Katedra Inżynierii Biomedycznej

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zdaniem naszych studentów:

mgr inż. Karolina Winiarczyk - Absolwentka Inżynierii Biomedycznej 2016

Inżynieria biomedyczna to innowacyjny kierunek studiów, który dzięki swojej interdyscyplinarności otwiera szeroki rynek pracy dla absolwentów. Zakres umiejętności, jakie zdobywają studenci podczas nauki, pozwala na rozwiązywanie współczesnych problemów w medycynie, a dzięki temu szybszą i skuteczniejszą pomoc niesioną pacjentowi. Mając na uwadze wszystkie aspekty podjęłam taki, a nie inny kierunek studiów. O absolwentach Inżynierii biomedycznej dotychczas nie mówiło się dużo, stąd mała wiedza społeczeństwa na temat tej dziedziny nauk, ale myślę, że ze względu na postęp dzisiejszej medycyny, absolwenci staną się bardzo doceniani i zauważani przez pracodawców, ale także przez społeczeństwo, któremu bezpośrednio staramy się pomóc.

inż. Wojciech Jacykowski - Student II roku studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria biomedyczna jest jednym z niewielu atrakcyjnych kierunków na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest tak innowacyjny i interdyscyplinarny, że stawia go na pierwszym miejscu pod względem ilości perspektyw dla absolwentów na rynku pracy. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy z wielu dziedzin, niekoniecznie związanych z tytułową biomedycyna, ale także na pogłębianiu kreatywności jak i konieczności wyszukiwania nowych rozwiązań oraz odpowiedzialnej pracy w zespole. Moje kształcenie poszło w kierunku mechaniczno-projektowym, ze znacznym naciskiem na komputerowe systemy wspomagające procesy projektowania, co pozwoliło mi już w trakcie studiów nawiązać współpracę z lokalną firmą biomedyczną.

 

mgr inż. Krzysztof Pacholski - Absolwent Inżynierii Biomedycznej 2013

Wiedza zdobyta podczas studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Inżynieria Biomedyczna umożliwiła mi rozwój i realizację swoich zainteresowań związanych z technologiami medycznymi, jak również podjęcie stażu w firmie "LfC" w celu uzupełnienia praktycznych umiejętności wykorzystywanych w zawodzie bioinżyniera. Kierunek daje bardzo duże możliwości rozwoju i realizacji indywidualnych specjalizacji, co jest ważne na dzisiejszym - trudnym rynku pracy. Inżynieria biomedyczna jest przyszłością, ze względu na szybki rozwój techniki i starzejące się  europejskie społeczeństwo. Zapotrzebowanie na bioinżynierów będzie stałe rosnąć.

 

mgr inż. Mateusz Baran - Absolwent Inżynierii Biomedycznej 2011

Jestem jednym z pierwszych absolwentów zielonogórskiej inżynierii biomedycznej o specjalizacji elektronika i informatyka w medycynie. W trakcie tych studiów zdobyłem bezcenną wiedzę, ale również poznałem wielu wspaniałych ludzi - studentów oraz nauczycieli. Dzięki temu wszystkiemu po obronie pracy inżynierskiej szybko znalazłem pracę w zawodzie, w zielonogórskim szpitalu i mogę dalej się rozwijać w tej dziedzinie. Gorąco wszystkim polecam ten kierunek studiów!

 

 

 

mgr inż. Agnieszka Mackiewicz - Absolwentka Inżynierii Biomedycznej 2012

Inżynierią biomedyczną zainteresowałam się ze względu na interdyscyplinarność tej dziedziny. Jest to kierunek techniczny, na którym każdy student znajdzie dla siebie dział, który go zainteresuje od  biomateriałów i projektowania inżynierskiego zaczynając na automatyce i elektronice kończąc. Ja w toku moich studiów zajęłam się biomechanicznymi badaniami kości, jednakże gruntowne podstawy z innych działów nauki pozwoliły mi szybko znaleźć pracę w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej jako referent techniczny laboratoriów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

mgr inż. Katarzyna Arkusz - Absolwentka Inżynierii Biomedycznej 2012

Inżynieria biomedyczna - dziedzina nieznana większości społeczeństwu, dla mnie okazała się drogą w przyszłość. Studia na tym kierunku, oprócz umiejętności inżynierskich, uczą innowacyjnego podejścia do problemów i nowych zagadnień, pamiętając jednak o celu, który ciągle powinien przyświecać inżynierowi biomedycznemu - dobro pacjenta. Zawód ten to połączenie powołania lekarskiego i zdolności technicznych. Zakres programu jest bardzo szeroki. Daje to możliwość wyboru poddziedziny, którą najbardziej interesuje się dany student i skupienie na niej swej energii. Dla mnie tymi dziedzinami okazały się biosensory i bioinformatyka. (Wypowiedź dla Informatora dla kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2011/2012)

inż. Grzegorz Sijka - Absolwent Inżynierii Biomedycznej 2011

Jestem absolwentem inżynierii biomedycznej o specjalizacji elektronika i informatyka w medycynie. Dzięki bogatemu programowi studiów, można było zdobyć wiedzę z wielu dziedzin co pozwoliło mi bardzo szybko znaleźć pracę jako koordynator w firmie zajmującej się selekcjami i naprawami dla klientów z branży produkcyjnej m. in. dla GEDII Poland Assembly Sp.z.o.o w Nowej Soli.

 

 

 

mgr inż. Norbert Gałązka - Absolwent Inżynierii Biomedycznej 2014

Inżynieria biomedyczna to bez wątpienia jeden z najbardziej unikatowych kierunków studiów w naszym kraju, dający nieprawdopodobnie szeroki wachlarz możliwości zawodowych. Interdyscyplinarność oraz innowacyjność tego kierunku sprawiają, że inżynier biomedyczny staje się inżynierem uniwersalnym, dobrze sprawdzającym się nie tylko w szpitalu przy obsłudze aparatury medycznej, lecz także w przemyśle maszynowym, informatycznym, czy laboratoriach kontrolno-pomiarowych. Moją uwagę szczególnie skupiła tematyka związana z elektrochemiczną obróbką warstwy wierzchniej stopów tytanu. Obecnie opracowuję stanowisko do barwienia anodowego stopów tytanu,  które w przyszłości mam nadzieję wykorzystać do celów przemysłowych.

 

mgr inż. Kornelia Zaborowska - Absolwentka Inżynierii Biomedycznej 2013

Inżynieria biomedyczna -  multidyscyplinarna dziedzina nauki, umiejscowiona na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych ma decydujący  wpływ na postęp współczesnej medycyny i nauki. Obecnie w Polsce rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu inżynierii biomedycznej.  Z  wykształcenia jestem inżynierem biomedycznym. Studiując ten kierunek miałam możliwość wzięcia udziału w licznych konferencjach, seminariach i projektach naukowych w kraju i za granicą. Napisałam wiele publikacji i referatów dotyczących wyrobów medycznych. W styczniu 2013  wyróżniona zostałam nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawane najlepszym studentom w kraju. W trakcie pisania pracy magisterskiej, która dotyczyła analizy i opracowania procedur wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu i użytkowania dodatkowo  współpracowałam z firmą AQME Konsulting w zakresie akwizycji zleceń oraz współuczestnictwa w realizacji projektów dla Klientów. Wspomagam producentów wyrobów medycznych w spełnieniu wymagań prawnych, które ich dotyczą, to znaczy w zakresie oceny zgodności wyrobów z Dyrektywą 93/42/EWG i systemu zarządzania wg ISO 13485. Obecnie pracuję w Aldemed Centrum Medyczne w Zielonej Górze jako Inżynier Biomedyczny. Mam pod opieką cały sprzęt medyczny znajdujący się w placówce. Każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem. Inżynieria Biomedyczna jest to kierunek, który wymaga gotowości do stałego doskonalenia zawodowego. Ważna jest  tutaj wyobraźnia i zdolność do logicznego, a zarazem twórczego myślenia. Jest to kierunek dla kreatywnych i pracowitych osób.

You are here INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Zdaniem studentów