Katedra Inżynierii Biomedycznej

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Misja Katedry

Misją Katedry Inżynierii Biomedycznej jest najlepsze kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Ciągle doskonalimy nasze umiejętności i współpracę z kadrą innych wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego, realizujących kształcenie na tym kierunku, w tym zwłaszcza z Wydziałami Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz Wydziałem Nauk Biologicznych.

Czynimy starania w kierunku rozwoju bazy laboratoryjnej, angażujemy się w projekty badawcze oraz nawiązujemy współpracę z innymi ośrodkami naukowymi, przemysłem, jak również aktywnie uczestniczymy w popularyzacji wyników badań naukowych.

Pragniemy także nieść pomoc w zakresie kontaktów absolwentów z firmami zainteresowanymi zatrudnianiem osób o wysokich kwalifikacjach, czego gwarancją jest ukończenie naszego kierunku studiów.

You are here Start