Katedra Inżynierii Biomedycznej

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Harmonogram Seminariów Katedry Inżynierii Biomedycznej w roku akademickim 2020/2021:

 

Seminarium: 22 czerwca 2021r., godz. 13:00, online

Prelegent: dr inż. Katarzyna Arkusz

Temat: Wpływ modyfikacji wielofunkcyjnych warstw nanorurek ditlenku tytanu na biozgodność

 

Seminarium: 18 maja 2021r., godz. 13:00, online

Prelegent: dr inż. Monika Ratajczak

Temat: Symetria głowy człowieka - czy modele symetryczne są bardziej przydatne w analizie numerycznej?

 

Seminarium: 27 kwietnia 2021r., godz. 13:00, online

Prelegent: mgr inż. Marta Nycz

Temat: Kompozytowe bioczujniki elektrochemiczne na bazie nanorurek ditlenku tytanu i nanocząstek srebra

 

Seminarium: 30 marca 2021r., godz. 13:00, online

Prelegent: mgr inż. Ewa Paradowska

Temat: Oznaczanie markerów zawałów mięśnia sercowego z wykorzystaniem nanokompozytu na bazie nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanych nanocząstkami złota

 

Seminarium: 2 lutego 2021r., godz. 13:00, online

Prelegent: mgr inż. Monika Palmerska

Temat: Analiza oddziaływania odkształceń kręgosłupa na funkcjonowanie układu nerwowego

 

Seminarium: 8 grudnia 2020 r., godz. 13.00, online

Prelegent: mgr inż. Jagoda Kurowiak

Temat: Opracowanie biodegradowalnego materiału na stent do leczenia zwężenia cewki moczowej

 

Seminarium: 1 grudnia 2020 r., godz. 13.00, online

Prelegent: dr inż. Monika Ratajczak

Temat: Aktualna problematyka badań biomechanicznych struktur mózgowych

 

Seminarium: 13 października 2020 r., godz. 13.00, online

Prelegent: dr inż. Katarzyna Arkusz

Temat: Właściwości adsorpcyjne nanowarstw ditlenku tytanu w interakcji ze strukturami biologicznymi


Harmonogram Seminariów Katedry Inżynierii Biomedycznej w  roku akademickim 2019/2020:

Seminarium: 27 lutego 2020 r., godz. 11.15, budynek A-10 sala nr H244

Prelegent: mgr inż. Marta Nycz

Temat: Ocena właściwości adsorpcyjnych oraz charakterystyka elektrochemiczna, chemiczna i fazowa podłoży na bazie nanorurek dwutlenku tytanu i nanocząstek srebra

 

Seminarium: 29 stycznia 2020 r., godz. 13.15, budynek A-10 sala nr H244

Prelegent: mgr inż. Ewa Paradowska

Temat: Wpływ metod osadzania nanocząsteczek złota na strukturę, właściwości elektrochemiczne i adsorpcyjne podłoża nanorurek ditlenku tytanu

 

Seminarium: 11 grudnia 2019 r., godz. 13.15, budynek A-11 sala nr B002

Prelegent: dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

Temat: Hydrożele na bazie alginianu sodu domieszkowane żelatyną i korą śliwy afrykańskiej - otrzymywanie metodą zanurzeniową i właściwości

 

Seminarium: 27 listopada 2019 r., godz. 13.15, budynek A-11 sala nr B002

Prelegent: dr inż. Monika Ratajczak

Temat: Biomechaniki struktur czaszkowo-mózgowych w kontekście obciążeń dynamicznych

 

Seminarium: 27 listopada 2019 r., godz. 13.15, budynek A-10 sala nr H244

Prelegent: Lenso sp. z o.o.

Temat: Skaner 3D ATOS w Kontroli Jakości i Inżynierii Odwrotnej?


Harmonogram Seminariów Katedry Inżynierii Biomedycznej w  roku akademickim 2018/2019:

maj 2019 - mgr inż. Jagoda Kurowiak

kwiecień 2019 - dr inż. Agnieszka Mackiewicz

luty 2019 - mgr inż. Łukasz Zaręba

listopad 2018 - mgr inż. Rafał Rudyk

październik 2018 - dr inż. Katarzyna Arkusz

czerwiec 2018 - mgr inż. Marta Nycz

czerwiec 2018 - mgr inż. Ewa Paradowska

maj 2018 - dr inż. Tomasz Klekiel

maj 2018 - dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

marzec 2018 - dr inż. Monika Ratajczak


Harmonogram Seminariów Zakładu Inżynierii Biomedycznej w  roku akademickim 2018/2019:

Seminarium: 6 marca 2019 r., środa, godz. 13.15, budynek A-10 sala nr 244

Prelegent: dr inż. Jacek  Świniarski (Politechnika Łódzka, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji)

Temat: Modelowanie zespoleń złamań żuchwy w obrębie wyrostka kłykciowego

 

Seminarium: 20 lutego 2019 r., środa, godz. 13.15, budynek A-10 sala nr 244

Prelegent: mgr inż. Łukasz Zaręba

Temat: Problemy badań przepływu płynów ustrojowych przy zmiennych parametrach gęstości


Harmonogram Seminariów Zakładu Inżynierii Biomedycznej w  roku akademickim 2017/2018:

Seminarium: 23 maja 2018 r., środa, godz. 13.15, bud. A-10, sala nr 244

Prelegent: dr inż. Tomasz Klekiel

Temat: Problematyka modelowania MES struktur wysokoodkształcalnych pod działaniem obciążeń impulsowych

 

Seminarium: 9 maja 2018 r., środa, godz. 13.15, bud. A-10, sala nr 244

Prelegent: dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

Temat: Alginian sodu w medycynie regeneracyjnej

 

Seminarium: 7 marca 2018 r., środa, godz. 13.15, bud. A-10, sala nr 244

Prelegent: mgr inż. Monika Ratajczak

Temat: Analiza zmian parametrów biomechanicznych tkanek mózgowych spowodowanych obciążeniami dynamicznymi

 

Seminarium: 12 grudzień 2017 r., wtorek, godz. 13.15, bud. A-10, sala nr 244

Prelegent: Krystian Konarzewski


Temat: MADYMO - prezentacja oprogramowania do analiz dynamicznych

Dnia 12 grudnia 2017 Krystian Konarzewski wygłosił  referat, w którym przedstawił możliwości oprogramowania MADYMO. "Pakiet MADYMO jest stosowany głównie do rozwiązywania zadań z zakresu dynamiki układów mechanicznych i biomechanicznych poddawanych obciążeniom o charakterze udarowym. System oferuje hybrydowe podejście do modelowania układów dynamicznych - umożliwia korzystanie zarówno z modeli opracowanych na podstawie metody układów wielomasowych jak też metody elementów skończonych.Pozwala to na znalezienie rozsądnego kompromisu między stopniem "szczegółowości" modeli a czasem obliczeń. Typowym przykładem zastosowań jest przewidywanie skutków wypadków komunikacyjnych i analiza wpływu różnych zabezpieczeń na stopień zagrożenia ich uczestników"

http://www.safetyresearch.pl/index.php?p=home

cyt. Janczak M  i współ. "Zastosowanie pakietu MADYMO do symulacji układów człowiek-maszyn..."

 

Seminarium: 10 listopada 2017 r., piątek, godz. 9.30, budynek A-10 sala nr 244

Prelegent: mgr inż. Karolina Winiarczyk

Temat:  Hydrożel na bazie alginianu sodu do regeneracji tkanek: optymalizacja, właściwości antybakteryjne i mechaniczne


Harmonogram Seminariów Zakładu Inżynierii Biomedycznej w  roku akademickim 2016/2017:

Seminarium: 21 marca 2017 r., wtorek, godz. 13.15, budynek A-10 sala nr 244

Prelegent: prof. Alessandro Freddi

Temat:  A Proposal for a Design Syllabus between Sciences and Humanities

 

Seminarium: 07 grudnia 2016 r., środa, godz. 11.15, budynek A-10 sala nr 244

Prelegent: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Temat:  Dysfunkcje narządu ruchu i implanty - punkt widzenia inżyniera

 

Seminarium: 09 listopada 2016 r., środa, godz. 11.15, budynek A-10 sala nr 244

Prelegent: mgr inż. Agnieszka Mackiewicz

Temat: Mechaniczne aspekty wytężenia kolumnowej struktury kręgosłupa z uwzględnieniem nieciągłości spowodowanych implantacją

 

Seminarium: 26 października 2016 r., środa, godz. 11.15, budynek A-10 sala nr 244

Prelegent: mgr inż. Ewa Paradowska

Temat: Opracowanie biosensora elektrochemicznego do wykrywania markerów martwicy mięśnia sercowego

Prelegent: mgr inż. Marta Nycz

Temat: Wykorzystanie białek szoku cieplnego w monitorowaniu chorób nowotworowych - opracowanie biosensora elektrochemicznego


16.12.2014 r. dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

4.12.2012 - Seminarium naukowe - Analiza sygnałów mechanomiograficznych podczas zabiegów operacyjnych

Mgr inż. Chrystian Klonecki-Olech wygłosił referat, w którym przedstawił mechanomiografię akustyczną (aMMG) jako alternatywną metodę weryfikacji śródoperacyjnej dekompresji nerwu na przykładzie nerwu nadłopatkowego. W trakcie referatu poruszona została problematyka neuropatii kompresyjnej oraz metod oceny kompresji przy pomocy badania przewodnictwa nerwowego (NCS) oraz elektromiografii (EMG). Jednocześnie przedstawione zostały podstawy powstawania sygnału mechanicznego w mięśniach, który rejestrowany jest przy pomocy czujników mechanomiograficznych - akceletometrycznych, akustycznych, piezoelektrycznych, laserowych i innych. Wykazane zostały zalety aMMG w porównaniu z dotychczas stosowanymi metodami NCS/EMG. Wykład zakończyło omówienie problemów, jakie nasuwają się po dokonanej analizie literatury dotyczącej mechanomiografii.

20.11.2012 - Seminarium naukowe - Zagadnienia inżynierskie w rehabilitacji

Dnia 20.11. 2012 dr inż. Tomasz Klekiel poprowadził seminarium poświęcone zagadnieniom inżynierskim w rehabilitacji.  Autor przedstawił trzy główne obszary swoich zainteresowań:  technologie protetyczne, terapie rehabilitacyjne oraz technologie wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych. W trakcie wykładu omówiono podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń  rehabilitacyjnych oraz zaprezentowano liczne przykłady rozwiązań aparatów  towarzyszących procesowi leczenia, wskazując na ich funkcjonalność.  Jednocześnie zwrócono uwagę na problemy identyfikacji sygnałów biomedycznych  w celach sterowania tymi urządzeniami. Oprócz przedstawionych światowych  osiągnięć w dziedzinie inżynierii rehabilitacji, autor zaprezentował własne wykonane projekty w tym aparat do ćwiczeń koordynacji ruchowej, stanowisko do  pomiaru stabilności stawu kolanowego, modelowanie układu mięśniowego z  wykorzystaniem oprogramowania OpenSim oraz stanowisko do identyfikacji  aktywności mięśni podczas ruchu nadgarstka z wykorzystaniem sygnałów  elektromiograficznych. Przy okazji omawiania poszczególnych zagadnień dr Klekiel wskazywał na problemy związane ze stosowanymi metodami takimi jak analiza  ruchu na podstawie zapisu video, pomiary akcelerometryczne oraz pomiary  sygnałów EMG.

06.11.2012 - Seminarium naukowe - Aktualne problemy implantacji stawów

Prof. zw. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr h.c., przedstawił referat na temat problemów implantacji sztucznych stawów, zwłaszcza stawu biodrowego i implantów kręgosłupa. Poruszone zostały problemy zabiegów implantacji wszczepów, jak również dysfunkcji spowodowanych stale doskonalonymi, choć ciągle jeszcze nie tak dobrymi jak naturalne, materiałami im plantowymi. Profesor podkreślił istotę pracy inżyniera biomedycznego odpowiedzialnego za konstrukcję i dobór materiału. Wykład był niezwykle zachęcający oraz utwierdzający w przekonaniu, że studia w kierunku IB są wyborem dobrym i przede wszystkim przyszłościowym. W dyskusji poruszono wiele zagadnień związanych z kierunkami rozwoju implantologii, a liczne zapytania świadczyły o dużym zainteresowaniu obecnych tematyką wykładu.

08.06.2011 - Seminarium naukowe - Roboty w...

Prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński z WEIT UZ wygłosił bardzo ciekawy wykład nt. "Roboty w medycynie". W części wstępnej wykładu zaprezentowane zostały krótko roboty przemysłowe (np. cięcie strumieniem wody) i omówiono rodzaje napędów. Następnie zaprezentowane zostały mobilne roboty kołowe, roboty saperzy i roboty w chirurgii. Przedstawiona została krótko historia rozwoju robotów medycznych, omówiona została komputerowo zintegrowana chirurgia (3 fazy operacyjne), zastosowania kliniczne, etapy wdrażania robota do sprzedaży komercyjnej, kategorie systemów medycznych. Przedstawiono robota zastępującego chirurga asystenta, telemanipulatory oraz ważne zagadnienie telestracji (pomoc w szkoleniu młodych chirurgów). Zaprezentowane zostały 2 roboty: amerykański Da Vinci oraz polski Robin Heart, a także CyberKnife. Ponadto, omówiona została kwestia symulacji chirurgicznych (uczenie się), typy narzędzi, mobliności wewnątrz ciała, lekarza na odległość oraz przyszłościowe zagadnienia jak robot pielęgniarz i nanorobotyka. W wykładzie zaprezentowanych zostało również wiele ciekawych filmów o robotach.

19.05.2011 - Seminarium naukowe - Protezy stawu...

Dr Yann Marczuk z kliniki w Limoges (Francja) przedstawił bardzo ciekawy wykład pt. "Protezy stawu barkowego". W wykładzie poruszone zostały takie zagadnienia jak budowa anatomiczna stawu barkowego, rodzaje protez barku (anatomiczna, odwrotna i proteza złamania), zarys historyczny i ewolucję tych protez oraz kryteria wskazujące do ich implantacji. Podane zostały informacje o technikach operacyjnych, rehabilitacji przed i pooperacyjnej, metodach diagnozowania i obrazowania przed wszczepieniem konkretnego rodzaju protezy. Wykład zawierał niezwykle interesujące zdjęcia i filmy sekcyjne i z zabiegów operacyjnych przedstawiające anatomię i pracę stawu oraz mocowanie poszczególnych elementów implantów. Seminarium zakończyła seria licznych pytań i satysfakcjonujących odpowiedzi.

11.05.2011 - Seminarium naukowe - Komputerowa analiza...

Dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ z WEIT, przedstawił bardzo ciekawy wykład nt. "Komputerowa analiza mikroskopowych obrazów cytopatologicznych i histopatologicznych". W części pierwszej, teoretycznej, przedstawieni zostali członkowie zespołu pracującego nad diagnostyką nowotworu piersi oraz motywacje - dlaczego warto się zajmować tym zagadnieniem, techniki stosowane w diagnostyce nowotworów oraz podano cechy charakterystyczne obrazów radiologicznych, cytopatologicznych i histopatologicznych. W części drugiej przedstawiona została próba podejścia do zautomatyzowania procesu diagnostycznego, aby zupełnie wyeliminować wpływ czynnika ludzkiego. Omówiono etap przetwarzania wstępnego obrazu mikroskopowego, rodzaje i problemy segmentacji oraz podano parametry morfometryczne. Na koniec przedstawiono wyniki skuteczności zbudowanego automatu oceny obrazów mikroskopowych.

19.01.2011 - Seminarium naukowe - Czym jest inżynieria genetyczna?

Wykład, prowadzony przez dr hab. Katarzynę Baldy-Chudzik z WNB UZ, rozpoczął się od zdefiniowania czym jest inżynieria genetyczna oraz czym jest cząsteczka DNA. Po wstępie podana została uściślona definicja popularnego terminu inżynieria genetyczna oraz słuszne przedstawienie, czym inżynieria genetyczna nie jest. A nie jest klonowaniem (tym zajmuje się inżynieria embrionalna) oraz tworzeniem nowych form organizmów (tzw. krzyżówek). Przedstawione zostały zastosowania inżynierii genetycznej (badania podstawowe oraz stosowane). Omówione zostały podstawowe techniki (jak izolacja DNA z różnych źródeł, odwrotna transkrypcja - cDNA oraz chemiczna synteza DNA). Następnie przedstawiono podstawową technikę laboratorium genetycznego, tzw. PCR, czyli Reakcja Łańcuchowa Polimerazy, umożliwiająca powielanie wybranych fragmentów DNA. Omówiono elektroforezę DNA i RNA, podstawowe narzędzie inżynierii genetycznej, jakim są enzymy restrykcyjne, dzięki którym można rozpoznawać sekwencje DNA oraz je nacinać i przecinać. Przedstawiono również wektory genetyczne, które m.in. umożliwiają wprowadzanie i utrzymywanie wprowadzonego DNA w komórkach biorców. Następnie omówiono klonowanie molekularne i sekwencjonowanie. Przedstawiono odkrycie z 2001 roku, kiedy to ustalono genom człowieka. Następnie omówiono zagadnienia genetyki odwrotnej (czli od genu do jego funkcji), ekspresji heterologicznej, fuzji białkowych, inżynierii przeciwciał (jako leków przyszłości), terapii genowej (z naciskiem na leczenie chorób genetycznych jednogenowych oraz problemy tego typu terapii). Na koniec przedstawione zostały obawy, wizje i pomyłki (np. czy człowiek na skutek działań na polu inżynierii genetycznej podzieli się na dwa gatunki?).

12.01.2011 - Seminarium - Stabilizacja kończyn dolnych i kręgosłupa

Wykład wygłosia dr Honorata Skubel-Wójcicka z prywatnego gabinetu rehabilitacyjnego 'Schantal' w Zielonej Górze. Temat wykładu: "Stabilizacja w zamkniętych łańcuchach kinematycznych kończyn dolnych i kręgosłupa". 
W czasie wykładu poruszone zostały następujące zagadnienia: czym jest strefa neutralna, czyli normalny fizjologiczny ruch, omówione zostały rodzaje grup mięśniowych (lokalne, globalne), przedstawiono model stabilizacji kręgosłupa, problem klinicznej niestabilności (znacznej ustraty systemu stabilizacji) oraz przyczyny destabilizacji (jak np. zapalenia, dysfunkcje, urazy, ale też czynniki psychiczne jak moda czy wychowanie). Pokazano osie kończyny dolnej i omówiono zagadnienie nadczynności mięśni oraz receptory stawowe (mechanoreceptory, nocyceptory). Pokazano staw kolanowy i omówiono mięśnie tego stawu. Zdefiniowane zostały strategie terapii (neurofizjologiczna, selektywny trening mięśni stabilizacyjnych, selektywna korekcja mechanizmów kompensacyjnych, korekcja postawy ciała w oparciu o prawidłową aktywację mięśni stabilizacyjnych). Wykład zakończył się konstruktywną myślą: "Skuteczna terapia to wynik dokładnego badania i wywiadu, a wtórnie doboru odpowiednich metod i środków terapeutycznych". Na koniec, oprócz pytań, uczestnicy mieli również możliwość wykonać proste ćwiczenie.

15.12.2010 - Seminarium - Fizyk przy stole elektrofizjologicznym

Wykład wygłosił dr Jarosław Piskorski. Na pracę przy stole operacyjnym w trakcie zabiegów elektrofizjologicznych składają się głównie działania związane z wszczepianiem urządzeń (takich jak np. stymulatory serca) oraz zabiegi ablacji polegające na wypalaniu lub wymrażaniu nieprawidłowych dróg przewodzenia. Przedstawiona została pracownia elektrofizjologiczna. Pokazana i omówiona budowa serca, przewodzenie w sercu i związany z tym ruch mięśnia sercowego. Przedstawiono wszczep stymulatora oraz jego budowę. Pokazano elektrody aktywne i pasywne oraz ich mocowanie i problemy z nimi związane. Omówiono zagadnienie programowania stymulatora z zewnątrz. Następnie omówione zostało kolejne urządzenie przeznaczone do wszczepiania, tzw. ICD, czyli stymulator i defibrylator w jednym. Pokazano elektrody do ICD, omówiono co ICD robi (ze szczególnym naciskiem na wykrywanie i rozróżnianie typów arytmii), jak go się programuje. Podane zostały także przykłady błędów związanych z programowaniem wszczepionego urządzenia. Trzeci typ urządzeń wszczepialnych to tzw. CRT - podwójny stymulator z 3 elektrodami. Ta trzecia elektroda służy do wyrównywania rytmu skurczu serca.
Jako ostatnie zagadnienie omówiona została krótko ablacja. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją.

01.12.2010 - Seminarium - Czy materiały magnetyczne mają właściwości biologiczne?

Wykład wygłosiła dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, prof. UZ z Zakładu Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych, Wydział Mechaniczny UZ. Wykład składał się z 2 części. Część pierwsza, w której główny nacisk położony został na prawo Zipfa, rozpoczęła się od omówienia relacji między fizyką (klasyczną już nauką), a biofizyką (jej pochodną). Następnie postawione zostało pytanie, czy materiały nieożywione (mangentyczne) mogą charakteryzować się cechami biologicznymi. Podane zostały ciekawe przykłady obrazujące prawo Zipfa, np. częstość używanych słów w tekście, ludność miasta, prawo Zipfa dla ferromagnetyka, fluktuacje (zmienność rytmu) serca, charakteryzujące się różnymi rozkładami prawdopodobieństwa. Część druga poruszała głównie problem hierarchiczności. Przedstawiono, co to są szkła spinowe, problem naruszenia ergodyczności oraz jak doszło do tego, że szkła spinowe mają naturę hierarchiczną.


You are here AKTUALNOŚCI Seminaria