziałek Festiwal Nauki przeniósł się na poszczególne wydziały, które mogły się zaprezentować w swoich laboratoriach. 
Mgr inż. Agnieszka Kaczmarek przy pomocy mikroskopu pokazała w dużym powiększeniu jak wygadają oczy muchy, co spotkało się z ogromnym zaciekawieniem ze strony przybyłych młodych ludzi. 

Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych edycji Festiwalu Nauki!


31.05.2012 - Seminarium w Krakowie

31 maja 2012r. w Instytucie Zoologii w laboratorium Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki na Uniwersytecie Jagiellońskim pod patronatem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki odbyło się seminarium poświęcone preparatyce materiałów biologicznych do skaningowej mikroskopii elektronowej. W spotkaniu wzięła udział trójka studentów Inżynierii Biomedycznej UZ: Marta Nycz, Ewa Paradowska oraz Norbert Gałązka oraz mgr inż. Agnieszka Kaczmarek. W ramach sesji praktycznej przedstawiony został stołowy mikroskop elektronowy SEM Phenom G2 pro oraz jedyna dostępna dotychczas na rynku w pełni automatyczna suszarka w punkcie krytycznym CO2 Leica EM CPD300, przy użyciu których zostały przygotowane, oraz sfotografowane preparatu w postaci much domowych przywiezione z Zielonej Góry.

24-25.05.2012 - OKIBEdu 2012

W dniach 24-25.05.2012 odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Biomedycznej OKIBEdu. To cykliczne spotkanie edukacyjno-szkoleniowe poświęcone było wymianie doświadczeń między ośrodkami kształcącymi w zakresie inżynierii biomedycznej, studentami i absolwentami oraz przedstawicielami przemysłu, zatrudniającego specjalistów z tej branży. Jak na każdej z poprzednich konferencji i w tym roku nie zabrakło członków Koła Naukowego BiomedUZ, którzy przedstawili referaty:

 • Ada Andrynowska, Chrystian Klonecki, Tomasz Klekiel Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia
 • Kornelia Zaborowska, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel Stanowisko laboratoryjne do stymulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • Katarzyna Guzik, Justyna Mazurek, Elżbieta Krasicka-Cydzik Oddziaływanie antybakteryjne nanocząstek srebra otrzymanych z surowców naturalnych
 • Tomasz Hołówko, Krzysztof Białas-Heltowski Projekt wózka inwalidzkiego z możliwością ruchu w pionie
 • Joanna Filik, Karolina Cyran, Justyna Skóra, Katrzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik Wykrywanie antygenu Ca 15.3 metodami elektrochemicznymi na podłożu Ti/TiO2
 • Chrystian Klonecki, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel Problematyka akwizycji biosygnałów w wielokanałowych systemach pomiarowych

Wszystkie z wymienionych powyżej prac zostały opublikowane w kwartalniku czasopisma Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica vol. 18, nr 2/2012.

Bachanalia 2012

Inżynieria Biomedyczna nigdy nie pozostaje niezauważona na tle Uniwersytetu Zielonogórskiego. Udział w paradzie to podstawa i oczywiście coroczna edycja ?Zjazdu na byle czym?.

Twórcami naszego pojazdu byli studenci trzeciego roku Tomasz Halczak oraz Michał Czerniawski. Poniżej słowa samych konstruktorów:
Dnia 23.05.2012, wspierani przez kolegów i koleżanki z kierunku, przystąpiliśmy do zjazdu jako "IB TEAM" z wielkim napisem "IB" na dachu pojazdu, prowadzący przestawiał nas jako ekipę z inżynierii biomedycznej. Nasz pojazd wzbudził olbrzymie zainteresowanie publiczności, od każdego z sędziów otrzymywaliśmy bardzo wysokie noty, na postojach nie wiadomo skąd pojawiały się dzieci chcące usiąść za sterami naszego wehikułu. Po zażartym boju zajęliśmy drugie miejsce, jednym punktem przegrywając z żaglówką. W przyszłym roku jedziemy po złoto!Nasz występ wzbudził też pewne zainteresowanie w prasie, informacja o karetce zbudowanej przez chłopaków z inżynierii biomedycznej pojawiła się w "Gazecie Wyborczej".

Serdecznie gratulujemy i życzymy zwycięstwa w przyszłym roku!

Z wielką radością informujemy, że Pani inż. Katarzyna Arkusz została laureatką Diamentowego Grantu

Więcej informacji

09.03.2012r. II Absolutorium na kierunku Inżynieria Biomedyczna

9 marca 2012 o godz. 11:00 w Sali Senackiej UZ odbyło się kolejne, uroczyste Absolutorium kierunku Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Dziękujemy przybyłym gościom za obecność podczas uroczystości, a Absolwentom kierunku Inżynieria Biomedyczna gratulujemy uzyskanych dyplomów i życzymy wielu sukcesów.


14-15.03.2012 - Targi Medyczne SALMED, Poznań

W dniach 14-15 marca 2012 roku 28 studentów Inżynierii Biomedycznej uczestniczyło w Targach Medycznych SALMED -najważniejszym wydarzeniu branży medycznej w Polsce, organizowanym w Poznaniu. Tegoroczna ekspozycja obejmowała blisko 300 firm z 22 państw i wypełniła aż cztery pawilony wystawiennicze. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm medycznych, aparaturą medyczną oraz możliwość zapoznania się z nowinkami technicznymi w medycynie są niewątpliwie ogromnymi korzyściami płynącymi z wyjazdu.

13.01.2012 - IV Bal Inżynierii Biomedycznej

?Kto umie pracować, potrafi też się bawić? - z tego też powodu studenci, kadra dydaktyczna i osoby związane z inżynierią biomedyczną mogły uczestniczyć w kolejnym IV już balu Inżynierii Biomedycznej, który odbył się 13.01.2012r. Bardzo miło było gościć przybyłych na uroczystość oraz całą noc patrzeć na uśmiechnięte i wirujące w tańcu pary(Galeria). Nie obyło się również bez chrztu studentów pierwszego roku IB oraz przekazania berła królowej i króla balu.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom balu za wspólną zabawę a członkom koła za organizację balu!

GALERIA

Grudzień 2011

Studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna biorą czynny udział w przygotowywaniu paczek świątecznych. Więcej...

22.11.2011r. Wizyta studentów w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze

W dniu 22.11.2011 roku grupa studentów IV roku Inżynierii Biomedycznej mogła z bliska zobaczyć pracę szpitala oraz sprzęt medyczny. Poznanie zasad panujących w Lubuskim Ośrodku Neurochirurgii i Neurotraumatologii czy zapoznanie się z logistyką Stacji Dializ to wiedza jakiej nie można nauczyć się z książek.

04-08.11.2011 - 5th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS, Łochów

W dniach 4-8.11.2011 Katarzyna Arkusz uczestniczyła w V Międzynarodowych Warsztatach, które odbywały się w Łochowie pod Warszawą. Tematem konferencji były sposoby modyfikacji powierzchni stosowanych w chemicznych i biochemicznych sensorach. Krótkie wystąpienie na temat "The comparison of immobilization for glucose oxidase and horseradish peroxidase on titania nanotube surface" przyjęte zostało z żywą dyskusją.26.10.2011 - Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

W spotkaniu uczestniczyła kadra nauczycielska kierunku IB oraz nasi studenci, już pięciu roczników. Po powitalnych słowach Koordynatora kierunku Pani Prof. Elżbiety Krasickiej-Cydzik, głos zabrali studenci IB przedstawiając zarówno osiągnięcia naukowe, jak i uroki życia akademickiego. Pokazano możliwości stosowania nabywanej wiedzy w realizowanych projektach m.in. robota, sztucznej ręki czy skwerku rehabilitacyjnego. Następnie nadeszła miła chwila, gdy Studenci I roku mogli osobiście odebrać swoje indeksy z rąk Prodziekana Wydziału Mechanicznego dr inż. Dariusza Michalskiego. Spotkanie zakończył muzyczny akcent ? mini koncert studentem z Wydziału Artystycznego.

Na koniec tradycyjne zdjęcie grupowe, wpis do kroniki oraz serdeczne podziękowania.

19.09.2011 - Nanotechnologia-PL, Warszawa

Katarzyna Arkusz oraz Agnieszka Kaczmarek wraz z Panią Prof. Elżbietą Krasicką- Cydzik brały udział w drugiej edycji Konferencji NANOTECHNOLOGIA-PL, która odbyła się 19.09.2011r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej, jako impreza towarzysząca Konferencji EMRS Fall Meeting. W tym roku tematyka konferencji poświęcona była nanomedycynie. Zaprezentowano poster pt. Formowanie nanorurek na implantowych stopach tytanu.

08.06.2011 - Seminarium naukowe - Roboty w...

Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński z WEIT UZ wygłosił bardzo ciekawy wykład nt. "Roboty w medycynie". W części wstępnej wykładu zaprezentowane zostały krótko roboty przemysłowe (np. cięcie strumieniem wody) i omówiono rodzaje napędów. Następnie zaprezentowane zostały mobilne roboty kołowe, roboty saperzy i roboty w chirurgii. Przedstawiona została krótko historia rozwoju robotów medycznych, omówiona została komputerowo zintegrowana chirurgia (3 fazy operacyjne), zastosowania kliniczne, etapy wdrażania robota do sprzedaży komercyjnej, kategorie systemów medycznych. Przedstawiono robota zastępującego chirurga asystenta, telemanipulatory oraz ważne zagadnienie telestracji (pomoc w szkoleniu młodych chirurgów). Zaprezentowane zostały 2 roboty: amerykański Da Vinci oraz polski Robin Heart, a także CyberKnife. Ponadto, omówiona została kwestia symulacji chirurgicznych (uczenie się), typy narzędzi, mobliności wewnątrz ciała, lekarza na odległość oraz przyszłościowe zagadnienia jak robot pielęgniarz i nanorobotyka. W wykładzie zaprezentowanych zostało również wiele ciekawych filmów o robotach.

19.05.2011 - Seminarium naukowe - Protezy stawu...

Dr Yann Marczuk z kliniki w Limoges (Francja) przedstawił bardzo ciekawy wykład pt. "Protezy stawu barkowego". W wykładzie poruszone zostały takie zagadnienia jak budowa anatomiczna stawu barkowego, rodzaje protez barku (anatomiczna, odwrotna i proteza złamania), zarys historyczny i ewolucję tych protez oraz kryteria wskazujące do ich implantacji. Podane zostały informacje o technikach operacyjnych, rehabilitacji przed i pooperacyjnej, metodach diagnozowania i obrazowania przed wszczepieniem konkretnego rodzaju protezy. Wykład zawierał niezwykle interesujące zdjęcia i filmy sekcyjne i z zabiegów operacyjnych przedstawiające anatomię i pracę stawu oraz mocowanie poszczególnych elementów implantów. Seminarium zakończyła seria licznych pytań i satysfakcjonujących odpowiedzi.

13-15.05.2011 - II wyjazdowe seminarium naukowe w Lubiatowie

II wyjazdowe seminarium w Lubiatowie, które zgromadziło 38 studentów wszystkich lat kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej było spotkaniem bardzo owocnym pod względem naukowym, organizacyjnym i towarzyskim - bardzo ciepło przyjętym przez wszystkich uczestników.

Pragniemy serdecznie podziękować za duże zaangażowanie Studentów w organizację tego cyklicznego już spotkania. Dziękujemy uczestnikom za wspaniałą atmosferę.

Czekamy z radością na następne spotkanie za rok.

11.05.2011 - Seminarium naukowe - Komputerowa analiza...

Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ z WEIT, przedstawił bardzo ciekawy wykład nt. "Komputerowa analiza mikroskopowych obrazów cytopatologicznych i histopatologicznych". W części pierwszej, teoretycznej, przedstawieni zostali członkowie zespołu pracującego nad diagnostyką nowotworu piersi oraz motywacje - dlaczego warto się zajmować tym zagadnieniem, techniki stosowane w diagnostyce nowotworów oraz podano cechy charakterystyczne obrazów radiologicznych, cytopatologicznych i histopatologicznych. W części drugiej przedstawiona została próba podejścia do zautomatyzowania procesu diagnostycznego, aby zupełnie wyeliminować wpływ czynnika ludzkiego. Omówiono etap przetwarzania wstępnego obrazu mikroskopowego, rodzaje i problemy segmentacji oraz podano parametry morfometryczne. Na koniec przedstawiono wyniki skuteczności zbudowanego automatu oceny obrazów mikroskopowych.

01.04.2011 - Pierwsze uroczyste Absolutorium na kierunku Inżynieria Biomedyczna

01.04.2011 w Sali Senackiej UZ odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym w historii Uniwersytetu Zielonogórskiego Absolwentom kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Po przemowach przybyłych gości, Absolwenci przystąpili do ślubowania, które poprowadził Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. zw. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz, po czym z rąk JM Rektora prof. zw. dr hab. Czesława Osękowskiego mogli odebrać swoje upragnione dyplomy. Chwila na grupowe zdjęcia, podziękowanie i przemowa jednej z Absolwentek, Pani Katarzyny Arkusz, a na koniec mini koncert w wykonaniu również jednej z Absolwentek, Pani Urszuli Najdek.

Serdecznie gratulujemy pierwszym Absolwentom kierunku Inżynieria Biomedyczna i życzymy wszelkiej pomyślności.

04.03.2011 - Pierwsi absolwenci kierunku Inżynieria Biomedyczna na UZ

W piątek odbył się pierwszy w historii egzamin dyplomowy dla studentów kieruku Inżynieria Biomedyczna. Co najważniejsze - zakończył się sukcesem. Serdecznie gratulujemy nowym Inżynierom!!!

luty 2011 - Stypendia dla naszych Studentek

Wsród 5 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2010/2011, znalazły się 2 studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego. Stypendystakami zostały Panie Katarzyna Arkusz i Anna Reder. Serdecznie gratulujemy!

01.02.2011 - Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UZ, a firmą LfC

W siedzibie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem, a firmą LfC - polską firmą innowacyjną działającą w branży wyrobów medycznych. Dokument podpisali Prezes Zarządu LfC Lechosław Ciupik i Rektor UZ prof. Czesław Osękowski. W spotkaniu uczestniczyli również ze strony uczelni: prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej oraz dr Tomasz Klekiel - opiekun Koła Naukowego BiomedUZ i przewodnicząca Koła Katarzyna Arkusz. Celem podpisania umowy jest doskonalenie oraz wdrażanie materiałów i wyrobów medycznych do wspomagania leczenia układu kostno-mięśniowego, a zwłaszcza kręgosłupa. W ramach współpracy, LfC i UZ prowadzić będą wspólne prace badawcze, rozwojowe, wdrożeniowe oraz działania edukacyjno-szkoleniowe. Ze swojej strony LfC umożliwi studentom Inżynierii Biomedycznej odbywanie praktyk studenckich w swoich laboratoriach, a Uniwersytet - współpracę ze studenckimi i doktoranckimi kołami naukowymi.

(tekst przygotowany przez Panią Ewę Sapeńko, Biuro Promocji UZ)

19.01.2011 - Seminarium naukowe - Czym jest inżynieria genetyczna?

Podczas kolejnego seminarium organizowanego przez Zakład Inżynierii Biomedycznej wykład wygłosiła dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof.UZ z WNB UZ. Oprócz omówienia definicji, zastosowania i technik używanych w inżynierii genetycznej, skupiono się na najnowszych odkryciach w tej dziedzinie nauki. Spotkanie nie obyło się również bez żywej dyskusji na temat obaw, wizji i pomyłek jakie mogą pojawić się trakcie badań.

14.01.2011 - III Bal Karnawałowy kierunku Inżynieria Biomedyczna

Tradycji stała się zadość i po raz trzeci odbył się Bal Karnawałowy kierunku Inżynieria Biomedyczna. Wieczór ten był pełen atrakcji i nawiązań do ubiegłorocznej zabawy. Symboliczną lampką szampana uroczystego otwarcia balu dokonała opiekun i ?matka? kierunku IB, Pani dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ. Bardzo miło było gościć przybyłych na uroczystość. Żałujemy, iż nie wszyscy zaproszeni mogli się w tym dniu bawić się razem z nami. Mamy nadzieję spotkać się z nimi za rok na kolejnym balu.

W programie balu, oprócz tańców i poczęstunku, znalazły się również: chrzest studentów pierwszego roku IB oraz przekazanie berła królowej i króla balu. Następcami Magdaleny Kokoszki i Michała Czerniawskiego zostali Natalia Matuszewska i Maciej Rajczuk.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom balu za wspólną zabawę!

(tekst przygotowała Pani Katarzyna Arkusz)

12.01.2011 - Seminarium - Stabilizacja kończyn dolnych i kręgosłupa

Wykład wygłosia dr Honorata Skubel-Wójcicka z prywatnego gabinetu rehabilitacyjnego 'Schantal' w Zielonej Górze. Temat wykładu: "Stabilizacja w zamkniętych łańcuchach kinematycznych kończyn dolnych i kręgosłupa".

W czasie wykładu poruszone zostały następujące zagadnienia: czym jest strefa neutralna, problem klinicznej niestabilności oraz przyczyny destabilizacji . Wykład zakończył się konstruktywną myślą: "Skuteczna terapia to wynik dokładnego badania i wywiadu, a wtórnie doboru odpowiednich metod i środków terapeutycznych". Na koniec, oprócz pytań, uczestnicy mieli również możliwość wykonania prostych ćwiczeń.

15.12.2010 - Seminarium - Fizyk przy stole elektrofizjologicznym

Wykład wygłosił dr Jarosław Piskorski. Na pracę przy stole operacyjnym w trakcie zabiegów elektrofizjologicznych składają się głównie działania związane z wszczepianiem urządzeń (takich jak np. stymulatory serca) oraz zabiegi ablacji polegające na wypalaniu lub wymrażaniu nieprawidłowych dróg przewodzenia. Przedstawiono wszczep stymulatora, urządzenie ICD, czyli stymulator i defibrylator oraz urządzenia CRT - podwójny stymulator z 3 elektrodami.

Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją.

01.12.2010 - Seminarium - Czy materiały magnetyczne mają właściwości biologiczne?

Wykład wygłosiła dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, prof. UZ z Zakładu Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych, Wydział Mechaniczny UZ. W trakcie wystąpienia przytoczono ciekawe przykłady obrazujące prawo Zipfa, np. częstość używanych słów w tekście, ludność miasta, prawo Zipfa dla ferromagnetyka, fluktuacje (zmienność rytmu) serca, charakteryzujące się różnymi rozkładami prawdopodobieństwa. Część druga poruszała głównie problem hierarchiczności. Przedstawiono, co to są szkła spinowe, problem naruszenia ergodyczności oraz jak doszło do tego, że szkła spinowe mają naturę hierarchiczną.

24.11.2010 - Wycieczka do Nowego Tomyśla

Członkowie Koła Naukowego BiomedUZ wraz ze studentami inżynierii biomedycznej udali się na wycieczkę edukacyjną do firmy Aesculap-Chifa z siedzibą w Nowym Tomyślu, aby zapoznać się z procesami produkcyjnymi stentów wieńcowych, cewników balonowych do PTCA, cewników balonowych uwalniających paklitaksel oraz narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych.

27.10.2010 - Inauguracja roku akademickiego 2010-2011

27.10.2010 odbyła się kolejna inauguracja roku akademickiego 2010-2011 na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Podczas uroczystości oprócz przybyłych gości, nie zabrakło również kadry nauczycielskiej kierunku IB oraz naszych studentów, już czterech roczników, z czego bardzo się cieszymy.

Po powitalnych słowach Koordynatora kierunku Pani Prof. Elżbiety Krasickiej-Cydzik, głos zabrała Pani Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Przedstawiła bardzo ważną i ciekawą prezentację nt. Roli samorządu województwa lubuskiego w kreowaniu polityki zdrowotnej w regionie". Cieszymy się, że nasi Studenci mogli usłyszeć, że kierunek studiów, który wybrali, jest bardzo cenny i mieści się w strategii rozwoju województwa dla dobra społeczeństwa.

Następnie studenci inżynierii biomedycznej przedstawili uroki studiowania na tym kierunku - wyzwania, osiągnięcia i radości życia studenckiego. Bardzo miło było usłyszeć to wszystko jeszcze raz - cieszymy się z samodzielności i zaradności naszych Studentów. I życzymy im jak najwięcej sukcesów.

Następnie nadeszła miła chwila, gdy Studenci I roku mogli osobiści odebrać swoje indeksy z rąk Prodziekana Wydziału Mechanicznego. Spotkanie kończyło się wspaniałym muzycznym akcentem - dwie Studentki, Panie Urszula Najdek i Monika Czarnecka, zaprezentowały krótki koncert skrzypcowy.

Na koniec tradycyjne zdjęcie grupowe, wpis do kroniki oraz serdeczne podziękowania.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają nasz kierunek i są z nami.

09.06.2010 - Seminarium - Jak pisać dyplom? - cz. 2

W 2. części seminarium nt. pisania pracy dyplomowej dr J. Godziszewski odniósł się do podstawowej zasady: zasady tripodu (trójnogu) - wejście, rozwinięcie i wyjście (3 podstawowe fazy, przez które przechodzi cała praca, ale też i rozdziały. Inna ważna poruszona zasada to: pracę pisze się co najmnmiej 2 razy. Na koniec wykładu omówiona została szczegółowo budowa pracy na przykładzie najpopularniejszej pracy badawczo-rozwojowej.

07.06.2010 - Wizyta w Plastinarium w Guben

II rok Inżynierii Biomedycznej, wraz z nauczycielami akademickimi w składzie: dr inż. Agnieszka Kierkowska, inż. Ewa Maciejewska, mgr inż. Magdalena Machnik oraz inż. Agnieszka Kaczmarek, wybrał się na wycieczkę edukacyjną, której celem było zwiedzanie Plastinarium w Guben (Niemcy). Wizyta w tym miejscu pozwoliła na dokładniejsze zapoznanie się z anatomią człowieka oraz odkrycie tajemnic ludzkiej natury. Pierwsza część wizyty jest poświęcona historii anatomii i pokazuje przy pomocy historycznych preparatów rozwój anatomii jako nauki oraz technik konserwacji w tym zakresie. Następnie w "warsztacie pokazowym" pracownicy na oczach widzów tworzą plastynaty ludzi i zwierząt. W jednym z pomieszczeń prezentowana jest ekspozycja gotowych plastynatów uporządkowanych według funkcji organizmu. Prezentowanych jest 15 plastynatów całego ciała w pozach imitujących żywy organizm i 150 pojedynczych preparatów, m.in. narządy zdrowe i chore, przeźroczyste płaty ciała i postacie składające się z samych żył. Studenci mogli obejrzeć proces preparacji zwłok. Sposób prezentacji wyników prac budzi wiele kontrowersji. Wrażenia były mieszane między fascynacją, a głębokim szacunkiem do życia. Dla każdego było to na pewno nowe, choć bardzo interesujące doświadczenie.

02.06.2010 - Seminarium - Jak pisać dyplom? - cz. 1

Dr Jerzy Godziszewski podzielił się z nami użyteczną wiedzą dotyczącą pisania pracy dyplomowej. W części 1. wykaadu, którego celem było wprowadzenie do szeroko rozumianej przestrzeni wiedzy, przedstawione zostały podstawowe definicje: czym jest wiedza, nauka, umiejętność, praktyka, technika, metoda, metodyka i metodologia. Mowa również była o podziale dziedzin nauki na dedukcyjne i indukcyjne. Całość zakończyła się przedstawieniem cech pracy naukowej, do których należą: przegląd literatury, cele, obiekt badań, dobór metodyki i metod, plan eksperymentu (jeśli jest wymagany), cechy przyrządów do określenia błędów pomiaru, dbałość o słownictwo, warunki badań i wnioski.

27-28.05.2010 - OKIBEdu 2010

Konferencja OKIBEdu 2010 odbyła się w Krakowie, a poświęcona była głównie zagadnieniom edukacyjnym skoncentrowanym wokół szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej.

Szczególnie miło nam poinformować, że nasi Studenci, działający w ramach koła naukowego BiomedUZ, przywieźli nagrody za najlepsze prezentacje: I nagrodę zdobyła Pani Katarzyna Arkusz, a III Pan Michał Czerniawski. Bardzo serdecznie gratulujemy!

19.05.2010 - Seminarium naukowe - Wybrane metody identyfikacji...

Prof. dr hab. inż. M. Galicki wygłosił wykład pt. "Wybrane metody identyfikacji aktywności neuronowej w oparciu o dane fMRI". W wykładzie, w którym poruszony został problem modelowania pracy mózgu na podstawie danych z rezonatora magnetyczego (MRI) oraz z użyciem sieci neuronowych. Seminarium zakończyło się dyskusją, w której m.in. zwrócono uwagę na to, co jest potrzebne w procesie dydaktycznym, aby iść w kierunku rozwoju modelowania pracy mózgu.

05.05.2010 - Seminarium naukowe - Technika w ochronie zdrowia

Miło nam bardzo, że zaproszenie na nasze seminarium przyjął Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, mgr Waldemar Taborski. Część pierwsza wystąpienia skoncentrowana była na organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Część druga dotyczyła 28 specjalistycznych oddziałów szpitala w Zielonej Górze, z mocnym akcentem na nowoczesną aparaturę medyczną, w którą szpital wciąż inwestuje. Część trzecia dotyczyła bardzo ważnego zagadnienia z punktu widzenia studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz kadry tego kierunku - zadań pracowników aparatury medycznej w szpitalu, ich kwalifikacji i oczekiwań oraz możliwości zatrudnienia zarówno w szpitalu, jak i poza nim. Wykład zakończył się dyskusją z naciskiem na silną potrzebę określenia statusu inżyniera klinicznego w Polsce. Panie Dyrektorze, dziękujemy za poprowadzenie tego seminarium. Było nam bardzo miło Pana gościć.

21.04.2010 - Seminarium naukowe - Ewolucja i przestrzeń

Dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ, w czasie seminarium nt. "Ekspansja życia w kolejne wymiary", przedstawił pewne podejście do problemu ewolucji i przestrzeni. Wykład, wspomagany przez obrazy i krótkie filmiki, rozpoczął się klasyczną definicją ewolucji, lecz zaraz potem nacisk został położony na przestrzeń, jako główny czynnik determinujący rozwój. Była mowa o pierwotniakach, organizmach tkankowych i o pięknych okrzemkach. Rozpoczęło się od jednowymiarowej przestrzeni, a potem podjęta została ciekawa próba zobrazowania przestrzeni czterowymiarowej na przykładzie tesseraktu.

27.01.2010 - Seminarium naukowe - Biomedyczne zastosowania...

Seminarium nt. "Biomedyczne zastosowania kropek kwantowych" zostało zaprezentowane przez dr hab. Jacka Kozioła, prof. UZ, z Katedry Biotechnologii UZ. W takcie wykładu przedstawione zostały 3 spektakularne zastosowania nanocząsteczek: (i) do wypalania komórek tkanek nowotworowych, (ii) nanocząsteczki w areozolu, lokalizowane w istotnych miejscach organizmu przy pomocy magnesu zewnętrznego, (iii) uwalnianie leku przez zmiany pH w komórce nowotworowej. Przedstawione zostało również zagadnienie kropek kwantowych (QDs). Zwrócono uwagę na problem powtarzalności wymiarów nanocząstek podczas procesu wytwarzania. Na koniec zaprezentowane zostały wyniki badań własnych przeprowadzonych przez pracowników Katedry Biotechnologii, w których otrzymali stabilne,fluorescencyjne kropki kwantowe (wykonane z różnych materiałów) świecące przez 100 dni. Po wykładzie odbyła się ciekawa dyskusja, w której (co bardzo cieszy) studenci brali czynny udział.

18.01.2010 - Wycieczka do fabryki Volkswagena

Wyjazd do Volkswagen Motor Polska SA, zorganizowany został przez dr inż. A. Kierzkowską. Fabryka montująca silniki samochodowe znajduje się w Polkowicach. W wycieczce brały udział studentki III roku, a także dr inż. T. Klekiel. Fabryka w Polkowicach zajmuje się montażem silników samochodowych. Studenci mieli możliwość zapoznania się z linią produkcyjną wałów korbowych, strefą montażową silników, a także laboratoriami metrologicznymi: chemicznym, fizycznym, elektrycznym oraz mechanicznym. Zwiedzano także tzw. hamownię, gdzie testowane są już gotowe silniki. Volkswagen Motor Polska oferuje studentom praktyki, gdzie mogą nabyć praktyczne umiejętności i zweryfikować swoje umiejętności.

13.01.2010 - Seminarium naukowe - Innowacje: antidotum na...

Kolejne seminarium naukowe nt. Innowacje: antidotum na kryzys i kreowanie przyszłości poprowadził Prezes firmy LfC, dr inż. Lechosław Ciupik. To bardzo ciekawe spotkanie, odmienne od typowych wykładów akademickich, rozpoczęło się od pewnej gry słownej, która wprowadziła nas w klimat terminu innowacja. Firma LfC zajmuje się projektowaniem, wytwarzeniem i wdrażaniem implantów kręgosłupowych, stosowanych w ortopedii i neurochirurgii. Mottem firmy jest: "if we do... we do it better", a zatem trzeba być zawsze o krok do przodu w stosunku do konkurencji. Inna ważna myśl ze spotkania: "czas jest wrogiem innowacji" - zatem jeśli masz pomysł, nie trzymaj go "w kieszeni". Wykład również uzmysłowił, że od idei do jej upowszechnienia (poprzez badania runku, badania inżynierskie, badania przedkliniczne i kliniczne oraz wdrożenie do produkcji) upływa średnio od 6 do 9 lat. Na koniec przedstawiona została krótka ciekawa symulacja implantu osadzonego w szczytowym odcinku kręgosłupa. Wykład zakończył się dyskusją dotyczącą m.in. problemu wartości intelektualnych oraz umiejętności, jakie student powinien osiągnąć w czasie studiów. Cieszymy się, że mogliśmy spojrzeć na kilka zagadnień z dziedziny inżynierii biomedycznej okiem pozaakademickim, okiem biznesu.

08.01.2010 - II Bal Karnawałowy na Inżynierii Biomedycznej

Niech żyje bal? Udało się! 8 stycznia po raz drugi odbył się Bal Karnawałowy kierunku Inżynieria Biomedyczna. Wieczór ten był pełen atrakcji i nawiązań do ubiegłorocznej zabawy ? symboliczny toast rozpoczynający noc pełną szaleństw, chrzest studentów pierwszego roku, karaoke oraz koronacja pary wieczoru.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie (mamy nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej!), uczestnikom balu za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, iż Bal Inżynierii Biomedycznej na stałe wpisze się w kalendarz ?ludzi BIO?. Do zobaczenia w większym gronie w przyszłym roku!

11.12.2009 - Wizyta przedstawicieli firmy 'Schaefer Technologie GmbH'

Spotkanie z przedstawicielami firmy 'Schaefer Technologie GmbH' bylo kolejnym z cyklu seminariów Zakładu Bioinżynierii. Naszych gości reprezentowali Panowie Łukasz Rok i dr Michael Kulme. Jako pierwszy głos zabrał Pan Łukasz Rok, który przedstawił krótko historię firmy, a następnie przeszedł do omówienia mikroskopu typu 'easyScan' - wskazał na łatwość obsługi mikroskopu, niewielkie gabaryty, budowę modułową o dowolnej konfiguracji, głowice typu AFM) oraz STM, głowicę typu Flex do pomiarów w cieczach. Następnie głos zabrał dr Michael Kulme - w swej prezentacji skupił się na rozwiązaniach Park Systems. Omówił krótko typowe problemy konwencjonalnego AFM oraz zastosowane innowacje, np. cross elimination (XE), podał zalety rozwiązań Park Systems (np. true non-contact AFM) i omówił tryby operacyjne systemu. Spotkanie zakończyło się pytaniami oraz pokazem standardowych możliwości przenośnych mikroskopów, przywiezionych przez przedstawicieli firmy.

09.12.2009 - Spotkanie wigilijne 2009

W środę odbyło się świąteczne spotkanie pracowników Zakładu Bioinżynierii oraz studentów wszystkich roczników Inżynierii Biomedycznej. Przy suto zastawionych ciastami stołach wszyscy zgromadzeni dzieląc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia. Spotkanie urozmaicił koncert kolęd w wykonaniu studentek: Urszuli Najdek (III rok) oraz Eweliny Dereń (I rok), oraz opowieść wigilijna Pani Prof. Elżbiety Krasickiej-Cydzik. Korzystając z okazji życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego i obfitującego w sukcesy roku 2010!

02.12.2009 - Seminarium naukowe - Kontrola reakcji...

Dnia 2. grudnia odbyło się kolejne z cyklu seminariów organizowanych przez Zakład Bioinżynierii. Tym razem wykład na temat "Kontroli reakcji immunologicznej organizmu poprzez pH" wygłosił prof. Mirosław Dudek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacja przedstawiała wyniki badań opisujących strukturę kompleksu epitop-paratop, opis fizyczny miejsc wiążących oraz przyszłość nanokapsułek. Za pomocą analizy ładunków elektrycznych pomiędzy epitopem, a paratopem wyjaśniona została intrygująca kwestia wartości pH=7.4. Seminarium cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem i dyskusja o nim trwała jeszcze długo po wystąpieniu.

04.11.2009 - Seminarium naukowe - Introduction to biosensors...

Na otwartym seminarium naukowym, które poprowadziła Pani. Hetal Patel z Cambridge University zaprezentowany został temat: Introduction to biosensors and their applications to cancer, diabetes and HIV. Zakres wystąpienia obejmował definicję, historię rozwoju biosensorów z przykładami z otoczenia (np. psy lub ryby), metody wykrywania oraz monitoringu raka, role biosensorów oraz ich cechy, jak szybkość oceny, dokładność i niski koszt, budowę typowego biosensora, rodzaje przetworników oraz scharakteryzowane zostały poszczególne rodzaje biosensorów (kalorymetryczny, optyczny, akustyczny i elektrochemiczny). Oprócz wiadomości ogólnych przedstawione zostały również konkretne wyniki badań, które przeprowadziła Pani Hetal Patel.

07.10.2009 - Inauguracja roku akademickiego 3 roczników IB

Spotaknie inaugurujące trzech roczników kierunku Inżynieria Biomedyczna poprowadziła Pani prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik. Po serdecznym przywitaniu uczestników spotkania studenci I-go roku odebrali swoje indeksy z rąk Prodziekana ds. Studenckich WM, dr inż. Dariusza Michalskiego. Następnie wykład inauguracyjny nt. wyzwań i konieczności w inżynierii biomedycznej poprowadziła Pani prof. E. Krasicka-Cydzik. Po wykładzie swój czas miały Studentki III-go roku IB: Pani Anna Reder przedstawiła kronikę IB, Pani Magdalena Kokoszka zreferowała notatki prasowe nt. naszych studentów i naszego kierunku nauczania. Pani Jowita Łoin opowiedziała o osiągnięciach naszych studentów IB, a Pani Katarzyna Arkusz zrelacjonowała swój letni pobyt w Cambridge University i pięknie zachwalała do brania udziału w tak cennych doświadczeniach. Na koniec głos zabrał nasz gość Pani Hetal Patel z Cambridge University i wspaniale opowiedziała o inspiracjach i atmosferze jej Uniwersytetu. Cieszymy się, że mogliśmy ten czas spędzić wspólnie...

wrzesień 2009 - Ms Hetal Patel - gość z Cambridge University

Miło nam poinformować, że w ramach współpracy z Cambridge University kilka naukowych miesięcy spędzi u nas Pani. Hetal Kiran Patel. Życzymy miłego i owocnego pobytu!

lipiec-wrzesień 2009 - Katarzyna Arkusz - studentka III roku IB w Cambridge

Wspaniałe pracowite wakacje w Cambridge University spędziła studentka III roku, Pani Katarzyna Arkusz. Oto, co sama pisze:

?Podczas trzymiesięcznego pobytu moim zadaniem było opracowanie nowej metody detekcji HIV z zastosowaniem biosensora opartego o związki niklu. W tym celu poznałam wiele metod , przeszłam wiele szkoleń i spędziłam setki godzin w laboratorium. FTIR, SEM/EDS, XRD, AFM, woltametria cykliczna, amperometria, chronometria, potencjometria to główne metody, których używałam podczas realizacji projektu.

Pobyt w Cambridge to dla mnie kolejna lekcja życia i niezapomniana przygoda. Za umożliwienie jej przeżycia chciałabym bardzo podziękować Pani Prof. Elżbiecie Krasickiej- Cydzik, oraz moim opiekunom w Cambridge , którymi byli dr Vasant Kumar i Hetal Patel.

Marzenia się spełniają? TAK, jeśli się w nie uwierzy, będzie się ciężko pracować i nigdy się nie podda. Jak widać, warto brać udział w takich "przygodach"...?

03-04.06.2009 - Spływ kajakowy

Organizatorem spływu był lek. med. Bartosz Kudliński. Uczestnicy wypłynęli z Międzyrzecza rzeką Obrą. Spływ miał na celu integrację grupy inżynierii biomedycznej. Po spływie zorganizowane było wielkie grillowanie, na którym nie zabrakło dobrej zabawy przy muzyce z lat 80-tych.

15-17.05.2009 - Wyjazdowe seminarium naukowe w Lubiatowie

W dniach 15-17 maja 2009 roku, w Lubiatowie, zorganizowane zostało I Plenerowe Seminarium Bioinżynierii pt. "Krok w przyszłość", w której udział wzięli wykładowcy oraz studenci I i II roku inżynierii biomedycznej. Podczas dwóch sesji zarówno studenci jak i pracownicy Zakładu Bioinżynierii wymieniali się własnymi poglądami na temat kierunku studiów, prezentowali własne badania naukowe i ustalali program działań na najbliższy okres.

Po jakże udanych, ale i wyczerpujących sesjach wszyscy uczestnicy wyjazdu wspólnie zgromadzili się wokół ogniska. Śpiewy, tańce, pokazy zdjęć okazały się kolejną, równie ważną, korzyścią seminarium - integracja zarówno studentów, jak i wykładowców.

12.05.2009 - Mikroskop skaningowy JEOL JSM 7600F

Mikroskop oddany do użytku!!!

07.05.2009 - Studencki NOBEL 2009

Z ogromną radością i przyjemnością informujemy, że wśród studentów Inżynierii Biomedycznej biorących udział w konkursie Studencki NOBEL 2009 Pani Anna Reder została zwycięzcą regionalnym (wojwództwa lubuskiego), a Pani Jowita Łoin otrzymała wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!!!

06.05.2009 - Seminarium naukowe - Usługi telemedyczne

Dn. 06.05.2009 o godz. 11:00 odbyło się kolejne seminarium naukowe kierunku Inżynieria Biomedyczna. Wykład pt. "Usługi telemedyczne" przedstawił prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ, pracownik Zakładu Metrologii Elektrycznej na wydziale WEIT UZ. Wykład rozpoczął się od podania powodów, dlaczego telemedycyna jest tak ważnym kierunkiem rozwoju. Zwrócono uwagę na zagadnienie teleedukacji, wideokonferencji opartych na systemach transmisji wizyjnej oraz problem zdalnego monitorowania funkcji życiowych. Wykład zakończył się podsumowaniem w postaci 4 zalet: telemedycyna oferuje bezpieczeństwo, wyższą jakość leczenia, niższe koszty oraz większą dostępność do lekarzy specjalistów. Jest też niestety i gorzkie oblicze - do tak nowoczesnych wdrożeń potrzebne są nie tylko chętne jednostki medyczne, ale zorganizowana strategia władz lokalnych, czego niestety brak.

04.05.2009 - Otwarcie Laboratorium Nanotechnologii

We wtorek 12 maja o godz. 11:00 nastąpi uroczyste otwarcie Laboratorium Nanotechnologi połączone z prezentacja mikroskopu skaningowego firmy Jeol JSM 7600F.

08.04.2009 - Seminarium - Zastosowanie matematyki w tomografii komputerowej i radiologii

Dn. 08.04.2009 odbyło się kolejne z zaplanowanych seminarium naukowe. Wykład nt. "Zastosowanie matematyki w tomografii komputerowej i radiologii" poprowadził dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ, pracownik Zakładu Teorii i Metod Optymalizacji na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. Celem wykładu było przedstawienie prostych metod matematycznych, które są wykorzystywane w zaawansowanej medycynie. Przedstawiony został model matematyczny tomografu i zagadnienia radioterapii w postaci bardzo dużych układów równań, niemożliwych do rozwiązania tradycyjnymi metodami. Przytoczono zatem nowe rozwiązania : metodę Kaczmarza, metodę Cimmino. Intencją Pana prof. Cegielskiego nie było "suche" przedstawienie kilku zagadnień matematycznych wykorzystywanych w medycynie, lecz radosne i ochocze zainteresowanie studentów wspomnianymi zagadnieniami oraz wykazanie, że bez matematyki trudno jest się obejść. Przybyłym serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.

18-23.04.2009 - AACR 2009 - Naukowcy i pacjenci razem w walce z rakiem

W dniach 18-23 kwietnia 2009 r. prof. Elzbieta Krasicka-Cydzik, kierownik Zakładu Bioinżynierii Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczestniczyła w 100 Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (American Association of Cancer Research - AACR) odbywającej się w tym roku w Denver (Colorado). Podczas konferencji ponad 17000 jej uczestników prezentowało najnowsze osiągnięcia medycyny i techniki w walce z nowotworami, oraz technologie, które wspomagać będą lekarzy i kliniki w ciągu najbliższych miesięcy oraz lat. Prof. Krasicka-Cydzik była zaproszonym przez stronę amerykańską członkiem 50 osobowej grupy naukowców-pacjentów z całego świata (tylko 4 osoby z Europy). Program Scientist-Survivor jest integralną częścią dorocznych konferencji i ma na celu przybliżenie osiągnięć nauki osobom niosącym pomoc innym pacjentom, przekazanie własnych spostrzeżeń na temat choroby grupie lekarzy-naukowców i wymianę doświadczeń z działania stowarzyszeń wspierających pacjentów. Dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. Anny Barker, dyrektora National Cancer Institute (USA), poza programem głównej konferencji, grupie tej przedstawiono dodatkowy cykl niezwykle interesujących seminariów prowadzonych między innymi np. przez prof. Taylora, Prezydenta AACR, prof. Horwitz wynalazcę Taxolu, czy prof. Holland pionierkę psychoonkologii. Bardzo inspirujące były dyskusje z innymi członkami grupy oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Bogaty materiał konferencyjny prof. Krasicka-Cydzik wykorzysta w dalszych działaniach naukowych, między innymi w Centrum Innowacji "Technologie dla zdrowia" Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w najbliższej przyszłości planowane jest także spotkanie z bardzo aktywną grupą Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek.

18.03.2009 - Seminarium naukowe - Wstęp do sztucznej inteligencji

Dn. 18.03.2009 o godz. 11:00 odbyło się seminarium naukowe. Wykład pt. "Wstęp do sztucznej inteligencji" poprowadził prof. dr hab. inż. Józef Korbicz. W czasie wykładu poruszone zostały podstawowe zagadnienia dotyczące sztucznych sieci neuronowych, systemów rozmytych, algorytmów ewolucyjnych oraz systemów ekspertowych. Przedstawiona została krótka historia rozwoju sztucznej inteligencji oraz wskazano na to, co było inspiracją dla rozwijania poszczególnych metod/narzędzi sztucznej inteligencji. Seminarium, zakończone dyskusją, spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy.

05.03.2009  Mikroskop

Mikroskop skaningowy z emisją polową wreszcie dotarł... Trwa jego instalacja.

marzec 2009 - Wizyty szkół z Polkowic i Nowej Soli

W dniach 05.02.2009, 12.02.2009 i 05.03.2009 odbyły się zajęcia z chemii dla uczniów szkół z Polkowic oraz Nowej Soli realizowane przez/w Zakładzie Bioinżynierii, które obejmowały:

 • jedną godzinę wykładu (prof. E. Krasicka-Cydzik),
 • dwie godziny ćwiczeń laboratoryjnych (prowadzący: dr inż. I. Głazowska, dr inż. A. Kierzkowska, inż. E. Maciejewska i mgr inż. M. Emilianów).

Uczniowie czynnie uczestniczyli w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu chemii nieorganicznej, między innymi: dotyczących elektrochemii, elektrolizy, badania własności elektrochemicznych wody i pH roztworów oraz wykrywania kationów.

14.01.2009 - 1. Bal Karnawałowy na Inżynierii Biomedycznej

14 stycznia odbył się 1. bal karnawałowy dla studentów i pracowników dydaktycznych kierunku Inżynieria Biomedyczna. Organizatorami balu byli studenci kierunku IB. Ok. godz. 19:00 prowadzący bal przywitali gości, potem głos zabrał JM Rektor UZ, prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski (Panie Rektorze, serdecznie dziękujemy za to, że przyjął Pan zaproszenie i zaszczycił nas swoją obecnością), dzieląc się serdecznym słowem z przybyłymi gośćmi. Następnie studenci wyrazili ciepłe podziękowania Koordynatorowi Kierunku IB, Pani dr hab. inż. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik, prof. UZ, za trud wkładany w rozwój kierunku IB. Miło nam było również gościć m.in. JM Rektora PWSZ w Sulechowie, dr hab. inż. Wiesława Miczulskiego, prof. UZ, Prezesa firmy LfC, dr inż. Lechosława Ciupika oraz zastępcę ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, lek. med. Bartosza Kudlińskiego.

W programie balu, oprócz tańców i poczęstunku, nie zabrakło również dodatkowych atrakcji wieczoru, jak wspólne karaoke, czy wybór królowej i króla balu. Przygotowanie balu było etapem integracji, wspólnej nauki, docierania się i rozwijania talentów organizacyjnych. Pragniemy serdecznie podziękować studentom za zorganizowanie spotkania. Tego typu wspólne spędzanie czasu przez Studentów i Akademików powinno być i będzie kontynuowane. Chcielibyśmy, aby bal karnawałowy wpisał się na stałe w kalendarz akademicki. Zachęceni doświadczeniem budowania relacji w ten sposób planujemy także kolejne spotkania/wyjazdy integracyjne o charakterze wypoczynkowo-sportowym. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom balu za wspólną zabawę.

30.10.2008 - Spotkanie z przedstawicielami firmy Labsoft

O godz. 10:00 w sali 244 A-10 odbyła się publiczna prezentacja najlepszych mikroskopów AFM firmy Vecco z udziałem producenta i dystrybutora, firmy Labsoft. Wykład, w języku angielskim, poprowadził Pan Samuel Lesko, Europe Manager firmy Vecco. Zainteresowanym serdecznie dziękujemy za przybycie! Ciekawych spotkań nigdy za mało...

21.10.2008 - Spotkanie robocze UZ - Szpital Wojewódzki - Telemedycyna

W poniedziałek 21.10 na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się kolejne spotkanie robocze pomiędzy przedstawicielami Uczelni i Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Tematem przewodnim spotkania była Telemedycyna, czyli usługi medyczne na odległość. Spotkanie poprowadził Dziekan WEIT, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ. Strona Uczelni reprezentowana była przez JM Rektora UZ prof. zw. dr hab. Czesława Osękowskiego oraz przedstawicieli Wydziałów WEIT i WM. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze natomiast reprezentowali Dyrektor Szpitala mgr Waldemar Taborski oraz jego współpracownicy. Na spotkaniu pojawili się również goście z Hong-Kongu (prof. Josephine Ip, Department of Orthopaedics & Traumatology, The University of Hong Kong) oraz Australii (prof. Geoff McKellar, University of Sydney). W trakcie spotkania wystąpili:

 • prof. Josephine Ip - Clinical regeneration of bone defects with resorbable polymer membranes. Is there a need for bioresorbable implants in Hand Surgery - Clinician View
 • dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ - Telemedycyna
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ oraz specjalista patomorfolog Roman Monczak - Rozpoznawanie obrazów w diagnostyce medycznej
 • mgr Waldemar Taborski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego - Centralny System Analityczno-Sprawozdawczy - OIAS jako efektywne narzędzie w procesie zarządzania szpitalem
 • inż. Adam Stasiukiewicz, kierownik Działu Aparatury Medycznej - Aparatura medyczna

W ramach spotkania ustalone zostały kierunki dalszej współpracy.

18.10.2008 - Doktor Bartosz Kudliński najlepszym lekarzem specjalistą

Bardzo się cieszymy, że doktor Bartosz Kudliński, który jest naszym wykładowcą, został najlepszym lekarzem specjalistą w plebiscycie 'Nasz Doktor 2008'. Serdecznie gratulujemy Panie Doktorze!

17.09.2008 - Wizyta gościa z Cambridge University

W dn. 22.09.2008 gościem naszym będzie dr Vasant Kumar z Cambridge University. O godz. 11:00 w sali 244 A-10 przedstawi wykład pt. Aspects of bio-sensing. Serdecznie zapraszamy!

16.09.2008 - Akcja 'kierunki zamawiane' c.d.

Miło nam poinformować, że m.in. nasz kierunek otrzymał wsparcie finansowe związane z akcją kierunki zamawiane.

16.09.2008 - Stypendia Erasmusa w Sheffield

Informujemy, że rozszerzona została oferta stupendialna Erasmusa w Sheffield w kierunku powłok pod zastosowania medyczne. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

15.09.2008 - Mikroskop skaningowy

Miło nam bardzo, że MNiSW podjęło przychylną decyzję zakupu mikroskopu skaningowego z emisją polową, o który staraliśmy się z Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.

15.09.2008 - Podziękowania

Dziękujemy Panu Rektorowi za wsparcie nowego kierunku - dzięki przychylnej decyzji nasz kierunek otrzymał 60 000zł, które zostały przeznaczona na zakup nowej aparatury do laboratoriów.

12.06.2008 - OKIBEdu - I Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Biomedycznej, 5-6.06.2008, Kraków

Wiadomości z mediów: Dziennik Polski, wydanie z 5 czerwca 2008, str. 12, tytuł artykułu: Poznanie i wymiana doświadczeń. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

21 maja 2016 roku w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu odbyły się warsztaty, w których wzięło udział pięciu studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z Inżynierii Biomedycznej. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii przygotowała 19 stanowisk doświadczalnych i treningowych, pokazy oraz wiele innych atrakcji. Można było poćwiczyć tradycyjne techniki szycia na skrzydełku kurczaka, spróbować operacji na bijącym sercu, poznać z bliska polskiego robota Robin Heart, jak również przekonać się jak bardzo dobór narzędzi ? od klasycznych, przez laparoskopowe, do robota chirurgicznego - zmienia możliwości operowania. Przygotowane zostały różnorodne stanowiska treningowe, w tym wirtualna sala operacyjna, stanowisko nauki obsługi ultrasografii, manipulacji przestrzennej, badań laserowych precyzji i refleksu, wiązania węzłów, wykonywania szwów, implantacji zastawki, chirurgii oka i wiele innych z różnymi scenami chirurgicznymi. Do dyspozycji były również trenażery dla nowego robota inspirowanego budową ośmiornicy - specjalnie zaprojektowane na potrzeby projektu europejskiego Stiff Flop oraz modele narzędzi i sterowania haptycznego (z wyczuciem siły) - zrealizowane dla projektu europejskiego INCITE.

Warto podkreślić, że wysoki, profesjonalny poziom warsztatów zapewnili znakomici partnerzy Fundacji ze Śląskiego Centrum Chorób Serca (dr Jonanna Śliwka), studenci Koła Naukowego Katedry Kardiochirurgii SUM, którym kieruje doc. Zbigniew Nawrat (dyrektor IPS FRK, pomysłodawca i gospodarz warsztatów) oraz zespół Pracowni Biocybernetyki IPS FRK (kierownik - dr Zbigniew Małota), gdzie powstają wszystkie modele, prototypy, trenażery i innowacyjne narzędzia chirurgii.


Wydarzenia:


25.06.2020 r. dr inż. Tomasz Klekiel otrzymał stopień doktora habilitowanego

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 24.06.2020 r. uchwałą Rady dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie nadano Panu dr inż. Tomaszowi Klekielowi z Katedry Inżynierii Biomedycznej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna.

Dr hab. inż. Tomaszowi Klekielowi życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów naukowych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

20.05.2020 r. - Preludium16 dla mgr inż. Ewy Paradowskiej

Z ogromną radością przekazujemy informację o przyznaniu finansowania na badania prowadzone przez Panią mgr inż. Ewę Paradowską Ewa Paradowska - asystenta zatrudnionego w Katedrze Inżynierii Biomedycznej w ramach konkursu PRELUDIUM prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt dotyczy opracowania metody elektrochemicznego oznaczania markerów martwicy mięśnia sercowego z wykorzystaniem podłoża nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząsteczkami złota.

Gratulujemy i życzymy owocnych wyników badań!

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/459932-pl.pdf

17.03.2020 r. Studenci Koła Naukowego BiomedUz zwycięzcami ogólnopolskiego konkursu CSR Masters - działaj z Henklem

Duma nas rozpiera! Jest nam miło poinformować, że studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna UZ zrzeszeni w Kole Naukowym BiomedUZ zostali ZWYCIĘZCAMI III EDYCJI KONKURSU CSR Masters - działaj z Henklem! W ramach zwycięskiego projektu ?Pomocna łapa? i otrzymanego grantu, studenci po raz kolejny zaprojektują i wykonają protezy łapy dla kolejnych psów.

https://csrmasters.pl/iii-edycja/

9.12.2019 r.  prof. dr hab. inż. Romuald Będziński został członkiem rzeczywistym PAN

Bardzo cieszymy się z informacji, że podczas 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dwaj profesorowie z Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali wybrani członkami rzeczywistymi PAN w dziedzinie nauk technicznych (dotychczas byli członkami korespondentami):

? prof. dr hab. inż. Romuald Będziński z Katedry Inżynierii Biomedycznej, Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej,

? prof. dr hab. inż. Józef Korbicz z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zgromadzenie Ogólne PAN, to najważniejszy organ Akademii i zarazem prestiżowa korporacja uczonych. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN - wybitni naukowcy, którzy określają kierunki rozwoju i działalności Akademii. Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne wybrało 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów. Kandydatów zgłaszano prezesowi PAN do 31 lipca. Następnie swoje rekomendacje sformułowały wydziały PAN, reprezentujące różne dziedziny nauki. Ostateczną listę nominowanych przedstawiło Prezydium PAN, a decydujący głos należał do Zgromadzenia Ogólnego.

Serdecznie Gratulujemy!

1.10.2019 r. - Katedra Inżynierii Biomedycznej

Jest nam miło poinformować, że od dnia 1.10.2019 r. po zmianach struktury Uniwersytetu Zielonogórskiego  Zakład Inżynierii Biomedycznej staje się Katedrą Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. Jednocześnie z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2019/2020 życzymy wszystkim samych sukcesów !


22.05.2019 - V Gala Laur Naukowca

Podczas V Gali Laur Naukowca, nagrodę w kategorii Najlepszy Opiekun Koła Naukowego otrzymała dr inż. Katarzyna Arkusz, Opiekun Koła Naukowego BiomedUZ, kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej. V Gala Laur Naukowca odbyła się w dniu 22 maja 2019 r. i organizowana jest przez Parlament Studencki UZ. Patronat honorowy nad uroczystością objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewoda Województwa Lubuskiego, Prezydent Miasta Zielona Góra.

17-19.05.2019 - VI Seminarium Inżynierii Biomedycznej

W dniach 17-19 maja 2019r. w Łagowie Lubuskim odbyło się VI Seminarium Inżynierii Biomedycznej "Od NANO do GIGAntycznych osiągnięć medycznych". Podczas seminarium przedstawiono wyniki badań/projektów realizowanych w Kole Naukowym BiomedUZ oraz ustalono plany na dalszą działalność Koła. Prezentacje wygłosili:

? Aleksandra Jędrzejewska - Ocena jakości w skali nano. Spektroskopia ramanowska.

? Kamila Pasik, Aleksandra Jędrzejewska - Charakterystyka elektrochemiczna nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanych związkami węgla w płynie dializacyjnym.

? Kamila Wiśniewska, Piotr Wojtyś, Kaja Hytnar - Zastosowanie hydrożeli w plastrach na drobne skaleczenia i otarcia.

? Daniela Taberska, Paulina Szymkowiak, Wiktoria Maćkowiak - Charakterystyka elektrochemiczna dwuściennych nanorurek tlenku tytanu (IV) w środowisku sztucznego osocza.

? Filip Andruszkiewicz, Aleksandra Jędrzejewska - Pomocna łapa.

? dr inż. Katarzyna Arkusz - Koło Naukowe BiomedUZ: 11 lat historii.

17-19.05.2019 - Konferencja Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników

W dniach 17-19 maja 2019r. w Wiśle odbyła się XVI  Konferencja Advances in Applied Biomechanics & Majówka Młodych Biomechaników"  zorganizowana przez Katedrę Biomechatroniki, Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Politechniki Śląskiej. W ramach Konferencji odbyły się VI sesje prezentacyjne oraz II posterowe, w czasie których swoje prace prezentowali zarówno doktoranci, studenci jak i pracownicy naukowi. Ogółem przedstawiono około 80 prac z zakresu biomechaniki, inżynierii biomedycznej, medycyny oraz biotechnologii. W konferencji wdzieli udział pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej: dr inż. Tomasz Klekiel, dr inż. Agnieszka Mackiewicz, dr inż. Monika Ratajczak oraz studentka inż. Natalia Maksymczak.

Jest nam miło poinformować, że studentka i członkini Koła Naukowego BiomedUZ inż. Natalia Maksymczak zdobyła III miejsce w sesji plakatowej za przedstawienie wyników badań nt. "Badania biomechaniczne tchawicy w warunkach wielokierunkowego obciążenia" (Maksymczak N., Dudek A., Noszczyk-Nowak A., Mackiewicz A., Będziński R). Ponadto, wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę zaprezentowaną podczas konferencji Advances on Applied Biomechanics zdobyła pani dr inż. Monika Ratajczak ( "Ocena biomechaniczna żył mostkowych z zastosowaniem metod numerycznych"; Ratajczak M., Ptak M., Kwiatkowski A., Będziński R.)
Serdecznie Gratulujemy !29.04.2019 - Studenci z Koła Naukowego BiomedUZ opracowali protezę dla psa

Reksio zyskał nową protezę kończyny! Jest psem pochodzącym z przytuliska w Nowej Soli, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku i późniejszych komplikacji musiał przejść amputację części przedniej łapy. Od kilku dni jest szczęśliwym użytkownikiem protezy, którą specjalnie dla niego przygotowało Koło Naukowe BiomedUZ, działające pod opieką Zakładu Inżynierii Biomedycznej. Głównym autorem koncepcji jest student mgr inż. Filip Andruszkiewicz. Proteza składa się z dwóch elementów. Sztywnego, który wyściełany jest wkładką żelową i ma kontakt z kikutem, wykonanego metodą druku 3D. Sprężystego z włókna szklanego i żywicy epoksydowej, którego ugięcie podczas chodu ma symulować pracę stawu oraz dawać amortyzację i zapobiegać przeciążaniu pozostałych stawów w kończynie. Element sprężysty wykonano na formie wydrukowanej na drukarce 3D. Elementy drukowane zaprojektowano w programie SolidWorks. Realizacja projektu byłaby niemożliwa bez pomocy: dr inż. Agnieszki Mackiewicz, dr inż. Janusza Walkowiaka, dr inż. Małgorzaty Śliwy oraz firmy @Orto-Activ z Zielonej Góry (http://ortoactiv.pl/).

14.02. i 20.03.2019 - Obrony prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna

W dniach 14.02.2019 i 20.03.2019 roku studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna z powodzeniem przystąpili do egzaminu dyplomowego inżynierskiego oraz magisterskiego. Zaprezentowane przez dyplomantów prace dotyczyły m.in.

 • wykorzystania nanorurek ditlenku tytanu w technikach dializacyjnych i ocena zmian ich struktury na skutek gięcia materiału,
 • opracowania metody wytwarzania nanocząsteczek srebra i biodegradowalnych materiałów polimerowych na bazie alginianu sodu,
 • projektowania oraz konstruowania urządzeń wspomagających rehabilitację wybranych schorzeń w tym: projekt wózka rehabilitacyjnego wspomagającego chód kotów z niedowładem kończyn miedniczych, projekt zewnętrznej protezy ortopedycznej dla psa po nowotworowej resekcji fragmentu kończyny, projekt bioortezy dłoni wspomagającej rehabilitację osób po udarze,
 • określenie wpływu intencji jednostek na wynik zdarzeń losowych oraz stanowiska terapeutycznego wykorzystywanego do udoskonalenie funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym,
 • badania struktur kręgosłupa oraz narządów na przykładzie wątroby z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej oraz systemu cyfrowej korelacji obrazu,
 • oceny technologii wytwarzania, parametrów mechanicznych i właściwości materiałów inżynierskich na przykładzie podeszwy butów sportowych o konstrukcji na bazie struktur przekładkowych.

Dodatkowo, obrona dyplomu magisterskiego pani inż. Moniki Palmerskiej szczególnie zostanie zapamiętana, ponieważ przedstawiona praca oraz osiągnięte wyniki w toku nauki pozwoliły na ukończenie studiów z wynikiem celującym. Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno tych zawodowych, jak i osobistych!

6.03.2019 - Seminarium naukowe dr inż. Jacka Świniarskiego

Dnia 06.03.2019 r. odbyło się kolejne seminarium Zakładu Inżynierii Biomedycznej, na którym mieliśmy przyjemność gościć Pana Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kołakowskiego oraz Pana Dr inż. Jacka Świniarskiego z Politechniki Łódzkiej (Wydział, Mechaniczny, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji). Podczas spotkania Dr inż. Jacek Świniarski wygłosił referat pt.: "Modelowanie zespoleń złamań żuchwy w obrębie wyrostka kłykciowego". Treść prezentacji dotyczyła przede wszystkim zagadnienia metody elementów skończonych (MES) wykorzystywanej w medycynie. W trakcie wykładu zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych badań i analiz dotyczące zjawisk jakie występują podczas współpracy kość - implant na przykładzie stabilizacji złamań kości żuchwy. Po wysłuchaniu wygłoszonego referatu, słuchacze seminarium chętnie podjęli dyskusję. W spotkaniu wzięli udział lekarze ortopedzi, pracownicy Wydziału Mechanicznego oraz Zakładu Inżynierii Biomedycznej. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie.

19.01.2019 - X Jubileuszowy Bal Inżynierii Biomedycznej

Dnia 19 stycznia 2019 roku studenci, absolwenci oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej licznie uczestniczyli w X Jubileuszowym Balu Inżynierii Biomedycznej. Bal rozpoczęto od przywitania wszystkich gości, oraz zaproszenia do wspólnego świętowania przez dr inż. Katarzynę Arkusz - kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej.
Jak co roku Bal urozmaicały różnego rodzaju konkurencje i zabawy oraz wybór króla i królowej balu. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z kroniką, w której są opisywane wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia studentów i  Zakładu Inżynierii Biomedycznej od początku działalności kierunku, oraz dokonania pamiątkowego wpisu. Królową i Królem X Jubileuszowego Balu Inżynierii Biomedycznej zostali odpowiednio studentka I roku kierunku Inżynieria Biomedyczna Kamila Wiśniewska oraz absolwent Łukasz Zaręba.
Warto wspomnieć, że Zakład Inżynierii Biomedycznej został powołany w 2006 roku z inicjatywy Ś.P. prof. dr hab. inż. Elżbiety Krasickiej-Cydzik, co związane było również ze zgodą na uruchomienie kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pierwsi studenci kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęli studia 1 października 2007 roku.
Wszystkim uczestnikom Balu serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok!5-7.11.2018 - Wizyta pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej w niemieckim oddziale firmy B.Braun

W dniach 5-7 listopada 2018r. kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej dr inż. Katarzyna Arkusz wraz z dr inż. Tomaszem Klekielem oraz przedstawicielami Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki uczestniczyli w spotkaniu wizytującym w firmie B. Braun w Melsungen. Prowadzone rozmowy dotyczyły współpracy przy kształceniu prowadzącym na kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz współpracy z działami funkcjonalnymi IT.

16-19.11.2018 - Konferencja Techniki Komputerowe w Inżynierii, Mikołajki

W dniach 16-19 października, reprezentacja Zakładu Inżynierii Biomedycznej uczestniczyła w XV Konferencji Naukowo-Technicznej "Techniki Komputerowe w Inżynierii" - TKI 2018 (Mikołajki), organizowanej przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej. Zaprezentowano następujące wyniki prowadzonych w Zakładzie badań:
- Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Marek Świerczewski, Paweł Bogusz, Romuald Będziński, Risk of injury during the explosion of a low-mass charge under a vehicle,
- Tomasz Klekiel, Piotr Malesa, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński, Protection capabilities of the ankle joint against the consequences of impact load,
- Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Sławiński Grzegorz, Romuald Będziński, Pelvic vertical shear fractures: the damping properties of ligaments depending on the velocity of vertical impact load.

4-7.09.2018 - Konferencja BIOMECHANICS 2018 współorganizowana przez Zakład Inżynierii Biomedycznej

International Conference of the Polish Society of Biomechanics "BIOMECHANICS 2018" jest cykliczną konferencją organizowaną przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki od 1981 roku. Od roku 2001 konferencja organizowana jest co dwa lata, przy współpracy Polskiego Towarzystwa Biomechaniki z różnymi ośrodkami naukowymi. BIOMECHANICS 2018 odbyła się w dniach 5-7 września 2018 roku w Zielonej Górze i była współorganizowana przez Zakład Inżynierii Biomedycznej (Wydział Mechaniczny) Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem dr inż. Katarzyny Arkusz (przewodnicząca komitetu organizacyjnego) oraz prof. dr hab. inż. Romualda Będzińskiego (przewodniczący komitetu naukowego). Głównym celem konferencji było upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu biomechaniki na poziomie międzynarodowym oraz integracja, wymiana doświadczeń i współpraca w środowisku biomechaników reprezentujących europejskie ośrodki naukowe, medyczne, inżynierskie. Konferencja BIOMECHANICS 2018 wpisuje się w międzynarodowy cykl konferencji organizowanych przez European Society of Biomechanics (ESB), które objęło ją patronatem. Oprócz ESB patronatu nad przedsięwzięciem udzieliło również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sekcja Biomechaniki, Komitetu Mechaniki, Polskiej Akademii Nauk. W konferencji wzięło udział ponad 180 osób z 12 krajów świata m.in. Czech, Egiptu, Francji, Niemiec, Grecji, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Tajwanu, Szwajcarii. Wygłoszonych zostało 62 referatów oraz przedstawiono 62 prezentacje plakatowe. Tematyka organizowanej przez nas konferencji dotyczył zagadnień biomechaniki, mechanizmów powstawania urazów, a w szczególności nowych środków ich zapobiegania i metod leczenia. Tematyka ta jest niezwykle istotna z uwagi na postępujący rozwój nauk medycznych i stosowanych w niej metod inżynierskich co ma szczególne znaczenie w aspekcie problemu starzejącego się społeczeństwa zarówno w Polsce, jak i w Europie. Adresatami organizowanej przez Zakład Inżynierii Biomedycznej konferencji są interesariusze (naukowcy, przedsiębiorcy, studenci) z zakresu interdyscyplinarnych nauk inżynieryjno-medyczno-sportowych. Doświadczenie światowej sławy naukowców-praktyków pozwoliło zaprezentować najnowsze rozwiązania techniczne i metody badań stosowane w biomechanice klinicznej. Wierzymy, że organizowana konferencja stanowiła platformę do wymiany pomysłów, doświadczeń między środowiskiem naukowym a ponadto stanowiła źródło rzetelnych i nowoczesnych informacji dla społeczeństwa dot. ochrony układu kostno-stawowego człowieka. Działania takie wspierane były przez organizację wykładów plenarnych z udziałem światowej sławy prelegentów o wysokim autorytecie międzynarodowym: prof. Stephen Ferguson (Szwajcaria), prof. Andrzej Maciejczak (Polska), prof. John Rasmussen (Szwecja), prof. Gwendolen Reilly (Anglia) oraz dr Yung Park (Niemcy).

Jednym z punktów konferencji było wyłonienie laureatów konkursu dla młodych naukowców o nagrodę im. prof. K. Fidelusa i prof. A. Moreckiego. Komisja oceniająca nadesłane i zaprezentowane podczas sesji młodych naukowców prace postanowiła przyznać pierwszą nagrodę dr inż. Marcie Kozuń (Politechnika Wrocławska) za pracę pt. "Influence of artherosclerosis on the structural and mechanical properties of blood vessel walls".

Jest nam bardzo miło poinformować, że podczas uroczystej kolacji zorganizowanej w Zielonogórskiej Palmiarnii prof. dr hab. inż. Romuald Będziński został wyróżniony przez zarząd Polskiego Towarzystwa Biomechaniki tytułem Honorowego Członka PTB za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju biomechaniki na arenie polskiej i międzynarodowej oraz zasługi dla Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Wśród uhonorowanych znaleźli się również prof. Andrzej Wit (AWF Warszawa), prof. Krzysztof Józef Kędzior (Politechnika Warszawska) oraz prof. Lechosław Bogdan Dworak (AWF Warszawa).
Warto wspomnieć o sukcesie naukowców z Wydziału Mechanicznego, którzy we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym z Wrocławia przedstawili wyniki badań na temat "Biomechanical investigation of animal urethra model" co zostało zauważone i docenione przez komisję naukową konferencji BIOMECHANICS 2018 i wyróżnione III miejscem w konkursie na najlepszą prezentację plakatową.

Konferencja BIOMECHANICS 2018 została objęta honorowymi patronatami Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego.
Konferencja została współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyńskiego, a także przy wsparciu sponsorów: ELHYS Sp. z o. o. głównego przedstawiciela firmy MTS w Polsce, LENSO Sp. z o. o., DANTEC Dynamics GmbH, Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Kolejna konferencja BIOMECHANICS 2020 odbędzie się w Warszawie i jej współorganizatorem będzie Warszawski Uniwersytet Medyczny.

25.06.2018 - Seminarium Zakładu Inżynierii Biomedycznej

W dniu 25 czerwca 2018 r. odbyło się ostatnie w roku akademickim 2017/2018 seminarium Zakładu Inżynierii Biomedycznej, które jednocześnie stanowiło seminarium doktoranckie Wydziału Mechanicznego. Prelegentkami były pracownice Zakładu Inżynierii Biomedycznej:

mgr inż. Ewa Paradowska - "Technologia wytwarzania nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząsteczkami złota jako podłoży czujników elektrochemicznych",

mgr inż. Marta Nycz - "Technologia wytwarzania kompozytowych podłoży czujników elektrochemicznych z nanocząsteczek srebra i nanorurek ditlenku tytanu",

które przedstawiły wyniki badań prowadzonych pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Doroty Pijanowskiej - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz dr inż. Katarzyny Arkusz - Zakład Inżynierii Biomedycznej,  Uniwersytet Zielonogórski.

Rada Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęła uchwałę o wszczęciu przewodów doktorskich obu prelegentek. Obu Paniom życzymy dalszych sukcesów w prowadzonych badaniach naukowych.

11.06.2018 - Festiwal Nauki

11 czerwca 2018r. członkowie Koła Naukowego BiomedUZ wzięli udział w 15. Festiwalu Nauki, który odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Studenci w ramach projektu Inżynier przyszłości - inżynier biomedyczny promowali inżynieria biomedyczną i własne dokonania w tej dziedzinie. W ramach pokazów można było wykonać samodzielnie operację laparoskopową misia, czy dobrać okulary przy użyciu skanera 3D. Przedstawione zostały również poszczególne etapy projektowania spersonalizowanych implantów i ich montaż na sztucznym ludzkim szkielecie. W trakcie pokazu można było obejrzeć biomechatroniczne projekty studentów Inżynierii Biomedycznej, których przeznaczeniem była rehabilitacja kciuka oraz wspomaganie rehabilitacji dłoni spastycznej. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dorosłych jak i młodszych uczestników.

15.05.2018 - Preludium14 dla mgr inż. Marty Nycz

Miło nam poinformować, że projekt naukowy mgr inż. Marty Nycz został zakwalifikowany do finansowania w ramach grantu NCN Preludium14. Gratulujemy i życzmy powodzenia w prowadzeniu badań z zakresu: "Elektrochemicznej metody oznaczania poziomu białek szoku cieplnego z wykorzystaniem bioczujników opartych na podłożu nanorurek ditlenku tytanu na folii tytanowej modyfikowanym nanocząsteczkami srebra"

9.05.2018 - Laur Naukowca dla Koła Naukowego BiomedUZ

Dnia 9 maja 2018 r. w Lubuskim Teatrze odbyła się IV edycja Gali Laur Naukowca. Jest to coroczny projekt Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego ideą jest rozwój aktywności naukowej i społecznej studenckich kół naukowych, integracja środowiska studenckiego i propagowanie działalności naukowej. Koła naukowe działające na Uniwersytecie Zielonogórskim zgłaszają do tego swoistego konkursu projekty zrealizowane w tym roku akademickim, a ocenia je jury na podstawie sprawozdań, których złożenie jest obowiązkiem każdego koła naukowego działającego na UZ. Koło Naukowe BiomedUZ za projekt pt. "Wytworzenie i charakterystyka kompozytu nanorurki ditlenku tytanu/grafen monowarstwowy" zostało uhonorowane Laurem Naukowca w kategorii INNOWACYJNY PROJEKT ROKU. Serdecznie Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.

13.03.2018 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Ratajczak

W dniu 13. marca 2018 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Moniki Ratajczak na temat "Analiza zmian parametrów biomechanicznych tkanek mózgowych spowodowanych obciążeniami dynamicznymi". Praca obroniona została z wyróżnieniem na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Romuald Będziński (UZ), natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Mariusz Ptak (PWR). Decyzją Rady Wydziału Podstawowych Problemów Techniki mgr inż. Monice Ratajczak został nadany tytuł doktora nauk technicznych z dyscypliny Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.
Pani dr inż. Monice Ratajczak serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

19.01.2018 - IX Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej

W dniu 19.01.2018 odbył się już IX Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej. Jak co roku wzięli w nim udział studenci, wykładowcy i przyjaciele inżynierii biomedycznej. W balu uczestniczyła również liczna grupa  absolwentów - przyjechali z odległych zakątków regionu dzieląc się opowieściami o sukcesach zawodowych. Tradycyjnie na balu odbył się chrzest studentów I roku Inżynierii Biomedycznej oraz wybór Króla i Królowej Balu, którymi w tym roku zostali: Adrianna Brzozowska i Adrian Kwiatkowski. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok !!!

20.12.2017 - Nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego dla pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej

W dniu 20.12.2017 odbyła uroczysta Rada Wydziału Mechanicznego, na której wręczone zostały nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za działalność w roku akademickim 2016/2018. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej:

 • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński - nagroda I stopnia za działalność naukową
 • dr inż. Katarzyna Arkusz - nagroda I stopnia za działalność organizacyjną
 • dr inż. Agnieszka Mackiewicz - nagroda za najlepszą pracę doktorską.20-22.10.2017 - Weekendowy szlak naukowy

W dniach 20-22.10.2017 Pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej oraz studenci Inżynierii Biomedycznej wzięli udział w Weekendowym Szlaku Naukowym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Otwierając nasze laboratoria przygotowaliśmy dla uczestników trzy warsztaty:
- Nanotechnologia z bliska
- Zabaw się w chirurga
- Zobacz siebie i swój wysiłek w komputerze. 
W warsztatach wzięli udział m. in. Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, którzy sprawdzili swoje możliwości ucząc się zakładać szwy chirurgiczne, obserwując świat przyrody w milionowym powiększeniu czy też dowiadując się więcej o biomechanice układu ruchu człowieka.19-20.10.2017 - Innovation in Biomedical Engineering IiBE 2017 w Zabrzu

W dniach 19-20 października 2017 roku dr inż. Katarzyna Arkusz wzięła udział w konferencji "Innovation in Biomedical Engineering IiBE 2017", która odbyła się w Zabrzu. Oprócz udziału w sesji naukowej przedstawiając pracę zatytułowaną "The influence of implantation on mechanical degradation of the nanotubular oxide layer on titanium screws" (POSTER) dr inż. Katarzyna Arkusz reprezentowała również Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w  "IV SPOTKANIU DZIEKANÓW" wydziałów, na których realizowany jest kierunek kształcenia "Inżynieria Biomedyczna".5.10.2017 - mgr inż. Marta Nycz oraz mgr inż. Ewa Paradowska laureatkami I edycji "Małych Grantów"

5 października br. wyłoniono laureatów I edycji "małych grantów" finansowanych z Funduszu Naukowo-Badawczego Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miło nam poinformować, że w gronie osób zakwalifikowanych do przyznania środków finansowych, w ramach procedury małograntowej, znalazły się dwie doktorantki z Zakładu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego:  mgr inż. Marta Nycz oraz mgr inż. Ewa Paradowska.

Źródło: Info Serwis UZ

20-22.09.2017 - XX Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński oraz dr inż. Katarzyna Arkusz wzięli udział w XX Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, która odbyła się w dniach 20-22 września 2017 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z przyjemnością informujemy, że prezentacja wygłoszona przez dr inż. Katarzynę Arkusz pt. "The numerical analysis of the damping properties of soft tissue and bone elements in lumbar-pelvic complex under impact load" (autorstwo: Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński) została uznana za najlepszą prezentację w sesji: Biomechanika i sztuczne narządy. Podczas konferencji w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zakładu Inżynierii Biomedycznej złożono również wyrazy uznania i gratulacje z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza - Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.23-24.06.2017 - VIII Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych

W dniach 23-24 czerwca we Wrocławiu odbyło się VIII Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych. Sympozjum skupia naukowców z różnych dziedzin nauki: medycyny, biomechaniki, biomateriałów, biochemii i innych, dając możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów badawczych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy i doktoranci Zakładu Inżynierii Biomedycznej: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, dr inż. Katarzyna Arkusz, mgr inż. Monika Ratajczak, mgr inż. Karolina Winiarczyk oraz studentki kierunku inżynieria biomedyczna Aleksandra Jędrzejewska, Adrianna Kawulska i Beata Nowacka. Uczestnicy wygłosili trzy referaty oraz przedstawili jedną prezentację plakatową. Prezentacja plakatowa mgr inż. Karoliny Winiarczyk została dostrzeżona przez komisję Sympozjum i uhonorowana wyróżnieniem.9-11.06.2017 - IV Plenerowe Seminarium IB w Lubiatowie

W dniach 9-11 czerwca 2017 w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Lubiatowie odbyło się IV Plenerowe Seminarium Inżynierii Biomedycznej pt. "Nowoczesne technologie w medycynie". Wzięła w nim udział grupa studentów oraz absolwentów kierunku Inżynierii Biomedycznej, a także wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas sesji wykładowej zostały przedstawione prezentacje na temat prac realizowanych przez członków Koła na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Patryk Skotnicki "Ocena możliwości poprawy funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym"
Mariusz Nowak "Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni"
Beata Nowacka "Metody transferu grafenu i jego właściwości"
Aleksandra Jędrzejewska "Kompozyt nanorurek ditlenku tytanu z grafenem HSMG"
Michał Jędrzejczyk "Urządzenia stosowane w medycynie niekonwencjonalnej"
Filip Andruszkiewicz "Kwantowy komponent w makroskali mózgu cz.2. Niewygodna świadomość"
Aleksandra Gular "Choroby psychiczne - plaga XXI wieku", "Ból jako piąty parametr życiowy"

Z osobami prezentującymi swoje wyniki uczestnicy prowadzili ciekawe dyskusje. wyjazd był świetną okazją zarówno do przedstawienia i wysłuchania wartościowych prac, jak i integracji kierunku Inżynieria Biomedyczna.

4-8.06.2017 - 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and International Conference Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering, Augustów

W dniach 4-8.06.2017 w Augustowie odbyło się 9 Sympozjum Mechanics of Materials and Structures oraz 2 Międzynarodowa Konferencja Fracture and Fragmentation Technologies in Science and Engineering. Konferencja gromadzi osoby ze świata nauki i przemysłu zajmujące się między innymi mechaniką materiałów, wytrzymałością i bezpieczeństwem konstrukcji, zagadnieniami statyki i dynamiki w mechanice i biomechanice itp. W konferencji wzięli udział pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej dr inż. Agnieszka Mackiewicz oraz dr inż. Tomasz Klekiel przedstawiając wyniki podjętych przez nas tematów badawczych:

? Mackiewicz A., Winiarczyk K., Klekiel T., Będziński R.: Numerical analysis of damping in cervical spine column tissue in exlposion environments;

? Klekiel T., Sławiński G., Niezgoda T., Bedziński R.: Influence of the mechanical properties of the military sole on the foot for occupants in military vehicle under anti-tank IED accidents.

22-23.05.2017 - GRAFEN w teorii i w praktyce

W dniach 22-23 maja 2017 roku odbyły się warsztaty pt. "Grafen w teorii i praktyce", których organizatorem była firma Advanced Graphene Products mieszcząca się w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. W wydarzeniu tym wzięło udział czterech członków Koła Naukowego BiomedUZ Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień pierwszy obejmował prelekcje, wystąpienia i wykłady, w tym opiekun Koła - dr inż. Katarzyny Arkusz "Zastosowanie grafenu w biosensingu" podczas, których uczestnicy zdobyli wiedzę na temat aktualnych osiągnięć polskiej nauki oraz poznali metody badań i transferu grafenu. Podczas prezentacji można było dotknąć grafenu pod postaciami proszku oraz w płynie. Prelegenci chętnie odpowiadali na wszystkie pytania oraz wyjaśniali wątpliwości.

Wrażenia już w pierwszym dniu były bardzo pozytywne, ale drugiego dnia było jeszcze ciekawiej.

Przyswojona wiedza została wykorzystana w praktyce. Na początku zapoznano uczestników z metodą Hummersa, czyli pierwszymi badaniami wykonywanymi na przetransferowanym grafenie pozwalającymi ocenić poprawność procesu. Następnie pracownicy laboratorium dokonali transferu grafenu na szkiełka, aby zademonstrować sposób wykonania procesu. Po pokazie transferu grafenu, uczestnicy samodzielnie wykonali taki zabieg, przynajmniej na trzech próbkach, które można było zabrać na pamiątkę. Atmosfera na zajęciach była bardzo miła, a pracownicy firmy chętnie i z zaangażowaniem odpowiadali na pytania. Zajęcia praktyczne były dobrze zorganizowane, w małych grupach, tak aby każdy miał możliwość samodzielnej pracy na przygotowanych materiałach.

Udział w warsztatach został dofinansowany ze środków Parlamentu Studenckiego UZ.

19-21.05.2017 - Majówka Młodych Biomechaników

W dniach od 19 do 21 maja 2017r. w Ustroniu odbyła się XIV Konferencja Naukowa "Majówka Młodych Biomechaników" im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice wraz z Polskim Towarzystwem Biomechaniki, pod patronatem naukowym Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej, Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz Katedry Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W Konferencji wzięło udział ponad 210 osób reprezentujących największe ośrodki biomechaniczne w Polsce i zagraniczne. W ramach konferencji odbyło się 10 sesji, w czasie których swoje prace prezentowali zarówno doktoranci, jak i pracownicy naukowi. Konferencja cieszyła się również bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów, o czym świadczy duża liczba zgłoszonych referatów, które były prezentowane na dwóch równoległych sesjach plakatowych. Ogółem przedstawiono 106 prac z zakresu szeroko pojętej biomechaniki i inżynierii biomedycznej.

W sesji posterowej członkowie Koła Naukowego BiomedUZ i studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna zaprezentowali dwa referaty:

? Mariusz Nowak, Tomasz Klekiel "Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni"

? Patryk Skotnicki, Tomasz Klekiel "Ocena możliwości poprawy funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym"

Praca autorstwa Patryka Skotnickiego została uznana za najlepszą pracę naukową w sesji posterowej!

31.03.2017 - Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)  w Warszawie

W dniu 31 marca 2017 w II Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)" organizowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny udział wzięli: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr inż. Tomasz Klekiel oraz dr inż. Katarzyna Arkusz. Zaprezentowane badania przeprowadzone przez pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej pt. Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.20.01.2017 - VIII Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej

W dniu 20.01.2017 odbył się już VIII Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej. Jak co roku wzięli w nim udział studenci, wykładowcy i przyjaciele inżynierii biomedycznej. Uczestników przywitała i zaprosiła do wspólnej zabawy dr inż. Katarzyna Arkusz, kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej. P. Katarzyna Arkusz przypomniała o czekającym nas w październiku 2017 roku jubileuszu 10-lecia kierunku inżynierii biomedycznej, jednocześnie zapraszając zgromadzonych do uczestnictwa w inauguracji 10-go rocznika inżynierów biomedycznych. Bal swoją obecnością zaszczycił Pan Waldemar Taborski Dyrektor Prywatnego Szpitala Vratislavia Medica we Wrocławiu. W balu uczestniczyła również liczna grupa  absolwentów - przyjechali z odległych zakątków regionu dzieląc się opowieściami o sukcesach zawodowych. Tradycyjnie na balu odbył się chrzest studentów I roku Inżynierii Biomedycznej oraz wybór Króla i Królowej Balu, którymi w tym roku zostali: Noela Stachowiak i Jakub Matuszewski. Wszystkim gościom serdecznie dziękuję za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok !!!19.12.2016 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Mackiewicz

W dniu 19. grudnia 2016 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Agnieszki Mackiewicz na temat "Mechaniczne aspekty wytężenia kolumnowej struktury kręgosłupa z uwzględnieniem nieciągłości spowodowanych implantacją". Praca obroniona została z wyróżnieniem na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Agnieszka Kaczmarek Pawelska. Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego mgr inż. Agnieszce Mackiewicz został nadany tytuł doktora nauk technicznych z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Pani dr inż. Agnieszce Mackiewicz serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!18-21.10.2016 - Konferencja Techniki Komputerowe w Inżynierii

W dniach 18-21 października 2016 roku odbyła się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii, która miała miejsce w hotelu Kuźnia Napoleońska w Teresinie. W konferencji wzięli udział pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej wygłaszając referaty na temat:

 • Numerical analysis of damping properties of tissue in lower extremity - dr inż. Tomasz Klekiel
 • Numerical analysis of effort in cervical spine structures in the acceleration impulse - mgr inż. Agnieszka Mackiewicz
 • The application of numerical methods for the assessment of brain dysfunction caused by overload resulting from combat operations  - mgr inż. Monika Ratajczak.

29-30.09.2016 - Konferencja Bioinnovation International Summit

W dniach 29-30 września w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym odbyła się konferencja Bioinnovation International Summit, której celem było wsparcie przedsiębiorczości wśród studentów, doktorantów oraz naukowców mających ciekawe i innowacyjne pomysły. Dzięki spotkaniom z ekspertami oraz przedstawicielami przemysłu możliwe było zainteresowanie potencjalnych inwestorów swoimi projektami oraz poznanie kierunków badawczo-rozwojowych licznych firm m.in. PolTREG, CEO QSARlab, Venus Medic, CEO of Svanvid, obranych w perspektywie najbliższych lat. W spotkaniu czynny udział wzięli pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej - dr inż. Katarzyna Arkusz oraz mgr inż. Ewa Paradowska. W sesji posterowej ("Biomedical Engineering - Biomechanics and Biomaterials in Medicine") przedstawiona została baza aparaturowa Zakładu Inżynierii Biomedycznej oraz możliwości jej zastosowania do realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym. Prezentacja dotychczas prowadzonych badań zaowocowała wieloma ciekawymi pomysłami, a także wizją dalszej współpracy z sektorem przemysłu.Konferencja BIOMECHANICS 2018, Zielona Góra

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że decyzją Zarządu i Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, z dnia 06.09.2016r. na organizatora International Conference of Polish Society of Biomechanics "Biomechanics 2018" wybrano Zakład Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Mechanicznego, Uniwersytetu Zielonogórskiego.

05-07.09.2016 - International Conference BIOMECHANICS 2016, Biała Podlaska

W dniach 05.09 - 07.09.2016 odbyła się międzynarodowa konferencja Biomechanics organizowana przez Polskie Towarzystwo Biomechaniki. Na konferencji Zakład Inżynierii Biomedycznej reprezentowali: kierownik Zakładu dr inż. Katarzyna Arkusz, prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr inż. Tomasz Klekiel oraz mgr inż. Monika Ratajczak wygłaszając następujące referaty:

 • The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load (K. Arkusz, T. Klekiel, E. Paradowska, T. Niezgoda, R. Będziński);
 • Prediction of bone fractures in ankle during axial impact loads (T. Klekiel, R. Będziński, G. Sławiński, T. Niezgoda);
 • Assessment of abnormalities in brain function based on changes in the mechanical properties of brain tissues (M. Ratajczak, T. Niezgoda, R. Będziński).

Ponadto, prof. dr hab. inż. Romuald Będziński oraz dr inż. Katarzyna Arkusz pełnili funkcję przewodniczących sesji, na których wygłoszono wiele ciekawych referatów.

29.08 - 2.09.2016 - 40th SOLID MECHANICS CONFERENCE, Warszawa

W dniach 29.08 - 2.09.2016 odbyła się 40-sta międzynarodowa konferencja Solid Mechanics w Warszawie. Konferencja ta jest organizowana przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN od 1953 roku.. W tym roku Zakład Inżynierii Biomedycznej reprezentowali: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr inż. Tomasz Klekiel ("Modeling of Damping Properties of Articular Cartilage During Impact Load") oraz mgr inż. Monika Ratajczak ("Biomechanical Aspects of Brain Tissue Dysfunctions" - keynote lecture).10-13.07.2016 - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Biomechaniki w Lyon

W dniach 10-13.07.2016 w Lyon we Francji odbył się 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Biomechaniki, w którym udział wziął prof. dr hab. inż. Romuald Będziński. Podczas Kongresu Profesor Będziński zostałam mianowany na honorowego członka European Society of Biomechanics. The European Society of Biomechanics jest najliczniejszym Towarzystwem w Europie zrzeszającym ponad 1000 członków związanych z biomechaniką. Organizacja została założona w 1976 roku na spotkaniu w Brukseli przez 20 naukowców z 11 krajów. Celem The European Society of Biomechanics jest wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy i promowanie postępu w biomechanice.4.07.2016 - wybór Profesora Romualda Będzińskiego na Członka Korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności

W dniu 4.07.2016 r. prof. dr hab. inż. Romuald Będziński został wybrany na Członka Korespondenta Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Serdecznie gratulujemy!

13.06.2016 - Festiwal Nauki 2016

W dniu 13.06.2016 na Wydziałach Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się drugi dzień Festiwalu Nauki 2016, który przyciągnął mnóstwo zainteresowanych osób. Tego dnia pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej wraz ze studentami kierunku IB otworzyli drzwi laboratoriów dla zainteresowanych młodych ludzi z regionu województwa lubuskiego. W ramach Festiwalu przedstawiliśmy dwa projekty: "Mechanika w Medycynie" oraz "Nanotechnologia w Medycynie". Zainteresowani mogli poznać technologie projektowania oraz wytwarzania najnowocześniejszych rozwiązań protetyki ortopedycznej u ludzi oraz zwierząt a także zobaczyć świat medycyny w skali nano z wykorzystaniem Skaningowego Mikroskopu Elektronowego. Oba pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

10-12.06.2016 - seminarium naukowe w Karłowie

W dniach 10-12.06.2016 w ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Karłowie odbyło się seminarium pt. "Biomechanika i Biomateriały w medycynie", wzięła w nim udział grupa studentów z pierwszego, trzeciego oraz piątego roku, a także wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas dwóch sesji wykładowych zostały przedstawione prezentacje na temat prac realizowanych przez członków Koła na kierunku Inżynieria Biomedyczna:

 • Aleksandra Gular: Wpływ past wybielających na ścieralność szkliwa ludzkich zębów
 • Natalia Klimowicz: Orteza stawu skokowego
 • Michał Mazur: Formowanie i projektowanie właściwości nanostruktur metalicznych
 • Michał Jędrzejczyk: Woda żywa i martwa, czyli cudowny lek
 • Filip Andruszkiewicz: Komponent kwantowy w makroskali mózgu
 • Beata Nowacka: Leczenie raka- terapia celowana bronią do walki z nowotworem
 • Wojciech Jacykowski: Nowoczesne rozwiązania stabilizacji kręgosłupa
 • Waldemar Zyberski: Zastosowanie technologii FDM do prototypowania aktywnego egzoszkieletu wspomagającego wybraną dysfunkcje ręki
 • Ewelina Mucha: Orteza stawu kolanowego po udarze mózgu

A także wystąpienia pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej: mgr inż. Marty Nycz oraz mgr inż. Ewy Paradowskiej. Całość została podsumowana wystąpieniem dr inż. Katarzyny Arkusz krótką historią Koła Naukowego BiomedUZ. Oprócz wspaniałych wystąpień wyjazd był okazją do zintegrowania studentów oraz pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej.

25.05.2016 - warsztaty dla początkujących chirurgów w Zabrzu

21 maja 2016 roku w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu odbyły się warsztaty, w których wzięło udział pięciu studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z Inżynierii Biomedycznej. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii przygotowała 19 stanowisk doświadczalnych i treningowych, pokazy oraz wiele innych atrakcji. Można było poćwiczyć tradycyjne techniki szycia na skrzydełku kurczaka, spróbować operacji na bijącym sercu, poznać z bliska polskiego robota Robin Heart, jak również przekonać się jak bardzo dobór narzędzi - od klasycznych, przez laparoskopowe, do robota chirurgicznego - zmienia możliwości operowania. Przygotowane zostały różnorodne stanowiska treningowe, w tym wirtualna sala operacyjna, stanowisko nauki obsługi ultrasonografii, manipulacji przestrzennej, badań laserowych precyzji i refleksu, wiązania węzłów, wykonywania szwów, implantacji zastawki, chirurgii oka i wiele innych z różnymi scenami chirurgicznymi. Do dyspozycji były również trenażery dla nowego robota inspirowanego budową ośmiornicy - specjalnie zaprojektowane na potrzeby projektu europejskiego Stiff Flop oraz modele narzędzi i sterowania haptycznego (z wyczuciem siły) - zrealizowane dla projektu europejskiego INCITE. Warto podkreślić, że wysoki, profesjonalny poziom warsztatów zapewnili znakomici partnerzy Fundacji ze Śląskiego Centrum Chorób Serca (dr Joanna Śliwka), studenci Koła Naukowego Katedry Kardiochirurgii SUM, którym kieruje doc. Zbigniew Nawrat (dyrektor IPS FRK, pomysłodawca i gospodarz warsztatów) oraz zespół Pracowni Biocybernetyki IPS FRK (kierownik - dr Zbigniew Małota), gdzie powstają wszystkie modele, prototypy, trenażery i innowacyjne narzędzia chirurgii.29.04.2016 - wyjazd studyjny do Plasinarium w Guben

W dniu 29.04.2016 grupa studentów z pierwszego i drugiego roku kierunku inżynieria biomedyczna wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Plastinarium w Guben. Plastinarium jest w swoim rodzaju jedynym obiektem na skalę światową łączącym wystawę "KÖRPERWELTEN" ("Świat ciała") oraz praktyczną prezentację poszczególnych etapów plastynacji. Studenci mieli okazję wyczerpującego zapoznania się z anatomią ludzką i zwierzęcą oraz z samym procesem plastynacji i poszczególnymi technikami preparacji tkanek, co wzbudziło ich szczególną ciekawość.27.04.2016 - Laur Naukowca dla Koła Naukowego BiomedUZ

27 kwietnia 2016r. członkowie Koła Naukowego BiomedUZ mieli zaszczyt uczestniczyć w Gali Laur Naukowca, którą po raz drugi zorganizował Parlament Studencki w gmachu Teatru Lubuskiego, aby uhonorować działalność studentów w kołach naukowych. Udział w tej uroczystości był podwójnie miły, gdyż Koło Naukowe BiomedUZ zwyciężyło plebiscyt w gazecie Nasze Miasto na Najpopularniejszy projekt roku za projekt "Brak aktywności fizycznej, czyli co można wymienić w człowieku". Jako zwycięzcy Plebiscytu otrzymaliśmy tytuł "Najpopularniejszego projektu Czytelników Naszegomiasta.pl", pamiątkowy dyplom, a także sesję zdjęciową oraz wywiad na łamach tygodnika "Nasze Miasto Zielona Góra". Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za każdy głos.22-24.04.2016 - konferencja NEURONUS 2016

W dniach 22-24 kwietnia w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja NEURONUS 2016. Celem konferencji jest międzynarodowa integracja naukowców z różnych obszarów szeroko pojętej neuronauki. Tematy prezentowanych prac obejmowały między innymi: neurobiologię, neurologię poznawczą i afektywną, neurologię kliniczną, a także metody obliczeniowe stosowane w neuronauce. Podczas konferencji można było wysłuchać referatów czołowych neuronaukowców ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Portugalii oraz Polski. Zakład Inżynierii Biomedycznej aktywnie reprezentowała mgr inż. Monika Ratajczak prezentując prace pt. "Mechanobiological damage to the structure and function of the brain".

22-24.04.2016 - Sympozjum biotechnologiczne - "Symbionza" w Warszawie

W dniach 22-24 kwietnia mgr inż. Ewa Paradowska oraz mgr inż. Marta Nycz reprezentowały Zakład Inżynierii Biomedycznej na V edycji Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego ?Symbioza?, które odbyło się w Warszawie. Sympozjum skupia młodych badaczy, a także doświadczonych naukowców, którzy przedstawiają różne oblicza biotechnologii oraz nauk pokrewnych, dając możliwość wymiany poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów. Program konferencji zawierał cykl wykładów plenarnych, na zaproszenie i branżowych, szereg prezentacji studenckich, sesje posterowe oraz warsztaty bioinformatyczne.

13.04.2016 - Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego "SALMED"

W dniu 13.04.2016r. studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna wzięli udział w w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego "SALMED" w Poznaniu. Wyjazd ten był niezwykle istotny dla procesu kształcenia studentów z uwagi na niepowtarzalną możliwość kontaktu z przedstawicielami przemysłu oraz producentami aparatury medycznej, z którymi studenci będą mieli do czynienia podczas odbywania praktyk studenckich oraz w dalszym życiu zawodowym.

22.03.2016 - Pokaz w Laboratorium Prototypowania Wyrobów Medycznych

We wtorek, 22 marca 2016r., na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego  odbył się konkurs wiedzy z zakresu spawalnictwa pod hasłem "Spawanie łączy nie tylko metale". Konkurs, nad którym patronat objął Dziekan Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ, jest częścią projektu realizowanego przezfirmę Johnson Controls Polska Sp. z o.o., w ramach programu współpracy ze społecznością lokalną i placówkami edukacyjnymi (Blue Sky Inovolve 2015). Uczestnicy konkursu, uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubuskiego mieli okazję do zapoznania się z nowoczesnymi urządzeniami laboratoryjnymi m.in. Laboratorium Prototypowania Wyrobów Medycznych, Zakładu Inżynierii Biomedycznej. Dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska oraz mgr inż. Agnieszka Mackiewicz przeprowadziły pokaz możliwości technik prototypowania od projektu detalu, przez wykonanie prototypu na drukarce 3D, badania wytrzymałościowe oraz weryfikacje numeryczną wytrzymałości elementu z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS. Pokaz wzbudził duże zainteresowanie wśród uczestników i zaowocował ciekawą dyskusją.luty 2016 - Egzaminy Inżynierskie

Dyplom inżyniera otrzymało 17 absolwentów kierunku inżynieria biomedyczna. Wszystkim serdecznie gratulujmy i życzymy wielu sukcesów życiu osobistym i zawodowym.18.12.2015 - prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka Cydzik

Z wielkim smutkiem dnia 18 grudnia 2015 r. przyjęliśmy wiadomość, że po długiej i ciężkiej chorobie zamarła nasza Pani Profesor, prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik,kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik

W 1974 r. po ukończeniu studiów Elżbieta Krasicka-Cydzik  podjęła pracę na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W 1983 r. uzyskała na Politechnice Wrocławskiej stopień doktora nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn (specjalność technologie odlewnicze), a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej (specjalność biomateriały) uzyskała na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2004 r. Z wnioskiem o przyznanie tytułu profesorskiego Elżbiecie Krasickiej-Cydzik wystąpiła Rada Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Śląskiej w 2013 r.

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik była autorką ponad 145 publikacji, na które składały się: 1 monografia, 2 rozdziały w monografiach zagranicznych, artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym, 3 patenty i 5 skryptów. Należy podkreślić, że większość dorobku naukowego Pani Profesor to publikacje autorskie, a znaczna liczba prac współautorskich związanych jest z promowaniem młodej kadry. Publikacje Pani Profesor mieściły się w najbardziej aktualnym nurcie badań w ośrodkach inżynierii biomateriałów na świecie. Śmiało przekraczała w nich (publikacjach) granice inżynierii chemicznej, materiałowej, mechanicznej, by poprzez biomateriały dojść do inżynierii biomedycznej. Publikacje ukazywały się w światowych czasopismach anglojęzycznych i czołowych czasopismach krajowych, a miłym zaskoczeniem były oferty współpracy od wielu partnerów zagranicznych, pochodzące między innymi z Indii, Chin, Iranu i Korei.

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik była promotorem 3 prac doktorskich, stanowiących uwieńczenie badań prowadzonych w kierowanym przez Nią zespole. Prace Agnieszki Kierzkowskiej (Politechnika Zielonogórska 2007), Agnieszki Kaczmarek-Pawelskiej (Politechnika Śląska 2013) i Katarzyny Arkusz (Akademia Górniczo-Hutnicza 2014), zostały obronione z wyróżnieniem. Pani Profesor recenzowała 4 prace doktorskie (w tym 2 zagraniczne - Cambridge UK, Madras Indie), ponadto była recenzentem ponad 130 publikacji czasopism z listy filadelfijskiej i kilkukrotną adresatką gratulacji za opracowanie najbardziej wnikliwych recenzji. Była recenzentem grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauk oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Uzyskała znaczące dokonania we współpracy z przemysłem  - 12 wdrożeń oraz 3 patenty.

W 2006 r. Pani Profesor była inicjatorem powołania na Wydziale Mechanicznym UZ Zakładu Inżynierii Biomedycznej, którym następnie kierowała. Wraz z zespołami Wydziałów: (ówczesnego) Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Nauk Biologicznych oraz Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz współpracujących z uczelnią instytucji lecznictwa podjęła wyzwanie organizacji kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna.

Prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik jako chemik z wykształcenia, by dojść do inżynierii biomedycznej obrała niełatwą ścieżkę naukową. Ponad 40 lat pracowała na Wydziale Mechanicznym UZ. Ta droga wymuszała poszerzanie obszarów wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, materiałowej, elektrycznej, a ostatnio biologii. Dokonane wybory wymagały także konfrontacji kompetencji w ośrodkach naukowych w Krakowie, Wrocławiu i Gliwicach oraz w świecie. Tej weryfikacji zawsze odważnie, ale i z ufnością się poddawała. Miała bowiem świadomość, że tylko taka interdyscyplinarna ścieżka może doprowadzić do najlepszych rozwiązań w diagnostyce stanów nowotworowych za pomocą biosensorów elektrochemicznych. To była Jej pasja naukowa w ostatnich latach.

6-9.12.2015 - The 22nd Winter International Scientific Conference on "Achievements in Mechanical and Materials Engineering" - Zakopane

W dniach 6-9.12.2015r. w Zakopanem odbyła się XXII Zimowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Achievements in Mechanical and Materials". Konferencja jest regularnym spotkaniem naukowców z całego świata, pracujących nad zagadnieniami z różnych obszarów Inżynierii Materiałowej oraz Mechanicznej. W tegorocznym spotkaniu udział wzięła dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, wygłaszając referat pt. "Functionalized nanotubular oxide layer on Ti6Al4V as a regulator and biosensor of bone tissue remodeling". Autorka referatu otrzymała jednocześnie nagrodę "brązowej sowy"im.Profesora Jana Adamczyka, World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, dla młodego naukowaca za pracę doktorską z dyscypliny inżynieria materiałowa.

14.11.2015 - Zebranie Sekcji Biomechaniki oraz Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji  Komitetu Mechaniki PAN

W dniu 14.11.2015r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się zebranie Sekcji Biomechaniki oraz Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji  Komitetu Mechaniki. W spotkaniu czynny udział wzięli pracownicy Zakładu Inzynierii Biomedycznej wygłaszając dwa z trzech referatów: prof. dr hab inż. Romuald Będziński ("Wybrane problemy badawcze biomechaniki inżynierskiej") oraz dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska ("Warstwy hybrydowe w osteointegracji"). Oba wystąpienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i zaowocowały ciekawymi dyskusjami.

28.10.2015 - Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na kierunku inżynieria biomedyczna

28.10.2015 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na kierunku inżynieria biomedyczna. Pan Dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej serdecznie powitali liczne grono nowo przyjętych studentów. Pani prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, założycielka kierunku inżynieria biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła swoje przemówienie od przypomnienia wielu dobrych wiadomości z minionych  lat akademickich. Pani Profesor mówiła o misji jaką wypełnia inżynieria biomedyczna wobec społeczeństwa i z której wynikają sukcesy naszych studentów i pracowników Zakładu. Pan prof. dr hab. inż. Romuald Będziński,  podkreślił szerokie możliwości zatrudnienia dla absolwentów inżynierii biomedycznej w kraju i zagranicą. Następnie nadeszła podniosła chwila wręczenia indeksów studentom I roku przez Dziekana Wydziału Mechanicznego. Na koniec uroczystości Pan Dziekan dodał, że życie studenckie to nie tylko nauka, ale także aktywne uczestnictwo w życiu akademickim. Nowo przyjętym studentom gratulujemy oraz życzmy wielu sukcesów poprzez realizacje swoich pasji!

28.10.2015 - Nagroda Prezydenta Miasta Zielona Góra dla prof. dr hab. inż. Elżbiety Krasickiej-Cydzik

Dziś podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego Prezydent Miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki, wręczył ufundowane przez siebie nagrody profesorom, którzy w tym roku otrzymali nominacje profesorskie z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od stycznia do października br. było ich dwunastu: 5 profesur z nauk technicznych, 3 profesury z nauk humanistycznych, 2 profesury z nauk fizycznych i 2 profesury z nauk społecznych. Jedną z uhonorowanych nagrodą została Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej, prof. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik. Serdecznie gratulujemy!

14-16.10.2015 - XIX Konferencja Biocyberentyki i Inżynierii Biomedycznej

Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej jest ogólnokrajowym, cyklicznym wydarzeniem naukowym, zainicjowanym przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, które odbywa się co 2 lata, nieprzerwanie od 1976 r. Ma ona istotny wpływ na integrację środowiska naukowego oraz rozwój tej dyscypliny w Polsce. Tegoroczna Konferencja odbyła się w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie  w dniach 14-16.10.2015r. Podczas Konferencji nie zabrakło prezentacji wyników prac badawczych pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej: prof. dr hab. inż.  Romualda Będzińskiego, dr inż. Katarzyny Arkusz, mgr inż. Agnieszki Mackiewicz, mgr inż. Moniki Ratajczak oraz mgr inż. Marty Nycz. Podkreślić należy, że w trakcie spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską z inżynierii biomedycznej w roku 2013 i 2014 r. Jedną z nagrodzonych osób była mgr inż. Monika Ratajczak, która została wyróżniona za pracę pt. "Badania właściwości mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania" obronioną w roku 2013. Laureatce serdecznie gratulujemy!

19-20.06.2015 - VI Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych

W dniach 19-20 czerwca we Wrocławiu odbyło się VI Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych. Sympozjum skupia naukowców z różnych dziedzin nauki: medycyny, biomechaniki, biomateriałów, biochemii i innych, dając możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów badawczych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej: dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, dr inż. Katarzyna Arkusz, mgr inż. Monika Ratajczak, mgr inż. Agnieszka Mackiewicz oraz studentka kierunku inżynieria biomedyczna inż. Aleksandra Gular. Uczestniczki wygłosiły cztery referaty oraz przedstawiły jedną prezentację plakatową, co zostało dostrzeżone przez komisję Sympozjum i uhonorowane dwoma wyróżnieniami.

14.06.2015 - Festiwal Nauki

W niedzielę 14 czerwca 2015r. członkowie Koła Naukowego BiomedUZ wzięli udział wFestiwalu Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Reprezentację Wydziału Mechanicznego stanowiły dwa projekty zgłoszone przez Zakład Inżynierii Biomedycznej (dr inż. Tomasz Klekiel i dr inż. Katarzyna Arkusz) realizowane przez członków Koła Naukowego BiomedUZ: Aleksandrę Gular, Wojciecha Jacykowskiego, Waldemara Zyberskiego. W ramach powyższych projektów studenci:

- "ubrali" szkielet anatomiczny w implanty drukowane w technologii 3D,
- zmontowali trenażer laparoskopowy (z przykładowymi zadaniami manualnymi),
- prezentowali program do analizy ruchu ciała podczas uderzania kijem golfowym.

28.05.2015 - Wyjazd Studentów Inżynierii Biomedycznej do Centrum Badań Przedklinicznych w Warszawie

W dniu 28.05.2015 grupa studentów kierunku inżynieria biomedyczna wraz z opiekunami prof. Romualdem Będzińskim, mgr inż. Moniką Ratajczak oraz mgr inż. Agnieszką Mackiewicz uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy. Celem było uczestnictwo w seminarium prowadzonym przez pracowników Centrum Badań Przedklinicznych Uniwersytetu Medycznego oraz zapoznanie się z pracą badawczą w laboratoriach inżynierii tkankowej. Studentom przedstawiono wysoce wyspecjalizowane techniki hodowli komórkowych, które są podstawą w badaniach interakcji tkanka-biomateriał. Podczas spotkania przeprowadzono bardzo ciekawe dyskusje dotyczące zastosowań inżynierii tkankowej w badaniach prowadzonych przez studentów w ramach prac dyplomowych z zakresu biomechanik i biomateriałów.

Maj 2015 - Wyjazd Studentów Inżynierii Biomedycznej do  firmy SITECH i LUMEL

W maju br. studenci III roku inżynierii biomedycznej wraz z opiekunem - mgr inż. Martą Nycz wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych do firm SITECH Sp. z o.o. w Polkowicach oraz LUMEL S.A.  SITECH jest spółką należącą do koncernu Volkswagen, specjalizującą się w produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych do samochodów takich marek jak: Volkswagen, Audi, Skoda oraz Seat. LUMEL S.A. w Zielonej Górze jest czołowym europejskim producentem urządzeń automatyki przemysłowej oraz precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Studenci mieli okazję zapoznać się z procesami technologicznymi w przemyśle oraz zasadami funkcjonowania linii produkcyjnych. Spotkania zakończyły się rozmowami na temat możliwości odbycia praktyk, staży, a także przyszłości zawodowej w odwiedzonym zakładzie.

18.05.2015 - Nagroda Siemensa dla dr inż. Katarzyny Arkusz

W dniu 18 maja 2015 roku na Politechnice Warszawskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW, które obejmowało wręczenie nagród w Konkursie Siemensa. Nagrodę promocyjną w konkursie przyznano dr inż. Katarzynie Arkusz za pracę doktorską pt. "Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2".Wagę nagrody potęgowała podniosłość uroczystości oraz obecność przybyłych gości, wśród których wymienić można m.in. Przewodniczącego i Członków Jury Konkursu Siemensa, Dyrektora Siemens sp. z o.o., przedstawicieli MNiSW, Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych czy też  Dyrektora PAN. Laureatce serdecznie gratulujemy !

14-15.05.2015- Międzynarodowa Konferencja Cybernetic Modelling of Biological Systems, Kraków

W dniach 14-15 maja 2015 roku mgr inż. Ewa Paradowska i dr inż. Katarzyna Arkusz reprezentowały Zakład na Międzynarodowej Konferencji Cybernetic Modelling of Biological Systems, która odbyła się w Krakowie. Wystąpienia zatytułowane odpowiednio: Evaluation of hemodialysis catheters by SEM and impedimetric analysis oraz Direct immobilization of human cytokine antibodies on TiO2 nanotubes array zakończyły się owocną dyskusją naukową oraz rozszerzeniem dalszych planów badawczych prelegentek.

23.04.2015 - Wręczenie nominacji profesorskiej dr hab. inż. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik

Dnia 23.04.2015r. w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył 57 aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nominowanych znalazła się dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik - kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej. Pani Profesor serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.14-15.03.2015 - Central European Conference on Regenerative Medicine w Bydgoszczy

W dniach 14-15.03.2015r. dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska oraz dr inż. Katarzyna Arkusz reprezentowały Zakład Inżynierii Biomedycznej na 1st Central European Conference on Regenerative Medicine, która odbyła się w Bydgoszczy. W konferencji uczestniczyło wielu światowej sławy prelegentów, wśród nich prof. Maria Z. Siemionow, prof. Samy L. Habib, prof. Michael Gelinsky. W trakcie konferencji prowadzono wiele niezwykle interesujących debat i dyskusji na temat innowacynych osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, inżynierii tkankowej i nowoczesnych biomateriałów. Reprezentantka Zakładu IB - dr inż. Katarzyna Arkusz została nagrodzona za najlepszą prezentację w sesji młodych naukowców. Tytuł nagrodzonego wystąpienia: Ti/TiO2 Nanotube platform for the electrochemical detection of tumor necrosis factor (TNF) (K. Arkusz, E. Krasicka-Cydzik).

16.01.2015 - VII Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej

"Tylko chwile są piękne"  pod takim hasłem bawili się studenci, wykładowcy i przyjaciele inżynierii biomedycznej w  dniu 16 stycznia 2015 r. Bal swoją obecnością zaszczycili: Pan Waldemar Taborski Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, Pan Lechosław Ciupik Prezes firmy LfC oraz Dziekani dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ i Dr inż. Dariusz Michalski.  W balu uczestniczyła również liczna grupa  absolwentów - przyjechali z odległych zakątków regionu dzieląc się opowieściami o sukcesach zawodowych. Tradycyjnie na balu odbył się chrzest studentów I roku Inżynierii Biomedycznej oraz wybór Króla i Królowej Balu, którymi w tym roku zostali: dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ - Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Mariusz Nowak - student I roku IB.
Wszystkim gościom serdecznie dziękuję za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok !!!

13.12.2014 - Zajęcia z maturzystami zielonogórskiego liceum w laboratoriach Zakładu Inżynierii Biomedycznej

Dnia 13.12.2014r. laboratoria Zakładu Inżynierii Biomedycznej odwiedzili maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. W trakcie spotkania mieli możliwość poznania czym zajmuje się inżynieria biomedyczna. Dzięki pomocy studentów z pierwszego i czwartego roku IB oraz pracowników dr inż. Agnieszki Kaczmarek-Pawelskiej i mgr inż. Agnieszki Mackiewicz licealiści spróbowali swoich sił w zakładaniu szwów z wykorzystaniem instrumentarium chirurgicznego, wykonali pomiary spirometryczne oraz elektromiograficzne, a także zespolili złamaną kość stabilizatorem zewnętrznym ponadto zapoznali się z techniką neurochirurgicznej operacji usunięcia dysku międzykręgowego i wszczepienia implantu płytkowego kręgosłupa wydrukowanego na drukarce 3d. Maturzyści z ogromnym zapałem brali udział w przygotowanych dla nich zajęciach i już zapowiedzieli kolejną wizytę

12-13.12.2014 - XII Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne 2014 w Zabrzu

12-13 grudnia w Zabrzu miała miejsce konferencja poświęcona robotom medycznym, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi. Gościem specjalnym był prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, który wygłosił wystąpienie "Komputerowe metody wspomagania operacji chirurgicznych", podkreślając szczególną rolę rozwoju robotyzacji w zastosowaniach medycznych. W konferencji wzięli również udział studenci III roku inżynierii biomedycznej oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej  dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska i mgr inż. Agnieszka Mackiewicz.

4-5.12.2014 - Sympozjum "Architecture Biomaterials, Medical and Tissue Engineering" w Berlinie

W dniach 4-5 grudnia 2014 roku podczas francusko-niemiecko-polskiego sympozjum "Architecture Biomaterials, Medical and Tissue Engineering", które z udziałem wielu czołowych europejskich i krajowych specjalistów odbyło się w Berlinie, Zakład Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentowała dr inż. Katarzyna Arkusz. Nasza koleżanka przedstawiła w Berlinie wyniki badań zespołu nad opracowaniem nowych platform biosensorów elektrochemicznych do oznaczania cytokin stanu zapalnego pt. "Nanotubular oxide layers on Ti and Ti6Al4V for electrochemical detection of CA 15.3, IL-8, TNF and bALP?. Duże zainteresowanie, jakim cieszyły się rezultaty naszych badań zaowocowało nawiązaniem kontaktów z jednostkami niemieckimi i prawdopodobnie realizacją wspólnego projektu.

9.10.2014 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Arkusz

W dniu 09. października 2014 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Katarzyny Arkusz. Dysertacja pt. "Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2" obroniona została z wyróżnieniem na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górnoczo-Hutniczej. Promotorem rozprawy doktorskiej była dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ. Decyzją Rady Wydziału EAIiIB z dnia 30. października 2014 r. mgr inż. Katarzynie Arkusz został nadany tytuł doktora nauk technicznych z dyscypliny Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.


Pani dr inż. Katarzynie Arkusz serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

9-12.10.2014 -  24. Konferencja Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine w Rytrze

W dniach 9-12. października 2014 r. troje pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej wzięło udział w 24. Konferencji "Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine", która odbyła się w Rytrze. Rolę chairmana w jednej z licznych sesji pełniła Kierownik Zakładu - dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ, natomiast prezentacje wygłosili: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński "Osteosynthesis on the base polymer implants - selected problems" oraz dr inż. Katarzyna Arkusz "Electrochemical detection of Interleukin-6 on titania nanotube platforms

1.10.2014 - Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 - nagroda za najlepszą pracę magisterską dla pracy z dziedziny inżynierii biomedycznej

W trakcie uroczystości Inauguracji roku akademickiego 2014/2015 zostały wręczone nagrody za napisanie najlepszych prac dyplomowych na poszczególnych Wydziałach. Podobnie jak w roku ubiegłym za najlepszą pracę magisterską napisaną na Wydziale Mechanicznym uznano magisterkę absolwentki kierunku inżynieria biomedyczna. Wyróżnienie z rąk Wojewody Lubuskiego w tej kategorii odebrała Pani mgr inż. Ewa Paradowska za pracę pt. : "Impedancyjna ocena zjawiska formowania biofilmu na powierzchni centralnych cewników hemodializacyjnych wykonanych z karbotanu". Laureatce serdecznie gratulujemy a naszym studentom życzymy wielu sukcesów w rozpoczętym roku akademickim 2014/2015.

1-3.09.2014 - Międzynarodowa Konferencja Biomechanics2014 w Łodzi

28.06.2014 - Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego za osiągnięcia sportowe dla studenta inżynierii biomedycznej

W dniu 28 czerwca 2014 roku na stadionie przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego. Nagrodę z rąk Pani Marszałek Elżbiety Polak odebrał student pierwszego roku inżynierii biomedycznej Piotr Barański, podwójny mistrz Polski w tenisie (oba tytuły uzyskane w grze podwójnej).

5.05.2014 - II Wyjazd studentów inżynierii biomedycznej do Aesculap Chifa w Nowym Tomyśl

W ramach współpracy z firmą Aesculap Chifa Sp. z o.o. kolejna grupa studentów inżynierii biomedycznej miała okazję zapoznać się metodami wytwarzania instrumentarium medycznego oraz wziąć udział w zwiedzaniu Akademii Aesculap. Motto Akademii zakłada przekazywanie wiedzy i doświadczenia personelowi medycznemu w celu jak zapewnienia najwyższych standardów świadczonych usług.17.04.2014 - Wyjazd do Plastinarium w Guben (Niemcy)

Dnia 17.04.2014 II rok Inżynierii Biomedycznej, wziął udział w kolejnej wycieczce edukacyjnej, której celem było zwiedzanie Plastinarium w Guben (Niemcy). Wizyta w tym miejscu pozwoliła na dokładniejsze zapoznanie się z anatomią człowieka oraz odkrycie tajemnic ludzkiej natury. Studenci mieli możliwość wyczerpującego zapoznania się z anatomią nie tylko ludzką ale również zwierzęcą. W oparciu o najnowocześniejszą technikę w Guben powstają preparaty naukowe oraz anatomiczne plastynaty pełnowymiarowe, mające zadanie edukacyjne.

15.04.2014 - mgr inż. Monika Ratajczak - wyróżnienie w konkursie PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej w 2013r.

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza absolwentka mgr inż. Moniki Ratajczak otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską w 2013r. z dziedziny inżynierii biomedycznej za pracę pt. "Badania właściwości mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania".

Monice serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych studentów do brania udziału we tej i innych inicjatywach związanych z inżynierią biomedyczną!

14.04.2014 - I Wyjazd studentów inżynierii biomedycznej do Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu

"Gdy powiedziało się 'A' trzeba powiedzieć też 'B' " - tak jak wcześniej zapowiadano grupa studentów z II roku wzięła udział w wycieczce edukacyjnej umożliwiającej zapoznanie się z technologiami wytwarzania najnowocześniejszego sprzętu, implantów oraz instrumentarium medycznego w firmie Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu.


3.04.2014 - Podpisanie listu intecyjnego z Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu

Zakład Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego kontynuuje serię spotkań w ramach współpracy z przemysłem i Szpitalem Wojewódzkim w Zielonej Górze. Tym razem w dniu 3 kwietnia 2014 roku ponownie odwiedziliśmy firmę Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu, znaną na całym świecie z produkcji znakomitych narzędzi i implantów chirurgicznych oraz sprzętu medycznego. List intencyjny podpisany przez Prezesów Mariusza Bożka i Tomasza Wróbla przy udziale Dyrektora Waldemara Taborskiego otwiera drogę do warsztatów i praktyk studenckich, a także wspólnych projektów badawczych i rozwojowych. Już w najbliższych dniach pierwsza grupa studentów II roku pozna nowoczesną linię produkcyjną i Akademię Aesculapa

Zajęcia na kierunku inżynieria biomedyczna

Wiedza teoretyczna jest równie ważna jak  umiejętności praktyczne, dlatego w toku kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna dużą wagę przykładamy do umiejętności praktycznych. 3 kwietnia 2014 r, w ramach zajęć z anatomii i fizjologii człowieka prowadzonych przez lek. med. Adama Halińskiego, studenci pierwszego roku mieli możliwość zapoznania się z systemem pracy na bloku operacyjnym. W trakcie wizyty edukacyjnej w szpitalu  poznali zaawansowaną aparaturę medyczną oraz instrumentarium ratujące ludzkie życie.

luty/marzec 2014 - Egzaminy dyplomowe

Dyplom inżyniera otrzymało 15 absolwentów kierunku inżynieria biomedyczna. Wszystkim serdecznie gratulujmy i życzymy wielu sukcesów życiu osobistym i zawodowym.6.03.2014 - Seminarium naukowe - FluidFM: nowe horyzonty badań i manipulacji na poziomie pojedynczej komórki

Dnia 6 marca 2014 odbyło się seminarium naukowe pt. FluidFM: nowe horyzonty badań i manipulacji na poziomie pojedynczej komórki, dotyczące możliwości badawczych w skali nano z wykorzystaniem mikroskopu AFM. Prelegent, dr Łukasz Rok, przedstawiciel firmy Schaefer Technologie GmbH wygłosił bardzo ciekawy referat nt. zastosowania mikroskopii sił atomowych w badaniach komórkowych.  W ciągu  ostatnich dwóch dekad mikroskopia sił atomowych (AFM) wpisała się  znacząco  w rozwój  nauki przez obrazowanie z dużą rozdzielczością powierzchni materiałów, a także jako narzędzie  do badania zjawisk adsorpcji i oddziaływań molekularnych oraz  lokalnej modyfikacji własności warstwy. Wystąpienie miało na celu przybliżenie pracownikom i studentom rozwiązań technologicznych zastosowanych w mikroskopie FluidFM oraz przedstawienie wyników najnowszych badań wykonanych tym urządzeniem. W spotkaniu wzięli udział studenci oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej.

10.02.2014 - Targi Salemed w Poznaniu

SALMED to największe w Polsce targi sprzętu medycznego, które gromadzą liderów rynku medycznego. Są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami świata medycyny, biznesu i nauki. W tegorocznych targach, odbywających się w Poznaniu uczestniczyli studenci kierunku inżynieria biomedyczna. Podczas organizowanych w cyklu dwuletnim targach SALMED studenci mogli zapoznać się z ofertami producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a także obejrzeć sprzęt laboratoryjny i rehabilitacyjny oraz wziąć udział w prezentacjach licznych nowości technologicznych.

17.01.2014 - VI Bal Inżynierii Biomedycznej

17 stycznia 2014 r już po raz szósty odbył się tradycyjny Bal Karnawałowy Inżynierii Biomedycznej. Jak zawsze uroczystego otwarcia balu dokonała Pani dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ., jednocześnie witając wszystkich zaproszonych gości, licznych absolwentów i studentów kierunku. W tym, roku swą obecnością zaszczycił nas Pan Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, Waldemar Taborski.

Tym razem hasłem balu było "W zdrowym ciele zdrowy duch", ale dominował nastrój karnawałowej galanterii dla dam. Serdecznym powitaniom i wspomnieniom nie było końca. Oprócz znakomitego poczęstunku i tańców do białego rana, witaliśmy również studentów pierwszego roku. Nie obyło się także bez wyboru królowej i króla balu, a także wiele innych zabaw.

Cieszyliśmy się obecnością naszych wykładowców - pracowników Wydziałów Mechanicznego, Nauk Biologicznych oraz  Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Żałujemy, iż nie wszyscy zaproszeni mogli się w tym dniu bawić się razem z nami. 

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy na kolejny bal za rok!

15-16.10.2013 - INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE

15 i 16 października prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik oraz Katarzyna Arkusz reprezentowały Zielonogórską Inżynierię Biomedyczną na I Konferencji INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOMEDICINE. Prezentacja własnych badań dot. wykorzystania platformy Ti/TiO2 w biosensingu (Ti/TiO nanotubes as platforms for electrochemical biosensors: detection of selected biomarkers) idealnie wpisywała się w program konferencji. Liczne rozmowy na temat innowacyjnych technologii dotyczących diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów oraz ich terapii, ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania, nanotechnologii i robotyki były dla uczestniczek niewątpliwie największą zaletą konferencji.

10-12.2013 - XVIII Krajowa Konferencja Biocyberentyki i Inżynierii Biomedycznej

XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna jest konferencją cykliczną, ogólnokrajową, z udziałem gości zagranicznych w tym roku odbywającą na Politechnice Gdańskiej. Jej tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu analiz interdyscyplinarnych na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Badania tego typu prowadzone są w celu udoskonalania produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, lekarstw oraz innego rodzaju środków służących terapii. W konferencji z naszego Zakładu uczestniczyli prof. Romuald Będziński i prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik - Członkowie Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, oraz mgr inż. Katarzyna Arkusz i mgr inż. Agnieszka Mackiewicz. Więcej informacji o Konferencji i wygłaszanych tam referatach można znaleźć pod linkiem.

9.10.2013 - Uczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014

"Życzę Wam odwagi w podejmowaniu śmiałych decyzji, nie bójcie się myśleć inaczej. Niezadowoleni wyznaczają postęp cywilizacyjny. Życzę siły i determinacji. Każdy z Was może zmienić świat. Wy jesteście naszym potencjałem. Wy możecie sprawić, że nasz region będzie innowacyjny i konkurencyjny i będziecie mogli śmiało powiedzieć Tu jest moje miejsce na ziemi "? takimi słowami zwróciła się do studentów marszałek Elżbieta Polak podczas  inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem JM Rektora prof. Tadeusza Kuczyńskiego, który ogłosił na Uniwersytecie Zielonogórskim otwarcie nowego roku akademickiego 2013/2014. W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody dla najprężniej działającego koła naukowego oraz wyróżniono autorów najciekawszych prac dyplomowych. Jest nam niezwykle miło, że doceniono osiągnięcia naszego koła naukowego "BIOMEDUZ" oraz iż laureatką nagrody indywidualnej została nasza tego roczna absolwentka mgr inż. Monika Ratajczak za pracę pt. : "Badania własności mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania?. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy a naszym studentom życzymy wielu sukcesów w rozpoczętym roku akademickim 2013/2014.

7-9.09.2013 - V Międzynarodowa Konferencja KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE, Zielona Góra

W dniach 7-9 .09.2013 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się V Międzynarodowa Konferencja : "KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE". W konferencji uczestniczyli  naukowcy z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Nasze absolwentki mgr inż. Korneli Zaborowskiej oraz mgr inż.  Martyny Dzierki przedstawiły referat pt."Utylizacja i recykling wybranych materiałów biozgodnych wykorzystywanych w zastosowaniach medycznych". Podczas wystąpienia poruszono aspekty innowacyjnych metod utylizacji i recyklingu wyrobów medycznych. Konferencja zakończyła się wyjazdem integracyjnym do Niemiec, gdzie można było kontynuować rozmowy podziwiając przepiękne zabytki Berlina.

28-30.07.2013 - Konferencja VAIL EUROPA 2013

W dniach 28-30.07.2013r. odbyła się Konferencja VAIL EUROPA 2013 we Wrocławiu. Było to spotkanie ekspertów z Polski i USA w celu nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej, w dziedzinie nowych technologii. Głównym tematem konferencji było Disruptive Innovative e-Health Ecosystem for Regenerative Medicine in Poland. Podczas spotkania odbyły się dwa bloki dla doświadczonych badaczy (jedną z sesji poprowadził prof. dr hab. inż. Romuald Będziński)  oraz dla młodych naukowców.  W obu sesjach wzięli udział również pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej: Agnieszka Kaczmarek, Agnieszka Mackiewicz, Ewa Paradowska i Marta Nycz. Podczas sesji można było między innymi wysłuchać wykładów prof. Marii Siemionow, polskiej chirurg i transplantolog, która w 2008r. dokonała  czwartej na świecie i pierwszej w USA udanej operacji przeszczepu twarzy. W programie konferencji wyniki swojej pracy prezentowali również:  prof. Mariusz Ratajczak, prof. Andrzej Ruciński, prof. Michael Yaszemski  i inni. Pełna lista prelegentów oraz ich życiorysy - link.

5.07.2013 - obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Kaczmarek

W dniu 5.07.2013r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Kaczmarek. Praca pt. "Nanotubularne warstwy tlenkowe na stopie Ti6Al4V jako matryce elektrochemicznego biosensora" została obroniona z wyróżnieniem, a mgr inż. Agnieszka Kaczmarek uzyskała stopień doktora nauk technicznych z dziedziny inżynieria materiałowa. Pani doktor oraz Pani Promotor dr hab. inż. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik, prof. UZ serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

10.07.2013 - Obrona Prac Magisterskich

W dniu 10.07.2013. odbyła się kolejna obrona prac magisterskich. Egzamin dyplomowy magisterski złożyło 7 dyplomantów, uzyskując bardzo wysokie noty. Serdecznie gratulujemy i życzmy wielu sukcesów!

26.06.2013 - Mistrz Techniki 2012/2013

Jest nam bardzo miło poinformować, że prof. Romuald Będziński został laureatem nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - MISTRZ TECHNIKI 2012/2013 za innowacyjne rozwiązanie techniczne "Biomechatroniczna proteza reki".
Gratulujemy !!

17.06.2013 - Festiwal Nauki 2013

W dniach 16-17 czerwca 2013 roku odbyła się dziesiąta edycja Festiwalu Nauki pod hasłem THE BEST OF. Jak co roku Wydział Mechaniczny przygotował szereg ciekawych projektów. W poniedziałek pokazy przedstawiane były na Wydziałach. W tym roku przygotowano sześć projektów o charakterze pokazów oraz warsztatów, z których dwa przedstawili pracownicy ZIB we współpracy ze studentami IB.

Uczestnicy pokazu "Disco robaczki", realizowanego przez Panią mgr inż. Agnieszkę Kaczmarek oraz studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna, mieli możliwość obserwacji preparatów m in. roztocza, pajęczaków, czy stonóg na skaningowym mikroskopie elektronowym JEOL 7600F. Każdy z uczestników otrzymał również pamiątkowy wydruk ?uroczych? stworzonek. Projekt "Zabaw się w chirurga" przedstawiany był przez Panią mgr inż. Agnieszkę Mackiewicz oraz studentów Koła Naukowego BIOMEDUZ. Uczestnicy mogli m.in. samodzielnie zamocować stabilizator na złamanej kości, założyć szwy przy użyciu prawdziwych narzędzi chirurgicznych a także zapoznać się z konstrukcją implantów kości.

28.05.2013 - Inżynier z wiedzą medyczną - jedyny w Europie

W USA inżynierowie zajmujący się konstruowaniem sprzętu medycznego stanowią elitę, a branża jest żyłą złota. Czy tak może być również w Polsce? Okazuje się, że konkurencji jest niewiele - drugiego takiego kierunku w Europie nie ma.  O unikatowym kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna opowiada doc. Paweł Romanowski z Politechniki Gdańskiej, jeden z założycieli i kierowników jedynego w Polsce kierunku studiów, kształcącego inżynierów o kompetencjach medycznych.

Cały wyiwad

12.03.2013 - Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Jest nam bardzo miło poinformować, że prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik została członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Gratulujemy !!!

8.03.2013 - X Konferencja BioTechMed Silesia

W dniu 08.03.2013r. studenci II roku Inżynierii Biomedycznej (Jacykowski W., Rudyk R., Reiman M., Chęciński J., Żółkiewski D.) wzięli udział w X edycji konferencji BioMedTech Silesia 2013 w sesji Junior przedstawiając dwa referaty pt.: "Konstrukcja protezy kończyny górnej sterowanej napędem hydraulicznym" oraz "Konstrukcja wózka typu Leveraged Freedom Chair". Drugi z przedstawionych projektów został wyróżniony pierwszym miejscem w pracach studenckich w ocenie publiczności. Serdecznie gratulujemy !!!

Galeria

27.02.2013 - Obrona prac inżynierskich

W środę 27.02.2013 odbył się kolejny egzamin kończący studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Biomedyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zakończył się sukcesem, 9 dyplomantów osiągnęło tytuł inżyniera. Serdecznie gratulujemy!!!

28.01.2013 - Magisterium z Innowacji - Dyplomantki Inżynierii Biomedycznej najbardziej innowacyjne w województwie lubuskim

Przedmiotem konkursu "Magisterium z Innowacji" było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych z zakresu innowacyjnych rozwiązań, które można zaadoptować na grunt działalności gospodarczej, a tym samym przyczyniają się do rozwoju współpracy nauki i biznesu w dziedzinie transferu technologii w województwie lubuskim. Do konkursu zgłoszonych zostało 12 prac dyplomantów z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jury, reprezentowane przez przedstawicieli Lubuskiej Rady Innowacji, jednogłośnie wybrało 5 finalistów wśród których były 4 prace studentek Inżynierii Biomedycznej:

I miejsce - Katarzyna Guzik
Tytuł pracy: Doskonalenie metod wytwarzania nanocząstek srebra z surowców biologicznych
II miejsce - Justyna Skóra
Tytuł pracy: Opracowanie podłoża biosensora impedancyjnego na bazie Ti/TiO2
III miejsce - Karolina Cyran
Tytuł pracy: Opracowanie immunosensora na podłożu Ti/TiO2
Wyróżnienie -Joanna Filik
Tytuł pracy: Opracowanie biosensora amperometrycznego na bazie Ti/TiO2

Laureatkom serdecznie gratulujemy!

8.01.2013 - Seminarium naukowe - Nanotubularne struktury na obu fazach stopu Ti6Al4V jako matryce elektrochemicznego biosensora remodelingu kości

Dnia 8.01.2013 roku w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej odbyło się kolejne seminarium naukowe. Prelegent mgr inż. Agnieszka Kaczmarek przedstawiła temat: Nanotubularne struktury na obu fazach stopu Ti6Al4V jako matryce elektrochemicznego biosensora remodelingu kości. W trakcie referatu przedstawiono możliwość wykorzystania powierzchni stopu Ti6Al4V pokrytej warstwą nanorurek tlenkowymi jako elektrody biosensora. Stop Ti6Al4V jest powszechnie używany jako materiał na implanty ortopedyczne i stomatologiczne. Z uwagi na toksyczność jonów tytanu, wanadu 
i aluminium uwalnianych w okresie implantacji jest zastępowany innymi mniej toksycznymi biomateriałami. Stop Ti6Al4V po modyfikacji warstwy wierzchniej może pełnić inne funkcje. W badaniach na powierzchni stopu Ti6Al4V wytworzono warstwę nanorurek o średnicy 50 nm i grubości 
1?m. Warstwa nanorurek  zawierająca tlenki tytanu i wanadu cechuje się bardzo dobrym przewodnictwie elektrycznym i nie jest toksyczna. Badania biozgodności potwierdziły, że warstwa nanorurek na stopie Ti6Al4V jest dobrym podłożem dla rozwoju osteoblastów. Aby pełnić funkcję elektrody biosensora remodelingu kości warstwa nanorurek na stopie Ti6Al4V została sfunkcjonalizowana przeciwciałami swoistymi dla markera remodelingu kości- frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej. Tak zbudowana elektroda reagowała na zmiany stężenia antygenu- frakcji kostnej fosfatazy alkalicznej w zakresie stężeń od 1 do 10ng/ml. Podczas badań impedancyjnych i amperometrycznych zarejestrowano sygnały wystarczające do wykreślenia krzywych kalibracyjnych dla biosensora impedancyjnego i amperometrycznego badanego markera remodelingu kości.

11.01.2013 - V Jubileuszowy Bal Inżynierii Biomedycznej

"Gdy pięć lat temu zorganizowaliśmy pierwszy bal, naszym najśmielszym marzeniem było spotkać się znów na balu za 5lat, i oto dziś spotkaliśmy się na V karnawałowym balu Inżynierii Biomedycznej" - takimi słowami uroczystego otwarcia balu dokonała opiekun kierunku IB, Pani dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ., jednocześnie witając wszystkich zaproszonych gości. Swą obecnością zaszczycił nas Dziekan Wydziału Mechanicznego, dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ, który życzył wszystkim udanej zabawy.

W programie balu, oprócz tańców i poczęstunku, znalazły się między innymi: chrzest studentów pierwszego roku IB, przekazanie korony królowej i króla balu, a także wiele innych zabaw i specjalne jubileuszowe torty.

Bardzo miło było gościć przybyłych na uroczystość. Żałujemy, iż nie wszyscy zaproszeni mogli się w tym dniu bawić się razem z nami. Mamy nadzieję spotkać się z nimi za rok na kolejnym balu.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom balu za wspólną zabawę!

19.12.2012 - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyżeszego 2012 dla prof. zw dr hab. inż. Romualda Będzińskiego

19 grudnia 2012 roku na specjalnej uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła nagrody najwybitniejszym polskim naukowcom. W gronie laureatów nagród ministra 2012 znalazł się prof. zw. dr hab. inż. Romuald Będziński, który otrzymał nagrodę za osiągnięcia dydaktyczne. 
Serdecznie gratulujemy!

18.12.2012 - spotkanie wigilijne pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej ze studentami

Dnia 18.12.2012. odbyło się spotkanie wigilijne studentów Inżynierii Biomedycznej oraz pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej.  Jako pierwsza zabrała głos opiekun kierunku, dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ, która złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne, następnie była okazja do podzielenia się opłatkiem. Oprócz poczęstunku uczestnicy przy akompaniamencie w wykonaniu dr inż. Tomasza Klekiela, dr inż. Krzysztofa Białasa-Heltowskiego oraz studentki 2 roku Aleksandry Gular wspólnie kolędowali. Za ten czas dziękujemy i mamy nadzieję że w przyszłym roku również nadarzy się okazja do takiego spotkania.

18.12.2012 - Semianrium naukowe - Opracowanie elektrochemicznych biosensorów do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2

Mgr inż. Katarzyna Arkusz zaprezentowała własne wyniki badań prowadzonych związanych z opracowaniem elektrochemicznych biosensorów do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2. Przedstawiono sposób formowania nanorurek na powierzchni tytanu, modyfikację termiczną badanego podłoża przeprowadzoną w celu poprawy jego przewodności, wpływ parametrów morfologicznych nanorurek TiO2 na charakterystykę elektrochemiczną podłoża. Zaprezentowano również odpowiedź woltamperometrycznego i impedancyjnego biosensora do wykrywania prozapalnej Interleukiny - 8, oraz dalsze plany badawcze.

10.12.2012 - Dwie studentki Inżynierii Biomedycznej otrzymały Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwie studentki Inżynierii Biomedycznej, Kornelia Zaborowska oraz Joanna Filik zostały laureatkami Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Jest to nagroda przyznawana 1000 najlepszym studentom w Polsce. Obu Studentkom oraz ich opiekunom naukowym Pani prof. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik i Panu dr Tomaszowi Klekielowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

4.12.2012 - Semianrium naukowe - Analiza sygnałów mechanomiograficznych podczas zabiegów operacyjnych

Mgr inż. Chrystian Klonecki-Olech wygłosił referat, w którym przedstawił mechanomiografię akustyczną (aMMG) jako alternatywną metodę weryfikacji śródoperacyjnej dekompresji nerwu na przykładzie nerwu nadłopatkowego. W trakcie referatu poruszona została problematyka neuropatii kompresyjnej oraz metod oceny kompresji przy pomocy badania przewodnictwa nerwowego (NCS) oraz elektromiografii (EMG). Jednocześnie przedstawione zostały podstawy powstawania sygnału mechanicznego w mięśniach, który rejestrowany jest przy pomocy czujników mechanomiograficznych - akceletometrycznych, akustycznych, piezoelektrycznych, laserowych i innych. Wykazane zostały zalety aMMG w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami NCS/EMG. Wykład zakończyło omówienie problemów, jakie nasuwają się po dokonanej analizie literatury dotyczącej mechanomiografii.

20.11.2012 - Seminarium naukowe - Zagadnienia inżynierskie w rehabilitacji

Dnia 20.11. 2012 dr inż. Tomasz Klekiel poprowadził seminarium poświęcone zagadnieniom inżynierskim w rehabilitacji.  Autor przedstawił trzy główne obszary swoich zainteresowań:  technologie protetyczne, terapie rehabilitacyjne oraz technologie wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych. W trakcie wykładu omówiono podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń  rehabilitacyjnych oraz zaprezentowano liczne przykłady rozwiązań aparatów  towarzyszących procesowi leczenia, wskazując na ich funkcjonalność.  Jednocześnie zwrócono uwagę na problemy identyfikacji sygnałów biomedycznych  w celach sterowania tymi urządzeniami. Oprócz przedstawionych światowych  osiągnięć w dziedzinie inżynierii rehabilitacji, autor zaprezentował własne wykonane projekty w tym aparat do ćwiczeń koordynacji ruchowej, stanowisko do  pomiaru stabilności stawu kolanowego, modelowanie układu mięśniowego z  wykorzystaniem oprogramowania OpenSim oraz stanowisko do identyfikacji  aktywności mięśni podczas ruchu nadgarstka z wykorzystaniem sygnałów  elektromiograficznych. Przy okazji omawiania poszczególnych zagadnień dr Klekiel wskazywał na problemy związane ze stosowanymi metodami takimi jak analiza  ruchu na podstawie zapisu video, pomiary akcelerometryczne oraz pomiary  sygnałów EMG.

20.11.2012 - Seminarium w Krakowie - Zastosowanie metod fluorescencyjnych w obrazowaniu 3D żywych komórek

W dniu 20 listopada studentki czwartego roku Inżynierii Biomedycznej Marta Nycz i Ewa Paradowska wraz z opiekunem mgr inż. Agnieszką Kaczmarek uczestniczyły w seminarium poświęconym zastosowaniu metod fluorescencyjnych w obrazowaniu 3D żywych komórek. Seminarium odbywające się w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa  Biologii Komórki obejmowało prezentację zagadnień dotyczących metod fluorescencyjnych stosowanych w obrazowaniu komórek żywych i ich wykorzystaniu w mikroskopii konfokalnej oraz prezentację najwyższej klasy mikroskopu konfokalnego Andromeda. Seminarium wzbogacono o część praktyczną obejmującą obserwacje próbek przygotowanych przez uczestników oraz obsługę mikroskopu. Uczestnictwo w seminarium było kontynuacją rozpoczętego w maju cyklu seminariów związanych w preparatyką materiału biologicznego pod obserwacje mikroskopowe w wysokiej próżni, które stanowią tematykę prac inżynierskich studentek.

06.11.2012 - Seminarium naukowe - Aktualne problemy implantacji stawów

Prof. zw. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr h.c., przedstawił referat na temat problemów implantacji sztucznych stawów, zwłaszcza stawu biodrowego i implantów kręgosłupa. Poruszone zostały problemy zabiegów implantacji wszczepów, jak również dysfunkcji spowodowanych stale doskonalonymi, choć ciągle jeszcze nie tak dobrymi jak naturalne, materiałami im plantowymi. Profesor podkreślił istotę pracy inżyniera biomedycznego odpowiedzialnego za konstrukcję i dobór materiału. Wykład był niezwykle zachęcający oraz utwierdzający w przekonaniu, że studia w kierunku IB są wyborem dobrym i przede wszystkim przyszłościowym. W dyskusji poruszono wiele zagadnień związanych z kierunkami rozwoju implantologii, a liczne zapytania świadczyły o dużym zainteresowaniu obecnych tematyką wykładu.

7-10.10.2012 - Konferencja TITANIUM 2012 w Atlancie

W dniach 7-10.10.2012 roku na zaproszenie organizatorów, Międzynarodowego Stowarzyszenia Titanium (International Titanium Association), dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzikprof. UZ uczestniczyła w 28. Międzynarodowej Konferencji TITANIUM 2012 odbywającej się w Atlancie (USA) . Wśród niemal 1000 uczestników tej ogólnoświatowej konferencji większość stanowili producenci tytanu i największe firmy przetwórcze, z których około 80 % to potentaci z branży lotniczej. Według prognoz udział transportu lotniczego w następnych 15 latach ma wzrosnąć niemal dwukrotnie, stąd ogromne zainteresowanie nowymi metodami wytwarzania tytanu i stopów, jak również poszukiwaniem nowych metod ulepszania i zastosowań tych znakomitych materiałów. Kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentowała pracę przedstawiającą wyniki badań prowadzonych w Zakładzie w ciągu ostatnich kilku lat, pt. "Anodic Layers on Titanium and its Implant Alloys for Protective and Biomedical Purposes", co zostało docenione przyznaniem drugiego miejsca w sesji posterowej związanej z przemysłem i badaniami naukowymi w dziedzinie medycznych zastosowań tytanu. Nawiązała także wiele kontaktów związanych z przyszłą współpracą. W marcu 2013 roku, na życzenie wielu europejskich uczestników, konferencja ta po raz pierwszy odbędzie się także w Hamburgu.

11-14.10.2012 - Konferencja Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine w Rytrze

W dniach 11-14 października 2012 Agnieszka Kaczmarek brała udział w konferencji Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. Uczestniczka zaprezentowała referat "Vanadium oxide rich nanotubes on both phases of anodized Ti6Al4V alloy".

Zakład Inżynierii Biomedycznej życzy wszystkim pracownikom i studentom wielu sukcesów w roku akademickim 2012/2013

26.09.2012 - Cieszymy się i serdecznie witamy w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej wybitnego specjalistę w dziedzinie biomechaniki i inżynierii biomedycznej, dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Romualda Będzińskiego

Życzymy Panu Profesorowi i nam wielu wspólnych sukcesów.

12.09.2012 - Salon maturzystów

Kampania promocyjna Salonu Maturzystów Perspektywy 2012 miała na celu dostarczenie maturzystom oraz ich rodzicom i gronu pedagogicznemu informacji o możliwościach kontynuowania nauki po zakończeniu szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat kierunków prowadzonych przez Uniwersytet Zielonogórski. Nie zabrakło stanowiska Wydziału Mechanicznego oraz studentów Inżynierii Biomedycznej. Joanna Filik, Karolina Cyran oraz Agnieszka Mackiewicz przy pomocy aparatury medycznej wykonywały pomiary objętości płuc oraz wartości impulsów elektromagnetycznych z mięśni podczas wysiłku, co cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających.

3-5.09.2012 - IV Międzynarodowa Konferencja Studentów - KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE  w Moskwie

W dniach 3- 5.09.2012 odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Studentów pt. KONSTRUKCJA, TECHNOLOGIA, EKSPLOATACJA I EKOLOGIA W MECHANICE w Moskwie na Uniwersytecie w Stankin, w której uczestniczyły studentki Inżynierii Biomedycznej, Kornelia Zaborowska i Karolina Dziasek. Studentki zaprezentowały tematy swoich prac naukowych:

 • Projekt urządzenia rehabilitacyjnego - stopa (straw skokowy) - (K.Zaborowska)
 • Analiza właściwości materiałów polimerowych stosowanych w Inzynierii Biomedycznej - (K.Dziasek)

Przyjazna atmosfera sprzyjała ciekawym dyskusjom.

19-25.08.2012 - 63 Annual Meeting of International Society of Electrochemistry

W dniach 19-25 sierpnia 2012r. podczas 63. Annual Meeting of International Society of Electrochemistry w Pradze http://event12.ise-online.org/, spotkania kilku tysięcy elektrochemików z wszystkich kontynentów, Zakład Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentowały prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik, mgr inż. Agnieszka Kaczmarek oraz mgr inż. Katarzyna Arkusz. Tematyka konferencji obejmowała ostatnie osiągnięcia i wyzwania współczesnej elektrochemii, począwszy od magazynowania energii oraz elektrolizy przemysłowej do zastosowań analitycznych w medycynie. Przedstawione prace, pt Impedimetric biosensor for breast cancer biomarker based on the TiO2 nanotube electrode (K. Arkusz, A. Kaczmarek, J. Filik, K. Cyran, J. Skóra, E. Krasicka-Cydzik) oraz Vanadium oxide-rich nanotubes on both phases of anodized Ti6Al4V alloy (A. Kaczmarek, K. Arkusz, E. Krasicka-Cydzik) spotkały się z ogromnym zainteresowaniem innych uczestników konferencji. Nawiązano kontakty i uzgodniono tematykę wspólnych przyszłych badań.

06.06.2012 - Pierwsze obrony prac magisterskich na kierunku Inżynieria Biomedyczna na UZ

W piątek odbył się pierwszy w historii egzamin obrony magisterskiej dla studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zakończył się sukcesem, 9 dyplomantów osiągnęło tytuł magistra inżyniera oraz 3 inżyniera. To ważne dla nas wydarzenie zostało opisane w prasie. Dyplomanci mogli równeż podzielić się swoją radością z innymi w krótkim reportażu, który został umieszczony na stronie Wirtualnych Drzwi Otwartych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Serdecznie gratulujemy!!!

2-4.06.2012 - Festiwal Nauki 2012

W dniach 2-4 czerwca odbył się Festiwal Nauki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Hasłem tegorocznej imprezy była "Ekologia". Prezentowano wiele rozwiązań z różnych dziedzin. W Festiwalu nie zabrakło także Inżynierii Biomedycznej. W niedzielę podczas pikniku naukowego na zielonogórskim deptaku przedstawiliśmy wyniki naszej pracy: dr inż. Tomasz Klekiel i mgr inż. Christian Klonecki-Olech wraz ze studentami pokazali model frezerki (opracowanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Eugene  Feldshtein przez dyplomanta Przemysława Kurcewicza), która wycinała elementy po zaprogramowaniu, a także rodzaj platformy równowagowej wprawianej w ruch dynamiką ciała zsynchronizowanej z grą komputerową. Z drugiej strony uczestnicy przy pomocy mgr inż. Agnieszki Kaczmarek oraz studentek Inżynierii Biomedycznej mogli wykonać kilka badań diagnostycznych: sprawdzić siłę swoich mięśni, ciśnienie krwi, zmierzyć EKG i objętość płuc. Oba nasze stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem i przez cały czas towarzyszył nam tłum ciekawych ludzi. Od 3-latka do 80-latka, każdy chciał zbadać swoje osiągi. 
W poniedziałek Festiwal Nauki przeniósł się na poszczególne wydziały, ktore mogły się zaprezentować w swoich laboratoriach. 
Mgr inż. Agnieszka Kaczmarek przy pomocy mikroskopu pokazała w dużym powiększeniu jak wygadają oczy muchy, co spotkało się z ogromnym zaciekawieniem ze strony przybyłych młodych ludzi. 

Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych edycji Festiwalu Nauki!

31.05.2012 - Seminarium w Krakowie

31 maja 2012r. w Instytucie Zoologii w laboratorium Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki na Uniwersytecie Jagiellońskim pod patronatem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki odbyło się seminarium poświęcone preparatyce materiałów biologicznych do skaningowej mikroskopii elektronowej. W spotkaniu wzięła udział trójka studentów Inżynierii Biomedycznej UZ: Marta Nycz, Ewa Paradowska oraz Norbert Gałązka oraz mgr inż. Agnieszka Kaczmarek. W ramach sesji praktycznej przedstawiony został stołowy mikroskop elektronowy SEM Phenom G2 pro oraz jedyna dostępna dotychczas na rynku w pełni automatyczna suszarka w punkcie krytycznym CO2 Leica EM CPD300, przy użyciu których zostały przygotowane, oraz sfotografowane preparatu w postaci much domowych przywiezione z Zielonej Góry.

24-25.05.2012 - OKIBEdu 2012

W dniach 24-25.05.2012 odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Biomedycznej OKIBEdu. To cykliczne spotkanie edukacyjno-szkoleniowe poświęcone było wymianie doświadczeń między ośrodkami kształcącymi w zakresie inżynierii biomedycznej, studentami i absolwentami oraz przedstawicielami przemysłu, zatrudniającego specjalistów z tej branży. Jak na każdej z poprzednich konferencji i w tym roku nie zabrakło członków Koła Naukowego BiomedUZ, którzy przedstawili referaty:

 • Ada Andrynowska, Chrystian Klonecki, Tomasz Klekiel Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia
 • Kornelia Zaborowska, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel Stanowisko laboratoryjne do stymulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • Katarzyna Guzik, Justyna Mazurek, Elżbieta Krasicka-Cydzik Oddziaływanie antybakteryjne nanocząstek srebra otrzymanych z surowców naturalnych
 • Tomasz Hołówko, Krzysztof Białas-Heltowski Projekt wózka inwalidzkiego z możliwością ruchu w pionie
 • Joanna Filik, Karolina Cyran, Justyna Skóra, Katrzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik Wykrywanie antygenu Ca 15.3 metodami elektrochemicznymi na podłożu Ti/TiO2
 • Chrystian Klonecki, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel Problematyka akwizycji biosygnałów w wielokanałowych systemach pomiarowych

Wszystkie z wymienionych powyżej prac zostały opublikowane w kwartalniku czasopisma Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica vol. 18, nr 2/2012.

Bachanalia 2012

Inżynieria Biomedyczna nigdy nie pozostaje niezauważona na tle Uniwersytetu Zielonogórskiego. Udział w paradzie to podstawa i oczywiście coroczna edycja ?Zjazdu na byle czym?.

Twórcami naszego pojazdu byli studenci trzeciego roku Tomasz Halczak oraz Michał Czerniawski. Poniżej słowa samych konstruktorów:
Dnia 23.05.2012, wspierani przez kolegów i koleżanki z kierunku, przystąpiliśmy do zjazdu jako "IB TEAM" z wielkim napisem "IB" na dachu pojazdu, prowadzący przestawiał nas jako ekipę z inżynierii biomedycznej. Nasz pojazd wzbudził olbrzymie zainteresowanie publiczności, od każdego z sędziów otrzymywaliśmy bardzo wysokie noty, na postojach nie wiadomo skąd pojawiały się dzieci chcące usiąść za sterami naszego wehikułu. Po zażartym boju zajęliśmy drugie miejsce, jednym punktem przegrywając z żaglówką. W przyszłym roku jedziemy po złoto!Nasz występ wzbudził też pewne zainteresowanie w prasie, informacja o karetce zbudowanej przez chłopaków z inżynierii biomedycznej pojawiła się w "Gazecie Wyborczej".

Serdecznie gratulujemy i życzymy zwycięstwa w przyszłym roku!

Z wielką radością informujemy, że Pani inż. Katarzyna Arkusz została laureatką Diamentowego Grantu

Więcej informacji

09.03.2012r. II Absolutorium na kierunku Inżynieria Biomedyczna

9 marca 2012 o godz. 11:00 w Sali Senackiej UZ odbyło się kolejne, uroczyste Absolutorium kierunku Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Dziękujemy przybyłym gościom za obecność podczas uroczystości, a Absolwentom kierunku Inżynieria Biomedyczna gratulujemy uzyskanych dyplomów i życzymy wielu sukcesów.

14-15.03.2012 - Targi Medyczne SALMED, Poznań

W dniach 14-15 marca 2012 roku 28 studentów Inżynierii Biomedycznej uczestniczyło w Targach Medycznych SALMED -najważniejszym wydarzeniu branży medycznej w Polsce, organizowanym w Poznaniu. Tegoroczna ekspozycja obejmowała blisko 300 firm z 22 państw i wypełniła aż cztery pawilony wystawiennicze. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm medycznych, aparaturą medyczną oraz możliwość zapoznania się z nowinkami technicznymi w medycynie są niewątpliwie ogromnymi korzyściami płynącymi z wyjazdu.

13.01.2012 - IV Bal Inżynierii Biomedycznej

?Kto umie pracować, potrafi też się bawić? - z tego też powodu studenci, kadra dydaktyczna i osoby związane z inżynierią biomedyczną mogły uczestniczyć w kolejnym IV już balu Inżynierii Biomedycznej, który odbył się 13.01.2012r. Bardzo miło było gościć przybyłych na uroczystość oraz całą noc patrzeć na uśmiechnięte i wirujące w tańcu pary(Galeria). Nie obyło sie również bez chrztu studentów pierwszego roku IB oraz przekazania berła królowej i króla balu.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom balu za wspólną zabawę a członkom koła za organizację balu!

GALERIA

Grudzień 2011

Studenci kierunku Inżynieria Biomedyczna biorą czynny udział w przygotowywaniu paczek świątecznych. Więcej...

22.11.2011r. Wizyta studentów w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze

W dniu 22.11.2011 roku grupa studentów IV roku Inżynierii Biomedycznej mogła z bliska zobaczyć pracę szpitala oraz sprzęt medyczny. Poznanie zasad panujących w Lubuskim Ośrodku Neurochirurgii i Neurotraumatologii czy zapoznanie się z logistyką Stacji Dializ to wiedza jakiej nie można nauczyć się z książek.

04-08.11.2011 - 5th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS, Łochów

W dniach 4-8.11.2011 Katarzyna Arkusz uczestniczyła w V Międzynarodowych Warsztatach, które odbywały się w Łochowie pod Warszawą. Tematem konferencji były sposoby modyfikacji powierzchni stosowanych w chemicznych i biochemicznych sensorach. Krótkie wystąpienie na temat "The comparison of immobilization for glucose oxidase and horseradish peroxidase on titania nanotube surface" przyjęte zostało z żywą dyskusją.

26.10.2011 - Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 na kierunku Inżynieria Biomedyczna.

W spotkaniu uczestniczyła kadra nauczycielska kierunku IB oraz nasi studenci, już pięciu roczników. Po powitalnych słowach Koordynatora kierunku Pani Prof. Elżbiety Krasickiej-Cydzik, głos zabrali studenci IB przedstawiając zarówno osiągnięcia naukowe, jak i uroki życia akademickiego. Pokazano możliwości stosowania nabywanej wiedzy w realizowanych projektach m.in. robota, sztucznej ręki czy skwerku rehabilitacyjnego. Następnie nadeszła miła chwila, gdy Studenci I roku mogli osobiście odebrać swoje indeksy z rąk Prodziekana Wydziału Mechanicznego dr inż. Dariusza Michalskiego. Spotkanie zakończył muzyczny akcent ? mini koncert studentem z Wydziału Artystycznego.

Na koniec tradycyjne zdjęcie grupowe, wpis do kroniki oraz serdeczne podziękowania.

19.09.2011 - Nanotechnologia-PL, Warszawa

Katarzyna Arkusz oraz Agnieszka Kaczmarek wraz z Panią Prof. Elżbietą Krasicką- Cydzik brały udział w drugiej edycji Konferencji NANOTECHNOLOGIA-PL, która odbyła się 19.09.2011r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej, jako impreza towarzysząca Konferencji EMRS Fall Meeting. W tym roku tematyka konferencji poświęcona była nanomedycynie. Zaprezentowano poster pt. Formowanie nanorurek na implantowych stopach tytanu.

08.06.2011 - Seminarium naukowe - Roboty w...

Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński z WEIT UZ wygłosił bardzo ciekawy wykład nt. "Roboty w medycynie". W części wstępnej wykładu zaprezentowane zostały krótko roboty przemysłowe (np. cięcie strumieniem wody) i omówiono rodzaje napędów. Następnie zaprezentowane zostały mobilne roboty kołowe, roboty saperzy i roboty w chirurgii. Przedstawiona została krótko historia rozwoju robotów medycznych, omówiona została komputerowo zintegrowana chirurgia (3 fazy operacyjne), zastosowania kliniczne, etapy wdrażania robota do sprzedaży komercyjnej, kategorie systemów medycznych. Przedstawiono robota zastępującego chirurga asystenta, telemanipulatory oraz ważne zagadnienie telestracji (pomoc w szkoleniu młodych chirurgów). Zaprezentowane zostały 2 roboty: amerykański Da Vinci oraz polski Robin Heart, a także CyberKnife. Ponadto, omówiona została kwestia symulacji chirurgicznych (uczenie się), typy narzędzi, mobliności wewnątrz ciała, lekarza na odległość oraz przyszłościowe zagadnienia jak robot pielęgniarz i nanorobotyka. W wykładzie zaprezentowanych zostało również wiele ciekawych filmów o robotach.

19.05.2011 - Seminarium naukowe - Protezy stawu...

Dr Yann Marczuk z kliniki w Limoges (Francja) przedstawił bardzo ciekawy wykład pt. "Protezy stawu barkowego". W wykładzie poruszone zostały takie zagadnienia jak budowa anatomiczna stawu barkowego, rodzaje protez barku (anatomiczna, odwrotna i proteza złamania), zarys historyczny i ewolucję tych protez oraz kryteria wskazujące do ich implantacji. Podane zostały informacje o technikach operacyjnych, rehabilitacji przed i pooperacyjnej, metodach diagnozowania i obrazowania przed wszczepieniem konkretnego rodzaju protezy. Wykład zawierał niezwykle interesujące zdjęcia i filmy sekcyjne i z zabiegów operacyjnych przedstawiające anatomię i pracę stawu oraz mocowanie poszczególnych elementów implantów. Seminarium zakończyła seria licznych pytań i satysfakcjonujących odpowiedzi.

13-15.05.2011 - II wyjazdowe seminarium naukowe w Lubiatowie

II wyjazdowe seminarium w Lubiatowie, które zgromadziło 38 studentów wszystkich lat kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz pracowników Zakładu Inżynierii Biomedycznej było spotkaniem bardzo owocnym pod względem naukowym, organizacyjnym i towarzyskim - bardzo ciepło przyjętym przez wszystkich uczestników.

Pragniemy serdecznie podziękować za duże zaangażowanie Studentów w organizację tego cyklicznego już spotkania. Dziękujemy uczestnikom za wspaniałą atmosferę.

Czekamy z radością na następne spotkanie za rok.

11.05.2011 - Seminarium naukowe - Komputerowa analiza...

Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ z WEIT, przedstawił bardzo ciekawy wykład nt. "Komputerowa analiza mikroskopowych obrazów cytopatologicznych i histopatologicznych". W części pierwszej, teoretycznej, przedstawieni zostali członkowie zespołu pracującego nad diagnostyką nowotworu piersi oraz motywacje - dlaczego warto się zajmować tym zagadnieniem, techniki stosowane w diagnostyce nowotworów oraz podano cechy charakterystyczne obrazów radiologicznych, cytopatologicznych i histopatologicznych. W części drugiej przedstawiona została próba podejścia do zautomatyzowania procesu diagnostycznego, aby zupełnie wyeliminować wpływ czynnika ludzkiego. Omówiono etap przetwarzania wstępnego obrazu mikroskopowego, rodzaje i problemy segmentacji oraz podano parametry morfometryczne. Na koniec przedstawiono wyniki skuteczności zbudowanego automatu oceny obrazów mikroskopowych.

01.04.2011 - Pierwsze uroczyste Absolutorium na kierunku Inżynieria Biomedyczna

01.04.2011 w Sali Senackiej UZ odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym w historii Uniwersytetu Zielonogórskiego Absolwentom kierunku Inżynieria Biomedyczna.

Po przemowach przybyłych gości, Absolwenci przystąpili do ślubowania, które poprowadził Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. zw. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz, po czym z rąk JM Rektora prof. zw. dr hab. Czesława Osękowskiego mogli odebrać swoje upragnione dyplomy. Chwila na grupowe zdjęcia, podziękowanie i przemowa jednej z Absolwentek, Pani Katarzyny Arkusz, a na koniec mini koncert w wykonaniu również jednej z Absolwentek, Pani Urszuli Najdek.

Serdecznie gratulujemy pierwszym Absolwentom kierunku Inżynieria Biomedyczna i życzymy wszelkiej pomyślności.

04.03.2011 - Pierwsi absolwenci kierunku Inżynieria Biomedyczna na UZ

W piątek odbył się pierwszy w historii egzamin dyplomowy dla studentów kieruku Inżynieria Biomedyczna. Co najważniejsze - zakończył się sukcesem. Serdecznie gratulujemy nowym Inżynierom!!!

luty 2011 - Stypendia dla naszych Studentek

Wsród 5 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2010/2011, znalazły się 2 studentki kierunku Inżynieria Biomedyczna. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego. Stypendystakami zostały Panie Katarzyna Arkusz i Anna Reder. Serdecznie gratulujemy!

01.02.2011 - Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UZ, a firmą LfC

W siedzibie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem, a firmą LfC - polską firmą innowacyjną działającą w branży wyrobów medycznych. Dokument podpisali Prezes Zarządu LfC Lechosław Ciupik i Rektor UZ prof. Czesław Osękowski. W spotkaniu uczestniczyli również ze strony uczelni: prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej oraz dr Tomasz Klekiel - opiekun Koła Naukowego BiomedUZ i przewodnicząca Koła Katarzyna Arkusz. Celem podpisania umowy jest doskonalenie oraz wdrażanie materiałów i wyrobów medycznych do wspomagania leczenia układu kostno-mięśniowego, a zwłaszcza kręgosłupa. W ramach współpracy, LfC i UZ prowadzić będą wspólne prace badawcze, rozwojowe, wdrożeniowe oraz działania edukacyjno-szkoleniowe. Ze swojej strony LfC umożliwi studentom Inżynierii Biomedycznej odbywanie praktyk studenckich w swoich laboratoriach, a Uniwersytet - współpracę ze studenckimi i doktoranckimi kołami naukowymi.

(tekst przygotowany przez Panią Ewę Sapeńko, Biuro Promocji UZ)

19.01.2011 - Seminarium naukowe - Czym jest inżynieria genetyczna?

Podczas kolejnego seminarium organizowanego przez Zakład Inżynierii Biomedycznej wykład wygłosiła dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof.UZ z WNB UZ. Oprócz omówienia definicji, zastosowania i technik używanych w inżynierii genetycznej, skupiono się na najnowszych odkryciach w tej dziedzinie nauki. Spotkanie nie obyło się również bez żywej dyskusji na temat obaw, wizji i pomyłek jakie mogą pojawić się trakcie badań.

14.01.2011 - III Bal Karnawałowy kierunku Inżynieria Biomedyczna

Tradycji stała się zadość i po raz trzeci odbył się Bal Karnawałowy kierunku Inżynieria Biomedyczna. Wieczór ten był pełen atrakcji i nawiązań do ubiegłorocznej zabawy. Symboliczną lampką szampana uroczystego otwarcia balu dokonała opiekun i ?matka? kierunku IB, Pani dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. UZ. Bardzo miło było gościć przybyłych na uroczystość. Żałujemy, iż nie wszyscy zaproszeni mogli się w tym dniu bawić się razem z nami. Mamy nadzieję spotkać się z nimi za rok na kolejnym balu.

W programie balu, oprócz tańców i poczęstunku, znalazły się również: chrzest studentów pierwszego roku IB oraz przekazanie berła królowej i króla balu. Następcami Magdaleny Kokoszki i Michała Czerniawskiego zostali Natalia Matuszewska i Maciej Rajczuk.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom balu za wspólną zabawę!

(tekst przygotowała Pani Katarzyna Arkusz)

12.01.2011 - Seminarium - Stabilizacja kończyn dolnych i kręgosłupa

Wykład wygłosia dr Honorata Skubel-Wójcicka z prywatnego gabinetu rehabilitacyjnego 'Schantal' w Zielonej Górze. Temat wykładu: "Stabilizacja w zamkniętych łańcuchach kinematycznych kończyn dolnych i kręgosłupa".

W czasie wykładu poruszone zostały następujące zagadnienia: czym jest strefa neutralna, problem klinicznej niestabilności oraz przyczyny destabilizacji . Wykład zakończył się konstruktywną myślą: "Skuteczna terapia to wynik dokładnego badania i wywiadu, a wtórnie doboru odpowiednich metod i środków terapeutycznych". Na koniec, oprócz pytań, uczestnicy mieli również możliwość wykonania prostych ćwiczeń.

15.12.2010 - Seminarium - Fizyk przy stole elektrofizjologicznym

Wykład wygłosił dr Jarosław Piskorski. Na pracę przy stole operacyjnym w trakcie zabiegów elektrofizjologicznych składają się głównie działania związane z wszczepianiem urządzeń (takich jak np. stymulatory serca) oraz zabiegi ablacji polegające na wypalaniu lub wymrażaniu nieprawidłowych dróg przewodzenia. Przedstawiono wszczep stymulatora, urządzenie ICD, czyli stymulator i defibrylator oraz urządzenia CRT - podwójny stymulator z 3 elektrodami.

Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją.

01.12.2010 - Seminarium - Czy materiały magnetyczne mają właściwości biologiczne?

Wykład wygłosiła dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, prof. UZ z Zakładu Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych, Wydział Mechaniczny UZ. W trakcie wystąpienia przytoczono ciekawe przykłady obrazujące prawo Zipfa, np. częstość używanych słów w tekście, ludność miasta, prawo Zipfa dla ferromagnetyka, fluktuacje (zmienność rytmu) serca, charakteryzujące się różnymi rozkładami prawdopodobieństwa. Część druga poruszała głównie problem hierarchiczności. Przedstawiono, co to są szkła spinowe, problem naruszenia ergodyczności oraz jak doszło do tego, że szkła spinowe mają naturę hierarchiczną.

24.11.2010 - Wycieczka do Nowego Tomyśla

Członkowie Koła Naukowego BiomedUZ wraz ze studentami inżynierii biomedycznej udali się na wycieczkę edukacyjną do firmy Aesculap-Chifa z siedzibą w Nowym Tomyślu, aby zapoznać się z procesami produkcyjnymi stentów wieńcowych, cewników balonowych do PTCA, cewników balonowych uwalniających paklitaksel oraz narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych.

27.10.2010 - Inauguracja roku akademickiego 2010-2011

27.10.2010 odbyła się kolejna inauguracja roku akademickiego 2010-2011 na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Podczas uroczystości oprócz przybyłych gości, nie zabrakło również kadry nauczycielskiej kierunku IB oraz naszych studentów, już czterech roczników, z czego bardzo się cieszymy.

Po powitalnych słowach Koordynatora kierunku Pani Prof. Elżbiety Krasickiej-Cydzik, głos zabrała Pani Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Przedstawiła bardzo ważną i ciekawą prezentację nt. Roli samorządu województwa lubuskiego w kreowaniu polityki zdrowotnej w regionie". Cieszymy się, że nasi Studenci mogli usłyszeć, że kierunek studiów, który wybrali, jest bardzo cenny i mieści się w strategii rozwoju województwa dla dobra społeczeństwa.

Następnie studenci inżynierii biomedycznej przedstawili uroki studiowania na tym kierunku - wyzwania, osiągnięcia i radości życia studenckiego. Bardzo miło było usłyszeć to wszystko jeszcze raz - cieszymy się z samodzielności i zaradności naszych Studentów. I życzymy im jak najwięcej sukcesów.

Następnie nadeszła miła chwila, gdy Studenci I roku mogli osobiści odebrać swoje indeksy z rąk Prodziekana Wydziału Mechanicznego. Spotkanie kończyło się wspaniałym muzycznym akcentem - dwie Studentki, Panie Urszula Najdek i Monika Czarnecka, zaprezentowały krótki koncert skrzypcowy.

Na koniec tradycyjne zdjęcie grupowe, wpis do kroniki oraz serdeczne podziękowania.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają nasz kierunek i są z nami.

09.06.2010 - Seminarium - Jak pisać dyplom? - cz. 2

W 2. części seminarium nt. pisania pracy dyplomowej dr J. Godziszewski odniósł się do podstawowej zasady: zasady tripodu (trójnogu) - wejście, rozwinięcie i wyjście (3 podstawowe fazy, przez które przechodzi cała praca, ale też i rozdziały. Inna ważna poruszona zasada to: pracę pisze się co najmnmiej 2 razy. Na koniec wykładu omówiona została szczegółowo budowa pracy na przykładzie najpopularniejszej pracy badawczo-rozwojowej.

07.06.2010 - Wizyta w Plastinarium w Guben

II rok Inżynierii Biomedycznej, wraz z nauczycielami akademickimi w składzie: dr inż. Agnieszka Kierkowska, inż. Ewa Maciejewska, mgr inż. Magdalena Machnik oraz inż. Agnieszka Kaczmarek, wybrał się na wycieczkę edukacyjną, której celem było zwiedzanie Plastinarium w Guben (Niemcy). Wizyta w tym miejscu pozwoliła na dokładniejsze zapoznanie się z anatomią człowieka oraz odkrycie tajemnic ludzkiej natury. Pierwsza część wizyty jest poświęcona historii anatomii i pokazuje przy pomocy historycznych preparatów rozwój anatomii jako nauki oraz technik konserwacji w tym zakresie. Następnie w "warsztacie pokazowym" pracownicy na oczach widzów tworzą plastynaty ludzi i zwierząt. W jednym z pomieszczeń prezentowana jest ekspozycja gotowych plastynatów uporządkowanych według funkcji organizmu. Prezentowanych jest 15 plastynatów całego ciała w pozach imitujących żywy organizm i 150 pojedynczych preparatów, m.in. narządy zdrowe i chore, przeźroczyste płaty ciała i postacie składające się z samych żył. Studenci mogli obejrzeć proces preparacji zwłok. Sposób prezentacji wyników prac budzi wiele kontrowersji. Wrażenia były mieszane między fascynacją, a głębokim szacunkiem do życia. Dla każdego było to na pewno nowe, choć bardzo interesujące doświadczenie.

02.06.2010 - Seminarium - Jak pisać dyplom? - cz. 1

Dr Jerzy Godziszewski podzielił się z nami użyteczną wiedzą dotyczącą pisania pracy dyplomowej. W części 1. wykaadu, którego celem było wprowadzenie do szeroko rozumianej przestrzeni wiedzy, przedstawione zostały podstawowe definicje: czym jest wiedza, nauka, umiejętność, praktyka, technika, metoda, metodyka i metodologia. Mowa również była o podziale dziedzin nauki na dedukcyjne i indukcyjne. Całość zakończyła się przedstawieniem cech pracy naukowej, do których należą: przegląd literatury, cele, obiekt badań, dobór metodyki i metod, plan eksperymentu (jeśli jest wymagany), cechy przyrządów do określenia błędów pomiaru, dbałość o słownictwo, warunki badań i wnioski.

27-28.05.2010 - OKIBEdu 2010

Konferencja OKIBEdu 2010 odbyła się w Krakowie, a poświęcona była głównie zagadnieniom edukacyjnym skoncentrowanym wokół szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej.

Szczególnie miło nam poinformować, że nasi Studenci, działający w ramach koła naukowego BiomedUZ, przywieźli nagrody za najlepsze prezentacje: I nagrodę zdobyła Pani Katarzyna Arkusz, a III Pan Michał Czerniawski. Bardzo serdecznie gratulujemy!

19.05.2010 - Seminarium naukowe - Wybrane metody identyfikacji...

Prof. dr hab. inż. M. Galicki wygłosił wykład pt. "Wybrane metody identyfikacji aktywności neuronowej w oparciu o dane fMRI". W wykładzie, w którym poruszony został problem modelowania pracy mózgu na podstawie danych z rezonatora magnetyczego (MRI) oraz z użyciem sieci neuronowych. Seminarium zakończyło się dyskusją, w której m.in. zwrócono uwagę na to, co jest potrzebne w procesie dydaktycznym, aby iść w kierunku rozwoju modelowania pracy mózgu.

05.05.2010 - Seminarium naukowe - Technika w ochronie zdrowia

Miło nam bardzo, że zaproszenie na nasze seminarium przyjął Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, mgr Waldemar Taborski. Część pierwsza wystąpienia skoncentrowana była na organizacji ochrony zdrowia w Polsce. Część druga dotyczyła 28 specjalistycznych oddziałów szpitala w Zielonej Górze, z mocnym akcentem na nowoczesną aparaturę medyczną, w którą szpital wciąż inwestuje. Część trzecia dotyczyła bardzo ważnego zagadnienia z punktu widzenia studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz kadry tego kierunku - zadań pracowników aparatury medycznej w szpitalu, ich kwalifikacji i oczekiwań oraz możliwości zatrudnienia zarówno w szpitalu, jak i poza nim. Wykład zakończył się dyskusją z naciskiem na silną potrzebę określenia statusu inżyniera klinicznego w Polsce. Panie Dyrektorze, dziękujemy za poprowadzenie tego seminarium. Było nam bardzo miło Pana gościć.

21.04.2010 - Seminarium naukowe - Ewolucja i przestrzeń

Dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ, w czasie seminarium nt. "Ekspansja życia w kolejne wymiary", przedstawił pewne podejście do problemu ewolucji i przestrzeni. Wykład, wspomagany przez obrazy i krótkie filmiki, rozpoczął się klasyczną definicją ewolucji, lecz zaraz potem nacisk został położony na przestrzeń, jako główny czynnik determinujący rozwój. Była mowa o pierwotniakach, organizmach tkankowych i o pięknych okrzemkach. Rozpoczęło się od jednowymiarowej przestrzeni, a potem podjęta została ciekawa próba zobrazowania przestrzeni czterowymiarowej na przykładzie tesseraktu.

27.01.2010 - Seminarium naukowe - Biomedyczne zastosowania...

Seminarium nt. "Biomedyczne zastosowania kropek kwantowych" zostało zaprezentowane przez dr hab. Jacka Kozioła, prof. UZ, z Katedry Biotechnologii UZ. W takcie wykładu przedstawione zostały 3 spektakularne zastosowania nanocząsteczek: (i) do wypalania komórek tkanek nowotworowych, (ii) nanocząsteczki w areozolu, lokalizowane w istotnych miejscach organizmu przy pomocy magnesu zewnętrznego, (iii) uwalnianie leku przez zmiany pH w komórce nowotworowej. Przedstawione zostało również zagadnienie kropek kwantowych (QDs). Zwrócono uwagę na problem powtarzalności wymiarów nanocząstek podczas procesu wytwarzania. Na koniec zaprezentowane zostały wyniki badań własnych przeprowadzonych przez pracowników Katedry Biotechnologii, w których otrzymali stabilne,fluorescencyjne kropki kwantowe (wykonane z różnych materiałów) świecące przez 100 dni. Po wykładzie odbyła się ciekawa dyskusja, w której (co bardzo cieszy) studenci brali czynny udział.

18.01.2010 - Wycieczka do fabryki Volkswagena

Wyjazd do Volkswagen Motor Polska SA, zorganizowany został przez dr inż. A. Kierzkowską. Fabryka montująca silniki samochodowe znajduje się w Polkowicach. W wycieczce brały udział studentki III roku, a także dr inż. T. Klekiel. Fabryka w Polkowicach zajmuje się montażem silników samochodowych. Studenci mieli możliwość zapoznania się z linią produkcyjną wałów korbowych, strefą montażową silników, a także laboratoriami metrologicznymi: chemicznym, fizycznym, elektrycznym oraz mechanicznym. Zwiedzano także tzw. hamownię, gdzie testowane są już gotowe silniki. Volkswagen Motor Polska oferuje studentom praktyki, gdzie mogą nabyć praktyczne umiejętności i zweryfikować swoje umiejętności.

13.01.2010 - Seminarium naukowe - Innowacje: antidotum na...

Kolejne seminarium naukowe nt. Innowacje: antidotum na kryzys i kreowanie przyszłości poprowadził Prezes firmy LfC, dr inż. Lechosław Ciupik. To bardzo ciekawe spotkanie, odmienne od typowych wykładów akademickich, rozpoczęło się od pewnej gry słownej, która wprowadziła nas w klimat terminu innowacja. Firma LfC zajmuje się projektowaniem, wytwarzeniem i wdrażaniem implantów kręgosłupowych, stosowanych w ortopedii i neurochirurgii. Mottem firmy jest: "if we do... we do it better", a zatem trzeba być zawsze o krok do przodu w stosunku do konkurencji. Inna ważna myśl ze spotkania: "czas jest wrogiem innowacji" - zatem jeśli masz pomysł, nie trzymaj go "w kieszeni". Wykład również uzmysłowił, że od idei do jej upowszechnienia (poprzez badania runku, badania inżynierskie, badania przedkliniczne i kliniczne oraz wdrożenie do produkcji) upływa średnio od 6 do 9 lat. Na koniec przedstawiona została krótka ciekawa symulacja implantu osadzonego w szczytowym odcinku kręgosłupa. Wykład zakończył się dyskusją dotyczącą m.in. problemu wartości intelektualnych oraz umiejętności, jakie student powinien osiągnąć w czasie studiów. Cieszymy się, że mogliśmy spojrzeć na kilka zagadnień z dziedziny inżynierii biomedycznej okiem pozaakademickim, okiem biznesu.

08.01.2010 - II Bal Karnawałowy na Inżynierii Biomedycznej

Niech żyje bal? Udało się! 8 stycznia po raz drugi odbył się Bal Karnawałowy kierunku Inżynieria Biomedyczna. Wieczór ten był pełen atrakcji i nawiązań do ubiegłorocznej zabawy ? symboliczny toast rozpoczynający noc pełną szaleństw, chrzest studentów pierwszego roku, karaoke oraz koronacja pary wieczoru.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie (mamy nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej!), uczestnikom balu za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, iż Bal Inżynierii Biomedycznej na stałe wpisze się w kalendarz ?ludzi BIO?. Do zobaczenia w większym gronie w przyszłym roku!

11.12.2009 - Wizyta przedstawicieli firmy 'Schaefer Technologie GmbH'

Spotkanie z przedstawicielami firmy 'Schaefer Technologie GmbH' bylo kolejnym z cyklu seminariów Zakładu Bioinżynierii. Naszych gości reprezentowali Panowie Łukasz Rok i dr Michael Kulme. Jako pierwszy głos zabrał Pan Łukasz Rok, który przedstawił krótko historię firmy, a następnie przeszedł do omówienia mikroskopu typu 'easyScan' - wskazał na łatwość obsługi mikroskopu, niewielkie gabaryty, budowę modułową o dowolnej konfiguracji, głowice typu AFM) oraz STM, głowicę typu Flex do pomiarów w cieczach. Następnie głos zabrał dr Michael Kulme - w swej prezentacji skupił się na rozwiązaniach Park Systems. Omówił krótko typowe problemy konwencjonalnego AFM oraz zastosowane innowacje, np. cross elimination (XE), podał zalety rozwiązań Park Systems (np. true non-contact AFM) i omówił tryby operacyjne systemu. Spotkanie zakończyło się pytaniami oraz pokazem standardowych możliwości przenośnych mikroskopów, przywiezionych przez przedstawicieli firmy.

09.12.2009 - Spotkanie wigilijne 2009

W środę odbyło się świąteczne spotkanie pracowników Zakładu Bioinżynierii oraz studentów wszystkich roczników Inżynierii Biomedycznej. Przy suto zastawionych ciastami stołach wszyscy zgromadzeni dzieląc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia. Spotkanie urozmaicił koncert kolęd w wykonaniu studentek: Urszuli Najdek (III rok) oraz Eweliny Dereń (I rok), oraz opowieść wigilijna Pani Prof. Elżbiety Krasickiej-Cydzik. Korzystając z okazji życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego i obfitującego w sukcesy roku 2010!

02.12.2009 - Seminarium naukowe - Kontrola reakcji...

Dnia 2. grudnia odbyło się kolejne z cyklu seminariów organizowanych przez Zakład Bioinżynierii. Tym razem wykład na temat "Kontroli reakcji immunologicznej organizmu poprzez pH" wygłosił prof. Mirosław Dudek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prezentacja przedstawiała wyniki badań opisujących strukturę kompleksu epitop-paratop, opis fizyczny miejsc wiążących oraz przyszłość nanokapsułek. Za pomocą analizy ładunków elektrycznych pomiędzy epitopem, a paratopem wyjaśniona została intrygująca kwestia wartości pH=7.4. Seminarium cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem i dyskusja o nim trwała jeszcze długo po wystąpieniu.

04.11.2009 - Seminarium naukowe - Introduction to biosensors...

Na otwartym seminarium naukowym, które poprowadziła Pani. Hetal Patel z Cambridge University zaprezentowany został temat: Introduction to biosensors and their applications to cancer, diabetes and HIV. Zakres wystąpienia obejmował definicję, historię rozwoju biosensorów z przykładami z otoczenia (np. psy lub ryby), metody wykrywania oraz monitoringu raka, role biosensorów oraz ich cechy, jak szybkość oceny, dokładność i niski koszt, budowę typowego biosensora, rodzaje przetworników oraz scharakteryzowane zostały poszczególne rodzaje biosensorów (kalorymetryczny, optyczny, akustyczny i elektrochemiczny). Oprócz wiadomości ogólnych przedstawione zostały również konkretne wyniki badań, które przeprowadziła Pani Hetal Patel.

07.10.2009 - Inauguracja roku akademickiego 3 roczników IB

Spotaknie inaugurujące trzech roczników kierunku Inżynieria Biomedyczna poprowadziła Pani prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik. Po serdecznym przywitaniu uczestników spotkania studenci I-go roku odebrali swoje indeksy z rąk Prodziekana ds. Studenckich WM, dr inż. Dariusza Michalskiego. Następnie wykład inauguracyjny nt. wyzwań i konieczności w inżynierii biomedycznej poprowadziła Pani prof. E. Krasicka-Cydzik. Po wykładzie swój czas miały Studentki III-go roku IB: Pani Anna Reder przedstawiła kronikę IB, Pani Magdalena Kokoszka zreferowała notatki prasowe nt. naszych studentów i naszego kierunku nauczania. Pani Jowita Łoin opowiedziała o osiągnięciach naszych studentów IB, a Pani Katarzyna Arkusz zrelacjonowała swój letni pobyt w Cambridge University i pięknie zachwalała do brania udziału w tak cennych doświadczeniach. Na koniec głos zabrał nasz gość Pani Hetal Patel z Cambridge University i wspaniale opowiedziała o inspiracjach i atmosferze jej Uniwersytetu. Cieszymy się, że mogliśmy ten czas spędzić wspólnie...

wrzesień 2009 - Ms Hetal Patel - gość z Cambridge University

Miło nam poinformować, że w ramach współpracy z Cambridge University kilka naukowych miesięcy spędzi u nas Pani. Hetal Kiran Patel. Życzymy miłego i owocnego pobytu!

lipiec-wrzesień 2009 - Katarzyna Arkusz - studentka III roku IB w Cambridge

Wspaniałe pracowite wakacje w Cambridge University spędziła studentka III roku, Pani Katarzyna Arkusz. Oto, co sama pisze:

?Podczas trzymiesięcznego pobytu moim zadaniem było opracowanie nowej metody detekcji HIV z zastosowaniem biosensora opartego o związki niklu. W tym celu poznałam wiele metod , przeszłam wiele szkoleń i spędziłam setki godzin w laboratorium. FTIR, SEM/EDS, XRD, AFM, woltametria cykliczna, amperometria, chronometria, potencjometria to główne metody, których używałam podczas realizacji projektu.

Pobyt w Cambridge to dla mnie kolejna lekcja życia i niezapomniana przygoda. Za umożliwienie jej przeżycia chciałabym bardzo podziękować Pani Prof. Elżbiecie Krasickiej- Cydzik, oraz moim opiekunom w Cambridge , którymi byli dr Vasant Kumar i Hetal Patel.

Marzenia się spełniają? TAK, jeśli się w nie uwierzy, będzie się ciężko pracować i nigdy się nie podda. Jak widać, warto brać udział w takich "przygodach"...?

03-04.06.2009 - Spływ kajakowy

Organizatorem spływu był lek. med. Bartosz Kudliński. Uczestnicy wypłynęli z Międzyrzecza rzeką Obrą. Spływ miał na celu integrację grupy inżynierii biomedycznej. Po spływie zorganizowane było wielkie grillowanie, na którym nie zabrakło dobrej zabawy przy muzyce z lat 80-tych.

15-17.05.2009 - Wyjazdowe seminarium naukowe w Lubiatowie

W dniach 15-17 maja 2009 roku, w Lubiatowie, zorganizowane zostało I Plenerowe Seminarium Bioinżynierii pt. "Krok w przyszłość", w której udział wzięli wykładowcy oraz studenci I i II roku inżynierii biomedycznej. Podczas dwóch sesji zarówno studenci jak i pracownicy Zakładu Bioinżynierii wymieniali się własnymi poglądami na temat kierunku studiów, prezentowali własne badania naukowe i ustalali program działań na najbliższy okres.

Po jakże udanych, ale i wyczerpujących sesjach wszyscy uczestnicy wyjazdu wspólnie zgromadzili się wokół ogniska. Śpiewy, tańce, pokazy zdjęć okazały się kolejną, równie ważną, korzyścią seminarium - integracja zarówno studentów, jak i wykładowców.

12.05.2009 - Mikroskop skaningowy JEOL JSM 7600F

Mikroskop oddany do użytku!!!

07.05.2009 - Studencki NOBEL 2009

Z ogromną radością i przyjemnością informujemy, że wśród studentów Inżynierii Biomedycznej biorących udział w konkursie Studencki NOBEL 2009 Pani Anna Reder została zwycięzcą regionalnym (wojwództwa lubuskiego), a Pani Jowita Łoin otrzymała wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!!!

06.05.2009 - Seminarium naukowe - Usługi telemedyczne

Dn. 06.05.2009 o godz. 11:00 odbyło się kolejne seminarium naukowe kierunku Inżynieria Biomedyczna. Wykład pt. "Usługi telemedyczne" przedstawił prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ, pracownik Zakładu Metrologii Elektrycznej na wydziale WEIT UZ. Wykład rozpoczął się od podania powodów, dlaczego telemedycyna jest tak ważnym kierunkiem rozwoju. Zwrócono uwagę na zagadnienie teleedukacji, wideokonferencji opartych na systemach transmisji wizyjnej oraz problem zdalnego monitorowania funkcji życiowych. Wykład zakończył się podsumowaniem w postaci 4 zalet: telemedycyna oferuje bezpieczeństwo, wyższą jakość leczenia, niższe koszty oraz większą dostępność do lekarzy specjalistów. Jest też niestety i gorzkie oblicze - do tak nowoczesnych wdrożeń potrzebne są nie tylko chętne jednostki medyczne, ale zorganizowana strategia władz lokalnych, czego niestety brak.

04.05.2009 - Otwarcie Laboratorium Nanotechnologii

We wtorek 12 maja o godz. 11:00 nastąpi uroczyste otwarcie Laboratorium Nanotechnologi połączone z prezentacja mikroskopu skaningowego firmy Jeol JSM 7600F.

08.04.2009 - Seminarium - Zastosowanie matematyki w tomografii komputerowej i radiologii

Dn. 08.04.2009 odbyło się kolejne z zaplanowanych seminarium naukowe. Wykład nt. "Zastosowanie matematyki w tomografii komputerowej i radiologii" poprowadził dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ, pracownik Zakładu Teorii i Metod Optymalizacji na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ. Celem wykładu było przedstawienie prostych metod matematycznych, które są wykorzystywane w zaawansowanej medycynie. Przedstawiony został model matematyczny tomografu i zagadnienia radioterapii w postaci bardzo dużych układów równań, niemożliwych do rozwiązania tradycyjnymi metodami. Przytoczono zatem nowe rozwiązania : metodę Kaczmarza, metodę Cimmino. Intencją Pana prof. Cegielskiego nie było "suche" przedstawienie kilku zagadnień matematycznych wykorzystywanych w medycynie, lecz radosne i ochocze zainteresowanie studentów wspomnianymi zagadnieniami oraz wykazanie, że bez matematyki trudno jest się obejść. Przybyłym serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.

18-23.04.2009 - AACR 2009 - Naukowcy i pacjenci razem w walce z rakiem

W dniach 18-23 kwietnia 2009 r. prof. Elzbieta Krasicka-Cydzik, kierownik Zakładu Bioinżynierii Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczestniczyła w 100 Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (American Association of Cancer Research - AACR) odbywającej się w tym roku w Denver (Colorado). Podczas konferencji ponad 17000 jej uczestników prezentowało najnowsze osiągnięcia medycyny i techniki w walce z nowotworami, oraz technologie, które wspomagać będą lekarzy i kliniki w ciągu najbliższych miesięcy oraz lat. Prof. Krasicka-Cydzik była zaproszonym przez stronę amerykańską członkiem 50 osobowej grupy naukowców-pacjentów z całego świata (tylko 4 osoby z Europy). Program Scientist-Survivor jest integralną częścią dorocznych konferencji i ma na celu przybliżenie osiągnięć nauki osobom niosącym pomoc innym pacjentom, przekazanie własnych spostrzeżeń na temat choroby grupie lekarzy-naukowców i wymianę doświadczeń z działania stowarzyszeń wspierających pacjentów. Dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. Anny Barker, dyrektora National Cancer Institute (USA), poza programem głównej konferencji, grupie tej przedstawiono dodatkowy cykl niezwykle interesujących seminariów prowadzonych między innymi np. przez prof. Taylora, Prezydenta AACR, prof. Horwitz wynalazcę Taxolu, czy prof. Holland pionierkę psychoonkologii. Bardzo inspirujące były dyskusje z innymi członkami grupy oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Bogaty materiał konferencyjny prof. Krasicka-Cydzik wykorzysta w dalszych działaniach naukowych, między innymi w Centrum Innowacji "Technologie dla zdrowia" Uniwersytetu Zielonogórskiego, a w najbliższej przyszłości planowane jest także spotkanie z bardzo aktywną grupą Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek.

18.03.2009 - Seminarium naukowe - Wstęp do sztucznej inteligencji

Dn. 18.03.2009 o godz. 11:00 odbyło się seminarium naukowe. Wykład pt. "Wstęp do sztucznej inteligencji" poprowadził prof. dr hab. inż. Józef Korbicz. W czasie wykładu poruszone zostały podstawowe zagadnienia dotyczące sztucznych sieci neuronowych, systemów rozmytych, algorytmów ewolucyjnych oraz systemów ekspertowych. Przedstawiona została krótka historia rozwoju sztucznej inteligencji oraz wskazano na to, co było inspiracją dla rozwijania poszczególnych metod/narzędzi sztucznej inteligencji. Seminarium, zakończone dyskusją, spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy.

05.03.2009  Mikroskop

Mikroskop skaningowy z emisją polową wreszcie dotarł... Trwa jego instalacja.

marzec 2009 - Wizyty szkół z Polkowic i Nowej Soli

W dniach 05.02.2009, 12.02.2009 i 05.03.2009 odbyły się zajęcia z chemii dla uczniów szkół z Polkowic oraz Nowej Soli realizowane przez/w Zakładzie Bioinżynierii, które obejmowały:

 • jedną godzinę wykładu (prof. E. Krasicka-Cydzik),
 • dwie godziny ćwiczeń laboratoryjnych (prowadzący: dr inż. I. Głazowska, dr inż. A. Kierzkowska, inż. E. Maciejewska i mgr inż. M. Emilianów).

Uczniowie czynnie uczestniczyli w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu chemii nieorganicznej, między innymi: dotyczących elektrochemii, elektrolizy, badania własności elektrochemicznych wody i pH roztworów oraz wykrywania kationów.

14.01.2009 - 1. Bal Karnawałowy na Inżynierii Biomedycznej

14 stycznia odbył się 1. bal karnawałowy dla studentów i pracowników dydaktycznych kierunku Inżynieria Biomedyczna. Organizatorami balu byli studenci kierunku IB. Ok. godz. 19:00 prowadzący bal przywitali gości, potem głos zabrał JM Rektor UZ, prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski (Panie Rektorze, serdecznie dziękujemy za to, że przyjął Pan zaproszenie i zaszczycił nas swoją obecnością), dzieląc się serdecznym słowem z przybyłymi gośćmi. Następnie studenci wyrazili ciepłe podziękowania Koordynatorowi Kierunku IB, Pani dr hab. inż. Elżbiecie Krasickiej-Cydzik, prof. UZ, za trud wkładany w rozwój kierunku IB. Miło nam było również gościć m.in. JM Rektora PWSZ w Sulechowie, dr hab. inż. Wiesława Miczulskiego, prof. UZ, Prezesa firmy LfC, dr inż. Lechosława Ciupika oraz zastępcę ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, lek. med. Bartosza Kudlińskiego.

W programie balu, oprócz tańców i poczęstunku, nie zabrakło również dodatkowych atrakcji wieczoru, jak wspólne karaoke, czy wybór królowej i króla balu. Przygotowanie balu było etapem integracji, wspólnej nauki, docierania się i rozwijania talentów organizacyjnych. Pragniemy serdecznie podziękować studentom za zorganizowanie spotkania. Tego typu wspólne spędzanie czasu przez Studentów i Akademików powinno być i będzie kontynuowane. Chcielibyśmy, aby bal karnawałowy wpisał się na stałe w kalendarz akademicki. Zachęceni doświadczeniem budowania relacji w ten sposób planujemy także kolejne spotkania/wyjazdy integracyjne o charakterze wypoczynkowo-sportowym. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom balu za wspólną zabawę.

30.10.2008 - Spotkanie z przedstawicielami firmy Labsoft

O godz. 10:00 w sali 244 A-10 odbyła się publiczna prezentacja najlepszych mikroskopów AFM firmy Vecco z udziałem producenta i dystrybutora, firmy Labsoft. Wykład, w języku angielskim, poprowadził Pan Samuel Lesko, Europe Manager firmy Vecco. Zainteresowanym serdecznie dziękujemy za przybycie! Ciekawych spotkań nigdy za mało...

21.10.2008 - Spotkanie robocze UZ - Szpital Wojewódzki - Telemedycyna

W poniedziałek 21.10 na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się kolejne spotkanie robocze pomiędzy przedstawicielami Uczelni i Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Tematem przewodnim spotkania była Telemedycyna, czyli usługi medyczne na odległość. Spotkanie poprowadził Dziekan WEIT, dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ. Strona Uczelni reprezentowana była przez JM Rektora UZ prof. zw. dr hab. Czesława Osękowskiego oraz przedstawicieli Wydziałów WEIT i WM. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze natomiast reprezentowali Dyrektor Szpitala mgr Waldemar Taborski oraz jego współpracownicy. Na spotkaniu pojawili się również goście z Hong-Kongu (prof. Josephine Ip, Department of Orthopaedics & Traumatology, The University of Hong Kong) oraz Australii (prof. Geoff McKellar, University of Sydney). W trakcie spotkania wystąpili:

 • prof. Josephine Ip - Clinical regeneration of bone defects with resorbable polymer membranes. Is there a need for bioresorbable implants in Hand Surgery - Clinician View
 • dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ - Telemedycyna
 • dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ oraz specjalista patomorfolog Roman Monczak - Rozpoznawanie obrazów w diagnostyce medycznej
 • mgr Waldemar Taborski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego - Centralny System Analityczno-Sprawozdawczy - OIAS jako efektywne narzędzie w procesie zarządzania szpitalem
 • inż. Adam Stasiukiewicz, kierownik Działu Aparatury Medycznej - Aparatura medyczna

W ramach spotkania ustalone zostały kierunki dalszej współpracy.

18.10.2008 - Doktor Bartosz Kudliński najlepszym lekarzem specjalistą

Bardzo się cieszymy, że doktor Bartosz Kudliński, który jest naszym wykładowcą, został najlepszym lekarzem specjalistą w plebiscycie 'Nasz Doktor 2008'. Serdecznie gratulujemy Panie Doktorze!

17.09.2008 - Wizyta gościa z Cambridge University

W dn. 22.09.2008 gościem naszym będzie dr Vasant Kumar z Cambridge University. O godz. 11:00 w sali 244 A-10 przedstawi wykład pt. Aspects of bio-sensing. Serdecznie zapraszamy!

16.09.2008 - Akcja 'kierunki zamawiane' c.d.

Miło nam poinformować, że m.in. nasz kierunek otrzymał wsparcie finansowe związane z akcją kierunki zamawiane.

16.09.2008 - Stypendia Erasmusa w Sheffield

Informujemy, że rozszerzona została oferta stupendialna Erasmusa w Sheffield w kierunku powłok pod zastosowania medyczne. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

15.09.2008 - Mikroskop skaningowy

Miło nam bardzo, że MNiSW podjęło przychylną decyzję zakupu mikroskopu skaningowego z emisją polową, o